Krustpils novads
“Krustpils krāsas ir vienkāršas – māla sarkanā, zāles zaļā un ūdens zilā, ko sievietes senāk ieauda krusta rūtīs savos lindrakos. ”
Lūcija Ķuzāne "Esmu uzticīgs"
“... augšpus pils, mālzemes muldā Daugavas labajā krastā, uzradās Krizburgas miestiņš – tirgotāju, amatnieku, maizes ceptuvju un lopu kautuvju ciemats, strūgu un plostu dzinēju apmetne.”
J. Niedre „Tai rītā mazā gaismiņā"
“Gaiss bija brīnumaini dzidrs un tīrs, spīdēja saule, un mani visu ceļu, garām Zīlāniem, Jaunajai muižai, Kondrātiem, Stipriem līdz pat Stukuliem pavadīja nepārtraukta cīruļu dziesma. ”
V. Stukuls „Krustpilieša stāstījums"
“Katram cilvēkam ir tāda vieta, kas paliek neizdzēšamā atmiņā, ko nekādi pasaules notikumi un pārliecīgie attālumi nespēj padarīt nesaredzamu”
Jānis Lejiņš "Spēlmaņu cilts"

Domes sēde

Datums: 2018. gada 21. februāris
Laiks: 10:00
Vieta: Krustpils novada pašvaldība

Darba kārtība:

 1. Par Antūžu speciālās internātpamatskolas nolikuma apstiprināšanu
 2. Par Brāļu Skrindu Atašienes vidusskolas nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā
 3. Par Krustpils novada pašvaldības konkursa „Dziesma Krustpils novadam” nolikuma apstiprināšanu
 4. Par vidējā termiņa autoceļiem un ielām paredzētās mērķdotācijas izlietojuma programmas 2018.gadam apstiprināšanu
 5. Par kompensācijas mācību izdevumu segšanai un mācību atvaļinājuma piešķiršanas kārtību
 6. Par zemes ierīcības projekta „ Klidziņi” apstiprināšanu
 7. Par zemes ierīcības projekta „ Piejūti 1” apstiprināšanu
 8. Par Krustpils novada pašvaldības nekustamā īpašuma- “Stacijas laukums”, Krustpils pagastā, Krustpils novadā, trešās izsoles rezultātu
 9. Par Krustpils novada pašvaldības nekustamā īpašuma- Rudens iela 3, Jēkabpilī, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu
 10. Par Krustpils novada pašvaldības īpašuma- zemes vienības „Viesuļkalni”, Variešu pagasts, Krustpils novads izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu
 11. Par nekustamā īpašuma “Ezerleja”, Kūku pagasts, Krustpils novads nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu
 12. Par nekustamā īpašuma –zemes “Lejlapiņas”, Vīpes pagasts, Krustpils novads nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu
 13. Par neizīrētā dzīvokļa “Jaunā Muiža 4” -2, Jaunā muiža, Kūku pagastā, Krustpils novadā, nodošanu atsavināšanai
 14. Par nekustamā īpašuma “Lapiņas”, Vīpes pagasts, Krustpils novads, otrās  izsoles rezultātu
 15. Par termiņa pagarinājumu nomas līgumam un nomas līguma slēgšanu
 16. Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu Variešu pagastā
 17. Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu Variešu pagastā
 18. Par termiņa pagarinājumu nomas līgumā un nomas līguma slēgšanu
 19. Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu Kūku pagastā
 20. Par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu Kūku pagastā
 21. Par zvejas tiesībām Krustpils novada publiskajos ūdeņos

Papildus

  22. Par aizņēmumu Valsts kasē jaunas automašīnas iegādei Krustpils novada pašvaldības vajadzībām
  23. Par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu Kūku pagastā
  24. Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu


JAUTĀT PAŠVALDĪBAI
Pasākumi
27.10.2018 plkst. , Atašienes pagasts
Sv.Mise un svecīšu vakari Atašienes pagastā
28.10.2018 plkst. 12:00, Asotes pilskalns, Kūku pagasts
Vides objekta atklāšana Asotes pilskalnā
03.11.2018 plkst. 19:00, Spunģēnu KN
Krustpils novada zemnieku balle
03.11.2018 plkst. , Krustpils pagasta bibliotēka
Izstāde "Mirklis Rāznas Nacionālajā parkā"
Krustpils Novadnieks, OKTOBRIS 2018
Krustpils Novadnieks, SEPTEMBRIS 2018Krustpils Novadnieks, JŪLIJS 2018Krustpils Novadnieks, JŪNIJS 2018
JAUTĀT PAŠVALDĪBAI
PašvaldībaSabiedrībaEkonomika un investīcijasTūrismsKultūraKontakti
 • Krustpils novads XXVI Vispārējos latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkos
 • Ielīgošana Asotes pilskalnā
 • Kur upes un ceļi krustojas
 • Līgotāji Vīpē
 • Krustpils novads izstādē
 • Krustpils novada svētkos 2016
 • Kūku pagasta brīvdabas estrāde
 • Ikvienam ir iespēja pārbaudīt spēkus šķēršļu joslā pie vecās Sūnu pamatskolas
 • Timsmales ezers ziemas sniegos
 • Ziemeļblāzma Variešu pagastā
 • Daugava pie Rogāļu gravas
 • Dabas krāšņums Ildzenieku ezerā
 • Rudens Marinzejas ezerā
 • Gladiolu izstāde Krustpils novada pašvaldībā
 • I.Dzirkales keramika izstādē
 • Timsmales ezers
 • Marinzejas muiža
 • Atašienes pagasta centrs no putna lidojuma
 • Marinzejas ezers
 • Asotes pilskalns
 • Laukezers
 • Timsmales ezers
 • Laukezers
 • Amatniecības centrs Māzers
 • Svilpaunieki ( I.Dzirkales keramika)
 • Rogāļu akmens Kūku pagastā