Krustpils novads
Krustpils ģērbonis

Krustpils
novada pašvaldība

Jaunumi


Likteņupes pieskārieni – aicina konference „Daugavas zīmes”

Nu jau ceturto gadu Jēkabpils Latviešu biedrība rīko zinātniski pētniecisku konferenci, kas saistīta ar Daugavu – „Daugavas zīmes”. Tā notiks 2014.gada 1.novembrī Jēkabpils Latviešu biedrības mītnes vietā, Jēkabpils Tautas namā pulksten 11.00.

Lai kurā Latvijas vietā mēs dzīvotu, visi esam piederīgi Daugavai, ne velti Saule sūtīja Dievu rakt Daugavu, lai latvju bērniem būtu, no kā padzerties. Tie ir aizlaiku mītos un mūsu komponista Mārtiņa Brauna populārajā dziesmā minēti nostāsti, tomēr tajos ir liela daļa patiesības, ne velti mēs šo upi saucam par likteņupi, māmuliņu, sāpju auklētāju un citos vārdos.

Lasīt vairāk »
Datums: 2014. gada 24. oktobris
Krustpils pamatskolas pašvērtējuma ziņojums
Datums: 2014. gada 21. oktobris
Senioru groziņu vakars Vīpē

Vīpes pagasta klubs ielūdz uz senioru groziņu vakaru "Turamies kopā" 24. oktobrī plkst. 16.00.

Afiša

Datums: 2014. gada 21. oktobris
Domes sēdes darba kārtība

Kārtējā Krustpils novada pašvaldības domes sēde notiks trešdien, 22. oktobrī izbraukumā pašvaldības aģentūrā "Jaunāmuiža". Sākums - plkst. 10.00.

Darba kārtība

Datums: 2014. gada 21. oktobris
Svecīšu vakari Krustpils novada kapsētās
Datums: 2014. gada 21. oktobris
Krustpils novadā aktīvi norit būvdarbi pašvaldības finansētajos projektos

Šobrīd Krustpils novadā aktīvi rit vairāku projektu realizācija, kurus finansē no novada budžeta. Tie uzlabos novada infrastruktūru un cels kopīgo dzīves līmeni iedzīvotājiem.

Krustpils pagasts

Oktobrī Krustpils pagasta Spuņģēnu ciemā Centra un Līvānu ielā tika uzsākta ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstības projekta 2.kārta. Būvdarbu gaitā tiks veikta ūdensvada rekonstrukcija 553 m garumā, tiks izbūvēti kanalizācijas tīkli 695 m kopgarumā un uzstādīta kanalizācijas sūkņu stacija. Projekta būvdarbus veic SIA „Hektors”, būvuzraudzību nodrošina Sofija Buša. Plānotais būvdarbu ilgums ir četri mēneši.  Kopējās projekta izmaksas sastāda 125 421.29 EUR, kas līdz šim brīdim ir apjomīgākā investīcija, ko pašvaldība investē ūdenssaimniecības infrastruktūrā no pašvaldības budžetā ienākošā Dabas resursu nodokļa.

Lai nodrošinātu uzrakto ielu atjaunošanu, ir izstrādāts tehniskais projekts „Asfaltbetona ielu seguma atjaunošana Spunģēnu ciemā, 1.kārta”, kas tiks realizēts pēc ūdenssaimniecības būvdarbu noslēguma, 2015.gada pavasarī.

Lasīt vairāk »
Datums: 2014. gada 16. oktobris
Kūku bibliotēka aicina!

Aicinām aktīvus un radošus seniorus pievienoties mūsu draugu klubiņam „Kopā būšana!”.

Tikšanās notiks Kūku bibliotēkas telpās sākot ar 15.10.2014. trešdienās no 9:00 – 12:00. Varēs dalīties savā pieredzē rokdarbos, kulinārijā, dzejā, mākslā u. c. prasmēs.

Uz tikšanos!

Sīkāka informācija Kūku bibliotēkā vai pa tālruni 25635248.

