Krustpils novads
“Krustpils krāsas ir vienkāršas – māla sarkanā, zāles zaļā un ūdens zilā, ko sievietes senāk ieauda krusta rūtīs savos lindrakos. ”
Lūcija Ķuzāne "Esmu uzticīgs"
“... augšpus pils, mālzemes muldā Daugavas labajā krastā, uzradās Krizburgas miestiņš – tirgotāju, amatnieku, maizes ceptuvju un lopu kautuvju ciemats, strūgu un plostu dzinēju apmetne.”
J. Niedre „Tai rītā mazā gaismiņā"
“Gaiss bija brīnumaini dzidrs un tīrs, spīdēja saule, un mani visu ceļu, garām Zīlāniem, Jaunajai muižai, Kondrātiem, Stipriem līdz pat Stukuliem pavadīja nepārtraukta cīruļu dziesma. ”
V. Stukuls „Krustpilieša stāstījums"
“Katram cilvēkam ir tāda vieta, kas paliek neizdzēšamā atmiņā, ko nekādi pasaules notikumi un pārliecīgie attālumi nespēj padarīt nesaredzamu”
Jānis Lejiņš "Spēlmaņu cilts"

Ar Krustpils novada atzinības un goda rakstiem apbalvos 31 novada iedzīvotāju

Ar Krustpils novada atzinības un goda rakstiem apbalvos 31 novada iedzīvotāju


Pagājuši simts gadi, kopš Latvija koši iemirdzas savā svētku zvaigznājā. Arī Krustpils novads ir viena no zvaigznēm Latvijas zvaigznājā un aicina ikvienu būt svētkos kopā 17.novembrī plkst. 17:00 Krustpils novada Mežāres kultūras namā, godināt Latviju 100.gadadienas svētku priekšvakarā!

Kā ik gadu, svētkos cildināsim sava novada spējīgākos, varošākos, cēlākos, nesavtīgākos, uzņēmīgākos un izpalīdzīgākos cilvēkus. Tos, kuri dara vairāk, kā to prasa pienākums! Cilvēkus, kuri iedvesmo citus ar savu darbu un idejām. Cilvēkus, kuri pašaizliedzīgi palīdz līdzcilvēkiem.

Krustpils novada pašvaldība nolēmusi apbalvot ar GODA RAKSTU:

 • ANDRI FELSU par ieguldījumu Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanā un Krustpils novada sociāli ekonomiskajā attīstībā. Andris Felss ir zemnieks, uzņēmējs. Savulaik bijis kolhoza “Ļeņina karogs” agronoms un priekšsēdētājs, vēlāk kā Augstākās padomes deputāts piedalījies Latvijas vēstures veidošanā un balsojis par Latvijas neatkarību, darbojies arī pašvaldībā un politikā. Tagad Andra Felsa spēks ir apsētajos labības un rapša laukos, kā arī paša uzceltajā eļļas pārstrādes rūpnīcā “Vīnkalni”.
 • Biedrības "Silta sirds" vadītāju MĀRĪTI POLI par brīvprātīgu un nesavtīgu darbu Krustpils novadā. Cilvēks, kurai piemīt neizsīkstoša enerģija, degsme un drosme allaž uzsākt ko jaunu. Darba dienās Mārīte Pole strādā algotu darbu kā grāmatvede, taču paralēli tam uztur brīvdienu māju, rīko nometnes un radošās darbnīcas, palīdz līdzcilvēkiem.
 • Krustpils pamatskolas direktori VIJU STIEBRIŅU par ieguldījumu un mērķtiecīgu darbu Krustpils pamatskolas attīstībā. Vijas Stiebriņas pedagoģiskā pieredze ir 43 gadi, no tiem 23 – strādājot Krustpils pamatskolā. Direktore allaž seko līdzi visam jaunākajam izglītībā, motivē kolēģus izglītoties, strādāt mūsdienīgi un piedalīties dažādos projektos. Paralēli darbam, Vija Stiebriņa ir arī deputāte Krustpils novada pašvaldībā, Izglītības kvalitātes valsts dienesta eksperte, kā arī izglītības un kultūras jautājumu komisijas locekle Latvijas Pašvaldību savienībā.

