Krustpils novads
“Katram cilvēkam ir tāda vieta, kas paliek neizdzēšamā atmiņā, ko nekādi pasaules notikumi un pārliecīgie attālumi nespēj padarīt nesaredzamu”
Jānis Lejiņš "Spēlmaņu cilts"
“Gaiss bija brīnumaini dzidrs un tīrs, spīdēja saule, un mani visu ceļu, garām Zīlāniem, Jaunajai muižai, Kondrātiem, Stipriem līdz pat Stukuliem pavadīja nepārtraukta cīruļu dziesma. ”
V. Stukuls „Krustpilieša stāstījums"
“Krustpils krāsas ir vienkāršas – māla sarkanā, zāles zaļā un ūdens zilā, ko sievietes senāk ieauda krusta rūtīs savos lindrakos. ”
Lūcija Ķuzāne "Esmu uzticīgs"
“... augšpus pils, mālzemes muldā Daugavas labajā krastā, uzradās Krizburgas miestiņš – tirgotāju, amatnieku, maizes ceptuvju un lopu kautuvju ciemats, strūgu un plostu dzinēju apmetne.”
J. Niedre „Tai rītā mazā gaismiņā"

PALDIES par Krustpils novada svētkiem!

PALDIES par Krustpils novada svētkiem!
Foto: Laura Rakova


13. un 14. jūlijā notika gaidītākais un skaistākais notikums - "Svētki, kas vieno" - Krustpils novada svētki Variešu pagastā. Lai svētku aktivitātes varētu notikt, tika strādāts vairāku mēnešu garumā, pielikts daudz pūļu, lietas asaras un sviedri, saskaņoti viedokļi, pārliecināti neticīgie un veiktas daudzas citas darbības. Par to lielais paldies svētku organizatoriem un dalībniekiem, sponsoriem un atbalstītājiem! Paldies visiem svētku apmeklētājiem, kuri visas dienas garumā bija kopā ar mums! 

Paldies sakām:

Variešu pagasta pārvaldes vadītājam Aivaram Jaksonam, 

Variešu pagasta kultūras darba kooridinatorei Anitai Rulietei;

Variešu pagasta pārvaldes kolektīvam;

Krustpils novada kultūras darba kooordinatorei Ramonai Kristvaldei;

Kultūras darba koordinatoriem pagastos - Kristīnai Zvirbulei, Vēsmai Turkopolei, Jūlijai Orlovai un Anitai Ozoliņai;

Pasākuma režisorei Dacei Braunai;

Pasākuma vadītājiem - Krustpils novada domes izpilddirektoram Raimondam Spēkam un Krustpils novada domes deputātei Elīnai Serkovai;

Māksliniecei Jolantai Ābelei;

Amatniecības centram "Māzers" Inesei Bramanei un Maijai Kulakovai; 

Kūku bibliotēkai un tās vadītājai Jeļenai Hnikinai;

Krustpils bibliotēkas bibliotekārei Gitai Elksnītei;

Variešu bibliotēkas bibliotekārai Līgai Vīksnai; 

Krustpils novada deputātēm Aijai Veterei un Dacei Vītolai;

Biedrībai "Ungurmuiža";

Unguru evaņģēliski luteriskai draudzei, īpaši Ingai Zālītei, tāpat mācītājam Ēvaldam Bērziņam, kā arī Atašienes draudzes prāvestam Viktoram Naglim;

Biedrībai “Daugavas pārupieši” – Normundam Pastaram;

Biedrībai "Mustangs";

Ērgļu novadam māklsiniekam Andrim Džigunam;

AJV grupai;

Grupām "TAUTUMEITAS", "KEKSI", "Liepavots";

Cēsu zvanu ansamblim "Soli dei Gloria";

Fotogrāfei Laurai Rakovai;

Pankūku cepējiem;

Visiem ēdinātājiem un tirgotājiem.

