Krustpils novads
“Katram cilvēkam ir tāda vieta, kas paliek neizdzēšamā atmiņā, ko nekādi pasaules notikumi un pārliecīgie attālumi nespēj padarīt nesaredzamu”
Jānis Lejiņš "Spēlmaņu cilts"
“Gaiss bija brīnumaini dzidrs un tīrs, spīdēja saule, un mani visu ceļu, garām Zīlāniem, Jaunajai muižai, Kondrātiem, Stipriem līdz pat Stukuliem pavadīja nepārtraukta cīruļu dziesma. ”
V. Stukuls „Krustpilieša stāstījums"
“... augšpus pils, mālzemes muldā Daugavas labajā krastā, uzradās Krizburgas miestiņš – tirgotāju, amatnieku, maizes ceptuvju un lopu kautuvju ciemats, strūgu un plostu dzinēju apmetne.”
J. Niedre „Tai rītā mazā gaismiņā"
“Krustpils krāsas ir vienkāršas – māla sarkanā, zāles zaļā un ūdens zilā, ko sievietes senāk ieauda krusta rūtīs savos lindrakos. ”
Lūcija Ķuzāne "Esmu uzticīgs"

Kultūrvēstis par februāri

Kultūrvēstis par februāri


# 23. februārī Zasas kultūras namā notika Jēkabpils apriņķa vokālo ansambļu skate. Krustpils novadā darbojas četri skanīgi vokālie ansambļi. Skatē novadu pārstāvēja 3 ansambļi. Visaugstāko vērtējumu 16 dziedošo vienību konkurencē saņēma Krustpils pagasta kultūras nama Guntas Dābolas vadītais jauktais vokālais ansamblis “Krustpilieši”, iegūstot augstos 47 punktus. Skatē piedalījās arī Kūku pagasta Zīlānu kultūras nama sieviešu vokālais ansamblis “Minima” (vad. Maija Kondrāte), iegūstot kopvērtējumā 42 punktus un 1.pakāpes diplomu, kā arī Vīpes pagasta kluba sieviešu vokālais ansamblis “Dimda” (vad. Emīlija Balode), iegūstot 38 punktus un 2.pakāpes diplomu.

#  Krustpils novada visu sešu pagastu bibliotēkas ir iestājušās Latvijas bibliotekāru biedrībā(LBB). Biedrība ir neatkarīga brīvprātīga profesionāla organizācija, kas uz kopēju interešu pamata apvieno bibliotēku un informācijas nozares speciālistus. LBB mērķis ir saliedēt Latvijas bibliotekāro sabiedrību, motivēt profesionālajai pilnveidei, veicināt bibliotēku nozares attīstību valstī, celt bibliotekāra profesijas prestižu un aizstāvēt bibliotēku un bibliotekāru tiesības un intereses.

# 18.februārī Kūku pagasta Zīlānu kultūras namā Lauku partnerība “Sēlija” organizēja projektu sagatavošanas kursus potenciālajiem projektu iesniedzējiem. Kursus apmeklēja aktīvākie Krustpils novada kultūras namu un bibliotēku darbinieki, kā arī darbīgākie, novadā esošie, NVO (biedrību) līderi. Profesionālu lektoru vadībā interesenti ieguva zināšanas projekta idejas radīšanā un formulēšanā, projekta dzīvotspējas prognozēšanā un ilgtermiņa plānošanas pamatprincipu ievērošanā, kā arī ieguva visaptverošu informāciju par finansējuma avotiem, to atbalsta instrumentu specifiku un projektu finansēšanas un ieviešanas shēmām.

# Janvāra nogalē Krustpils novada pašvaldība LR Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšsēdētājam Arvilam Ašeradenam nosūtīja atbalsta vēstuli likumprojektam “Kultūras centru likums”. Latvijā joprojām nav likuma, kas nosaka kultūras namu statusu, to darbības mērķus, uzdevumus un regulē kultūras institūciju darbību.

