Krustpils novads
“... augšpus pils, mālzemes muldā Daugavas labajā krastā, uzradās Krizburgas miestiņš – tirgotāju, amatnieku, maizes ceptuvju un lopu kautuvju ciemats, strūgu un plostu dzinēju apmetne.”
J. Niedre „Tai rītā mazā gaismiņā"
“Katram cilvēkam ir tāda vieta, kas paliek neizdzēšamā atmiņā, ko nekādi pasaules notikumi un pārliecīgie attālumi nespēj padarīt nesaredzamu”
Jānis Lejiņš "Spēlmaņu cilts"
“Krustpils krāsas ir vienkāršas – māla sarkanā, zāles zaļā un ūdens zilā, ko sievietes senāk ieauda krusta rūtīs savos lindrakos. ”
Lūcija Ķuzāne "Esmu uzticīgs"
“Gaiss bija brīnumaini dzidrs un tīrs, spīdēja saule, un mani visu ceļu, garām Zīlāniem, Jaunajai muižai, Kondrātiem, Stipriem līdz pat Stukuliem pavadīja nepārtraukta cīruļu dziesma. ”
V. Stukuls „Krustpilieša stāstījums"

Kultūrvēstis par februāri

Kultūrvēstis par februāri


# 23. februārī Zasas kultūras namā notika Jēkabpils apriņķa vokālo ansambļu skate. Krustpils novadā darbojas četri skanīgi vokālie ansambļi. Skatē novadu pārstāvēja 3 ansambļi. Visaugstāko vērtējumu 16 dziedošo vienību konkurencē saņēma Krustpils pagasta kultūras nama Guntas Dābolas vadītais jauktais vokālais ansamblis “Krustpilieši”, iegūstot augstos 47 punktus. Skatē piedalījās arī Kūku pagasta Zīlānu kultūras nama sieviešu vokālais ansamblis “Minima” (vad. Maija Kondrāte), iegūstot kopvērtējumā 42 punktus un 1.pakāpes diplomu, kā arī Vīpes pagasta kluba sieviešu vokālais ansamblis “Dimda” (vad. Emīlija Balode), iegūstot 38 punktus un 2.pakāpes diplomu.

#  Krustpils novada visu sešu pagastu bibliotēkas ir iestājušās Latvijas bibliotekāru biedrībā(LBB). Biedrība ir neatkarīga brīvprātīga profesionāla organizācija, kas uz kopēju interešu pamata apvieno bibliotēku un informācijas nozares speciālistus. LBB mērķis ir saliedēt Latvijas bibliotekāro sabiedrību, motivēt profesionālajai pilnveidei, veicināt bibliotēku nozares attīstību valstī, celt bibliotekāra profesijas prestižu un aizstāvēt bibliotēku un bibliotekāru tiesības un intereses.

# 18.februārī Kūku pagasta Zīlānu kultūras namā Lauku partnerība “Sēlija” organizēja projektu sagatavošanas kursus potenciālajiem projektu iesniedzējiem. Kursus apmeklēja aktīvākie Krustpils novada kultūras namu un bibliotēku darbinieki, kā arī darbīgākie, novadā esošie, NVO (biedrību) līderi. Profesionālu lektoru vadībā interesenti ieguva zināšanas projekta idejas radīšanā un formulēšanā, projekta dzīvotspējas prognozēšanā un ilgtermiņa plānošanas pamatprincipu ievērošanā, kā arī ieguva visaptverošu informāciju par finansējuma avotiem, to atbalsta instrumentu specifiku un projektu finansēšanas un ieviešanas shēmām.

# Janvāra nogalē Krustpils novada pašvaldība LR Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšsēdētājam Arvilam Ašeradenam nosūtīja atbalsta vēstuli likumprojektam “Kultūras centru likums”. Latvijā joprojām nav likuma, kas nosaka kultūras namu statusu, to darbības mērķus, uzdevumus un regulē kultūras institūciju darbību.

# Izglītības attīstības centra projekta ietvaros, Krustpils novada domes ēkā līdz 5.martam noritējis mācību semināru cikls “Starpkultūru komunikācija un sadarbība profesionālai izaugsmei”. Minēto semināru ciklu, kurš norisinājās vienu dienu nedēļā, organizēja Jēkabpils novada Izglītības nodaļa. To  apmeklēja arī Krustpils novada kultūras darba koordinatore un atsevišķi novada izglītības darbinieki.

