Krustpils novads
“... augšpus pils, mālzemes muldā Daugavas labajā krastā, uzradās Krizburgas miestiņš – tirgotāju, amatnieku, maizes ceptuvju un lopu kautuvju ciemats, strūgu un plostu dzinēju apmetne.”
J. Niedre „Tai rītā mazā gaismiņā"
“Krustpils krāsas ir vienkāršas – māla sarkanā, zāles zaļā un ūdens zilā, ko sievietes senāk ieauda krusta rūtīs savos lindrakos. ”
Lūcija Ķuzāne "Esmu uzticīgs"
“Gaiss bija brīnumaini dzidrs un tīrs, spīdēja saule, un mani visu ceļu, garām Zīlāniem, Jaunajai muižai, Kondrātiem, Stipriem līdz pat Stukuliem pavadīja nepārtraukta cīruļu dziesma. ”
V. Stukuls „Krustpilieša stāstījums"
“Katram cilvēkam ir tāda vieta, kas paliek neizdzēšamā atmiņā, ko nekādi pasaules notikumi un pārliecīgie attālumi nespēj padarīt nesaredzamu”
Jānis Lejiņš "Spēlmaņu cilts"

Domes sēde

Datums: 2018. gada 20. jūnijs
Laiks: 10:00
Vieta: Krustpils novada pašvaldība

 

Darba kārtība:

 1. Par Krustpils novada pašvaldības 2017. gada Publiskā pārskata apstiprināšanu
 2. Par Krustpils novada pašvaldības sociālā dienesta nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā
 3. Par grozījumiem Krustpils novada pašvaldības 2018.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr. 2018/1 „Noteikumi par Krustpils novada pašvaldības budžetu 2018. gadam”
 4. Par aizņēmumu Valsts kasē ERAF projekta Nr. 3.3.1.0/16/I/019 “Asfaltbetona ceļa seguma izbūve industriālās teritorijas sasniedzamībai un attīstībai industriālajā teritorijā pie Krustpils stacijas” realizācijai
 5. Par atbalstu politiski represēto personu salidojumam
 6. Par līdzekļu piešķiršanu no dabas resursu nodokļa rezerves līdzekļiem
 7. Par līdzekļu piešķiršanu Sūnu pamatskolai
 8. Par līdzekļu piešķiršanu no dabas resursu nodokļa rezerves līdzekļiem
 9. Par atļauju amatu savienot ar valsts amatpersonas amatu
 10. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu mirušām personām
 11. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu  un atkārtotu izsoles izsludināšanu
 12. Par izīrētā dzīvokļa “Rozessala 3” -7, Mežāre, Mežāres pagastā, Krustpils novadā, nodošanu atsavināšanai
 13. Par izīrētā dzīvokļa “Māja Nr.3” -2, Varieši, Variešu  pagastā, Krustpils novadā, nodošanu atsavināšanai
 14. Par nekustamā īpašuma –zemes “Purenītes”, Variešu pagasts, Krustpils novads nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu
 15. Par nekustamā īpašuma –zemes  “Jasmīni 1”, Vīpes pagasts, Krustpils novads nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu
 16. Par nekustamā īpašuma –zemes vienības (ar mežaudzi)  “Putniņu Purvs”, Atašienes pagasts, Krustpils novads nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu
 17. Par nekustamā īpašuma –zemes vienības (ar mežaudzi) “Putniņāres”, Atašienes pagasts, Krustpils novads nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu
 18. Par grozījumiem Krustpils novada būvvaldes nolikumā
 19. Par līdzekļu piešķiršanu no dabas resursu nodokļa rezerves līdzekļiem
 20. Par izmaiņām Krustpils novada medību koordinācijas komisijā
 21. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu par pašvaldībai piederošo dzīvokli “Māja Nr.2”-1, Varieši, Variešu  pagasts, Krustpils novads
 22. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu par pašvaldībai piederošo dzīvokli “Spunģēni 2”-10, Spunģēni, Krustpils pagasts, Krustpils novads
 23. Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu
 24. Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu
 25. Par dzīvojamās platības piešķiršanu
 26. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu
 27. Par zemes ierīcības projekta „ Kalna Gravāni” apstiprināšanu
 28. Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu

 


JAUTĀT PAŠVALDĪBAI
Pasākumi
23.02.2019 plkst. 13:00, Zīlānu kultūras nams
Laimīgā dzeltenā rukša gada bērnu rīts
23.02.2019 plkst. 12:00, Krustpils pagasta bibliotēka
Sveču darbnīca Krustpils pagasta bibliotēkā
01.03.2019 plkst. 19:00, Mežāres pamatskolas sporta zāle
Krustpils novada nakts futbola turnīrs “Pavasara futbol...
03.03.2019 plkst. 11:00, "Annas Sātas" pagalmā
Meteņdienas pasākums Atašienē
06.03.2019 plkst. 09:30, Atašienes kultūras nams
Leļļu teātris "TIMS" Atašienes kultūras namā
06.03.2019 plkst. 13:00, Kūku bibliotēka
Dokumentālā filma "Pa Mežāres pagasta vecticībnieku tak...
08.03.2019 plkst. 18:00, Vīpes klubs
Sieviešu dienā lina auduma apgleznošanas meistarklase V...
09.03.2019 plkst. 22:00, Variešu KN
Deju vakars "Lai sievietes smaida!" Variešos
09.03.2019 plkst. 19:00, Mežāres kultūras nams
Koncerts "Pavasaris mūzikas skaņās" un deju vakars Mežā...
09.03.2019 plkst. 22:00, Krustpils pagasta kultūras nams
Sieviešu dienas balle kopā ar grupu "Ilūzija" 8.martā S...
23.03.2019 plkst. 19:00, Mežāres kultūras nams
Mežāres amatierteātrim "Efekts" piecu gadu jubilejas sv...
Krustpils Novadnieks, FEBRUĀRIS 2019
Krustpils Novadnieks, JANVĀRIS 2019Krustpils Novadnieks, DECEMBRIS 2018Krustpils Novadnieks, NOVEMBRIS 2018
JAUTĀT PAŠVALDĪBAI
PašvaldībaSabiedrībaEkonomika un investīcijasTūrismsKultūraKontakti
 • Krustpils novads XXVI Vispārējos latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkos
 • Ielīgošana Asotes pilskalnā
 • Kur upes un ceļi krustojas
 • Līgotāji Vīpē
 • Krustpils novads izstādē
 • Krustpils novada svētkos 2016
 • Kūku pagasta brīvdabas estrāde
 • Ikvienam ir iespēja pārbaudīt spēkus šķēršļu joslā pie vecās Sūnu pamatskolas
 • Timsmales ezers ziemas sniegos
 • Ziemeļblāzma Variešu pagastā
 • Daugava pie Rogāļu gravas
 • Dabas krāšņums Ildzenieku ezerā
 • Rudens Marinzejas ezerā
 • Gladiolu izstāde Krustpils novada pašvaldībā
 • I.Dzirkales keramika izstādē
 • Timsmales ezers
 • Marinzejas muiža
 • Atašienes pagasta centrs no putna lidojuma
 • Marinzejas ezers
 • Asotes pilskalns
 • Laukezers
 • Timsmales ezers
 • Laukezers
 • Amatniecības centrs Māzers
 • Svilpaunieki ( I.Dzirkales keramika)
 • Rogāļu akmens Kūku pagastā