Krustpils novads
“Katram cilvēkam ir tāda vieta, kas paliek neizdzēšamā atmiņā, ko nekādi pasaules notikumi un pārliecīgie attālumi nespēj padarīt nesaredzamu”
Jānis Lejiņš "Spēlmaņu cilts"
“... augšpus pils, mālzemes muldā Daugavas labajā krastā, uzradās Krizburgas miestiņš – tirgotāju, amatnieku, maizes ceptuvju un lopu kautuvju ciemats, strūgu un plostu dzinēju apmetne.”
J. Niedre „Tai rītā mazā gaismiņā"
“Krustpils krāsas ir vienkāršas – māla sarkanā, zāles zaļā un ūdens zilā, ko sievietes senāk ieauda krusta rūtīs savos lindrakos. ”
Lūcija Ķuzāne "Esmu uzticīgs"
“Gaiss bija brīnumaini dzidrs un tīrs, spīdēja saule, un mani visu ceļu, garām Zīlāniem, Jaunajai muižai, Kondrātiem, Stipriem līdz pat Stukuliem pavadīja nepārtraukta cīruļu dziesma. ”
V. Stukuls „Krustpilieša stāstījums"

PALDIES par Krustpils novada svētkiem!

PALDIES par Krustpils novada svētkiem!
Foto: Laura Rakova


13. un 14. jūlijā notika gaidītākais un skaistākais notikums - "Svētki, kas vieno" - Krustpils novada svētki Variešu pagastā. Lai svētku aktivitātes varētu notikt, tika strādāts vairāku mēnešu garumā, pielikts daudz pūļu, lietas asaras un sviedri, saskaņoti viedokļi, pārliecināti neticīgie un veiktas daudzas citas darbības. Par to lielais paldies svētku organizatoriem un dalībniekiem, sponsoriem un atbalstītājiem! Paldies visiem svētku apmeklētājiem, kuri visas dienas garumā bija kopā ar mums! 

Paldies sakām:

Variešu pagasta pārvaldes vadītājam Aivaram Jaksonam, 

Variešu pagasta kultūras darba kooridinatorei Anitai Rulietei;

Variešu pagasta pārvaldes kolektīvam;

Krustpils novada kultūras darba kooordinatorei Ramonai Kristvaldei;

Kultūras darba koordinatoriem pagastos - Kristīnai Zvirbulei, Vēsmai Turkopolei, Jūlijai Orlovai un Anitai Ozoliņai;

Pasākuma režisorei Dacei Braunai;

Pasākuma vadītājiem - Krustpils novada domes izpilddirektoram Raimondam Spēkam un Krustpils novada domes deputātei Elīnai Serkovai;

Māksliniecei Jolantai Ābelei;

Amatniecības centram "Māzers" Inesei Bramanei un Maijai Kulakovai; 

Kūku bibliotēkai un tās vadītājai Jeļenai Hnikinai;

Krustpils bibliotēkas bibliotekārei Gitai Elksnītei;

Variešu bibliotēkas bibliotekārai Līgai Vīksnai; 

Krustpils novada deputātēm Aijai Veterei un Dacei Vītolai;

Biedrībai "Ungurmuiža";

Unguru evaņģēliski luteriskai draudzei, īpaši Ingai Zālītei, tāpat mācītājam Ēvaldam Bērziņam, kā arī Atašienes draudzes prāvestam Viktoram Naglim;

Biedrībai “Daugavas pārupieši” – Normundam Pastaram;

Biedrībai "Mustangs";

Ērgļu novadam māklsiniekam Andrim Džigunam;

AJV grupai;

Grupām "TAUTUMEITAS", "KEKSI", "Liepavots";

Cēsu zvanu ansamblim "Soli dei Gloria";

Fotogrāfei Laurai Rakovai;

Pankūku cepējiem;

Visiem ēdinātājiem un tirgotājiem.

