Krustpils novads
Krustpils ģērbonis

Krustpils
novada pašvaldība

Jaunumi


Krustpils novadā aktīvi norit būvdarbi pašvaldības finansētajos projektos

Šobrīd Krustpils novadā aktīvi rit vairāku projektu realizācija, kurus finansē no novada budžeta. Tie uzlabos novada infrastruktūru un cels kopīgo dzīves līmeni iedzīvotājiem.

Krustpils pagasts

Oktobrī Krustpils pagasta Spuņģēnu ciemā Centra un Līvānu ielā tika uzsākta ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstības projekta 2.kārta. Būvdarbu gaitā tiks veikta ūdensvada rekonstrukcija 553 m garumā, tiks izbūvēti kanalizācijas tīkli 695 m kopgarumā un uzstādīta kanalizācijas sūkņu stacija. Projekta būvdarbus veic SIA „Hektors”, būvuzraudzību nodrošina Sofija Buša. Plānotais būvdarbu ilgums ir četri mēneši.  Kopējās projekta izmaksas sastāda 125 421.29 EUR, kas līdz šim brīdim ir apjomīgākā investīcija, ko pašvaldība investē ūdenssaimniecības infrastruktūrā no pašvaldības budžetā ienākošā Dabas resursu nodokļa.

Lai nodrošinātu uzrakto ielu atjaunošanu, ir izstrādāts tehniskais projekts „Asfaltbetona ielu seguma atjaunošana Spunģēnu ciemā, 1.kārta”, kas tiks realizēts pēc ūdenssaimniecības būvdarbu noslēguma, 2015.gada pavasarī.

Lasīt vairāk »
Datums: 2014. gada 16. oktobris
Kūku bibliotēka aicina!

Aicinām aktīvus un radošus seniorus pievienoties mūsu draugu klubiņam „Kopā būšana!”.

Tikšanās notiks Kūku bibliotēkas telpās sākot ar 15.10.2014. trešdienās no 9:00 – 12:00. Varēs dalīties savā pieredzē rokdarbos, kulinārijā, dzejā, mākslā u. c. prasmēs.

Uz tikšanos!

Sīkāka informācija Kūku bibliotēkā vai pa tālruni 25635248.

Datums: 2014. gada 15. oktobris
Krustpils novada pašvaldība godinās Stiprās ģimenes zelta un sudraba kāzu jubilejā
Bij divas sirdis reiz...
Un līksmē tās
kā divas dziesmas pēkšņi satikās...
Viens otrā toreiz pavērāmies klusi
un sapratām, ka laime atnākusi.
Bij divas takas reiz...
Bet tagad tās
ies kopā gadu tālēs saulainās.
/L.Vāczemnieks/

25.oktobrī, plkst. 13.00 Krustpils novada pašvaldības dzimtsarakstu nodaļa organizē pasākumu, kurā godinās 25 (sudraba kāzas) un 50 (zelta kāzas) kāzu gadadienu sasniegušās novada ģimenes. Stipro ģimeņu pasākums norisināsies jau piekto gadu.

Lasīt vairāk »
Datums: 2014. gada 14. oktobris

Datums: 2014. gada 14. oktobris
Krustpils pamatskola skrien par Stipru Latviju!

Biedrība „Par stipru Latviju”, ievadot Patriotisma mēnesi, 11.oktobrī Rīgā, Biķernieku sporta bāzē, organizēja Latvijas mēroga sacensības „Lāčplēšu kross”. Šī skrējiena galvenie mērķi un uzdevumi ir saliedēt Latvijas iedzīvotājus un ģimenes, sekmēt valstiskās identitātes apzināšanos, izjust saliedētību starp visiem dalībniekiem.

„Lāčplēša kross” skrējienā piedalījās Krustpils pamatskola, kur lielu uzmanību skolotāji pievērš valstiskās audzināšanas pamatprincipiem mācību un audzināšanas stundās, ārpusstundu pasākumos, saskarsmē ar skolēniem un viņu vecākiem.

