Krustpils novads
Krustpils ģērbonis

Krustpils
novada pašvaldība

Jaunumi


Krustpils novada pašvaldības dome apstiprina Goda rakstu saņēmējus

Krustpils novada pašvaldība tradicionāli 18. novembrī, Valsts svētkos sveiks Goda un Atzinības rakstu saņēmējus.

Pašvaldību apbalvojumi ir izveidoti un tiek piešķirti fiziskām un juridiskām personām, kuras veicina Krustpils novada atpazīstamību, izaugsmi, uzņēmējdarbību, cilvēku labklājību, kā arī par sasniegumiem, augstiem rezultātiem un ieguldījumu Krustpils novadā kultūras, izglītības, sporta un citās jomās.

Krustpils novada pašvaldības piešķirtie Goda un Atzinības raksti:

Lasīt vairāk »
Datums: 2014. gada 30. oktobris
Nāc un atbalsti mūsējo komandu!

Datums: 2014. gada 30. oktobris
Sūnu pamatskolas skolēni saņem pateicības un atzinību J.Jaunsudrabiņa “Baltās grāmatas” konkursā

Pagājušajā gadā J. Jaunsudrabiņa muzejs “Riekstiņi” izsludināja skolēnu literāro darbu un zīmējumu konkursu par godu “Baltās grāmatas” simtgadei. Sūnu pamatskolas skolēni tajā piedalījās ar zīmējumiem par šīs grāmatas tēmu.

Oktobrī  Sūnu pamatskolas skolēni apmeklēja J. Jaunsudrabiņa muzeju “Riekstiņi”, kas ir “Baltās grāmatas” Mūsmājas. Tajās  autors pavadījis savus bērnības gadus. 4., 5. klases skolēniem tā bija interesanta mācību ekskursija, bet 7. klases skolēni – V. Voitehoviča, L. Zeltiņa, M.Martinsons, A. Džeriņa, A. ilkauša , A. Fedulova un 6.klases skolēns A. Turkupols saņēma pateicības, bet 6. klases skolniece B. Ločmele – atzinību par iesūtītajiem darbiem.

Lasīt vairāk »
Datums: 2014. gada 30. oktobris
Uz brīvlaiku sportiskā garā

Ir noslēdzies pirmais mācību gada posms un skolēni ir devušies rudens brīvdienās. Šajā laika posmā Jēkabpils pilsētas un starpnovadu skolu kopējā sacensību kalendārā bija paredzētas un arī notika daudzas sporta sacensības dažādās vecuma grupās futbolā un krosā.   Ar jauniešu grupas basketbola spēlēm tika uzzsāktas arī basketbola sacensības dažādās vecuma grupās, kuras turpināsies pēc skolēnu brīvlaika novembra mēnesī. Sekojot līdz skolu kopējam sacensību kalendāram, ikvienas skolas sporta skolotāji savā ārpusstundu darbā un arī mācību stundās mācot skolēniem standartā apgūstamās prasmes un iemaņas, vienlaicīgi gatavo bērnus starpnovadu sacensībām, veido komandas, ceļ  individuālo meistarību katrā no sporta veidiem.

Lasīt vairāk »
Datums: 2014. gada 29. oktobris

Pasaule ir tieši tik  gaiša un laimīga,
Tik laimīgu mēs to mākam ieraudzīt un citiem parādīt.
Lai skaista ir ikdiena,bet vēl skaistāka kopā būšana!

Mīļie pensionāri Jūs tiekat gaidīti Variešu kultūras namā     1. novembrī plkst. 13.00 ,lai piedalītos „PENSIONĀRU PĒCPUSDIENĀ”, līdzi  jāņem neliels groziņš un labs garastāvoklis. Pasākumu kuplinās eiropas deju grupa „Pīlādzītis”no Atašienes un  lauku kapela „Sovējī”no Dekšāres.

Transports  uz pasākumu tiks nodrošināts, tikai jāpiesaka pa telef. 26609401-Lonijai.

Datums: 2014. gada 28. oktobris
Aizraujošo ģimenes spēļu pēcpusdiena

Datums: 2014. gada 28. oktobris
Likteņupes pieskārieni – aicina konference „Daugavas zīmes”

Nu jau ceturto gadu Jēkabpils Latviešu biedrība rīko zinātniski pētniecisku konferenci, kas saistīta ar Daugavu – „Daugavas zīmes”. Tā notiks 2014.gada 1.novembrī Jēkabpils Latviešu biedrības mītnes vietā, Jēkabpils Tautas namā pulksten 11.00.

