Krustpils novads
“Krustpils krāsas ir vienkāršas – māla sarkanā, zāles zaļā un ūdens zilā, ko sievietes senāk ieauda krusta rūtīs savos lindrakos. ”
Lūcija Ķuzāne "Esmu uzticīgs"
“Gaiss bija brīnumaini dzidrs un tīrs, spīdēja saule, un mani visu ceļu, garām Zīlāniem, Jaunajai muižai, Kondrātiem, Stipriem līdz pat Stukuliem pavadīja nepārtraukta cīruļu dziesma. ”
V. Stukuls „Krustpilieša stāstījums"
“... augšpus pils, mālzemes muldā Daugavas labajā krastā, uzradās Krizburgas miestiņš – tirgotāju, amatnieku, maizes ceptuvju un lopu kautuvju ciemats, strūgu un plostu dzinēju apmetne.”
J. Niedre „Tai rītā mazā gaismiņā"
“Katram cilvēkam ir tāda vieta, kas paliek neizdzēšamā atmiņā, ko nekādi pasaules notikumi un pārliecīgie attālumi nespēj padarīt nesaredzamu”
Jānis Lejiņš "Spēlmaņu cilts"

Domes sēde

Datums: 2018. gada 21. marts
Laiks: 10:00
Vieta: Krustpils novada pašvaldība

Darba kārtība:

 1. Par projektu “Meliorācijas sistēmu atjaunošana "Mežāre", Mežāres pagasts, Krustpils novads”
 2. Par Krustpils novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. 2018/4 “Par aprūpes mājās pakalpojuma organizēšanu un pakalpojuma saņemšanas kārtību Krustpils novadā”
 3. Par atbalstu ikgadējam cīņu sporta turnīram “Ringa kareivji”
 4. Par atbalstu grāmatas “Par ko vēl ziedēt man…” izdošanai
 5. Par Variešu pagasta pārvaldes vēlēšanu iecirkņa adreses maiņu
 6. Par grozījumu amata nosaukumā 
 7. Par izīrētā dzīvokļa “Jaunā Muiža 4” -8, Jaunā muiža, Kūku pagastā, Krustpils novadā, nodošanu atsavināšanai
 8. Par izīrētā dzīvokļa “Jaunā Muiža 4” -4, Jaunā muiža, Kūku pagastā, Krustpils novadā, nodošanu atsavināšanai
 9. Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu Atašienes pagastā
 10. Par personas uzņemšanu dzīvokļu rindā
 11. Par zemes ierīcības projekta „Līnas” apstiprināšanu
 12. Par ceļa servitūta nodibināšanu Vīpes pagastā
 13. Par zemes ierīcības projekta „Virsaiši” apstiprināšanu
 14. Par Krustpils novada pašvaldībai piederošu zemesgabalu nodošanu īpašumā Latvijas valstij
 15. Par zvejas tiesībām Krustpils novada publiskajos ūdeņos
 16. Par zvejas tiesībām Krustpils novada publiskajos ūdeņos
 17. Par zvejas tiesībām Krustpils novada publiskajos ūdeņos

Papildus jautājumi:

 1. Par projektu „Energoefektīva ielu apgaismojuma ierīkošana Jaunās Muižas ciemā, 1. kārta”
 2. Par projektu „ Sporta un brīvā laika pavadīšanas iespēju dažādošana pie Brāļu Skrindu Atašienes vidusskolas”
 3. Par projektu „Keramikas darbnīcas aprīkojuma pilnveide Krustpils novada pašvaldības amatniecības centrā "Māzers””
 4. Par projektu „Vienota stila informatīvo stendu izveide Krustpils novada pagastos”
 5. Par atvaļinājuma piešķiršanu Krustpils novada domes priekšsēdētājam

JAUTĀT PAŠVALDĪBAI
Pasākumi
20.06.2018 plkst. 10:00, Krustpils novada pašvaldība
Domes sēde
21.06.2018 plkst. 19:00, Mežāres kultūras nams
Ielīgosim Jāņus Mežārē
22.06.2018 plkst. 20:00, Antūžu kultūras nams
Variešu pagasta amatierkolektīvi aicina uz koncertu "Nā...
Krustpils Novadnieks, JŪNIJS 2018
Krustpils Novadnieks, MAIJS 2018Krustpils Novadnieks, MARTS 2018Krustpils Novadnieks, FEBRUĀRIS 2018
JAUTĀT PAŠVALDĪBAI
PašvaldībaSabiedrībaEkonomika un investīcijasTūrismsGalerijasKontakti
 • Asotes pilskalns
 • Timsmales ezers ziemas sniegos
 • Amatniecības centrs Māzers
 • Rudens Marinzejas ezerā
 • Atašienes pagasta centrs no putna lidojuma
 • Ikvienam ir iespēja pārbaudīt spēkus šķēršļu joslā pie vecās Sūnu pamatskolas
 • Gladiolu izstāde Krustpils novada pašvaldībā
 • Krustpils novada svētkos 2016
 • Marinzejas muiža
 • Līgotāji Vīpē
 • Timsmales ezers
 • Marinzejas ezers
 • Daugava pie Rogāļu gravas
 • Kur upes un ceļi krustojas
 • Laukezers
 • Krustpils novads izstādē
 • Kūku pagasta brīvdabas estrāde
 • Laukezers
 • Timsmales ezers
 • I.Dzirkales keramika izstādē
 • Ziemeļblāzma Variešu pagastā
 • Rogāļu akmens Kūku pagastā
 • Dabas krāšņums Ildzenieku ezerā
 • Svilpaunieki ( I.Dzirkales keramika)