Lasīt vairāk »
Datums: 2014. gada 13. oktobris
Studija “Mākslas dārzs” rāda sevi Rīgā

Otrdien, 7. oktobrī Rīgā, VEF Kultūras pilī tika atklāta Krustpils novada Kūku pagasta radošās mākslas studijas “Mākslas dārzs” izstāde "Sazināties ar krāsām".

Izstādē piedalās Jolanta Ābele, Tamāra Adlere, Vilma Kalniņa, Dace Bērziņa, Beāte Kate Ločmele, Eva Mūrniece, Anita Daņiļeviča, Iveta Lene, Vita Kļaviņa, Solvita Ščerbicka, Mārīte Svile, Ervīns Apīnis, Ilze Fetjko, Anna Ābele un keramiķe no Daugavpils, kuras dzimtā puse ir Kūku pagasts, - Una Gura. Kopumā izstādītas 80 gleznas un sešas trauku grupas. 

Lasīt vairāk »
Datums: 2014. gada 9. oktobris
Karjeras nedēļā aicina Jēkabpils Agrobiznesa koledža

Datums: 2014. gada 9. oktobris
Sirsnīga un ar humoru aizvadīta Skolotāju diena

Kā ik gadu, arī šogad notika svinīgā Krustpils novada skolu pedagogu godināšana par izciliem sasniegumiem mācību darbā.

Līdz šim svinīgais pasākums notika Krustpils novada pašvaldības zālē, bet šogad skolas izteica vēlēšanos pasākumu rīkot kādā no skolām, pirmo reizi šo pienākumu uzņēmās Krustpils pamatskola.

Lasīt vairāk »
Datums: 2014. gada 8. oktobris
Svecīšu vakari Krustpils novada kapsētās
Datums: 2014. gada 8. oktobris
Mežāres bibliotēkas vadītāju Jāni Pastaru sveiks piecu gadu darba jubilejā

Ceturtdien 9.oktrobrī, Salas novada Biržu Tautas namā notiks ikgadējais kultūras darbinieku sveikšanas pasākumus. Krustpils novadnieks Jānis Pastars šogad svin piecu gadu jubileju, kopš strādā Krustpils novada Mežāres bibliotēkā vadītāja amatā.

Kā atzīst pats jubilārs, viņam bija liels pārsteigums pirms pieciem gadiem uzzinot, ka konkursa kārtībā ir ieguvis bibliotēkas vadītāja amatu, jo uzskatīja, ka savas fiziskās veselības stāvokļa dēļ tam neatbilda. Taču šobrīd savas domas ir mainījis, uzskatot, ka atrodas tur, kur dzīve viņu nolikusi.

Lasīt vairāk »
Datums: 2014. gada 8. oktobris
Raivis Ragainis piedalīsies ministrijas sanāksmē par poligona “Dziļā vāda” finansiālo situāciju

Šī gada 10.oktobrī, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā (VARAM) notiks sanāksme par sadzīves atkritumu poligona „Dziļā vāda" finansiālo situāciju, kurā piedalīsies Krustpils novada pašvaldības izpilddirektors Raivis Ragainis, kā arī Jēkabpils pilsēta, Aizkraukles novads un Madonas pilsēta.

Būvējot poligonu, Vides un reģionālās aizsardzības ministrija izstrādāja tehniski ekonomisko pamatojumu un veica būvniecības iepirkumu. Šobrīd plānotā atkritumu daudzuma plūsma netiek nodrošināta, līdz ar to poligonam rodas grūtības sevi uzturēt un atmaksāt kredītus.

Pašvaldības vēlas panākt risinājumu situācijai, pretējā gadījumā palielināsies atkritumu glabāšanas izmaksas, līdz ar to arī atkritumu apsaimniekošanas tarifs un iedzīvotāju maksājums.

2012.gadā poligons „Dziļā vāda” uzsāka savu darbību, īstenojot projektu „Vidusdaugavas reģiona sadzīves atkritumu apsaimniekošanas projekts. SA poligona "Dziļā vāda" būvniecība Mežāres pagastā”.

