Krustpils novads
“Gaiss bija brīnumaini dzidrs un tīrs, spīdēja saule, un mani visu ceļu, garām Zīlāniem, Jaunajai muižai, Kondrātiem, Stipriem līdz pat Stukuliem pavadīja nepārtraukta cīruļu dziesma. ”
V. Stukuls „Krustpilieša stāstījums"
“Katram cilvēkam ir tāda vieta, kas paliek neizdzēšamā atmiņā, ko nekādi pasaules notikumi un pārliecīgie attālumi nespēj padarīt nesaredzamu”
Jānis Lejiņš "Spēlmaņu cilts"
“... augšpus pils, mālzemes muldā Daugavas labajā krastā, uzradās Krizburgas miestiņš – tirgotāju, amatnieku, maizes ceptuvju un lopu kautuvju ciemats, strūgu un plostu dzinēju apmetne.”
J. Niedre „Tai rītā mazā gaismiņā"
“Krustpils krāsas ir vienkāršas – māla sarkanā, zāles zaļā un ūdens zilā, ko sievietes senāk ieauda krusta rūtīs savos lindrakos. ”
Lūcija Ķuzāne "Esmu uzticīgs"

Domes sēde

Datums: 2019. gada 20. februāris
Laiks: 10:00
Vieta: Rīgas iela 150A, Jēkabpils, konferenču zāle

20.02.2019. plkst. 10.00

Darba kārtība:

 1. Par tematiskām darba grupām Krustpils novada attīstības programmas 2020.-2026.gadam izstrādes ietvaros
 2. Par saistošajiem noteikumiem Nr. 2019/1 “Grozījumi Krustpils novada pašvaldības 2013.gada 18.decembra saistošajos noteikumos Nr. 2013/42 “Par materiālajiem pabalstiem Krustpils novada pašvaldībā””
 3. Par Krustpils novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.2019/2 „Grozījums Krustpils novada pašvaldības 2017.gada 15.novembra saistošajos noteikumos Nr. 2017/15 “Par pašvaldības aģentūras „Jaunāmuiža" maksas pakalpojumiem””
 4. Par Krustpils novada pašvaldības maksas pakalpojumu cenrāžu apstiprināšanu
 5. Par vidējā termiņa autoceļiem un ielām paredzētās mērķdotācijas izlietojuma programmas 2019.gadam apstiprināšanu
 6. Par Krustpils novada attīstības programmas 2013. – 2019. gadam aktualizētā Investīciju plāna apstiprināšanu
 7. Par Krustpils novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. 2019/3 „Noteikumi par Krustpils novada pašvaldības budžetu 2019. gadam”
 8. Par Krustpils novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Ļamānu Treks”, Kūku pagasts, Krustpils novads izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu
 9. Par Krustpils novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Blāzmas”, Krustpils pagasts, Krustpils novads izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu
 10. Par Krustpils novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Viesuļzeme”, Variešu pagasts, Krustpils novads izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu
 11. Par neizīrētā dzīvokļa “Kūkas Nr.1” -11, Kūkas, Kūku pagastā, Krustpils novadā, nodošanu atsavināšanai
 12. Par izīrētā dzīvokļa “Jaunā Muiža 3” -33, Jaunā muiža, Kūku pagastā, Krustpils novadā, nodošanu atsavināšanai
 13. Par neizīrētā dzīvokļa “Kūkas Nr.4” -20, Kūkas, Kūku pagastā, Krustpils novadā, nodošanu atsavināšanai
 1. Par Krustpils novada pašvaldības Ētikas komisijas jaunā sastāva apstiprināšanu
 2. Par noteikumu “Noteikumi par pamatprasībām korupcijas un interešu konflikta riska novēršanai Krustpils novada pašvaldībā” apstiprināšanu
 3. Par konkursa “Lēciens biznesā” - atbalsts komercdarbības uzsākšanai vai attīstībai nolikuma  apstiprināšanu
 4. Par zemes gabala nomas tiesību izsoles organizēšanu
 5. Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu Kūku pagastā
 1. Par pārrakstīšanās kļūdas labošanu Krustpils novada pašvaldības 2018.gada 28.decembra domes lēmumā (protokols Nr. 15., 9.p.)”Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu komunālā dzīvoklī Mežāres pagastā”
 2. Par telekomunikācijas torņa  izvietošanu un nomas līguma noslēgšanu
 3. Par zemes ierīcības projekta „ Reiņakalns” apstiprināšanu
 4. Par zemes ierīcības projekta „ Runči” apstiprināšanu
 5. Par rūpnieciskās zvejas pašpatēriņam tiesību nomu publiskajos ūdeņos Krustpils novadā
 6. Par rūpnieciskās zvejas pašpatēriņam tiesību nomu publiskajos ūdeņos Krustpils novadā
 7. Par rūpnieciskās zvejas pašpatēriņam tiesību nomu publiskajos ūdeņos Krustpils novadā
 8. Par rūpnieciskās zvejas pašpatēriņam tiesību nomu publiskajos ūdeņos Krustpils novadā
 9. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu
 10. Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu
 11. Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu Variešu pagastā
 12. Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu Mežāres  pagastā
 13. Par automašīnas VW CARAVELLE (reģistrācijas numurs HZ 3057) pārdošanas rezultātu
 14. Par zemes ierīcības projekta „ Grantiņi” apstiprināšanu

JAUTĀT PAŠVALDĪBAI
Pasākumi
17.08.2019 plkst. 10:00, Marinzejas muiža, Atašiene
V Sēlijas novadu Jauniešu diena
21.08.2019 plkst. 10.00, Krustpils novada pašvaldība, konferenču zāle
Domes sēde
22.08.2019 plkst. , Kustpils novada skolas
Krustpils novada skolu pieņemšana
31.08.2019 plkst. 11:00, Pie Vīpes kluba
Pie Vīpes kluba notiks 3.sporta svētki
31.08.2019 plkst. , Laukumā pie Atašienes pagasta pārvaldes ēkas
Sporta diena Atašienē
27.09.2019 plkst. , Vīpe
Nakts orientēšanās
12.10.2019 plkst. , Dabas parks "Laukezers"
Skrējiens "Sports vieno"
Krustpils Novadnieks, AUGUSTS 2019
Krustpils Novadnieks, JŪLIJS 2019Krustpils Novadnieks, JŪNIJS 2019Krustpils Novadnieks, MAIJS 2019
JAUTĀT PAŠVALDĪBAI
PašvaldībaSabiedrībaEkonomika un investīcijasTūrismsKultūraKontakti
 • Atašienes Sāpju Dievmātes Romas katoļu baznīca
 • Unguru (Medņu) Evaņģēliski luteriskā baznīca
 • Vaiķu akmens
 • Rogāļu grava
 • Jāņa Zalāna retro motociklu un senlietu kolekcija
 • Podnieku darbnīca
 • Kristakrūga skatu tornis
 • Asotes pilskalns
 • Laukezers
 • Endzeļu vecticībnieku draudzes lūgšanu nams
 • Dzirkaļu pilskalns
 • Marinzejas muiža
 • Marinzejas ezers
 • Silabebru ezers
 • Timsmales ezers
 • Baļotes ezers
 • Krustpils novads XXVI Vispārējos latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkos
 • Ielīgošana Asotes pilskalnā
 • Kur upes un ceļi krustojas
 • Kūku pagasta brīvdabas estrāde