Apbalvot ar Atzinības rakstu:

 • Kūku pagasta pārvaldes vadītāju Dzintaru Kalniņu par pašaizliedzīgu, radošu darbu novada sociāli ekonomiskajā attīstībā;
 • SIA "Pekausis" īpašnieci Ainu Grišāni par atbalstu sabiedriskiem pasākumiem, nesavtīgu darbu sabiedrības labā;
 • Variešu pagasta pārvaldes kasieri-lietvedi Raisu Dzeni par pašaizliedzīgu un radošu darbu Variešu pagastā;
 • PKS “Atašiene- Agro” priekšsēdētāju Ilgu Lindāni par ilggadēju uzņēmējdarbības nodrošināšanu Atašienes pagastā;
 • Volejbola kluba Jēkabpils “Lūši” spēlētāju Zigurdu Adamoviču par jaunās paaudzes mudināšanu pievērsties sportam;
 • Pensionāru Jāni Mazulu par augstu morāli ētisko un tikumisko vērtību uzturēšanu ģimenē un sadzīvē;
 • Saimniecības “Jaungobiņas” īpašniekus Larisu un Nikolaju Bogdanovus par ieguldījumu uzņēmējdarbības attīstībā Mežāres pagastā;
 • Pensionāri Ausmu Žūriņu par augstiem sasniegumiem kultūras un mākslas attīstībā;
 • Vīpes pamatskolas skolotāju Skaidrīti Bērziņu par ilggadīgu un godprātīgu darbu Vīpes pamatskolā;
 • Pensionāri Rasmu Rāceni  par aktīvu sabiedrisko darbību un ieguldījumu Variešu pagasta vārda popularizēšanā;
 • LLKC Jēkabpils nodaļas uzņēmējdarbības konsultanti Anitu Putku par atbalstu sabiedriskiem pasākumiem un darbu sabiedrības labā;
 • Viju un Daini Lapiņuspar ģimenisko vērtību uzturēšanu un ieguldījumu sabiedriskajā darbībā;
 • Zemnieku saimniecības „Kalves” īpašnieku Gundaru Kalvi par nozīmīgu ieguldījumu Krustpils novada ilgtspējīgas kultūras attīstībā un novada atpazīstamības veicināšanu;
 • Brāļu Skrindu Atašienes vidusskolas skolotāju Sandru Kaļeiņikovu par ieguldījumu izglītības jomā Atašienes pagastā;
 • Atašienes pagasta pārvaldes saimniecības daļas vadītāju Pēteri Gravānu par ieguldījumu sakārtotas un cilvēkiem draudzīgas vides veidošanā un pašaizliedzīgu darbu;
 • Amatniecības centra “Māzers” vadītāju Inesi Bramani par novada tradicionālo vērtību uzturēšanu un kopšanu;
 • Antūžu speciālās internātpamatskolas skolotāju un logopēdi Ivetu Ozoliņu par ilggadēju un apzinīgi pildītu pedagoga darbu Variešu pagastā;
 • Zemnieku saimniecības „Produsala” īpašnieku Gvido Anšmitu par lauksaimniecības nozares attīstību un vides sakopšanu Krustpils pagastā;
 • Zemnieku saimniecības „Kalves” apkopēju Sanitu Kalniņu par pašaizliedzīgu darbu;
 • Mežāres pamatskolas direktores vietnieci izglītības jomā Ingu Zālīti par ieguldīto darbu skolas vides labiekārtošanā Mežāres pamatskolā un nesavtīgu darbu sabiedrības labā;
 • Rutu un Aināru Lipšas par ieguldīto darbu cilvēku labklājības nodrošināšanā un uzlabošanā Krustpils pagastā;
 • Pensionāri Dzintru Mežāku par nesavtīgu darbu Krustpils pagastā;
 • Variešu sākumskolas pirmsskolas un interešu izglītības skolotāju Inetu Vīksnu par ilggadēju un radošu darbu Variešu sākumskolā;
 • Krustpils pagasta pārvaldes saimniecības daļas vadītāju Uldi Zirnīti par inovatīvām idejām un to realizēšanu saimniecisko darbu veikšanā Krustpils pagastā;
 • Krustpils pamatskolas skolotāju Inesi Graudumu par ieguldījumu bērnu un jauniešu talanta, prasmju un spēju izkopšanā.

Tāpat vakara garumā būs arī skaists koncerts: pasākumā latvju zvaigžņu rakstus izdejos bērnu tautas deju kolektīvi - Atašienes pagasta  „Zvirbulēni” un Variešu  pagasta „Zaķīši”, izdziedās Ieva Parša, izspēlēs Valdis Muktupāvels un zvaigžņotam skanējumam ļausies Rīgas saksofonu kvartets. Pasākuma vadītāji - Maija Doveika un Dainis Grūbe. Vēl ar  fotoprojekcijām ielūkosimies novada vēsturē „Toreiz un tagad” un noslēgumā kopā priecāsimies kā mūsu zemes debesis izgaismos salūta zvaigznes.

