Krustpils novads
“... augšpus pils, mālzemes muldā Daugavas labajā krastā, uzradās Krizburgas miestiņš – tirgotāju, amatnieku, maizes ceptuvju un lopu kautuvju ciemats, strūgu un plostu dzinēju apmetne.”
J. Niedre „Tai rītā mazā gaismiņā"
“Gaiss bija brīnumaini dzidrs un tīrs, spīdēja saule, un mani visu ceļu, garām Zīlāniem, Jaunajai muižai, Kondrātiem, Stipriem līdz pat Stukuliem pavadīja nepārtraukta cīruļu dziesma. ”
V. Stukuls „Krustpilieša stāstījums"
“Katram cilvēkam ir tāda vieta, kas paliek neizdzēšamā atmiņā, ko nekādi pasaules notikumi un pārliecīgie attālumi nespēj padarīt nesaredzamu”
Jānis Lejiņš "Spēlmaņu cilts"
“Krustpils krāsas ir vienkāršas – māla sarkanā, zāles zaļā un ūdens zilā, ko sievietes senāk ieauda krusta rūtīs savos lindrakos. ”
Lūcija Ķuzāne "Esmu uzticīgs"

Apstiprināts Krustpils novada budžets 2019. gadam

Apstiprināts Krustpils novada budžets 2019. gadam
Foto: Monika Kauranena


Krustpils novada 20.februāra domes sēdē vienbalsīgi pieņemts Krustpils novada budžets 2019. gadam. Galvenās budžeta prioritātes ir pašvaldības investīciju projektu nodrošināšana, ceļu infrastruktūras uzlabošana, vispārējās vidējās, pamatizglītības un pirmskolas izglītības pieejamības nodrošināšana, sociālo vajadzību nodrošināšana, demogrāfijas pasākumu atbalsts, kā arī kultūras, sporta aktivitāšu, brīvā laika pavadīšanas iespēju nodrošināšana ikvienam novada iedzīvotājam.

Krustpils novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi 2019. gadā plānoti 7 975 464 eiro apmērā, kas ir par 425 tūkstošiem mazāk nekā pērnā gada izpildes rādītāji. Lielāko īpatsvaru no ieņēmumiem veido iedzīvotāju ienākuma nodoklis – 32%, nākamā lielākā pozīcija ir pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonds – 19%, valsts budžeta transferti sastāda 15%, maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi sastāda 13%, savukārt mazāk - saņemtie transferti no citām pašvaldībām (9%), Eiropas Savienības fondu līdzekļi (6%), nekustamā īpašuma nodoklis (6%) un ieņēmumi no pašvaldības īpašumu pārdošanas (1%).

Pamatbudžeta izdevumi plānoti 9 441 710 eiro apmērā, kas ir par 563 tūkstošiem eiro vairāk nekā 2018. gada izpilde. Lielākie izdevumi plānoti izglītības funkciju nodrošināšanai – 32% no visiem izdevumiem, nākamā lielākā pozīcija ir izdevumi pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai – 20%, sociālo funkciju nodrošināšanai ieplānoti 19%, savukārt atpūtas un kultūras funkciju nodrošināšanai - 16%.

2019.gadā plānots veikt Mežāres kultūras nama rekonstrukciju, kur rekonstrukcijas (siltināšana) daļa plānota īstenot par ERAF līdzekļiem, bet projekta realizācijai kā līdzfinansējumu plānots ņemt aizņēmumu Valsts kasē. Aizņēmums no Valsts kases tiek plānots arī lai īstenotu pašvaldības investīciju projektus – “Gājēju un veloceliņa izbūve no Zīlānu ciema līdz Jaunās muižas ciemam” un “Gājēju un veloceliņa izveide no Spunģēniem līdz Jēkabpils pilsētai”.

