Krustpils novads
“... augšpus pils, mālzemes muldā Daugavas labajā krastā, uzradās Krizburgas miestiņš – tirgotāju, amatnieku, maizes ceptuvju un lopu kautuvju ciemats, strūgu un plostu dzinēju apmetne.”
J. Niedre „Tai rītā mazā gaismiņā"
“Krustpils krāsas ir vienkāršas – māla sarkanā, zāles zaļā un ūdens zilā, ko sievietes senāk ieauda krusta rūtīs savos lindrakos. ”
Lūcija Ķuzāne "Esmu uzticīgs"
“Gaiss bija brīnumaini dzidrs un tīrs, spīdēja saule, un mani visu ceļu, garām Zīlāniem, Jaunajai muižai, Kondrātiem, Stipriem līdz pat Stukuliem pavadīja nepārtraukta cīruļu dziesma. ”
V. Stukuls „Krustpilieša stāstījums"
“Katram cilvēkam ir tāda vieta, kas paliek neizdzēšamā atmiņā, ko nekādi pasaules notikumi un pārliecīgie attālumi nespēj padarīt nesaredzamu”
Jānis Lejiņš "Spēlmaņu cilts"

Domes sēde

Datums: 2018. gada 21. februāris
Laiks: 10:00
Vieta: Krustpils novada pašvaldība

Darba kārtība:

 1. Par Antūžu speciālās internātpamatskolas nolikuma apstiprināšanu
 2. Par Brāļu Skrindu Atašienes vidusskolas nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā
 3. Par Krustpils novada pašvaldības konkursa „Dziesma Krustpils novadam” nolikuma apstiprināšanu
 4. Par vidējā termiņa autoceļiem un ielām paredzētās mērķdotācijas izlietojuma programmas 2018.gadam apstiprināšanu
 5. Par kompensācijas mācību izdevumu segšanai un mācību atvaļinājuma piešķiršanas kārtību
 6. Par zemes ierīcības projekta „ Klidziņi” apstiprināšanu
 7. Par zemes ierīcības projekta „ Piejūti 1” apstiprināšanu
 8. Par Krustpils novada pašvaldības nekustamā īpašuma- “Stacijas laukums”, Krustpils pagastā, Krustpils novadā, trešās izsoles rezultātu
 9. Par Krustpils novada pašvaldības nekustamā īpašuma- Rudens iela 3, Jēkabpilī, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu
 10. Par Krustpils novada pašvaldības īpašuma- zemes vienības „Viesuļkalni”, Variešu pagasts, Krustpils novads izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu
 11. Par nekustamā īpašuma “Ezerleja”, Kūku pagasts, Krustpils novads nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu
 12. Par nekustamā īpašuma –zemes “Lejlapiņas”, Vīpes pagasts, Krustpils novads nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu
 13. Par neizīrētā dzīvokļa “Jaunā Muiža 4” -2, Jaunā muiža, Kūku pagastā, Krustpils novadā, nodošanu atsavināšanai
 14. Par nekustamā īpašuma “Lapiņas”, Vīpes pagasts, Krustpils novads, otrās  izsoles rezultātu
 15. Par termiņa pagarinājumu nomas līgumam un nomas līguma slēgšanu
 16. Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu Variešu pagastā
 17. Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu Variešu pagastā
 18. Par termiņa pagarinājumu nomas līgumā un nomas līguma slēgšanu
 19. Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu Kūku pagastā
 20. Par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu Kūku pagastā
 21. Par zvejas tiesībām Krustpils novada publiskajos ūdeņos

Papildus

  22. Par aizņēmumu Valsts kasē jaunas automašīnas iegādei Krustpils novada pašvaldības vajadzībām
  23. Par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu Kūku pagastā
  24. Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu


JAUTĀT PAŠVALDĪBAI
Pasākumi
18.08.2018 plkst. 11:00, Krustpils novads, Kūku pagasts, publiskā atpūtas vieta pie Baļotes ezera
Seminārs makšķerniekiem pie Baļotes ezera
25.08.2018 plkst. 9:00, Mežāres pagasts
Simtgades pārgājiens
25.08.2018 plkst. 10:00, Stadionā aiz Mārdadža estrādes
Mārdadža kauss
25.08.2018 plkst. 19:00, Atpūtas vieta
Svinēsim atmiņu simtgadi "Daugmalēs"
31.08.2018 plkst. 16:00, Mežāres kultūras nams
Bērnu pēcpusdiena “Sveika, skola!”
01.09.2018 plkst. , Vīpes klubs
Sporta spēles Vīpē
01.09.2018 plkst. 10:00,
Sporta diena Atašienē
01.09.2018 plkst. , Kūku bibliotēka
Kūku bibliotēkai 70.gadu jubileja
11.09.2018 plkst. 14:00, Variešu KN
Leļļu teātris ”Tims” ar izrādi “Draudzības skola”...
19.09.2018 plkst. 10:00, Krustpils novada pašvaldība
Domes sēde
Krustpils Novadnieks, JŪLIJS 2018
Krustpils Novadnieks, JŪNIJS 2018Krustpils Novadnieks, JŪNIJS 2018Krustpils Novadnieks, MAIJS 2018
JAUTĀT PAŠVALDĪBAI
PašvaldībaSabiedrībaEkonomika un investīcijasTūrismsKultūraKontakti
 • Krustpils novads XXVI Vispārējos latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkos
 • Ielīgošana Asotes pilskalnā
 • Kur upes un ceļi krustojas
 • Līgotāji Vīpē
 • Krustpils novads izstādē
 • Krustpils novada svētkos 2016
 • Kūku pagasta brīvdabas estrāde
 • Ikvienam ir iespēja pārbaudīt spēkus šķēršļu joslā pie vecās Sūnu pamatskolas
 • Timsmales ezers ziemas sniegos
 • Ziemeļblāzma Variešu pagastā
 • Daugava pie Rogāļu gravas
 • Dabas krāšņums Ildzenieku ezerā
 • Rudens Marinzejas ezerā
 • Gladiolu izstāde Krustpils novada pašvaldībā
 • I.Dzirkales keramika izstādē
 • Timsmales ezers
 • Marinzejas muiža
 • Atašienes pagasta centrs no putna lidojuma
 • Marinzejas ezers
 • Asotes pilskalns
 • Laukezers
 • Timsmales ezers
 • Laukezers
 • Amatniecības centrs Māzers
 • Svilpaunieki ( I.Dzirkales keramika)
 • Rogāļu akmens Kūku pagastā