 

Krustpils novada pašdarbības kolektīviem:

JDK “Zvirbuļi”- vad. Madara Turkopole

Senioru deju kolektīvam “Pīlādzītis”- vad. Rudīte Beinaroviča

Vidējās paaudzes deju kolektīvam "Dance" -vad. Rudīte Beinaroviča

Skolas vecuma bērnu deju kolektīvam “Zvirbulēni”- vad. Madara Turkopole

Pirmskolas bērnu deju kolektīvam “Pelēni”- vad. Madara Turkopole

Folkloras kopai “Vīraksne” -vad. Anita Gavare

Ansamblim “Minima”- vad.Maija Kondrāte

Krustpils novada sieviešu korim “Luste" - Vad. Maija Kondrāte

VPDK “Zīlānietis”-vad. Ilmārs Dreļs

Bērnu ansamblim “Blēņas un Pigori”- vad. Inna Kokmane

Jauktajam ansamblim “Krustpilieši”- vad. Ginta Meņģele

Amatierteātrim “Savējie”- vad. Aija Vetere

Jauniešu teātra pulciņam “Spārni”, vad. Sarmīte Upelniece

VPDK “Kamenes”- vad. Inita Gādmane

Amatierteātrim “Efekts”- vad. Aija Rancova

Bērnu ansamblim “Zili brīnumi”, vad. Inna Kokmane

Folkloras kopai “Lākači”, vad. Aija Smirnova

Ansamblim “Dimda”, vad. Emīlija Balode

Bērnu TDK “Zaķīši”, vad. Līga Beinaroviča

Pirmskolas bērnu TDK “Zaķēni”, vad. Līga Beinaroviča

Bērnu teātra pulciņam “Servīzīte”, vad. Līga Beinaroviča

Amatierteātrim “Servīze”, vad. Inita Beinaroviča

Ansamblim “Malduguns”, vad. Iveta Bērziņa

Līnijdeju kolektīvam “Variants”, vad. Elita Kalnieša

 

 

Paldies arī katram no jums, kas ieradās svētku pasākumos, piedalījās aktivitātēs un atbalstīja!

Lai nākamie svētki tik pat krāšņi, sirsnīgi un izdevušies! Uz tikšanos nākamajos Krustpils novada svētkos Kūku pagastā!

 

 

Krustpils novada pašvaldība

Svinam Miķeļdienu Variešu sākumskolā
Tikšanās ar bērnu grāmatu autori Eviju Gulbi
Krustpils pamatskolas 6. klase iepazīst elektroenerģijas ražošana...
Dzejas dienas Krustpils pamatskolā

JAUTĀT PAŠVALDĪBAI
Pasākumi
19.10.2018 plkst. 16:00, Mežāres kultūras nams
Senioru pēcpusdiena "Cauri laikiem"
20.10.2018 plkst. ,
Svecīšu vakari Variešu pagasta kapsētās
21.10.2018 plkst. ,
Svecīšu vakari Kūku pagasta kapsētās
27.10.2018 plkst. , Atašienes pagasts
Sv.Mise un svecīšu vakari Atašienes pagastā
03.11.2018 plkst. 19:00, Spunģēnu KN
Krustpils novada zemnieku balle
03.11.2018 plkst. , Krustpils pagasta bibliotēka
Izstāde "Mirklis Rāznas Nacionālajā parkā"
Krustpils Novadnieks, OKTOBRIS 2018
Krustpils Novadnieks, SEPTEMBRIS 2018Krustpils Novadnieks, JŪLIJS 2018Krustpils Novadnieks, JŪNIJS 2018
JAUTĀT PAŠVALDĪBAI
PašvaldībaSabiedrībaEkonomika un investīcijasTūrismsKultūraKontakti
 • Krustpils novads XXVI Vispārējos latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkos
 • Ielīgošana Asotes pilskalnā
 • Kur upes un ceļi krustojas
 • Līgotāji Vīpē
 • Krustpils novads izstādē
 • Krustpils novada svētkos 2016
 • Kūku pagasta brīvdabas estrāde
 • Ikvienam ir iespēja pārbaudīt spēkus šķēršļu joslā pie vecās Sūnu pamatskolas
 • Timsmales ezers ziemas sniegos
 • Ziemeļblāzma Variešu pagastā
 • Daugava pie Rogāļu gravas
 • Dabas krāšņums Ildzenieku ezerā
 • Rudens Marinzejas ezerā
 • Gladiolu izstāde Krustpils novada pašvaldībā
 • I.Dzirkales keramika izstādē
 • Timsmales ezers
 • Marinzejas muiža
 • Atašienes pagasta centrs no putna lidojuma
 • Marinzejas ezers
 • Asotes pilskalns
 • Laukezers
 • Timsmales ezers
 • Laukezers
 • Amatniecības centrs Māzers
 • Svilpaunieki ( I.Dzirkales keramika)
 • Rogāļu akmens Kūku pagastā