Visi laipni aicināti Mežārē! Lai sirsnīgi, skaisti un patriotiski svētki!

 

Informāciju sagatavoja:

Krustpils novada pašvaldības

Sabiedrisko attiecību speciāliste

Monika Kauranena

Pasākuma laikā iespējama fotografēšana un filmēšana. Uzņemtais materiāls var tikt izvietots plašsaziņas līdzekļos.
Krustpils novada pašvaldība sveic Latvijas valsts simtgadē!
Skaņu pasakas Zīlānu bibliotēkā
Lāčplēša nakts skrējienā Vīpē uzvaras laurus plūc komanda no Daug...
Aicina uz sevis lutināšanas stundu Kūku bibliotēkā

JAUTĀT PAŠVALDĪBAI
Pasākumi
19.11.2018 plkst. 13:00, Vīpes klubā
J. Lūsēna un Z. Muktupāvela koncerts
21.11.2018 plkst. 10:00, Krustpils novada pašvaldība
Domes sēde
22.11.2018 plkst. 17:00, Kūku bibliotēka
Simtgades filma "Bille" Kūku bibliotēkā 22.novembrī
24.11.2018 plkst. 18:00, Krustpils pagasta kultūras nams
Krustpils pagastmājas 60 gadu jubileja
24.11.2018 plkst. 14:00, Vīpes klubā
Vienspēles novusa turnīrs Vīpē
24.11.2018 plkst. 13:00, Variešu pagasts
Variešu senioru atpūtas pēcpusdiena
24.11.2018 plkst. 12:00, Kūku bibliotēka
Sevis lutināšanas stunda Kūku bibliotēkā
24.11.2018 plkst. 15:00, Zīlānu bibliotēka, Zīlāni
Skaņu pasakas Zīlānu bibliotēkā
27.11.2018 plkst. 19:19, Krustpils pagasta kultūras nams
Amatierteātra “Savējie” izrāde “Spāniešu muša”...
29.11.2018 plkst. 19:00, Mežāres kultūras nams
Sanāksim kopā, lai iedegtu LIELO EGLI pie Mežāres pagas...
03.12.2018 plkst. 18:00, Zīlāni
Bezmaksas vingrošanas nodarbības pieaugušajiem
08.12.2018 plkst. 19:00, Mežāres kultūras nams
Krustpils novada amatierkolektīvu balle
08.12.2018 plkst. 12:00, Krustpils pagasta bibliotēka
Skaļās lasīšanas konkurss Krustpils pagastā
15.12.2018 plkst. , Pie Vecās Sūnu skolas, Kūku pagasts
Noslēdzošais Simtgades pārgājiens
Krustpils Novadnieks, NOVEMBRIS 2018
Krustpils Novadnieks, OKTOBRIS 2018Krustpils Novadnieks, SEPTEMBRIS 2018Krustpils Novadnieks, JŪLIJS 2018
JAUTĀT PAŠVALDĪBAI
PašvaldībaSabiedrībaEkonomika un investīcijasTūrismsKultūraKontakti
 • Krustpils novads XXVI Vispārējos latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkos
 • Ielīgošana Asotes pilskalnā
 • Kur upes un ceļi krustojas
 • Līgotāji Vīpē
 • Krustpils novads izstādē
 • Krustpils novada svētkos 2016
 • Kūku pagasta brīvdabas estrāde
 • Ikvienam ir iespēja pārbaudīt spēkus šķēršļu joslā pie vecās Sūnu pamatskolas
 • Timsmales ezers ziemas sniegos
 • Ziemeļblāzma Variešu pagastā
 • Daugava pie Rogāļu gravas
 • Dabas krāšņums Ildzenieku ezerā
 • Rudens Marinzejas ezerā
 • Gladiolu izstāde Krustpils novada pašvaldībā
 • I.Dzirkales keramika izstādē
 • Timsmales ezers
 • Marinzejas muiža
 • Atašienes pagasta centrs no putna lidojuma
 • Marinzejas ezers
 • Asotes pilskalns
 • Laukezers
 • Timsmales ezers
 • Laukezers
 • Amatniecības centrs Māzers
 • Svilpaunieki ( I.Dzirkales keramika)
 • Rogāļu akmens Kūku pagastā