# Izglītības attīstības centra projekta ietvaros, Krustpils novada domes ēkā līdz 5.martam noritējis mācību semināru cikls “Starpkultūru komunikācija un sadarbība profesionālai izaugsmei”. Minēto semināru ciklu, kurš norisinājās vienu dienu nedēļā, organizēja Jēkabpils novada Izglītības nodaļa. To  apmeklēja arī Krustpils novada kultūras darba koordinatore un atsevišķi novada izglītības darbinieki.

# Zīlānu bibliotēkas un kultūras nama foajē ir izveidoti izcili kvalitatīvi informācijas stendi par Kūku pagasta personībām. Ikvienam Zīlānu kultūras iestādes apmeklētājam ir iespēja iepazīt Kūku pagasta ļaudis, kuri savulaik ar nesavtīgu darbu ir veicinājuši pagasta attīstību. Kūku pagasts lepojas ar saviem novadniekiem un augstu vērtē viņu veikumu.

#  Ikviena Latvijas bibliotēka veic kultūras, informācijas un izglītības funkcijas. Jūlija vidū bibliotēku akreditācijas ekspertu komisija izvērtēs Krustpils novada katras bibliotēkas atbilstību akreditācijas nosacījumiem.  Katrai bibliotēkai izstrādāts 2019.gada pasākumu plāns un ikgadējais darba plāns. Pārskatīti un papildināti tiek bibliotēku nolikumi, krājuma komplektēšanas koncepcija un bibliotēku lietošanas noteikumi. Katrai pagasta bibliotēkai ir izstrādāts piecu gadu attīstības plāns. Visi minētie dokumenti tiek gatavoti iesniegšanai novada domei izskatīšanai un apstiprināšanai.

# 21.februārī Krustpils pilī pulcējās novada bibliotēku darbinieki, lai tiktos kārtējā sanāksmē un reizē iepazītos ar Jēkabpils vēstures muzeja aktualitātēm. Viens no bibliotēku darbinieku pienākumiem ir vākt un apkopot sava pagasta novadpētniecības materiālus par sava pagasta vēsturi, cilvēkiem un tradīcijām. Lai iegūtu nepieciešamo informāciju bibliotekāri griežas pilsētas Vēstures muzejā.

# Mūsu novadā top jauna grāmata ar pagaidu nosaukumu “Zem Krustpils novada karoga”. Grāmatas mērķis ir apkopot informāciju par Krustpils novada attīstības posmiem un cilvēkiem, kuri veikuši nozīmīgu ieguldījumu novada labā. Lai nākamajām paaudzēm atstātu vēsturisko materiālu par Krustpils novada veidojumu, novada radošie ļaudis ir spēruši pirmos soļus grāmatas tapšanas ceļā. Ikviens Krustpils interesents ir aicināts dalīties savās pārdomās un atmiņās par savu darbības posmu strādājot mūsu novadā. Materiālus gaidīsim e-pastā: ramona.kristvalde@krustpils.lv

# Novada iedzīvotāji tiek aicināti būt aktīvi un darīt zināmu savu viedokli par kultūras norisēm Krustpils novadā kopumā un ikvienā pagastā. Līdz šim tikai 86 iedzīvotāji ir snieguši atbildes uz kultūras nozares speciālistu interesējošiem jautājumiem. Aptaujas anketu aizpildīšanas laiks tiek pagarināts līdz 8.martam. To var aizpildīt gan elektroniski mājaslapā www.krustpils.lv, gan pagastu pārvaldēs un bibliotēkās rakstiski papīra formātā. 

 

 

Informāciju sagatavoja:

Krustpils novada kultūras darba koordinatore

Ramona Kristvalde

Krustpils novada pašvaldība saņem Valsts vides dienesta “Zaļās iz...
“Māzers” aicina uz radošu meistarklasi svētku sajūtas radīšanai...
Mežāres bibliotēkā fotokonkursa un fotoizstādes “RUDENS MOZAĪKA”...
Amatniecības centrā “Māzers” jauna Krustpils novada segu izstāde...