# Zīlānu bibliotēkas un kultūras nama foajē ir izveidoti izcili kvalitatīvi informācijas stendi par Kūku pagasta personībām. Ikvienam Zīlānu kultūras iestādes apmeklētājam ir iespēja iepazīt Kūku pagasta ļaudis, kuri savulaik ar nesavtīgu darbu ir veicinājuši pagasta attīstību. Kūku pagasts lepojas ar saviem novadniekiem un augstu vērtē viņu veikumu.

#  Ikviena Latvijas bibliotēka veic kultūras, informācijas un izglītības funkcijas. Jūlija vidū bibliotēku akreditācijas ekspertu komisija izvērtēs Krustpils novada katras bibliotēkas atbilstību akreditācijas nosacījumiem.  Katrai bibliotēkai izstrādāts 2019.gada pasākumu plāns un ikgadējais darba plāns. Pārskatīti un papildināti tiek bibliotēku nolikumi, krājuma komplektēšanas koncepcija un bibliotēku lietošanas noteikumi. Katrai pagasta bibliotēkai ir izstrādāts piecu gadu attīstības plāns. Visi minētie dokumenti tiek gatavoti iesniegšanai novada domei izskatīšanai un apstiprināšanai.

# 21.februārī Krustpils pilī pulcējās novada bibliotēku darbinieki, lai tiktos kārtējā sanāksmē un reizē iepazītos ar Jēkabpils vēstures muzeja aktualitātēm. Viens no bibliotēku darbinieku pienākumiem ir vākt un apkopot sava pagasta novadpētniecības materiālus par sava pagasta vēsturi, cilvēkiem un tradīcijām. Lai iegūtu nepieciešamo informāciju bibliotekāri griežas pilsētas Vēstures muzejā.

# Mūsu novadā top jauna grāmata ar pagaidu nosaukumu “Zem Krustpils novada karoga”. Grāmatas mērķis ir apkopot informāciju par Krustpils novada attīstības posmiem un cilvēkiem, kuri veikuši nozīmīgu ieguldījumu novada labā. Lai nākamajām paaudzēm atstātu vēsturisko materiālu par Krustpils novada veidojumu, novada radošie ļaudis ir spēruši pirmos soļus grāmatas tapšanas ceļā. Ikviens Krustpils interesents ir aicināts dalīties savās pārdomās un atmiņās par savu darbības posmu strādājot mūsu novadā. Materiālus gaidīsim e-pastā: ramona.kristvalde@krustpils.lv

# Novada iedzīvotāji tiek aicināti būt aktīvi un darīt zināmu savu viedokli par kultūras norisēm Krustpils novadā kopumā un ikvienā pagastā. Līdz šim tikai 86 iedzīvotāji ir snieguši atbildes uz kultūras nozares speciālistu interesējošiem jautājumiem. Aptaujas anketu aizpildīšanas laiks tiek pagarināts līdz 8.martam. To var aizpildīt gan elektroniski mājaslapā www.krustpils.lv, gan pagastu pārvaldēs un bibliotēkās rakstiski papīra formātā. 

 

 

Informāciju sagatavoja:

Krustpils novada kultūras darba koordinatore

Ramona Kristvalde

Krustpils pamatskolas skolēni piedalās Putnu dienās Kalsnavas arb...
Iedzīvotāj, esi uzmanīgs!
Latviešu valodas nedēļa Antūžu speciālajā internātpamatskolā...
Pievērs uzmanību! Sakarā ar Lieldienu brīvdienām gaidāmas izmaiņa...

