Krustpils novads
“Krustpils krāsas ir vienkāršas – māla sarkanā, zāles zaļā un ūdens zilā, ko sievietes senāk ieauda krusta rūtīs savos lindrakos. ”
Lūcija Ķuzāne "Esmu uzticīgs"
“Gaiss bija brīnumaini dzidrs un tīrs, spīdēja saule, un mani visu ceļu, garām Zīlāniem, Jaunajai muižai, Kondrātiem, Stipriem līdz pat Stukuliem pavadīja nepārtraukta cīruļu dziesma. ”
V. Stukuls „Krustpilieša stāstījums"
“Katram cilvēkam ir tāda vieta, kas paliek neizdzēšamā atmiņā, ko nekādi pasaules notikumi un pārliecīgie attālumi nespēj padarīt nesaredzamu”
Jānis Lejiņš "Spēlmaņu cilts"
“... augšpus pils, mālzemes muldā Daugavas labajā krastā, uzradās Krizburgas miestiņš – tirgotāju, amatnieku, maizes ceptuvju un lopu kautuvju ciemats, strūgu un plostu dzinēju apmetne.”
J. Niedre „Tai rītā mazā gaismiņā"

Domes sēde

Datums: 2018. gada 18. aprīlis
Laiks: 10:00
Vieta: Krustpils novada pašvaldība

Darba kārtība:

 1. Par Krustpils novada bāriņtiesas nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā
 1. Par LMT bāzes stacijas izvietošanu un nomas līguma noslēgšanu
 2. Par nekustamā īpašuma pārņemšanu īpašumā bez atlīdzības
 3. Par Krustpils novada pašvaldības deleģējumu Jēkabpils pilsētas pašvaldībai būvatļaujas izdošanai objektam „Daugavas tilta jaunbūve Jēkabpilī”
 4. Par dzīvokļu ierakstīšanu Zemesgrāmatā
 5. Par nekustamā īpašuma “Ezerleja”, Kūku pagasts, Krustpils novads, otrās izsoles noteikumu apstiprināšanu
 6. Par nekustamā īpašuma –zemes “Lejlapiņas”, Vīpes pagasts, Krustpils novads, otrās izsoles noteikumu apstiprināšanu
 7. Par Krustpils novada pašvaldības neizīrēta dzīvokļa “Jaunā Muiža 4”-2, Jaunā muiža, Kūku pagasts, Krustpils novads, izsoles rezultātu
 8. Par personas uzņemšanu dzīvokļu rindā
 9. Par zvejas tiesībām Krustpils novada publiskajos ūdeņos
 10. Par zvejas tiesībām Krustpils novada publiskajos ūdeņos
 11. Par zvejas tiesībām Krustpils novada publiskajos ūdeņos
 12. Par zvejas tiesībām Krustpils novada publiskajos ūdeņos
 13. Par zvejas tiesībām Krustpils novada publiskajos ūdeņos
 14. Par zvejas tiesībām Krustpils novada publiskajos ūdeņos
 15. Par dzīvokļa īpašuma iegūšanu pašvaldības īpašumā
 16. Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu Krustpils novadā
 17. Par izīrētā dzīvokļa “Māja Nr.2” -1, Varieši, Variešu pagasts, Krustpils novadā, nodošanu atsavināšanai
 18. Par nekustamā īpašuma –zemes un apbūves Madonas ielā 21, Jēkabpilī, nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu
 19. Par izīrētā dzīvokļa “Spunģēni 2” -10, Spunģēni, Krustpils pagasts, Krustpils novadā, nodošanu atsavināšanai
 20. Par Jēkabpils sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikuma un sastāva apstiprināšanu

Papildus jautājumi:

 1. Par nekustamā īpašuma “Ripiņas”, Variešu pagastā, Krustpils novadā pārņemšanu pašvaldības īpašumā
 2. Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu Variešu pagastā
 3. Par projektu „Krustpils novada Vīpes pamatskolas notekūdeņu attīrīšanas iekārtu pārbūve”
 4. Par projektu „Ģimenēm draudzīgas vides veidošana Marinzejas muižas kompleksā Krustpils novadā kopīgai atpūtai un ģimenisku vērtību stiprināšanai”
 5. Par zemes ierīcības projekta „Zobeni” apstiprināšanu

JAUTĀT PAŠVALDĪBAI
Pasākumi
23.03.2019 plkst. 19:00, Mežāres kultūras nams
Mežāres amatierteātrim "Efekts" piecu gadu jubilejas sv...
23.03.2019 plkst. 16:00, Vīpes pamatskola
Vīpes pamatskolas 115 gadu jubileja
24.03.2019 plkst. , Baļotes ezera pludmale, Marinzejas muižas parks, Laukezera galvenā pludmale
Putnu būrīšu darbnīcas Krustpils novadā
28.03.2019 plkst. , Variešu pagasta bibliotēka
Zentas Juškevicas izšūto gleznu izstāde
29.03.2019 plkst. 16:00, Krustpils novada pašvaldība, konferenču zāle
Seminārs par veselīgu uzturu un tā ietekmi uz sirds ves...
04.04.2019 plkst. 10:00, Mežāres kultūras nams
LAD seminārs par aktuālo informāciju, izmaiņām un proje...
05.04.2019 plkst. 17:00, Krustpils pagasta kultūras nams
Teātra meistarklase jauniešiem kopā ar Valdi Lūriņu...
21.04.2019 plkst. , Annas Sātas pagalms
Lustīgā lieldienu svinēšana kopā ar folkloras kopām...
21.04.2019 plkst. 22:00, Annas Sāta
Lieldienu balle Atašienē
21.04.2019 plkst. 13:00, Vīpes pagasta kultūras nams
Lieldienu lustes “Liela diena nu ir klāt, varam olas ri...
21.04.2019 plkst. 22:00, Vīpes pagasta kultūras nams
Pavasara balle kopā ar grupu “Kamēr jauni “
21.04.2019 plkst. 22:00, Vīpes pagasta kultūras nams
Pavasara balle kopā ar grupu “Kamēr jauni “
11.05.2019 plkst. 8:00, Kūku pagasta brīvdabas estrāde "Mārdadzis"
Mārdadža tirdziņš
Krustpils Novadnieks, MARTS 2019
Krustpils Novadnieks, FEBRUĀRIS 2019Krustpils Novadnieks, JANVĀRIS 2019Krustpils Novadnieks, DECEMBRIS 2018
JAUTĀT PAŠVALDĪBAI
PašvaldībaSabiedrībaEkonomika un investīcijasTūrismsKultūraKontakti
 • Krustpils novads XXVI Vispārējos latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkos
 • Ielīgošana Asotes pilskalnā
 • Kur upes un ceļi krustojas
 • Līgotāji Vīpē
 • Krustpils novads izstādē
 • Krustpils novada svētkos 2016
 • Kūku pagasta brīvdabas estrāde
 • Ikvienam ir iespēja pārbaudīt spēkus šķēršļu joslā pie vecās Sūnu pamatskolas
 • Timsmales ezers ziemas sniegos
 • Ziemeļblāzma Variešu pagastā
 • Daugava pie Rogāļu gravas
 • Dabas krāšņums Ildzenieku ezerā
 • Rudens Marinzejas ezerā
 • Gladiolu izstāde Krustpils novada pašvaldībā
 • I.Dzirkales keramika izstādē
 • Timsmales ezers
 • Marinzejas muiža
 • Atašienes pagasta centrs no putna lidojuma
 • Marinzejas ezers
 • Asotes pilskalns
 • Laukezers
 • Timsmales ezers
 • Laukezers
 • Amatniecības centrs Māzers
 • Svilpaunieki ( I.Dzirkales keramika)
 • Rogāļu akmens Kūku pagastā