 

Krustpils novada pašdarbības kolektīviem:

JDK “Zvirbuļi”- vad. Madara Turkopole

Senioru deju kolektīvam “Pīlādzītis”- vad. Rudīte Beinaroviča

Vidējās paaudzes deju kolektīvam "Dance" -vad. Rudīte Beinaroviča

Skolas vecuma bērnu deju kolektīvam “Zvirbulēni”- vad. Madara Turkopole

Pirmskolas bērnu deju kolektīvam “Pelēni”- vad. Madara Turkopole

Folkloras kopai “Vīraksne” -vad. Anita Gavare

Ansamblim “Minima”- vad.Maija Kondrāte

Krustpils novada sieviešu korim “Luste" - Vad. Maija Kondrāte

VPDK “Zīlānietis”-vad. Ilmārs Dreļs

Bērnu ansamblim “Blēņas un Pigori”- vad. Inna Kokmane

Jauktajam ansamblim “Krustpilieši”- vad. Ginta Meņģele

Amatierteātrim “Savējie”- vad. Aija Vetere

Jauniešu teātra pulciņam “Spārni”, vad. Sarmīte Upelniece

VPDK “Kamenes”- vad. Inita Gādmane

Amatierteātrim “Efekts”- vad. Aija Rancova

Bērnu ansamblim “Zili brīnumi”, vad. Inna Kokmane

Folkloras kopai “Lākači”, vad. Aija Smirnova

Ansamblim “Dimda”, vad. Emīlija Balode

Bērnu TDK “Zaķīši”, vad. Līga Beinaroviča

Pirmskolas bērnu TDK “Zaķēni”, vad. Līga Beinaroviča

Bērnu teātra pulciņam “Servīzīte”, vad. Līga Beinaroviča

Amatierteātrim “Servīze”, vad. Inita Beinaroviča

Ansamblim “Malduguns”, vad. Iveta Bērziņa

Līnijdeju kolektīvam “Variants”, vad. Elita Kalnieša

 

 

Paldies arī katram no jums, kas ieradās svētku pasākumos, piedalījās aktivitātēs un atbalstīja!

Lai nākamie svētki tik pat krāšņi, sirsnīgi un izdevušies! Uz tikšanos nākamajos Krustpils novada svētkos Kūku pagastā!

 

 

Krustpils novada pašvaldība

Krustpils novada pašvaldības administratīvajā teritorijā notiks z...
29. augustā apspriede par Baļotes ezera apsaimniekošanu
15.augustā Baļotes ezerā tika atklāts Latvijas Republikas čempion...
31.augustā 3.Sporta svētki pie Vīpes kluba

JAUTĀT PAŠVALDĪBAI
Pasākumi
17.08.2019 plkst. 10:00, Marinzejas muiža, Atašiene
V Sēlijas novadu Jauniešu diena
21.08.2019 plkst. 10.00, Krustpils novada pašvaldība, konferenču zāle
Domes sēde
22.08.2019 plkst. , Kustpils novada skolas
Krustpils novada skolu pieņemšana
31.08.2019 plkst. 11:00, Pie Vīpes kluba
Pie Vīpes kluba notiks 3.sporta svētki
31.08.2019 plkst. , Laukumā pie Atašienes pagasta pārvaldes ēkas
Sporta diena Atašienē
27.09.2019 plkst. , Vīpe
Nakts orientēšanās
12.10.2019 plkst. , Dabas parks "Laukezers"
Skrējiens "Sports vieno"
Krustpils Novadnieks, AUGUSTS 2019
Krustpils Novadnieks, JŪLIJS 2019Krustpils Novadnieks, JŪNIJS 2019Krustpils Novadnieks, MAIJS 2019
JAUTĀT PAŠVALDĪBAI
PašvaldībaSabiedrībaEkonomika un investīcijasTūrismsKultūraKontakti
 • Atašienes Sāpju Dievmātes Romas katoļu baznīca
 • Unguru (Medņu) Evaņģēliski luteriskā baznīca
 • Vaiķu akmens
 • Rogāļu grava
 • Jāņa Zalāna retro motociklu un senlietu kolekcija
 • Podnieku darbnīca
 • Kristakrūga skatu tornis
 • Asotes pilskalns
 • Laukezers
 • Endzeļu vecticībnieku draudzes lūgšanu nams
 • Dzirkaļu pilskalns
 • Marinzejas muiža
 • Marinzejas ezers
 • Silabebru ezers
 • Timsmales ezers
 • Baļotes ezers
 • Krustpils novads XXVI Vispārējos latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkos
 • Ielīgošana Asotes pilskalnā
 • Kur upes un ceļi krustojas
 • Kūku pagasta brīvdabas estrāde