Krustpils novads
“Katram cilvēkam ir tāda vieta, kas paliek neizdzēšamā atmiņā, ko nekādi pasaules notikumi un pārliecīgie attālumi nespēj padarīt nesaredzamu”
Jānis Lejiņš "Spēlmaņu cilts"
“Krustpils krāsas ir vienkāršas – māla sarkanā, zāles zaļā un ūdens zilā, ko sievietes senāk ieauda krusta rūtīs savos lindrakos. ”
Lūcija Ķuzāne "Esmu uzticīgs"
“... augšpus pils, mālzemes muldā Daugavas labajā krastā, uzradās Krizburgas miestiņš – tirgotāju, amatnieku, maizes ceptuvju un lopu kautuvju ciemats, strūgu un plostu dzinēju apmetne.”
J. Niedre „Tai rītā mazā gaismiņā"
“Gaiss bija brīnumaini dzidrs un tīrs, spīdēja saule, un mani visu ceļu, garām Zīlāniem, Jaunajai muižai, Kondrātiem, Stipriem līdz pat Stukuliem pavadīja nepārtraukta cīruļu dziesma. ”
V. Stukuls „Krustpilieša stāstījums"

Domes sēde

Datums: 2019. gada 22. maijs
Laiks: 10:00
Vieta: Krustpils novada pašvaldība, konferenču zāle

DOMES sēde 2019.gada 22.maijā plkst. 10.00

Darba kārtība:

 1. Par deleģēšanas līguma kultūras jomā noslēgšanu ar Jēkabpils novada pašvaldību
 2. Par atklāta projektu konkursa “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos” nolikuma un konkursa vērtēšanas komisijas apstiprināšanu
 3. Par Krustpils novada pašvaldības maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu
 4. Par Krustpils novada pašvaldības 2018.gada Finanšu pārskata apstiprināšanu
 5. Par Krustpils novada pašvaldības konkursa „Krustpils novada sakoptākā sēta” nolikuma apstiprināšanu
 6. Par nekustamā īpašuma zemes vienības “Deles”, Kūku pagasts, Krustpils novads otrās izsoles noteikumu apstiprināšanu
 7. Par nekustamā īpašuma “Mežavoti 2”, Variešu pagasts, Krustpils novads otrās izsoles noteikumu apstiprināšanu
 8. Par nekustamā īpašuma “Sauku ferma”, Variešu pagasts, Krustpils novads otrās izsoles noteikumu apstiprināšanu
 9. Par nekustamā īpašuma “Mežavoti 5”, Variešu pagasts, Krustpils novads otrās izsoles noteikumu apstiprināšanu
 10. Par atļauju amatu savienošanai valsts amatpersonai
 11. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu
 12. Par izsoles rezultātu un atsavināšanas lēmuma atcelšanu
 13. Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu
 14. Par personas uzņemšanu dzīvokļu rindā
 15. Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu
 1. Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu
 2. Par pašvaldības lēmumu atcelšanu zemes piekritības jautājumos nekustamajam īpašumam “Cucuļi 1”, Vīpes pagastā.
 3. Par zemes ierīcības projekta „ Pasilnieki” apstiprināšanu
 4. Par rūpnieciskās zvejas pašpatēriņam tiesību nomu publiskajos ūdeņos Krustpils novadā
 5. Par rūpnieciskās zvejas pašpatēriņam tiesību nomu publiskajos ūdeņos Krustpils novadā
 6. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu
 7. Par nekustamā īpašuma “Raineri”, Kūku pagasts, Krustpils novads atsavināšanu
 8. Par dzīvokļa “Māja nr.3”-3, Varieši, Variešu pagasts,  Krustpils novads atsavināšanu
 9. Par nekustamā īpašuma “Vladi”, Mežāres pagasts, Krustpils novads atsavināšanu
 10. Par nekustamā īpašuma “Amata”, Kūku pagasts, Krustpils novads atsavināšanu
 11. Par nekustamā īpašuma “Kviesīši”, Vīpes pagasts, Krustpils novads atsavināšanu
 12. Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu

JAUTĀT PAŠVALDĪBAI
Pasākumi
17.07.2019 plkst. , Krustpils novada pašvaldība
Jūlija komitejas un komisijas sēdes
23.07.2019 plkst. 13:00, Krustpils pagasta bibliotēka
"Stāsts par alveju" Krustpils pagasta bibliotēkā
23.07.2019 plkst. 16:00, Kūku bibliotēka
"Stāsts par alveju" Kūku bibliotēkā
24.07.2019 plkst. 10:00, Krustpils novada pašvaldība
Domes sēde
26.07.2019 plkst. 12:00, Pie Kūku bibliotēkas
Vasaras olimpiskie prieki
27.07.2019 plkst. 10:00, Atašienes pagasts
Krustpils novada Annas un Jēkaba diena un IV folkloras ...
27.07.2019 plkst. 19:00, Atašienes kultūras nama “Annas sāta” pagalmā
Brīvdabas izrāde A.Brigadere “Lielais loms”
03.08.2019 plkst. , Krustpils pagasts
“Svētki kopā ar zirgiem” – jāšanas sporta sacensību kau...
Krustpils Novadnieks, JŪLIJS 2019
Krustpils Novadnieks, JŪNIJS 2019Krustpils Novadnieks, MAIJS 2019Krustpils Novadnieks, APRĪLIS 2019
JAUTĀT PAŠVALDĪBAI
PašvaldībaSabiedrībaEkonomika un investīcijasTūrismsKultūraKontakti
 • Atašienes Sāpju Dievmātes Romas katoļu baznīca
 • Unguru (Medņu) Evaņģēliski luteriskā baznīca
 • Vaiķu akmens
 • Rogāļu grava
 • Jāņa Zalāna retro motociklu un senlietu kolekcija
 • Podnieku darbnīca
 • Kristakrūga skatu tornis
 • Asotes pilskalns
 • Laukezers
 • Endzeļu vecticībnieku draudzes lūgšanu nams
 • Dzirkaļu pilskalns
 • Marinzejas muiža
 • Marinzejas ezers
 • Silabebru ezers
 • Timsmales ezers
 • Baļotes ezers
 • Krustpils novads XXVI Vispārējos latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkos
 • Ielīgošana Asotes pilskalnā
 • Kur upes un ceļi krustojas
 • Kūku pagasta brīvdabas estrāde