Krustpils novads
“Gaiss bija brīnumaini dzidrs un tīrs, spīdēja saule, un mani visu ceļu, garām Zīlāniem, Jaunajai muižai, Kondrātiem, Stipriem līdz pat Stukuliem pavadīja nepārtraukta cīruļu dziesma. ”
V. Stukuls „Krustpilieša stāstījums"
“Katram cilvēkam ir tāda vieta, kas paliek neizdzēšamā atmiņā, ko nekādi pasaules notikumi un pārliecīgie attālumi nespēj padarīt nesaredzamu”
Jānis Lejiņš "Spēlmaņu cilts"
“... augšpus pils, mālzemes muldā Daugavas labajā krastā, uzradās Krizburgas miestiņš – tirgotāju, amatnieku, maizes ceptuvju un lopu kautuvju ciemats, strūgu un plostu dzinēju apmetne.”
J. Niedre „Tai rītā mazā gaismiņā"
“Krustpils krāsas ir vienkāršas – māla sarkanā, zāles zaļā un ūdens zilā, ko sievietes senāk ieauda krusta rūtīs savos lindrakos. ”
Lūcija Ķuzāne "Esmu uzticīgs"

Variešu sākumskola oktobrī devās mācību vizītē

Variešu sākumskola oktobrī devās mācību vizītē
Foto: Variešu sākumskola


Projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai.

SAM 8.3.2. "Palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" Projekta numurs: 8.3.2.2/16/I/001.” ietvaros 2018.gada 19. oktobrī Variešu sākumskolas skolēni devās mācību vizītē uz Lielvārdi un Rīgu.

Ekskursija sākās ar nodarbību Izziņas un eksperimentu centrā “Lielvārdi”

“EKSPERIMENTI AR ELEKTRĪBU”

Mērķis un uzdevumi: radīt un pilnveidot skolēnu interesi par fizikālo procesu pētīšanu, veidot viņos izpratni par elektrību, apgūt prasmi iegūt informāciju praktiskas eksperimentālas darbības ceļā, mācīties izvērtēt savus rezultātus, meklēt atbildi uz pētniecisko jautājumu, stiprināt sadarbības prasmes.

Darba metodes: Programmas ietvaros tika izmantotas eksperimentu un diskusiju metodes. Skolēni, sadarbojoties grupās, veidoja un pētīja virknes un paralēlos slēgumus, iepazina dažādus elektriskās ķēdes elementus, to simboliskos apzīmējumus un darbības principus, izvirzīja hipotēzes un pierādīja vai noliedza to patiesumu eksperimentu ceļā, izvērtēja apgūtās zināšanas, izmantojot interaktīvās balsošanas pultis.

Sekoja nodarbība Latvijas Nacionālajā Bibliotēkā “LNB DĀRGUMI”

Mērķis un uzdevumi: iepazīstināt skolēnus ar Latvijas Nacionālās Bibliotēkas ēku, tās izveidi, plānojumu un nacionālajām vērtībām, veicināt patriotismu, nacionālās piederības jūtas.

Darba metodes: programmas ietvaros tiek izmantotas klausīšanās un novērojumu metodes.  Skolēni aplūkoja LNB ēku, izpētīja tās iekārtojumu un plānojumu. Skolēni apskatīja arhitekta Gunāra Birkerta skices un maketus, guva priekšstatu par arhitekta profesiju un bibliotēkas ēkas izveides procesu. Skolēniem bija iespēja iepazīt bērnu literatūras nodaļu, aplūkot senās grāmatas, nacionālās naudas ekspozīciju, Dainu skapi, tautas grāmatu skapi, redzēt Rīgas panorāmu.

Dienas noslēgumā bija nodarbība Rīgas skolu muzejā “LATVIJAS SKOLU VĒSTURE”

Mērķis un uzdevumi: iepazīstināt skolēnus ar Latvijas skolu vēsturi.

Darba metodes: programmas ietvaros tika izmantotas klausīšanās, novērojumu un lomu spēles metodes.  Skolēni iepazina Latvijas skolu vēsturi un iejutās dažādu vēsturisko laikmetu skolu vidēs – viduslaiku, apgaismības laikmeta un 20.gadsimta klasēs, salīdzinot tās ar mūsdienu skolu.

Skolēniem tā bija bagātu iespaidu un jaunas pieredzes piepildīta diena!  Kopā ar viņiem nodarbībās bija skolotājas E.Prokofjeva, A.Jaksone, A,Rudzīte un L.Zvaigzne.

 

Variešu sākumskolas skolotājas

Krustpils novada pašvaldības administratīvajā teritorijā notiks z...
29. augustā apspriede par Baļotes ezera apsaimniekošanu
15.augustā Baļotes ezerā tika atklāts Latvijas Republikas čempion...
31.augustā 3.Sporta svētki pie Vīpes kluba

JAUTĀT PAŠVALDĪBAI
Pasākumi
17.08.2019 plkst. 10:00, Marinzejas muiža, Atašiene
V Sēlijas novadu Jauniešu diena
21.08.2019 plkst. 10.00, Krustpils novada pašvaldība, konferenču zāle
Domes sēde
22.08.2019 plkst. , Kustpils novada skolas
Krustpils novada skolu pieņemšana
31.08.2019 plkst. 11:00, Pie Vīpes kluba
Pie Vīpes kluba notiks 3.sporta svētki
31.08.2019 plkst. , Laukumā pie Atašienes pagasta pārvaldes ēkas
Sporta diena Atašienē
27.09.2019 plkst. , Vīpe
Nakts orientēšanās
12.10.2019 plkst. , Dabas parks "Laukezers"
Skrējiens "Sports vieno"
Krustpils Novadnieks, AUGUSTS 2019
Krustpils Novadnieks, JŪLIJS 2019Krustpils Novadnieks, JŪNIJS 2019Krustpils Novadnieks, MAIJS 2019
JAUTĀT PAŠVALDĪBAI
PašvaldībaSabiedrībaEkonomika un investīcijasTūrismsKultūraKontakti
 • Atašienes Sāpju Dievmātes Romas katoļu baznīca
 • Unguru (Medņu) Evaņģēliski luteriskā baznīca
 • Vaiķu akmens
 • Rogāļu grava
 • Jāņa Zalāna retro motociklu un senlietu kolekcija
 • Podnieku darbnīca
 • Kristakrūga skatu tornis
 • Asotes pilskalns
 • Laukezers
 • Endzeļu vecticībnieku draudzes lūgšanu nams
 • Dzirkaļu pilskalns
 • Marinzejas muiža
 • Marinzejas ezers
 • Silabebru ezers
 • Timsmales ezers
 • Baļotes ezers
 • Krustpils novads XXVI Vispārējos latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkos
 • Ielīgošana Asotes pilskalnā
 • Kur upes un ceļi krustojas
 • Kūku pagasta brīvdabas estrāde