Lai kurā Latvijas vietā mēs dzīvotu, visi esam piederīgi Daugavai, ne velti Saule sūtīja Dievu rakt Daugavu, lai latvju bērniem būtu, no kā padzerties. Tie ir aizlaiku mītos un mūsu komponista Mārtiņa Brauna populārajā dziesmā minēti nostāsti, tomēr tajos ir liela daļa patiesības, ne velti mēs šo upi saucam par likteņupi, māmuliņu, sāpju auklētāju un citos vārdos.

Lasīt vairāk »
Datums: 2014. gada 24. oktobris
Krustpils pamatskolas pašvērtējuma ziņojums
Datums: 2014. gada 21. oktobris
Senioru groziņu vakars Vīpē

Vīpes pagasta klubs ielūdz uz senioru groziņu vakaru "Turamies kopā" 24. oktobrī plkst. 16.00.

Afiša

Datums: 2014. gada 21. oktobris
Domes sēdes darba kārtība

Kārtējā Krustpils novada pašvaldības domes sēde notiks trešdien, 22. oktobrī izbraukumā pašvaldības aģentūrā "Jaunāmuiža". Sākums - plkst. 10.00.

Darba kārtība

Datums: 2014. gada 21. oktobris
Svecīšu vakari Krustpils novada kapsētās
Datums: 2014. gada 21. oktobris
Krustpils novadā aktīvi norit būvdarbi pašvaldības finansētajos projektos

Šobrīd Krustpils novadā aktīvi rit vairāku projektu realizācija, kurus finansē no novada budžeta. Tie uzlabos novada infrastruktūru un cels kopīgo dzīves līmeni iedzīvotājiem.

Krustpils pagasts

Oktobrī Krustpils pagasta Spuņģēnu ciemā Centra un Līvānu ielā tika uzsākta ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstības projekta 2.kārta. Būvdarbu gaitā tiks veikta ūdensvada rekonstrukcija 553 m garumā, tiks izbūvēti kanalizācijas tīkli 695 m kopgarumā un uzstādīta kanalizācijas sūkņu stacija. Projekta būvdarbus veic SIA „Hektors”, būvuzraudzību nodrošina Sofija Buša. Plānotais būvdarbu ilgums ir četri mēneši.  Kopējās projekta izmaksas sastāda 125 421.29 EUR, kas līdz šim brīdim ir apjomīgākā investīcija, ko pašvaldība investē ūdenssaimniecības infrastruktūrā no pašvaldības budžetā ienākošā Dabas resursu nodokļa.

Lai nodrošinātu uzrakto ielu atjaunošanu, ir izstrādāts tehniskais projekts „Asfaltbetona ielu seguma atjaunošana Spunģēnu ciemā, 1.kārta”, kas tiks realizēts pēc ūdenssaimniecības būvdarbu noslēguma, 2015.gada pavasarī.

Lasīt vairāk »
Datums: 2014. gada 16. oktobris
Kūku bibliotēka aicina!

Aicinām aktīvus un radošus seniorus pievienoties mūsu draugu klubiņam „Kopā būšana!”.

Tikšanās notiks Kūku bibliotēkas telpās sākot ar 15.10.2014. trešdienās no 9:00 – 12:00. Varēs dalīties savā pieredzē rokdarbos, kulinārijā, dzejā, mākslā u. c. prasmēs.

Uz tikšanos!

Sīkāka informācija Kūku bibliotēkā vai pa tālruni 25635248.

Datums: 2014. gada 15. oktobris
Krustpils novada pašvaldība godinās Stiprās ģimenes zelta un sudraba kāzu jubilejā
Bij divas sirdis reiz...
Un līksmē tās
kā divas dziesmas pēkšņi satikās...
Viens otrā toreiz pavērāmies klusi
un sapratām, ka laime atnākusi.
Bij divas takas reiz...
Bet tagad tās
ies kopā gadu tālēs saulainās.
/L.Vāczemnieks/

25.oktobrī, plkst. 13.00 Krustpils novada pašvaldības dzimtsarakstu nodaļa organizē pasākumu, kurā godinās 25 (sudraba kāzas) un 50 (zelta kāzas) kāzu gadadienu sasniegušās novada ģimenes. Stipro ģimeņu pasākums norisināsies jau piekto gadu.

Lasīt vairāk »
Datums: 2014. gada 14. oktobris

Datums: 2014. gada 14. oktobris
12345678910111213141516171819202122232425 »