Krustpils novads
“Krustpils krāsas ir vienkāršas – māla sarkanā, zāles zaļā un ūdens zilā, ko sievietes senāk ieauda krusta rūtīs savos lindrakos. ”
Lūcija Ķuzāne "Esmu uzticīgs"
“... augšpus pils, mālzemes muldā Daugavas labajā krastā, uzradās Krizburgas miestiņš – tirgotāju, amatnieku, maizes ceptuvju un lopu kautuvju ciemats, strūgu un plostu dzinēju apmetne.”
J. Niedre „Tai rītā mazā gaismiņā"
“Gaiss bija brīnumaini dzidrs un tīrs, spīdēja saule, un mani visu ceļu, garām Zīlāniem, Jaunajai muižai, Kondrātiem, Stipriem līdz pat Stukuliem pavadīja nepārtraukta cīruļu dziesma. ”
V. Stukuls „Krustpilieša stāstījums"
“Katram cilvēkam ir tāda vieta, kas paliek neizdzēšamā atmiņā, ko nekādi pasaules notikumi un pārliecīgie attālumi nespēj padarīt nesaredzamu”
Jānis Lejiņš "Spēlmaņu cilts"

Domes sēde

Datums: 2019. gada 20. februāris
Laiks: 10:00
Vieta: Rīgas iela 150A, Jēkabpils, konferenču zāle

20.02.2019. plkst. 10.00

Darba kārtība:

 1. Par tematiskām darba grupām Krustpils novada attīstības programmas 2020.-2026.gadam izstrādes ietvaros
 2. Par saistošajiem noteikumiem Nr. 2019/1 “Grozījumi Krustpils novada pašvaldības 2013.gada 18.decembra saistošajos noteikumos Nr. 2013/42 “Par materiālajiem pabalstiem Krustpils novada pašvaldībā””
 3. Par Krustpils novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.2019/2 „Grozījums Krustpils novada pašvaldības 2017.gada 15.novembra saistošajos noteikumos Nr. 2017/15 “Par pašvaldības aģentūras „Jaunāmuiža" maksas pakalpojumiem””
 4. Par Krustpils novada pašvaldības maksas pakalpojumu cenrāžu apstiprināšanu
 5. Par vidējā termiņa autoceļiem un ielām paredzētās mērķdotācijas izlietojuma programmas 2019.gadam apstiprināšanu
 6. Par Krustpils novada attīstības programmas 2013. – 2019. gadam aktualizētā Investīciju plāna apstiprināšanu
 7. Par Krustpils novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. 2019/3 „Noteikumi par Krustpils novada pašvaldības budžetu 2019. gadam”
 8. Par Krustpils novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Ļamānu Treks”, Kūku pagasts, Krustpils novads izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu
 9. Par Krustpils novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Blāzmas”, Krustpils pagasts, Krustpils novads izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu
 10. Par Krustpils novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Viesuļzeme”, Variešu pagasts, Krustpils novads izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu
 11. Par neizīrētā dzīvokļa “Kūkas Nr.1” -11, Kūkas, Kūku pagastā, Krustpils novadā, nodošanu atsavināšanai
 12. Par izīrētā dzīvokļa “Jaunā Muiža 3” -33, Jaunā muiža, Kūku pagastā, Krustpils novadā, nodošanu atsavināšanai
 13. Par neizīrētā dzīvokļa “Kūkas Nr.4” -20, Kūkas, Kūku pagastā, Krustpils novadā, nodošanu atsavināšanai
 1. Par Krustpils novada pašvaldības Ētikas komisijas jaunā sastāva apstiprināšanu
 2. Par noteikumu “Noteikumi par pamatprasībām korupcijas un interešu konflikta riska novēršanai Krustpils novada pašvaldībā” apstiprināšanu
 3. Par konkursa “Lēciens biznesā” - atbalsts komercdarbības uzsākšanai vai attīstībai nolikuma  apstiprināšanu
 4. Par zemes gabala nomas tiesību izsoles organizēšanu
 5. Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu Kūku pagastā
 1. Par pārrakstīšanās kļūdas labošanu Krustpils novada pašvaldības 2018.gada 28.decembra domes lēmumā (protokols Nr. 15., 9.p.)”Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu komunālā dzīvoklī Mežāres pagastā”
 2. Par telekomunikācijas torņa  izvietošanu un nomas līguma noslēgšanu
 3. Par zemes ierīcības projekta „ Reiņakalns” apstiprināšanu
 4. Par zemes ierīcības projekta „ Runči” apstiprināšanu
 5. Par rūpnieciskās zvejas pašpatēriņam tiesību nomu publiskajos ūdeņos Krustpils novadā
 6. Par rūpnieciskās zvejas pašpatēriņam tiesību nomu publiskajos ūdeņos Krustpils novadā
 7. Par rūpnieciskās zvejas pašpatēriņam tiesību nomu publiskajos ūdeņos Krustpils novadā
 8. Par rūpnieciskās zvejas pašpatēriņam tiesību nomu publiskajos ūdeņos Krustpils novadā
 9. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu
 10. Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu
 11. Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu Variešu pagastā
 12. Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu Mežāres  pagastā
 13. Par automašīnas VW CARAVELLE (reģistrācijas numurs HZ 3057) pārdošanas rezultātu
 14. Par zemes ierīcības projekta „ Grantiņi” apstiprināšanu

