Krustpils novads
“Gaiss bija brīnumaini dzidrs un tīrs, spīdēja saule, un mani visu ceļu, garām Zīlāniem, Jaunajai muižai, Kondrātiem, Stipriem līdz pat Stukuliem pavadīja nepārtraukta cīruļu dziesma. ”
V. Stukuls „Krustpilieša stāstījums"
“Katram cilvēkam ir tāda vieta, kas paliek neizdzēšamā atmiņā, ko nekādi pasaules notikumi un pārliecīgie attālumi nespēj padarīt nesaredzamu”
Jānis Lejiņš "Spēlmaņu cilts"
“Krustpils krāsas ir vienkāršas – māla sarkanā, zāles zaļā un ūdens zilā, ko sievietes senāk ieauda krusta rūtīs savos lindrakos. ”
Lūcija Ķuzāne "Esmu uzticīgs"
“... augšpus pils, mālzemes muldā Daugavas labajā krastā, uzradās Krizburgas miestiņš – tirgotāju, amatnieku, maizes ceptuvju un lopu kautuvju ciemats, strūgu un plostu dzinēju apmetne.”
J. Niedre „Tai rītā mazā gaismiņā"

Domes sēde

Datums: 2018. gada 23. maijs
Laiks: 10:00
Vieta: Krustpils novada pašvaldība

Darba kārtība:

 1. Par Krustpils novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. 2018/5 “Grozījums Krustpils novada pašvaldības 2013. gada 18. decembra saistošajos noteikumos Nr. 2013/41 “Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par maznodrošinātu Krustpils novadā”
 2. Par Krustpils novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. 2018/6 “Grozījumi Krustpils novada pašvaldības 2017. gada 20. decembra saistošajos noteikumos Nr. 2017/18 “Par Krustpils novada sociālajiem pabalstiem””
 3. Par Krustpils novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. 2018/7 “Grozījumi Krustpils novada pašvaldības 2013. gada 18. decembra saistošajos noteikumos Nr. 2013/42 “Par materiālajiem pabalstiem Krustpils novada pašvaldībā””
 4. Par atbalstu poļu biedrībai “RODACY”
 5. Par projektu „Pašvaldības grants ceļa „Pāpuļi – Cīruļi” 1,605 km pārbūve Krustpils novada Variešu pagastā”
 6. Par SIA “Spunģēni - Daugavieši” 2017. gada pārskata apstiprināšanu
 7. Par grozījumiem Krustpils novada pašvaldības darbinieku amata vienību un slodžu sarakstā
 8. Par grozījumiem Krustpils novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikumā
 9. Par Krustpils novada pašvaldības 2017.gada Finanšu pārskata apstiprināšanu
 10. Par atbalstu biedrībai “Cerību sala”
 11. Par dāvinājuma (ziedojuma) pieņemšanu
 12. Par līdzekļu piešķiršanu no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem
 13. Par atbalstu komandas “Krustpils Juniori” sporta apģērba iegādei
 14. Par amatpersonas (darbinieka) kvalifikācijas paaugstināšanu un ar to saistīto izdevumu segšanas un atmaksāšanas kārtību
 15. Par Krustpils novada pašvaldības funkcijas deleģējumu Jēkabpils pilsētas pašvaldības Iekļaujošās izglītības atbalsta centram
 16. Par atbalstu grāmatas izdošanai
 17. Par Krustpils novada pašvaldības Enerģētikas rīcības plāna 2018.-2025.gadam apstiprināšanu
 18. Par īres maksas noteikšanu Krustpils novada pašvaldības īpašumā un valdījumā esošajām dzīvojamām telpām Krustpils pagastā
 19. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu par pašvaldībai piederošo dzīvokli “Jaunā Muiža 4”-4, Jaunā muiža, Kūku pagasts, Krustpils novads
 20. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu par pašvaldībai piederošo dzīvokli “Jaunā Muiža 4”-8, Jaunā muiža, Kūku pagasts, Krustpils novads
 21. Par zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības
 22. Par izīrētā dzīvokļa “Spunģēni 3” -9, Spunģēni, Krustpils pagasts, Krustpils novadā, nodošanu atsavināšanai
 23. Par nekustamā īpašuma – “Zemīte”, Variešu pagasts, Krustpils novads nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu
 24. Par dzīvojamās telpas īres līguma pārslēgšanu
 25. Par personas uzņemšanu dzīvokļu rindā
 26. Par nomas līguma pārslēgšanu
 27. Par medību tiesību nomu Kūku un Variešu pagastā
 28. Par rūpnieciskās zvejas pašpatēriņam tiesību nomu publiskajos ūdeņos Krustpils novadā
 29. Par zemes ierīcības projektu “Cīruļi”un„Vizbuļi” apstiprināšanu
 30. Par zemes ierīcības projekta „ Rozes” apstiprināšanu
 31. Par atļauju Krustpils novada domes priekšsēdētājam K.Pabērzam piedalīties pieredzes apmaiņas braucienā uz Baltkrieviju

JAUTĀT PAŠVALDĪBAI
Pasākumi
18.01.2019 plkst. 22:00, Mežāres kultūras nams
Masku balle
19.01.2019 plkst. 14:00, Atašienes bibliotēka
Monsinjora Pētera Vilcāna 90 gadu jubilejas pasākums
19.01.2019 plkst. 12:00, Kafejnīca "Dzērvenīte"
Pasākums "Krustpils novada garša"
19.01.2019 plkst. 10:00-16:00, Baļotes ezera pludmale
Bezmaksas slēpošana
20.01.2019 plkst. 10:00-16:00, Baļotes ezera pludmale
Bezmaksas slēpošana
23.01.2019 plkst. 10:00, Rīgas iela 150A, konferenču zālē
Domes sēde
09.02.2019 plkst. 9:00, Baļotes ezers
Zemledus makšķerēšanas sacensības Baļotes ezerā
Krustpils Novadnieks, JANVĀRIS 2019
Krustpils Novadnieks, DECEMBRIS 2018Krustpils Novadnieks, NOVEMBRIS 2018Krustpils Novadnieks, OKTOBRIS 2018
JAUTĀT PAŠVALDĪBAI
PašvaldībaSabiedrībaEkonomika un investīcijasTūrismsKultūraKontakti
 • Krustpils novads XXVI Vispārējos latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkos
 • Ielīgošana Asotes pilskalnā
 • Kur upes un ceļi krustojas
 • Līgotāji Vīpē
 • Krustpils novads izstādē
 • Krustpils novada svētkos 2016
 • Kūku pagasta brīvdabas estrāde
 • Ikvienam ir iespēja pārbaudīt spēkus šķēršļu joslā pie vecās Sūnu pamatskolas
 • Timsmales ezers ziemas sniegos
 • Ziemeļblāzma Variešu pagastā
 • Daugava pie Rogāļu gravas
 • Dabas krāšņums Ildzenieku ezerā
 • Rudens Marinzejas ezerā
 • Gladiolu izstāde Krustpils novada pašvaldībā
 • I.Dzirkales keramika izstādē
 • Timsmales ezers
 • Marinzejas muiža
 • Atašienes pagasta centrs no putna lidojuma
 • Marinzejas ezers
 • Asotes pilskalns
 • Laukezers
 • Timsmales ezers
 • Laukezers
 • Amatniecības centrs Māzers
 • Svilpaunieki ( I.Dzirkales keramika)
 • Rogāļu akmens Kūku pagastā