JAUTĀT PAŠVALDĪBAI
Pasākumi
06.12.2019 plkst. 19.00, Pie Vīpes pagasta pārvaldes ēkas
Ziemassvētku egles iemirdzināšanas pasākums
06.12.2019 plkst. 17.00, Pie Mežāres pagastmājas
Lielās egles iedegšana
11.12.2019 plkst. 11.00, Krustpils novada pašvaldība
Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēde
11.12.2019 plkst. 13.00, Krustpils novada pašvaldība
Finanšu komitejas sēde
13.12.2019 plkst. 19.00, Krustpils pagasta kultūras namā
Eglītes iedegšana
18.12.2019 plkst. 16.00, Laukumā pie Variešu pagasta pārvaldes
Eglītes iedegšana
18.12.2019 plkst. 10.00, Krustpils novada pašvaldība
Domes sēde
21.12.2019 plkst. 11.00, Variešu kultūras namā
Svētku rīts ģimenēm ar bērniem
21.12.2019 plkst. 15.00, Antūžu kultūras nams
Svētku pēcpusdiena ģimenē ar bērniem
25.12.2019 plkst. 22.00, Atašienes kultūras namā
Ziemassvētku BALLE – spēlē grupa “Vietu nav”
25.12.2019 plkst. 22.00, Vīpes klubā
Ziemassvētku balle kopā ar grupu “Sokrāta brīvdienas”...
25.12.2019 plkst.  11.00, Mežāres kultūras nams
Ziemassvētku eglīte pirmsskolas vecuma bērniem
25.12.2019 plkst. 22.00, Mežāres kultūras nams
Ziemassvētku groziņballe ar grupu ,,Zemeņu iela’’ no Cē...
25.12.2019 plkst. 18.00, Atašienes kultūras namā "Annas sāta"
Ziemassvētku koncerts “Ziemassvētkiem būt!”
26.12.2019 plkst. 11.00 un 13.00, Krustpils pagasta kultūras namā
Ziemassvētku eglītes pagasta bērniem
26.12.2019 plkst. 16.00, Vīpes klubā
Ziemassvētku pasākums Vīpes pirmsskolas vecuma bērniem...
26.12.2019 plkst. 12.00 un 15.00, Sūnu pamatskolas zālē
Ziemassvētku sarīkojums “Trīs sivēntiņi Ziemassvētkos”...
28.12.2019 plkst. 19.00 un 22.00, Variešu kultūras namā
Amatierkolektīvu koncerts un deju vakars
28.12.2019 plkst. 22.00, Zīlānu kultūras namā
“Diskoballe”
29.12.2019 plkst. 12,00, Atašienes kultūras namā "Annas sāta"
EGLĪTE BĒRNIEM – “Ziemassvētki vēlmju mežā”
30.12.2019 plkst. 19.00, Krustpils pagasta kultūras namā
Vecgada koncerts un balle
01.01.2020 plkst. 01.00, Mežāres kultūras nams
Jaungada nakts 2020
Krustpils Novadnieks, NOVEMBRIS 2019
Krustpils Novadnieks, OKTOBRIS 2019Krustpils Novadnieks, SEPTEMBRIS 2019Krustpils Novadnieks, AUGUSTS 2019
JAUTĀT PAŠVALDĪBAI
PašvaldībaSabiedrībaEkonomika un investīcijasTūrismsKultūraKontakti
 • Atašienes Sāpju Dievmātes Romas katoļu baznīca
 • Unguru (Medņu) Evaņģēliski luteriskā baznīca
 • Vaiķu akmens
 • Rogāļu grava
 • Jāņa Zalāna retro motociklu un senlietu kolekcija
 • Podnieku darbnīca
 • Kristakrūga skatu tornis
 • Asotes pilskalns
 • Laukezers
 • Endzeļu vecticībnieku draudzes lūgšanu nams
 • Dzirkaļu pilskalns
 • Marinzejas muiža
 • Marinzejas ezers
 • Silabebru ezers
 • Timsmales ezers
 • Baļotes ezers
 • Krustpils novads XXVI Vispārējos latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkos
 • Ielīgošana Asotes pilskalnā
 • Kur upes un ceļi krustojas
 • Kūku pagasta brīvdabas estrāde