Krustpils novads
“... augšpus pils, mālzemes muldā Daugavas labajā krastā, uzradās Krizburgas miestiņš – tirgotāju, amatnieku, maizes ceptuvju un lopu kautuvju ciemats, strūgu un plostu dzinēju apmetne.”
J. Niedre „Tai rītā mazā gaismiņā"
“Gaiss bija brīnumaini dzidrs un tīrs, spīdēja saule, un mani visu ceļu, garām Zīlāniem, Jaunajai muižai, Kondrātiem, Stipriem līdz pat Stukuliem pavadīja nepārtraukta cīruļu dziesma. ”
V. Stukuls „Krustpilieša stāstījums"
“Krustpils krāsas ir vienkāršas – māla sarkanā, zāles zaļā un ūdens zilā, ko sievietes senāk ieauda krusta rūtīs savos lindrakos. ”
Lūcija Ķuzāne "Esmu uzticīgs"
“Katram cilvēkam ir tāda vieta, kas paliek neizdzēšamā atmiņā, ko nekādi pasaules notikumi un pārliecīgie attālumi nespēj padarīt nesaredzamu”
Jānis Lejiņš "Spēlmaņu cilts"

Domes sēde

Datums: 2017. gada 15. novembris
Laiks: 10:00
Vieta: Krustpils novada pašvaldība

Domes sēde

15.11.2017. plkst.10.00

Darba kārtība:

 1. Par Krustpils novada bāriņtiesas priekšsēdētājas, bāriņtiesas locekles Atašienes pagastā ievēlēšanu
 2. Par Krustpils novada bāriņtiesas priekšsēdētājas vietnieces, bāriņtiesas locekles Kūku pagastā ievēlēšanu
 3. Par Krustpils novada pašvaldības Saistošajiem noteikumiem Nr. 2017/12 “Grozījumi Krustpils novada pašvaldības 2013. gada 18. decembra saistošajos noteikumos Nr. 2013/42 “Par materiālajiem pabalstiem Krustpils novada pašvaldībā”
 4. Par Krustpils novada pašvaldības Saistošajiem noteikumiem Nr. 2017/13 “Grozījumi Krustpils novada pašvaldības 2013. gada 18. decembra saistošajos noteikumos Nr. 2013/41 “Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par maznodrošinātu Krustpils novadā”
 5. Par Krustpils novada pašvaldības Saistošajiem noteikumiem Nr. 2017/14 “Par Krustpils novada sociālajiem pabalstiem”
 6. Par komunālo pakalpojumu maksas tarifu apstiprināšanu
 7. Par atbalstu komandas “Krustpils Juniori” dalībai Jēkabpils pilsētas atklātajā telpu futbola čempionātā
 8. Par atbalstu grāmatas izdošanai par Vilhelmu Purvīti
 9. Par līdzfinansējumu projekta realizācijai biedrībai Jāņa Āboliņa sporta klubs
 10. Par Krustpils novada vēlēšanu komisijas sastāva grozīšanu
 11. Par apbalvošanu ar Krustpils novada pašvaldības Goda rakstu
 12. Par apbalvošanu ar Krustpils novada pašvaldības Goda rakstu
 13. Par apbalvošanu ar Krustpils novada pašvaldības Goda rakstu
 14. Par apbūves tiesību nodibināšanu un nekustamo  īpašumu atpirkšanu gājēju un veloceliņa projektēšanai Krustpils pagastā
 15. Par Krustpils novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.2017/15 “Par pašvaldības aģentūras „Jaunāmuiža" maksas pakalpojumiem”
 16. Par Krustpils novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. 2017/16 “Grozījumi Krustpils novada pašvaldības 2013. gada 30. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 2013/3 “Par pašvaldības aģentūras „Jaunāmuiža" sniegtiem maksas pakalpojumiem ūdensapgādē, notekūdeņu novadīšanā Kūku pagasta Jaunās muižas ciemā””
 17. Par pārstāvju deleģēšanu izglītības iestāžu padomēs
 18. Par pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas statusa piešķiršanu koplietošanas novadgrāvjiem Mežāres pagastā
 19. Par ceļa servitūta nodibināšanu pašvaldībai piekritīgajam zemes gabalam – “Daugavieši”, Krustpils pagasts, Krustpils novads
 20. Par telpu piešķiršanu ārkārtas situācijas gadījumos
 21. Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu Kūku pagastā
 22. Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu
 23. Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu
 24. Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu Variešu pagastā
 25. Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu Kūku pagastā
 26. Par personas uzņemšanu dzīvokļu rindā
 27. Par pašvaldības ielu un ceļu saraksta apstiprināšanu.
 28. Par medību tiesību nomu Mežāres pagastā
 29. Par zemes ierīcības projekta „Rožlejas” apstiprināšanu
 30. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu
 31. Par grozījumiem nedzīvojamo telpu nomas līgumos
 32. Par Krustpils novada pašvaldības īpašuma- zemes vienības „Viesuļi”, Variešu pagasts, Krustpils novads, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu
 33. Par Krustpils novada pašvaldības īpašuma- zemes vienības ar mežaudzi „Aiviekstes mežs”, Variešu pagasts, Krustpils novads, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu
 34. Par zemes ierīcības projekta „ Kalna Ļūļāki” apstiprināšanu

 

 


JAUTĀT PAŠVALDĪBAI
Pasākumi
21.03.2018 plkst. 10:00, Krustpils novada pašvaldība
Domes sēde
14.04.2018 plkst. 18:00, Krustpils pagasta kultūras nams
Kolhozu "ĻEŅINA KAROGS"un "KRUSTPILS" Kopsapulce pēc sa...
21.04.2018 plkst. 20:00, Krustpils pagasta kultūras nams
Krustpils pagasta Amatierteātra "Savējie" PIRMIZRĀDE "S...
Krustpils Novadnieks, FEBRUĀRIS 2018
Krustpils Novadnieks, JANVĀRIS 2018Krustpils Novadnieks, DECEMBRIS 2017Krustpils Novadnieks, OKTOBRIS 2017
JAUTĀT PAŠVALDĪBAI
PašvaldībaSabiedrībaEkonomika un investīcijasTūrismsGalerijasKontakti
 • Laukezers
 • Līgotāji Vīpē
 • Timsmales ezers ziemas sniegos
 • Marinzejas muiža
 • Ziemeļblāzma Variešu pagastā
 • Atašienes pagasta centrs no putna lidojuma
 • Rogāļu akmens Kūku pagastā
 • Ikvienam ir iespēja pārbaudīt spēkus šķēršļu joslā pie vecās Sūnu pamatskolas
 • Amatniecības centrs Māzers
 • I.Dzirkales keramika izstādē
 • Daugava pie Rogāļu gravas
 • Krustpils novada svētkos 2016
 • Kur upes un ceļi krustojas
 • Rudens Marinzejas ezerā
 • Asotes pilskalns
 • Kūku pagasta brīvdabas estrāde
 • Timsmales ezers
 • Dabas krāšņums Ildzenieku ezerā
 • Krustpils novads izstādē
 • Laukezers
 • Timsmales ezers
 • Svilpaunieki ( I.Dzirkales keramika)
 • Marinzejas ezers
 • Gladiolu izstāde Krustpils novada pašvaldībā