JAUTĀT PAŠVALDĪBAI
Pasākumi
18.04.2019 plkst. 15:00, Krustpils pagasta bibliotēka
Olu krāsošana ar dabas materiāliem Krustpils pagasta bi...
18.04.2019 plkst. 15:00, Mežāres kultūras nams
Radošā darbnīca zaļajā ceturtdienā
20.04.2019 plkst. 10:00, Variešu sākumskolas sporta zāle; Mežāres pamatskolas sporta zāle
Krustpils novada volejbola turnīrs "Iešūpo pavasari" ...
20.04.2019 plkst. 12:00, Krustpils pagasta bibliotēka
Lieldienu pasākums "Nāc nākdama liela diena"
21.04.2019 plkst. , Annas Sātas pagalms
Lustīgā lieldienu svinēšana kopā ar folkloras kopām...
21.04.2019 plkst. 22:00, Annas Sāta
Lieldienu balle Atašienē
21.04.2019 plkst. 13:00, Vīpes pagasta kultūras nams
Lieldienu lustes “Liela diena nu ir klāt, varam olas ri...
21.04.2019 plkst. 19:00, Krustpils pagasta kultūras nams
Amatierteātra “Savējie” pirmizrāde “Trīnes grēki" un ba...
21.04.2019 plkst. 22:00, Vīpes pagasta kultūras nams
Pavasara balle kopā ar grupu “Kamēr jauni “
21.04.2019 plkst. 12:00, Variešu pagasta birzīte
Svinam Lieldienas Variešu birzītē
21.04.2019 plkst. 22:00, Antūžu kultūras nams
Lieldienu atpūtas vakars kopā ar "Pieciem Jāņiem"
21.04.2019 plkst. 11:00, Kūku pagasta brīvdabas estrāde "Mārdadzis"
Dzelteno rukšu Lieldienu salidojums Kūkās
24.04.2019 plkst. 10:00, Krustpils novada pašvaldība, konferenču zāle
Domes sēde
11.05.2019 plkst. 8:00, Kūku pagasta brīvdabas estrāde "Mārdadzis"
Mārdadža tirdziņš
11.05.2019 plkst. 19:00, Mežāres kultūras nams
VPDK "Kamenes" piecu gadu jubilejas svinības
25.05.2019 plkst. , Laukezera apkārtne, Kūku pagasts
Tūrisma sezonas atklāšanas pasākums
01.06.2019 plkst. , Brāļu Skrindu Atašienes vidusskola
Atašienes skolai – 115. Absolventu salidojums
08.06.2019 plkst. , Sūnu pamatskolas sporta laukums, Kūku pagasts
Krustpils novada atklātais futbola turnīrs 2019
21.06.2019 plkst. , Asotes pilskalns, Kūku pagasts
Krustpils novada saulgriežu svētki
22.06.2019 plkst. , Kūku pagasta brīvdabas estrāde "Mārdadzis", Zīlāni
KRUSTPILS NOVADA SVĒTKI Kūku pagastā
27.07.2019 plkst. , Atašienes pagasts
Annas un Jēkaba diena. Starptautiskais folkloras festiv...
03.08.2019 plkst. , Krustpils pagasts
“Svētki kopā ar zirgiem” – jāšanas sporta sacensību kau...
Krustpils Novadnieks, APRĪLIS 2019
Krustpils Novadnieks, MARTS 2019Krustpils Novadnieks, FEBRUĀRIS 2019Krustpils Novadnieks, JANVĀRIS 2019
JAUTĀT PAŠVALDĪBAI
PašvaldībaSabiedrībaEkonomika un investīcijasTūrismsKultūraKontakti
 • Krustpils novads XXVI Vispārējos latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkos
 • Ielīgošana Asotes pilskalnā
 • Kur upes un ceļi krustojas
 • Līgotāji Vīpē
 • Krustpils novads izstādē
 • Krustpils novada svētkos 2016
 • Kūku pagasta brīvdabas estrāde
 • Ikvienam ir iespēja pārbaudīt spēkus šķēršļu joslā pie vecās Sūnu pamatskolas
 • Timsmales ezers ziemas sniegos
 • Ziemeļblāzma Variešu pagastā
 • Daugava pie Rogāļu gravas
 • Dabas krāšņums Ildzenieku ezerā
 • Rudens Marinzejas ezerā
 • Gladiolu izstāde Krustpils novada pašvaldībā
 • I.Dzirkales keramika izstādē
 • Timsmales ezers
 • Marinzejas muiža
 • Atašienes pagasta centrs no putna lidojuma
 • Marinzejas ezers
 • Asotes pilskalns
 • Laukezers
 • Timsmales ezers
 • Laukezers
 • Amatniecības centrs Māzers
 • Svilpaunieki ( I.Dzirkales keramika)
 • Rogāļu akmens Kūku pagastā