Krustpils novads
“Krustpils krāsas ir vienkāršas – māla sarkanā, zāles zaļā un ūdens zilā, ko sievietes senāk ieauda krusta rūtīs savos lindrakos. ”
Lūcija Ķuzāne "Esmu uzticīgs"
“Gaiss bija brīnumaini dzidrs un tīrs, spīdēja saule, un mani visu ceļu, garām Zīlāniem, Jaunajai muižai, Kondrātiem, Stipriem līdz pat Stukuliem pavadīja nepārtraukta cīruļu dziesma. ”
V. Stukuls „Krustpilieša stāstījums"
“Katram cilvēkam ir tāda vieta, kas paliek neizdzēšamā atmiņā, ko nekādi pasaules notikumi un pārliecīgie attālumi nespēj padarīt nesaredzamu”
Jānis Lejiņš "Spēlmaņu cilts"
“... augšpus pils, mālzemes muldā Daugavas labajā krastā, uzradās Krizburgas miestiņš – tirgotāju, amatnieku, maizes ceptuvju un lopu kautuvju ciemats, strūgu un plostu dzinēju apmetne.”
J. Niedre „Tai rītā mazā gaismiņā"

Domes sēde

Datums: 2018. gada 21. februāris
Laiks: 10:00
Vieta: Krustpils novada pašvaldība

Darba kārtība:

 1. Par Antūžu speciālās internātpamatskolas nolikuma apstiprināšanu
 2. Par Brāļu Skrindu Atašienes vidusskolas nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā
 3. Par Krustpils novada pašvaldības konkursa „Dziesma Krustpils novadam” nolikuma apstiprināšanu
 4. Par vidējā termiņa autoceļiem un ielām paredzētās mērķdotācijas izlietojuma programmas 2018.gadam apstiprināšanu
 5. Par kompensācijas mācību izdevumu segšanai un mācību atvaļinājuma piešķiršanas kārtību
 6. Par zemes ierīcības projekta „ Klidziņi” apstiprināšanu
 7. Par zemes ierīcības projekta „ Piejūti 1” apstiprināšanu
 8. Par Krustpils novada pašvaldības nekustamā īpašuma- “Stacijas laukums”, Krustpils pagastā, Krustpils novadā, trešās izsoles rezultātu
 9. Par Krustpils novada pašvaldības nekustamā īpašuma- Rudens iela 3, Jēkabpilī, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu
 10. Par Krustpils novada pašvaldības īpašuma- zemes vienības „Viesuļkalni”, Variešu pagasts, Krustpils novads izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu
 11. Par nekustamā īpašuma “Ezerleja”, Kūku pagasts, Krustpils novads nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu
 12. Par nekustamā īpašuma –zemes “Lejlapiņas”, Vīpes pagasts, Krustpils novads nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu
 13. Par neizīrētā dzīvokļa “Jaunā Muiža 4” -2, Jaunā muiža, Kūku pagastā, Krustpils novadā, nodošanu atsavināšanai
 14. Par nekustamā īpašuma “Lapiņas”, Vīpes pagasts, Krustpils novads, otrās  izsoles rezultātu
 15. Par termiņa pagarinājumu nomas līgumam un nomas līguma slēgšanu
 16. Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu Variešu pagastā
 17. Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu Variešu pagastā
 18. Par termiņa pagarinājumu nomas līgumā un nomas līguma slēgšanu
 19. Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu Kūku pagastā
 20. Par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu Kūku pagastā
 21. Par zvejas tiesībām Krustpils novada publiskajos ūdeņos

JAUTĀT PAŠVALDĪBAI
Pasākumi
21.02.2018 plkst. 10:00, Krustpils novada pašvaldība
Domes sēde
Krustpils Novadnieks, JANVĀRIS 2018
Krustpils Novadnieks, DECEMBRIS 2017Krustpils Novadnieks, OKTOBRIS 2017Krustpils Novadnieks, SEPTEMBRIS 2017
JAUTĀT PAŠVALDĪBAI
PašvaldībaSabiedrībaEkonomika un investīcijasTūrismsGalerijasKontakti
 • Atašienes pagasta centrs no putna lidojuma
 • Timsmales ezers ziemas sniegos
 • Daugava pie Rogāļu gravas
 • Marinzejas ezers
 • Kūku pagasta brīvdabas estrāde
 • Laukezers
 • I.Dzirkales keramika izstādē
 • Timsmales ezers
 • Marinzejas muiža
 • Rogāļu akmens Kūku pagastā
 • Krustpils novads izstādē
 • Rudens Marinzejas ezerā
 • Ziemeļblāzma Variešu pagastā
 • Asotes pilskalns
 • Amatniecības centrs Māzers
 • Ikvienam ir iespēja pārbaudīt spēkus šķēršļu joslā pie vecās Sūnu pamatskolas
 • Krustpils novada svētkos 2016
 • Līgotāji Vīpē
 • Laukezers
 • Timsmales ezers
 • Gladiolu izstāde Krustpils novada pašvaldībā
 • Svilpaunieki ( I.Dzirkales keramika)
 • Dabas krāšņums Ildzenieku ezerā
 • Kur upes un ceļi krustojas