Krustpils novads
“Krustpils krāsas ir vienkāršas – māla sarkanā, zāles zaļā un ūdens zilā, ko sievietes senāk ieauda krusta rūtīs savos lindrakos. ”
Lūcija Ķuzāne "Esmu uzticīgs"
“Katram cilvēkam ir tāda vieta, kas paliek neizdzēšamā atmiņā, ko nekādi pasaules notikumi un pārliecīgie attālumi nespēj padarīt nesaredzamu”
Jānis Lejiņš "Spēlmaņu cilts"
“Gaiss bija brīnumaini dzidrs un tīrs, spīdēja saule, un mani visu ceļu, garām Zīlāniem, Jaunajai muižai, Kondrātiem, Stipriem līdz pat Stukuliem pavadīja nepārtraukta cīruļu dziesma. ”
V. Stukuls „Krustpilieša stāstījums"
“... augšpus pils, mālzemes muldā Daugavas labajā krastā, uzradās Krizburgas miestiņš – tirgotāju, amatnieku, maizes ceptuvju un lopu kautuvju ciemats, strūgu un plostu dzinēju apmetne.”
J. Niedre „Tai rītā mazā gaismiņā"

Apstiprināts Krustpils novada budžets 2018. gadam

 

Krustpils novada 31.janvāra domes sēdē vienbalsīgi pieņemts Krustpils novada budžets 2018. gadam. Pamatbudžeta ieņēmumi 2018. gada plānoti 7,8 miljoni EUR, kas ir par 60 tūkstošiem mazāk nekā 2017. gada izpildes rādītāji. 38% no ieņēmumiem jeb 2,97 miljoni EUR ir nodokļu ieņēmumi, 3,1 milj. EUR ir valsts budžeta transferti (mērķdotācijas un pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda dotācija), 1,7 milj. EUR ir nenodokļu ieņēmumi. Pamatbudžeta izdevumi plānoti 9,2 miljonu EUR apmērā, no kuriem 31% jeb 2,8 miljoni EUR novirzīti izglītībai, 23% jeb 2,1 miljoni EUR paredzēti kultūras nozarei, 19% - sociālās aizsardzības nodrošināšanai.

Kā lielākais investīciju projekts plānots Mežāres kultūras nama un pagasta pārvaldes ēkas rekonstrukcijas projekts energoefektivitātes paaugstināšanai. Tā īstenošanai plānots ņemt aizdevumu Valsts kasē. Tāpat tiks veikta gājēju celiņa izbūve no Zīlānu ciema līdz Jaunās muižas ciemam, kam tiks ņemts aizņēmums valsts kasē.

Speciālā budžeta ieņēmumi plānoti 1,87 milj. EUR, no kuriem 256 411 EUR ir Dabas resursu nodokļa ieņēmumi un 282 023 EUR ir ceļu fonda ieņēmumi, pārējais ir no ES fondiem saņemamais finansējums projektu īstenošanai. Izdevumi plānoti 2,3 milj. EUR apmērā, no kuriem 1,5 miljoni EUR ir izdevumi no Ceļu fonda līdzekļiem, lielākie izdevumi plānoti ELFLA projektu īstenošanai pašvaldības grants ceļu pārbūvei pagastos un SAM 3.3.1. projekta “Asfaltbetona ceļa seguma izbūve industriālās teritorijas sasniedzamībai un attīstībai industriālajā teritorijā pie Krustpils stacijas” īstenošanai. Šo projektu īstenošanai plānots ņemt aizņēmumus Valsts kasē 181 tūkstoša EUR apmērā. Dabas resursa nodokļa ieņēmumus plānots izlietot Vides un civilās aizsardzības dienesta uzturēšanai, energoefektīvu ielu apgaismojumu ierīkošanai Atašienes ciemā un Zīlānu ciemā, katlu māju rekonstrukcijām Variešu ciemā un Krustpils pagastā, atkritumu  izvešanai no kapsētām, bīstamo koku novākšanai, konteineru nomai, atkritumu izgāztuvju appļaušanai un monitoringam.

PASKAIDROJUMA RAKSTS

Informāciju sagatavoja

Krustpils novada pašvaldības

Sabiedrisko attiecību speciāliste

Ieva Lapiņa

Semināra LEADER projektu potenciālajiem iesniedzējiem „Kā sagatav...
Krustpils novada pašvaldība izsludina pretendentu pieteikšanos uz...
Krustpils novada pašvaldība izsludina projektu konkursu Nevalsti...
Pasaules Dabas Fonds meklē klimata vēstnieku

JAUTĀT PAŠVALDĪBAI
Pasākumi
21.02.2018 plkst. 10:00, Krustpils novada pašvaldība
Domes sēde
Krustpils Novadnieks, JANVĀRIS 2018
Krustpils Novadnieks, DECEMBRIS 2017Krustpils Novadnieks, OKTOBRIS 2017Krustpils Novadnieks, SEPTEMBRIS 2017
JAUTĀT PAŠVALDĪBAI
PašvaldībaSabiedrībaEkonomika un investīcijasTūrismsGalerijasKontakti
 • Timsmales ezers
 • Līgotāji Vīpē
 • Ziemeļblāzma Variešu pagastā
 • Asotes pilskalns
 • I.Dzirkales keramika izstādē
 • Rudens Marinzejas ezerā
 • Atašienes pagasta centrs no putna lidojuma
 • Amatniecības centrs Māzers
 • Laukezers
 • Rogāļu akmens Kūku pagastā
 • Kur upes un ceļi krustojas
 • Ikvienam ir iespēja pārbaudīt spēkus šķēršļu joslā pie vecās Sūnu pamatskolas
 • Gladiolu izstāde Krustpils novada pašvaldībā
 • Daugava pie Rogāļu gravas
 • Marinzejas ezers
 • Timsmales ezers
 • Laukezers
 • Timsmales ezers ziemas sniegos
 • Krustpils novads izstādē
 • Svilpaunieki ( I.Dzirkales keramika)
 • Kūku pagasta brīvdabas estrāde
 • Dabas krāšņums Ildzenieku ezerā
 • Marinzejas muiža
 • Krustpils novada svētkos 2016