JAUTĀT PAŠVALDĪBAI
Pasākumi
24.04.2019 plkst. 10:00, Krustpils novada pašvaldība, konferenču zāle
Domes sēde
11.05.2019 plkst. 8:00, Kūku pagasta brīvdabas estrāde "Mārdadzis"
Mārdadža tirdziņš
11.05.2019 plkst. 19:00, Mežāres kultūras nams
VPDK "Kamenes" piecu gadu jubilejas svinības
25.05.2019 plkst. , Laukezera apkārtne, Kūku pagasts
Tūrisma sezonas atklāšanas pasākums
01.06.2019 plkst. , Brāļu Skrindu Atašienes vidusskola
Atašienes skolai – 115. Absolventu salidojums
08.06.2019 plkst. , Sūnu pamatskolas sporta laukums, Kūku pagasts
Krustpils novada atklātais futbola turnīrs 2019
21.06.2019 plkst. , Asotes pilskalns, Kūku pagasts
Krustpils novada saulgriežu svētki
22.06.2019 plkst. , Kūku pagasta brīvdabas estrāde "Mārdadzis", Zīlāni
KRUSTPILS NOVADA SVĒTKI Kūku pagastā
27.07.2019 plkst. , Atašienes pagasts
Annas un Jēkaba diena. Starptautiskais folkloras festiv...
03.08.2019 plkst. , Krustpils pagasts
“Svētki kopā ar zirgiem” – jāšanas sporta sacensību kau...
Krustpils Novadnieks, APRĪLIS 2019
Krustpils Novadnieks, MARTS 2019Krustpils Novadnieks, FEBRUĀRIS 2019Krustpils Novadnieks, JANVĀRIS 2019
JAUTĀT PAŠVALDĪBAI
PašvaldībaSabiedrībaEkonomika un investīcijasTūrismsKultūraKontakti
 • Krustpils novads XXVI Vispārējos latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkos
 • Ielīgošana Asotes pilskalnā
 • Kur upes un ceļi krustojas
 • Līgotāji Vīpē
 • Krustpils novads izstādē
 • Krustpils novada svētkos 2016
 • Kūku pagasta brīvdabas estrāde
 • Ikvienam ir iespēja pārbaudīt spēkus šķēršļu joslā pie vecās Sūnu pamatskolas
 • Timsmales ezers ziemas sniegos
 • Ziemeļblāzma Variešu pagastā
 • Daugava pie Rogāļu gravas
 • Dabas krāšņums Ildzenieku ezerā
 • Rudens Marinzejas ezerā
 • Gladiolu izstāde Krustpils novada pašvaldībā
 • I.Dzirkales keramika izstādē
 • Timsmales ezers
 • Marinzejas muiža
 • Atašienes pagasta centrs no putna lidojuma
 • Marinzejas ezers
 • Asotes pilskalns
 • Laukezers
 • Timsmales ezers
 • Laukezers
 • Amatniecības centrs Māzers
 • Svilpaunieki ( I.Dzirkales keramika)
 • Rogāļu akmens Kūku pagastā