Krustpils novads
“Gaiss bija brīnumaini dzidrs un tīrs, spīdēja saule, un mani visu ceļu, garām Zīlāniem, Jaunajai muižai, Kondrātiem, Stipriem līdz pat Stukuliem pavadīja nepārtraukta cīruļu dziesma. ”
V. Stukuls „Krustpilieša stāstījums"
“... augšpus pils, mālzemes muldā Daugavas labajā krastā, uzradās Krizburgas miestiņš – tirgotāju, amatnieku, maizes ceptuvju un lopu kautuvju ciemats, strūgu un plostu dzinēju apmetne.”
J. Niedre „Tai rītā mazā gaismiņā"
“Katram cilvēkam ir tāda vieta, kas paliek neizdzēšamā atmiņā, ko nekādi pasaules notikumi un pārliecīgie attālumi nespēj padarīt nesaredzamu”
Jānis Lejiņš "Spēlmaņu cilts"
“Krustpils krāsas ir vienkāršas – māla sarkanā, zāles zaļā un ūdens zilā, ko sievietes senāk ieauda krusta rūtīs savos lindrakos. ”
Lūcija Ķuzāne "Esmu uzticīgs"

Domes sēde

Datums: 2017. gada 15. novembris
Laiks: 10:00
Vieta: Krustpils novada pašvaldība

Domes sēde

15.11.2017. plkst.10.00

Darba kārtība:

 1. Par Krustpils novada bāriņtiesas priekšsēdētājas, bāriņtiesas locekles Atašienes pagastā ievēlēšanu
 2. Par Krustpils novada bāriņtiesas priekšsēdētājas vietnieces, bāriņtiesas locekles Kūku pagastā ievēlēšanu
 3. Par Krustpils novada pašvaldības Saistošajiem noteikumiem Nr. 2017/12 “Grozījumi Krustpils novada pašvaldības 2013. gada 18. decembra saistošajos noteikumos Nr. 2013/42 “Par materiālajiem pabalstiem Krustpils novada pašvaldībā”
 4. Par Krustpils novada pašvaldības Saistošajiem noteikumiem Nr. 2017/13 “Grozījumi Krustpils novada pašvaldības 2013. gada 18. decembra saistošajos noteikumos Nr. 2013/41 “Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par maznodrošinātu Krustpils novadā”
 5. Par Krustpils novada pašvaldības Saistošajiem noteikumiem Nr. 2017/14 “Par Krustpils novada sociālajiem pabalstiem”
 6. Par komunālo pakalpojumu maksas tarifu apstiprināšanu
 7. Par atbalstu komandas “Krustpils Juniori” dalībai Jēkabpils pilsētas atklātajā telpu futbola čempionātā
 8. Par atbalstu grāmatas izdošanai par Vilhelmu Purvīti
 9. Par līdzfinansējumu projekta realizācijai biedrībai Jāņa Āboliņa sporta klubs
 10. Par Krustpils novada vēlēšanu komisijas sastāva grozīšanu
 11. Par apbalvošanu ar Krustpils novada pašvaldības Goda rakstu
 12. Par apbalvošanu ar Krustpils novada pašvaldības Goda rakstu
 13. Par apbalvošanu ar Krustpils novada pašvaldības Goda rakstu
 14. Par apbūves tiesību nodibināšanu un nekustamo  īpašumu atpirkšanu gājēju un veloceliņa projektēšanai Krustpils pagastā
 15. Par Krustpils novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.2017/15 “Par pašvaldības aģentūras „Jaunāmuiža" maksas pakalpojumiem”
 16. Par Krustpils novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. 2017/16 “Grozījumi Krustpils novada pašvaldības 2013. gada 30. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 2013/3 “Par pašvaldības aģentūras „Jaunāmuiža" sniegtiem maksas pakalpojumiem ūdensapgādē, notekūdeņu novadīšanā Kūku pagasta Jaunās muižas ciemā””
 17. Par pārstāvju deleģēšanu izglītības iestāžu padomēs
 18. Par pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas statusa piešķiršanu koplietošanas novadgrāvjiem Mežāres pagastā
 19. Par ceļa servitūta nodibināšanu pašvaldībai piekritīgajam zemes gabalam – “Daugavieši”, Krustpils pagasts, Krustpils novads
 20. Par telpu piešķiršanu ārkārtas situācijas gadījumos
 21. Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu Kūku pagastā
 22. Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu
 23. Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu
 24. Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu Variešu pagastā
 25. Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu Kūku pagastā
 26. Par personas uzņemšanu dzīvokļu rindā
 27. Par pašvaldības ielu un ceļu saraksta apstiprināšanu.
 28. Par medību tiesību nomu Mežāres pagastā
 29. Par zemes ierīcības projekta „Rožlejas” apstiprināšanu
 30. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu
 31. Par grozījumiem nedzīvojamo telpu nomas līgumos
 32. Par Krustpils novada pašvaldības īpašuma- zemes vienības „Viesuļi”, Variešu pagasts, Krustpils novads, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu
 33. Par Krustpils novada pašvaldības īpašuma- zemes vienības ar mežaudzi „Aiviekstes mežs”, Variešu pagasts, Krustpils novads, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu
 34. Par zemes ierīcības projekta „ Kalna Ļūļāki” apstiprināšanu

