Krustpils novads
“Katram cilvēkam ir tāda vieta, kas paliek neizdzēšamā atmiņā, ko nekādi pasaules notikumi un pārliecīgie attālumi nespēj padarīt nesaredzamu”
Jānis Lejiņš "Spēlmaņu cilts"
“Gaiss bija brīnumaini dzidrs un tīrs, spīdēja saule, un mani visu ceļu, garām Zīlāniem, Jaunajai muižai, Kondrātiem, Stipriem līdz pat Stukuliem pavadīja nepārtraukta cīruļu dziesma. ”
V. Stukuls „Krustpilieša stāstījums"
“... augšpus pils, mālzemes muldā Daugavas labajā krastā, uzradās Krizburgas miestiņš – tirgotāju, amatnieku, maizes ceptuvju un lopu kautuvju ciemats, strūgu un plostu dzinēju apmetne.”
J. Niedre „Tai rītā mazā gaismiņā"
“Krustpils krāsas ir vienkāršas – māla sarkanā, zāles zaļā un ūdens zilā, ko sievietes senāk ieauda krusta rūtīs savos lindrakos. ”
Lūcija Ķuzāne "Esmu uzticīgs"

Domes sēde

Datums: 2018. gada 20. jūnijs
Laiks: 10:00
Vieta: Krustpils novada pašvaldība

 

Darba kārtība:

 1. Par Krustpils novada pašvaldības 2017. gada Publiskā pārskata apstiprināšanu
 2. Par Krustpils novada pašvaldības sociālā dienesta nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā
 3. Par grozījumiem Krustpils novada pašvaldības 2018.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr. 2018/1 „Noteikumi par Krustpils novada pašvaldības budžetu 2018. gadam”
 4. Par aizņēmumu Valsts kasē ERAF projekta Nr. 3.3.1.0/16/I/019 “Asfaltbetona ceļa seguma izbūve industriālās teritorijas sasniedzamībai un attīstībai industriālajā teritorijā pie Krustpils stacijas” realizācijai
 5. Par atbalstu politiski represēto personu salidojumam
 6. Par līdzekļu piešķiršanu no dabas resursu nodokļa rezerves līdzekļiem
 7. Par līdzekļu piešķiršanu Sūnu pamatskolai
 8. Par līdzekļu piešķiršanu no dabas resursu nodokļa rezerves līdzekļiem
 9. Par atļauju amatu savienot ar valsts amatpersonas amatu
 10. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu mirušām personām
 11. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu  un atkārtotu izsoles izsludināšanu
 12. Par izīrētā dzīvokļa “Rozessala 3” -7, Mežāre, Mežāres pagastā, Krustpils novadā, nodošanu atsavināšanai
 13. Par izīrētā dzīvokļa “Māja Nr.3” -2, Varieši, Variešu  pagastā, Krustpils novadā, nodošanu atsavināšanai
 14. Par nekustamā īpašuma –zemes “Purenītes”, Variešu pagasts, Krustpils novads nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu
 15. Par nekustamā īpašuma –zemes  “Jasmīni 1”, Vīpes pagasts, Krustpils novads nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu
 16. Par nekustamā īpašuma –zemes vienības (ar mežaudzi)  “Putniņu Purvs”, Atašienes pagasts, Krustpils novads nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu
 17. Par nekustamā īpašuma –zemes vienības (ar mežaudzi) “Putniņāres”, Atašienes pagasts, Krustpils novads nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu
 18. Par grozījumiem Krustpils novada būvvaldes nolikumā
 19. Par līdzekļu piešķiršanu no dabas resursu nodokļa rezerves līdzekļiem
 20. Par izmaiņām Krustpils novada medību koordinācijas komisijā
 21. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu par pašvaldībai piederošo dzīvokli “Māja Nr.2”-1, Varieši, Variešu  pagasts, Krustpils novads
 22. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu par pašvaldībai piederošo dzīvokli “Spunģēni 2”-10, Spunģēni, Krustpils pagasts, Krustpils novads
 23. Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu
 24. Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu
 25. Par dzīvojamās platības piešķiršanu
 26. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu
 27. Par zemes ierīcības projekta „ Kalna Gravāni” apstiprināšanu
 28. Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu

