Krustpils novads
“... augšpus pils, mālzemes muldā Daugavas labajā krastā, uzradās Krizburgas miestiņš – tirgotāju, amatnieku, maizes ceptuvju un lopu kautuvju ciemats, strūgu un plostu dzinēju apmetne.”
J. Niedre „Tai rītā mazā gaismiņā"
“Katram cilvēkam ir tāda vieta, kas paliek neizdzēšamā atmiņā, ko nekādi pasaules notikumi un pārliecīgie attālumi nespēj padarīt nesaredzamu”
Jānis Lejiņš "Spēlmaņu cilts"
“Krustpils krāsas ir vienkāršas – māla sarkanā, zāles zaļā un ūdens zilā, ko sievietes senāk ieauda krusta rūtīs savos lindrakos. ”
Lūcija Ķuzāne "Esmu uzticīgs"
“Gaiss bija brīnumaini dzidrs un tīrs, spīdēja saule, un mani visu ceļu, garām Zīlāniem, Jaunajai muižai, Kondrātiem, Stipriem līdz pat Stukuliem pavadīja nepārtraukta cīruļu dziesma. ”
V. Stukuls „Krustpilieša stāstījums"

Biedrība "Vīpes stils" realizējusi LEADER programmā apstiprinātu projektu

Biedrība


2017.gada aprīlī biedrība „ Vīpes stils” ir īstenojusi LEADER programmā apstiprinātu projektu Nr. 16-05-AL24-A019.2101-000009 „Pamatlīdzekļu iegāde atpūtas vietas un laivu nomas punkta „Daugmales” izveidei.” Projekts tika atbalstīts Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītās vietējās attīstības stratēģiju”  aktivitātes 19.2.1. „Vietējas ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” ietvaros. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir EUR 11 347,99, publiskais finansējums 70% apmērā- EUR 7 943,59, 10% apmērā- Krustpils novada pašvaldības līdzfinansējums EUR  1 134,80, 20% apmērā-  biedrības finansu līdzekļi EUR 2 269,60. Prjekta ietvaros ir iegādatas 9 laivas, piekabe- laivu vedējs, kā arī tūrisma inventārs- 4 teltis un citi tūrisma piederumi.

Biedrības galvenais mērķis bija izveidot laivošanas inventāra bāzi, kā arī  organizēt  tās pieejamību iedzīvotājiem- grupu un individuālu  interesentu laivu braucieniem , tādējādi daudzveidojot aktīvās atpūtas iespējas mūsu teritorijā. Biedrības turpmākais mērķis ir popularizēt ūdenstūrisma iespējas, izveidot laivošanas maršrutus apkārtnes ūdenstilpnēs,  popularizēt laivošanu gan bērnu, gan jauniešu, gan pieaugušo vidū. Šobrīd aicinām iedzīvotājus iepazīt Daugavu posmā Līvāni–Trepe- Jēkabpils, kas ir sevišķi aizraujošs un interesants daudzo krāču, salu un lielās straumes dēļ.  Organizējot kopīgus laivošanas braucienus ar vietējiem iedzīvotājiem, izzināsim  tuvējās ūdenstilpnes un veicināsim mūsu  teritorijas atpazīstamību. Plānojam izveidot laivošanas maršrutus arī Neretā, Dubnā un citās ūdenstilpnēs. Ieguldīsim savus resursus ūdenstūrisma  attīstībā mūsu novadā, kas ir arī viens no Krustpils novada pašvaldības mērķiem.

Šī projekta ideja par laivošanas inventāra nepieciešamību radās mums, vietējiem iedzīvotajiem, kas ikdienā dzīvo tik tuvu Daugavai un redz tās aktīvas atpūtas iespējas, ko piedāvā daba. Laivu noma no attālākām vietām rada papildus izmaksas un īpašu laika plānošanu. Izmēģinot un izpētot citu laivu nomu piedāvto inventāru, nonācam pie secinājuma, kāds inventārs būtu atbilstošāks mūsu ūdeņiem. Priecājamies par mūsu projekta idejas un finansu atbalstu, ko saņēmām no biedrības „Lauku partnerības Sēlija”, Lauku atbalsta dienesta un Krustpils novada pašvaldības. Paldies arī visiem biedriem, vietējiem iedzīvotajiem un uzņēmējiem, kas  piedalījas un iesaistījās projekta tapšanas un īstenošanas procesā. 

Šobrīd varam nodrošināt tūrisma laivas  vienlaicīgi 16 pieaugušajiem un 4 bērniem, ka arī zvejas laivu 3 personām. Ceram uz sabiedrības interesi, laivošanai tīkamiem laika apstakļiem un, ka kopīgiem spēkiem varēsim sasniegt arī projektā obligāti sasniedzamās finansu prognozes, kas turklat ir  laba motivācija biedrībai aktīvi darboties un  īstenot „uz papīra uzliktās” projekta vīzijas.  

Uz tikšanos Daugavas kracēs!!!

Biedrība „ Vīpes stils”

 

Norisinājušies 3. Krustpils novada Grāmatu svētki
Aicinām Krustpils novada ģimenes ar bērniem doties bezmaksas eksk...
Dabas parkā "Laukezers"norisināsies "Pārgājiens ģimenēm ar bērnie...
Apstiprināts jauns SIA “Vidusdaugavas SPAAO” sadzīves atkritumu a...

JAUTĀT PAŠVALDĪBAI
Pasākumi
18.09.2019 plkst. 10.00, Krustpils novada pašvaldība, konferenču zāle
Domes sēde
19.09.2019 plkst. 9.30, Atašienes kultūras nams "Annas sāta"
Muzikāla izrāde "Mošķu diena"
19.09.2019 plkst. 15.00, Krustpils pagasta kultūras namā
Publiskās apspriešanas sanāksme
20.09.2019 plkst. 19.00, Atašienes kultūras namā "Annas sāta"
Folkloras kopas "Vīraksne" CD albuma prezentāciju
27.09.2019 plkst. , Vīpe
Nakts orientēšanās
29.09.2019 plkst. No 11.00-14.00, Mežāres pagasts
Militārās tehnikas un ieroču demonstrēšana.
12.10.2019 plkst. , Dabas parks "Laukezers"
Skrējiens "Sports vieno"
Krustpils Novadnieks, SEPTEMBRIS 2019
Krustpils Novadnieks, AUGUSTS 2019Krustpils Novadnieks, JŪLIJS 2019Krustpils Novadnieks, JŪNIJS 2019
JAUTĀT PAŠVALDĪBAI
PašvaldībaSabiedrībaEkonomika un investīcijasTūrismsKultūraKontakti
 • Atašienes Sāpju Dievmātes Romas katoļu baznīca
 • Unguru (Medņu) Evaņģēliski luteriskā baznīca
 • Vaiķu akmens
 • Rogāļu grava
 • Jāņa Zalāna retro motociklu un senlietu kolekcija
 • Podnieku darbnīca
 • Kristakrūga skatu tornis
 • Asotes pilskalns
 • Laukezers
 • Endzeļu vecticībnieku draudzes lūgšanu nams
 • Dzirkaļu pilskalns
 • Marinzejas muiža
 • Marinzejas ezers
 • Silabebru ezers
 • Timsmales ezers
 • Baļotes ezers
 • Krustpils novads XXVI Vispārējos latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkos
 • Ielīgošana Asotes pilskalnā
 • Kur upes un ceļi krustojas
 • Kūku pagasta brīvdabas estrāde