Datums: 2014. gada 15. oktobris
Krustpils novada pašvaldība godinās Stiprās ģimenes zelta un sudraba kāzu jubilejā
Bij divas sirdis reiz...
Un līksmē tās
kā divas dziesmas pēkšņi satikās...
Viens otrā toreiz pavērāmies klusi
un sapratām, ka laime atnākusi.
Bij divas takas reiz...
Bet tagad tās
ies kopā gadu tālēs saulainās.
/L.Vāczemnieks/

25.oktobrī, plkst. 13.00 Krustpils novada pašvaldības dzimtsarakstu nodaļa organizē pasākumu, kurā godinās 25 (sudraba kāzas) un 50 (zelta kāzas) kāzu gadadienu sasniegušās novada ģimenes. Stipro ģimeņu pasākums norisināsies jau piekto gadu.

Lasīt vairāk »
Datums: 2014. gada 14. oktobris

Datums: 2014. gada 14. oktobris
Krustpils pamatskola skrien par Stipru Latviju!

Biedrība „Par stipru Latviju”, ievadot Patriotisma mēnesi, 11.oktobrī Rīgā, Biķernieku sporta bāzē, organizēja Latvijas mēroga sacensības „Lāčplēšu kross”. Šī skrējiena galvenie mērķi un uzdevumi ir saliedēt Latvijas iedzīvotājus un ģimenes, sekmēt valstiskās identitātes apzināšanos, izjust saliedētību starp visiem dalībniekiem.

„Lāčplēša kross” skrējienā piedalījās Krustpils pamatskola, kur lielu uzmanību skolotāji pievērš valstiskās audzināšanas pamatprincipiem mācību un audzināšanas stundās, ārpusstundu pasākumos, saskarsmē ar skolēniem un viņu vecākiem.

Lasīt vairāk »
Datums: 2014. gada 13. oktobris
Studija “Mākslas dārzs” rāda sevi Rīgā

Otrdien, 7. oktobrī Rīgā, VEF Kultūras pilī tika atklāta Krustpils novada Kūku pagasta radošās mākslas studijas “Mākslas dārzs” izstāde "Sazināties ar krāsām".

Izstādē piedalās Jolanta Ābele, Tamāra Adlere, Vilma Kalniņa, Dace Bērziņa, Beāte Kate Ločmele, Eva Mūrniece, Anita Daņiļeviča, Iveta Lene, Vita Kļaviņa, Solvita Ščerbicka, Mārīte Svile, Ervīns Apīnis, Ilze Fetjko, Anna Ābele un keramiķe no Daugavpils, kuras dzimtā puse ir Kūku pagasts, - Una Gura. Kopumā izstādītas 80 gleznas un sešas trauku grupas. 

Lasīt vairāk »
Datums: 2014. gada 9. oktobris
Karjeras nedēļā aicina Jēkabpils Agrobiznesa koledža

Datums: 2014. gada 9. oktobris
Sirsnīga un ar humoru aizvadīta Skolotāju diena

Kā ik gadu, arī šogad notika svinīgā Krustpils novada skolu pedagogu godināšana par izciliem sasniegumiem mācību darbā.

Līdz šim svinīgais pasākums notika Krustpils novada pašvaldības zālē, bet šogad skolas izteica vēlēšanos pasākumu rīkot kādā no skolām, pirmo reizi šo pienākumu uzņēmās Krustpils pamatskola.

Lasīt vairāk »
Datums: 2014. gada 8. oktobris
Svecīšu vakari Krustpils novada kapsētās
Datums: 2014. gada 8. oktobris
Mežāres bibliotēkas vadītāju Jāni Pastaru sveiks piecu gadu darba jubilejā

Ceturtdien 9.oktrobrī, Salas novada Biržu Tautas namā notiks ikgadējais kultūras darbinieku sveikšanas pasākumus. Krustpils novadnieks Jānis Pastars šogad svin piecu gadu jubileju, kopš strādā Krustpils novada Mežāres bibliotēkā vadītāja amatā.

Kā atzīst pats jubilārs, viņam bija liels pārsteigums pirms pieciem gadiem uzzinot, ka konkursa kārtībā ir ieguvis bibliotēkas vadītāja amatu, jo uzskatīja, ka savas fiziskās veselības stāvokļa dēļ tam neatbilda. Taču šobrīd savas domas ir mainījis, uzskatot, ka atrodas tur, kur dzīve viņu nolikusi.

Lasīt vairāk »
Datums: 2014. gada 8. oktobris
12345678910111213141516171819202122232425 »