Krustpils novads
“Krustpils krāsas ir vienkāršas – māla sarkanā, zāles zaļā un ūdens zilā, ko sievietes senāk ieauda krusta rūtīs savos lindrakos. ”
Lūcija Ķuzāne "Esmu uzticīgs"
“... augšpus pils, mālzemes muldā Daugavas labajā krastā, uzradās Krizburgas miestiņš – tirgotāju, amatnieku, maizes ceptuvju un lopu kautuvju ciemats, strūgu un plostu dzinēju apmetne.”
J. Niedre „Tai rītā mazā gaismiņā"
“Gaiss bija brīnumaini dzidrs un tīrs, spīdēja saule, un mani visu ceļu, garām Zīlāniem, Jaunajai muižai, Kondrātiem, Stipriem līdz pat Stukuliem pavadīja nepārtraukta cīruļu dziesma. ”
V. Stukuls „Krustpilieša stāstījums"
“Katram cilvēkam ir tāda vieta, kas paliek neizdzēšamā atmiņā, ko nekādi pasaules notikumi un pārliecīgie attālumi nespēj padarīt nesaredzamu”
Jānis Lejiņš "Spēlmaņu cilts"

Antūžu speciālās internātpamatskolas infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošana

Fonda nosaukums
Projekta numurs Nr. 2010/0127/3DP/3.1.3.3.1/10/IPIA/VIAA/001
Projekta nosaukums Antūžu speciālās internātpamatskolas infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošana
Projekta īstenošanas laiks 14.07.2010. – 17.06.2011.
Kopējās izmaksas 98 000.00 LVL
Publikācijas31.08.2011.
21.07.2011.
27.05.2011.
10.01.2011.
17.09.2010.

Finansējums Projekta kopējās izmaksas 98 000,00 LVL, no tiem:

 • ERAF fonda finansējums (85%) – 83 300,00 LVL
 • Krustpils novada pašvaldība (12%) – 11 760,00 LVL
 • Valsts budžeta dotācija – (3%) – 2940,00 LVL

Projekta mērķis

Vispārīgais mērķis–infrastruktūras un mācību vides uzlabošanas Zemgales reģionā.

Specifiskais mērķis-novērst skolēnu veselību apdraudošu situāciju rašanos Antūžu speciālajā internātpamatskolā, nodrošināt drošu un attīstību veicinošu mācību vidi, veicinot darba un sadzīves prasmju attīstīšanos izglītojamajiem ar funkcionāliem traucējumiem.

Projekta aktivitātes

1. Tehniskā projekta īstenošana un iepirkuma procedūras nodrošināšana.

2. Ūdensvada, kanalizācijas un siltumapgādes ārējo tīklu renovēšana.

3. Elektronisko iekārtu uzstādīšana.

4. Teritorijas labiekārtošana un iekštelpu pielāgošana.

5. Publicitātes pasākumi.

Paredzamie rezultāti

1. Īstenots tehniskais projekts un realizēta iepirkuma procedūra.

2. Izbūvēts kanalizācijas tīkls, renovētas kanalizācijas akas un renovēts siltumapgādes tīkls.

3. Tiks nodrošināts interneta pieslēgums skolas mācību telpās. Projekta ietvaros tiks iegādāts interaktīvais aprīkojums. Skolā un tās teritorijā plānots uzstādīt videonovērošanas kameras.

4. Projekta realizācijas gaitā plānots nobruģēt skolas teritoriju. Tiks apgaismota skolas fasāde un izveidotas uzbrauktuves. Plānots ir izbūvēt nerūsējoša tērauda margas skolas koridoros.

Projekta kontaktpersona: Ziedonis Ozoliņš, Antūžu speciālās internātpamatskolas direktors


JAUTĀT PAŠVALDĪBAI
Pasākumi
16.10.2019 plkst. 13.00, Krustpils novada pašvaldība
Finanšu komitejas sēde
19.10.2019 plkst. , Atašienes kultūras namā
Amatiermākslas svētki
23.10.2019 plkst. 10.00, Krustpils novada pašvaldība
Domes sēde
26.10.2019 plkst. 13.00, Antūžu kultūras nams
Senioru atpūtas pēcpusdiena "Līvenhofas muzikantu" pava...
17.11.2019 plkst. 17.00, Mežāres kultūras nams
Krustpils novada LR proklamēšanas 101.gadadienas svinīb...
Krustpils Novadnieks, OKTOBRIS 2019
Krustpils Novadnieks, SEPTEMBRIS 2019Krustpils Novadnieks, AUGUSTS 2019Krustpils Novadnieks, JŪLIJS 2019
JAUTĀT PAŠVALDĪBAI
PašvaldībaSabiedrībaEkonomika un investīcijasTūrismsKultūraKontakti
 • Atašienes Sāpju Dievmātes Romas katoļu baznīca
 • Unguru (Medņu) Evaņģēliski luteriskā baznīca
 • Vaiķu akmens
 • Rogāļu grava
 • Jāņa Zalāna retro motociklu un senlietu kolekcija
 • Podnieku darbnīca
 • Kristakrūga skatu tornis
 • Asotes pilskalns
 • Laukezers
 • Endzeļu vecticībnieku draudzes lūgšanu nams
 • Dzirkaļu pilskalns
 • Marinzejas muiža
 • Marinzejas ezers
 • Silabebru ezers
 • Timsmales ezers
 • Baļotes ezers
 • Krustpils novads XXVI Vispārējos latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkos
 • Ielīgošana Asotes pilskalnā
 • Kur upes un ceļi krustojas
 • Kūku pagasta brīvdabas estrāde