Krustpils novads
“Krustpils krāsas ir vienkāršas – māla sarkanā, zāles zaļā un ūdens zilā, ko sievietes senāk ieauda krusta rūtīs savos lindrakos. ”
Lūcija Ķuzāne "Esmu uzticīgs"
“Katram cilvēkam ir tāda vieta, kas paliek neizdzēšamā atmiņā, ko nekādi pasaules notikumi un pārliecīgie attālumi nespēj padarīt nesaredzamu”
Jānis Lejiņš "Spēlmaņu cilts"
“Gaiss bija brīnumaini dzidrs un tīrs, spīdēja saule, un mani visu ceļu, garām Zīlāniem, Jaunajai muižai, Kondrātiem, Stipriem līdz pat Stukuliem pavadīja nepārtraukta cīruļu dziesma. ”
V. Stukuls „Krustpilieša stāstījums"
“... augšpus pils, mālzemes muldā Daugavas labajā krastā, uzradās Krizburgas miestiņš – tirgotāju, amatnieku, maizes ceptuvju un lopu kautuvju ciemats, strūgu un plostu dzinēju apmetne.”
J. Niedre „Tai rītā mazā gaismiņā"

Domes sēde

Datums: 2018. gada 21. marts
Laiks: 10:00
Vieta: Krustpils novada pašvaldība

Darba kārtība:

 1. Par projektu “Meliorācijas sistēmu atjaunošana "Mežāre", Mežāres pagasts, Krustpils novads”
 2. Par Krustpils novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. 2018/4 “Par aprūpes mājās pakalpojuma organizēšanu un pakalpojuma saņemšanas kārtību Krustpils novadā”
 3. Par atbalstu ikgadējam cīņu sporta turnīram “Ringa kareivji”
 4. Par atbalstu grāmatas “Par ko vēl ziedēt man…” izdošanai
 5. Par Variešu pagasta pārvaldes vēlēšanu iecirkņa adreses maiņu
 6. Par grozījumu amata nosaukumā 
 7. Par izīrētā dzīvokļa “Jaunā Muiža 4” -8, Jaunā muiža, Kūku pagastā, Krustpils novadā, nodošanu atsavināšanai
 8. Par izīrētā dzīvokļa “Jaunā Muiža 4” -4, Jaunā muiža, Kūku pagastā, Krustpils novadā, nodošanu atsavināšanai
 9. Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu Atašienes pagastā
 10. Par personas uzņemšanu dzīvokļu rindā
 11. Par zemes ierīcības projekta „Līnas” apstiprināšanu
 12. Par ceļa servitūta nodibināšanu Vīpes pagastā
 13. Par zemes ierīcības projekta „Virsaiši” apstiprināšanu
 14. Par Krustpils novada pašvaldībai piederošu zemesgabalu nodošanu īpašumā Latvijas valstij
 15. Par zvejas tiesībām Krustpils novada publiskajos ūdeņos
 16. Par zvejas tiesībām Krustpils novada publiskajos ūdeņos
 17. Par zvejas tiesībām Krustpils novada publiskajos ūdeņos

Papildus jautājumi:

 1. Par projektu „Energoefektīva ielu apgaismojuma ierīkošana Jaunās Muižas ciemā, 1. kārta”
 2. Par projektu „ Sporta un brīvā laika pavadīšanas iespēju dažādošana pie Brāļu Skrindu Atašienes vidusskolas”
 3. Par projektu „Keramikas darbnīcas aprīkojuma pilnveide Krustpils novada pašvaldības amatniecības centrā "Māzers””
 4. Par projektu „Vienota stila informatīvo stendu izveide Krustpils novada pagastos”
 5. Par atvaļinājuma piešķiršanu Krustpils novada domes priekšsēdētājam

JAUTĀT PAŠVALDĪBAI
Pasākumi
24.09.2018 plkst. Līdz 28.09., Variešu pagasta bibliotēkās un kultūras namos
Dzejas nedēļa Variešu pagasta bibliotēkās un kultūras n...
24.09.2018 plkst. 9:00, Atpūtas vieta "Laukezers"
Skrējiens "Sports vieno"
28.09.2018 plkst. 18:30,
Sporta nedēļas ietvaros velo orientēšanās Medņos
29.09.2018 plkst. 22:00, Krustpils pagasta kultūras nams
Amatiermākslas kolektīvu sezonas atklāšana
29.09.2018 plkst. 13:00, Vīpes klubs
Miķeļdienas danči
Krustpils Novadnieks, AUGUSTS 2018
Krustpils Novadnieks, JŪLIJS 2018Krustpils Novadnieks, JŪNIJS 2018Krustpils Novadnieks, JŪNIJS 2018
JAUTĀT PAŠVALDĪBAI
PašvaldībaSabiedrībaEkonomika un investīcijasTūrismsKultūraKontakti
 • Krustpils novads XXVI Vispārējos latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkos
 • Ielīgošana Asotes pilskalnā
 • Kur upes un ceļi krustojas
 • Līgotāji Vīpē
 • Krustpils novads izstādē
 • Krustpils novada svētkos 2016
 • Kūku pagasta brīvdabas estrāde
 • Ikvienam ir iespēja pārbaudīt spēkus šķēršļu joslā pie vecās Sūnu pamatskolas
 • Timsmales ezers ziemas sniegos
 • Ziemeļblāzma Variešu pagastā
 • Daugava pie Rogāļu gravas
 • Dabas krāšņums Ildzenieku ezerā
 • Rudens Marinzejas ezerā
 • Gladiolu izstāde Krustpils novada pašvaldībā
 • I.Dzirkales keramika izstādē
 • Timsmales ezers
 • Marinzejas muiža
 • Atašienes pagasta centrs no putna lidojuma
 • Marinzejas ezers
 • Asotes pilskalns
 • Laukezers
 • Timsmales ezers
 • Laukezers
 • Amatniecības centrs Māzers
 • Svilpaunieki ( I.Dzirkales keramika)
 • Rogāļu akmens Kūku pagastā