 

 


JAUTĀT PAŠVALDĪBAI
Pasākumi
19.10.2018 plkst. 16:00, Mežāres kultūras nams
Senioru pēcpusdiena "Cauri laikiem"
20.10.2018 plkst. ,
Svecīšu vakari Variešu pagasta kapsētās
21.10.2018 plkst. ,
Svecīšu vakari Kūku pagasta kapsētās
27.10.2018 plkst. , Atašienes pagasts
Sv.Mise un svecīšu vakari Atašienes pagastā
28.10.2018 plkst. 12:00, Asotes pilskalns, Kūku pagasts
Vides objekta atklāšana Asotes pilskalnā
03.11.2018 plkst. 19:00, Spunģēnu KN
Krustpils novada zemnieku balle
03.11.2018 plkst. , Krustpils pagasta bibliotēka
Izstāde "Mirklis Rāznas Nacionālajā parkā"
Krustpils Novadnieks, OKTOBRIS 2018
Krustpils Novadnieks, SEPTEMBRIS 2018Krustpils Novadnieks, JŪLIJS 2018Krustpils Novadnieks, JŪNIJS 2018
JAUTĀT PAŠVALDĪBAI
PašvaldībaSabiedrībaEkonomika un investīcijasTūrismsKultūraKontakti
 • Krustpils novads XXVI Vispārējos latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkos
 • Ielīgošana Asotes pilskalnā
 • Kur upes un ceļi krustojas
 • Līgotāji Vīpē
 • Krustpils novads izstādē
 • Krustpils novada svētkos 2016
 • Kūku pagasta brīvdabas estrāde
 • Ikvienam ir iespēja pārbaudīt spēkus šķēršļu joslā pie vecās Sūnu pamatskolas
 • Timsmales ezers ziemas sniegos
 • Ziemeļblāzma Variešu pagastā
 • Daugava pie Rogāļu gravas
 • Dabas krāšņums Ildzenieku ezerā
 • Rudens Marinzejas ezerā
 • Gladiolu izstāde Krustpils novada pašvaldībā
 • I.Dzirkales keramika izstādē
 • Timsmales ezers
 • Marinzejas muiža
 • Atašienes pagasta centrs no putna lidojuma
 • Marinzejas ezers
 • Asotes pilskalns
 • Laukezers
 • Timsmales ezers
 • Laukezers
 • Amatniecības centrs Māzers
 • Svilpaunieki ( I.Dzirkales keramika)
 • Rogāļu akmens Kūku pagastā