Sadzīves atkritumu poligonu līdzfinansēja Eiropas Savienības Kohēzijas fonds (ES KF). Projekta kopējās izmaksas ir 19,9 miljoni EUR, no kuriem ES KF līdzfinansējums ir 12,91 miljons EUR, bet SIA „Vidusdaugavas SPAAO” – 3,54 miljoni EUR.

Datums: 2014. gada 7. oktobris
Izpilddirektoru sanāksmē spraigas diskusijas par sociālajiem jautājumiem

Pagājušajā nedēļā piektdien, 3. oktobrī, Krustpils novada pašvaldība uzņēma izpilddirektorus un sociālo dienestu speciālistus no visas Latvijas, lai diskutētu par būtiskiem valsts sociālās politikas jautājumiem.

Kopumā pulcējās ap 140 izpilddirektoru un speciālistu, Latvijas Pašvaldību savienības Izpilddirektoru valde un padomnieki un Labklājības ministrijas speciālisti. Sabraukušos ar pāris jestrām dziesmām sveica novada ansamblis “Krustpilieši”.

Sanāksmes ievadā uzrunu teica Krustpils novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Gundars Kalve, izceļot Krustpils novada stiprās puses, pašvaldības izvirzītos mērķus un darāmos darbus.

Lasīt vairāk »
Datums: 2014. gada 7. oktobris
Krustpils novadā uz sanāksmi ieradīsies Latvijas pašvaldību izpilddirektori

Piektdien, 3. oktobrī, plkst. 11.00 Krustpils novada pašvaldības konferenču zālē notiks Latvijas pašvaldību izpilddirektoru asociācijas sanāksme.

Plānots, ka uz to ieradīsies 130 Latvijas pašvaldību izpilddirektori un speciālisti. Šīs sanāksmes galvenā tēma būs sociālie jautājumi. Izpilddirektori apspriedīs aktuālākos valsts sociālās politikas jautājumus, kā arī iepazīsies ar Krustpils novada Sociālā dienesta darbību.

Lasīt vairāk »
Datums: 2014. gada 2. oktobris
Krustpils pamatskola aktīvi un radoši uzsāk jauno darba cēlienu

Visās izglītības iestādēs mēneša sākumā izskanējis pirmais skolas zvans, kas aicināja uz jaunā mācību gada iesākumu. Tagad rīta steiga, atkal satikšanās prieks, darbīga gaisotne ir ikdiena.

Krustpils pamatskolas kolektīvs ar jaunām iecerēm, radošām idejām un aktīvu darbu uzsācis 2014./2015.mācību gadu. Pateicoties skolas direktores Vijas Stiebriņas, saimniecības pārzines Inetas Prodnieces un tehniskā personāla čaklajam darbam, vasarā skolas telpās veikts kosmētiskais remonts, iebūvēta lasītavas un atpūtas telpa, labiekārtota skolas apkārtne. Skolotāji vasaras brīvdienās papildinājuši profesionālās kompetences dažādos kursos un semināros.

Lasīt vairāk »
Datums: 2014. gada 1. oktobris
Aicinām līdz 15. oktobrim vēl pieteikt pretendentus Krustpils novada pašvaldības apbalvojumiem

Līdz šā gada 15. oktobrim aicinām visus pieteikt pretendentus Krustpils novada pašvaldības apbalvojumiem - Goda rakstiem un Atzinības rakstiem, kuru pasniegšana tradicionāli notiks valsts svētkos 18. novembrī.

Esiet aktīvi un piesakiet apbalvojumiem mūs novadniekus, pieteikumus sūtot pa e-pastu novads@krustpils.lv vai pastu: Krustpils novada pašvaldība, Rīgas iela 150a, Jēkabpils, LV-5202.

Rakstot pieteikumus, lūgums ievērot nolikumu "Par Krustrpils novada pašvaldības apbalvojumiem - Goda rakstu un Atzinības rakstu". Ar to var iepazīties šeit.

Datums: 2014. gada 30. septembris
12345678910111213141516171819202122232425 »