Speciālā budžeta ieņēmumi plānoti 998 630 eiro, no kuriem mērķa dotācija ceļu un ielu fondam ir plānota 282 tūkstošu eiro apmērā, kā arī ir plānota Eiropas Savienības fondu finansējuma saņemšana 225 tūkstošu eiro apmērā. Ieņēmumi no dabas resursu nodokļa ieņēmumiem plānoti 300 tūkstoši eiro apmērā, kā arī fondu finansējuma saņemšana - 191 tūkstoša eiro apmērā. Izdevumu daļa ir plānota 1,2 milj. eiro apmērā. No dabas resursu nodokļa plānots pilnībā finansēt Vides un civilās aizsardzības dienesta darbību, kā arī citus ar vides aizsardzību saistītos pasākumus un investīcijas, piemēram, energoefektīvu ielu apgaismojumu ierīkošana Kūku, Variešu un Vīpes pagastu ciemos, kā arī atkritumu izvešanai no kapsētām, bīstamo koku novākšanai, konteineru nomai un atkritumu izgāztuvju appļaušanai un monitoringam.

PASKAIDROJUMA RAKSTS

Informāciju apkopoja:

Krustpils novada pašvaldības

Sabiedrisko attiecību speciāliste

Monika Kauranena

Krustpils pamatskolas pirmklasnieki viesojas VUGD depo
Unikāla iespēja, septiņiem jauniešiem vecumā no 18 - 35 gadiem pi...
Zemgales reģions makulatūras vākšanas kampaņā “Tīrai Latvijai” ko...
Būt mierpilnam - tas nav maz, tas ir tikpat kā būt laimīgam

JAUTĀT PAŠVALDĪBAI
Pasākumi
25.05.2019 plkst. , Laukezera apkārtne, Kūku pagasts
Tūrisma sezonas atklāšanas pasākums
29.05.2019 plkst. 16:00, Krustpils pagasta bibliotēka
Aktīva dzīvesveida pēcpusdiena bērniem
31.05.2019 plkst. 18:00, Mežāres kultūras nams
Mežāres k.n. bērnu, jauniešu pulciņa ,,Sapņotāji’’ teat...
01.06.2019 plkst. 14:00, Brāļu Skrindu Atašienes vidusskola
Atašienes skolai – 115. Absolventu salidojums
01.06.2019 plkst. 16:00, Vīpes pagasta klubs
Bērnu ballīte kopā ar rūķiem un “Zilajiem brīnumiem”...
08.06.2019 plkst. , Sūnu pamatskolas sporta laukums, Kūku pagasts
Krustpils novada atklātais futbola turnīrs 2019
21.06.2019 plkst. , Asotes pilskalns, Kūku pagasts
Krustpils novada saulgriežu svētki
22.06.2019 plkst. , Kūku pagasta brīvdabas estrāde "Mārdadzis", Zīlāni
KRUSTPILS NOVADA SVĒTKI Kūku pagastā
27.07.2019 plkst. , Atašienes pagasts
Annas un Jēkaba diena. Starptautiskais folkloras festiv...
03.08.2019 plkst. , Krustpils pagasts
“Svētki kopā ar zirgiem” – jāšanas sporta sacensību kau...
Krustpils Novadnieks, APRĪLIS 2019
Krustpils Novadnieks, MARTS 2019Krustpils Novadnieks, FEBRUĀRIS 2019Krustpils Novadnieks, JANVĀRIS 2019
JAUTĀT PAŠVALDĪBAI
PašvaldībaSabiedrībaEkonomika un investīcijasTūrismsKultūraKontakti
 • Atašienes Sāpju Dievmātes Romas katoļu baznīca
 • Unguru (Medņu) Evaņģēliski luteriskā baznīca
 • Vaiķu akmens
 • Rogāļu grava
 • Jāņa Zalāna retro motociklu un senlietu kolekcija
 • Podnieku darbnīca
 • Kristakrūga skatu tornis
 • Asotes pilskalns
 • Laukezers
 • Endzeļu vecticībnieku draudzes lūgšanu nams
 • Dzirkaļu pilskalns
 • Marinzejas muiža
 • Marinzejas ezers
 • Silabebru ezers
 • Timsmales ezers
 • Baļotes ezers
 • Krustpils novads XXVI Vispārējos latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkos
 • Ielīgošana Asotes pilskalnā
 • Kur upes un ceļi krustojas
 • Kūku pagasta brīvdabas estrāde