 


JAUTĀT PAŠVALDĪBAI
Pasākumi
15.11.2018 plkst. No plkst.19:30, Kūku pagasta izstāžu zāle "Mākslas dārzs", Zīlānu KN
Latvijas 100.gadadienas svētki Kūku pagastā
16.11.2018 plkst. 20:00, Antūžu kultūras nams
"Projekts Pieci Jāņi” Latvijas simts gadu jubilejas kon...
16.11.2018 plkst. 22:00, Antūžu kultūras nams
Atpūtas vakars kopā ar "Brāļadēliem" Antūžu KN
17.11.2018 plkst. 17:00, Mežāres kultūras nams
Godināsim Latvijas Republikas 100. gadadienu “Krustpils...
19.11.2018 plkst. 13:00, Vīpes klubā
J. Lūsēna un Z. Muktupāvela koncerts
21.11.2018 plkst. 10:00, Krustpils novada pašvaldība
Domes sēde
24.11.2018 plkst. 18:00, Krustpils pagasta kultūras nams
Krustpils pagastmājas 60 gadu jubileja
24.11.2018 plkst. 14:00, Vīpes klubā
Vienspēles novusa turnīrs Vīpē
24.11.2018 plkst. 13:00, Variešu pagasts
Variešu senioru atpūtas pēcpusdiena
27.11.2018 plkst. 19:19, Krustpils pagasta kultūras nams
Amatierteātra “Savējie” izrāde “Spāniešu muša”...
29.11.2018 plkst. 19:00, Mežāres kultūras nams
Sanāksim kopā, lai iedegtu LIELO EGLI pie Mežāres pagas...
03.12.2018 plkst. 18:00, Zīlāni
Bezmaksas vingrošanas nodarbības pieaugušajiem
08.12.2018 plkst. 19:00, Mežāres kultūras nams
Krustpils novada amatierkolektīvu balle
15.12.2018 plkst. , Pie Vecās Sūnu skolas, Kūku pagasts
Noslēdzošais Simtgades pārgājiens
Krustpils Novadnieks, NOVEMBRIS 2018
Krustpils Novadnieks, OKTOBRIS 2018Krustpils Novadnieks, SEPTEMBRIS 2018Krustpils Novadnieks, JŪLIJS 2018
JAUTĀT PAŠVALDĪBAI
PašvaldībaSabiedrībaEkonomika un investīcijasTūrismsKultūraKontakti
 • Krustpils novads XXVI Vispārējos latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkos
 • Ielīgošana Asotes pilskalnā
 • Kur upes un ceļi krustojas
 • Līgotāji Vīpē
 • Krustpils novads izstādē
 • Krustpils novada svētkos 2016
 • Kūku pagasta brīvdabas estrāde
 • Ikvienam ir iespēja pārbaudīt spēkus šķēršļu joslā pie vecās Sūnu pamatskolas
 • Timsmales ezers ziemas sniegos
 • Ziemeļblāzma Variešu pagastā
 • Daugava pie Rogāļu gravas
 • Dabas krāšņums Ildzenieku ezerā
 • Rudens Marinzejas ezerā
 • Gladiolu izstāde Krustpils novada pašvaldībā
 • I.Dzirkales keramika izstādē
 • Timsmales ezers
 • Marinzejas muiža
 • Atašienes pagasta centrs no putna lidojuma
 • Marinzejas ezers
 • Asotes pilskalns
 • Laukezers
 • Timsmales ezers
 • Laukezers
 • Amatniecības centrs Māzers
 • Svilpaunieki ( I.Dzirkales keramika)
 • Rogāļu akmens Kūku pagastā