Krustpils novads
“Krustpils krāsas ir vienkāršas – māla sarkanā, zāles zaļā un ūdens zilā, ko sievietes senāk ieauda krusta rūtīs savos lindrakos. ”
Lūcija Ķuzāne "Esmu uzticīgs"
“... augšpus pils, mālzemes muldā Daugavas labajā krastā, uzradās Krizburgas miestiņš – tirgotāju, amatnieku, maizes ceptuvju un lopu kautuvju ciemats, strūgu un plostu dzinēju apmetne.”
J. Niedre „Tai rītā mazā gaismiņā"
“Gaiss bija brīnumaini dzidrs un tīrs, spīdēja saule, un mani visu ceļu, garām Zīlāniem, Jaunajai muižai, Kondrātiem, Stipriem līdz pat Stukuliem pavadīja nepārtraukta cīruļu dziesma. ”
V. Stukuls „Krustpilieša stāstījums"
“Katram cilvēkam ir tāda vieta, kas paliek neizdzēšamā atmiņā, ko nekādi pasaules notikumi un pārliecīgie attālumi nespēj padarīt nesaredzamu”
Jānis Lejiņš "Spēlmaņu cilts"

Domes sēde

Datums: 2019. gada 22. maijs
Laiks: 10:00
Vieta: Krustpils novada pašvaldība, konferenču zāle

DOMES sēde 2019.gada 22.maijā plkst. 10.00

Darba kārtība:

 1. Par deleģēšanas līguma kultūras jomā noslēgšanu ar Jēkabpils novada pašvaldību
 2. Par atklāta projektu konkursa “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos” nolikuma un konkursa vērtēšanas komisijas apstiprināšanu
 3. Par Krustpils novada pašvaldības maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu
 4. Par Krustpils novada pašvaldības 2018.gada Finanšu pārskata apstiprināšanu
 5. Par Krustpils novada pašvaldības konkursa „Krustpils novada sakoptākā sēta” nolikuma apstiprināšanu
 6. Par nekustamā īpašuma zemes vienības “Deles”, Kūku pagasts, Krustpils novads otrās izsoles noteikumu apstiprināšanu
 7. Par nekustamā īpašuma “Mežavoti 2”, Variešu pagasts, Krustpils novads otrās izsoles noteikumu apstiprināšanu
 8. Par nekustamā īpašuma “Sauku ferma”, Variešu pagasts, Krustpils novads otrās izsoles noteikumu apstiprināšanu
 9. Par nekustamā īpašuma “Mežavoti 5”, Variešu pagasts, Krustpils novads otrās izsoles noteikumu apstiprināšanu
 10. Par atļauju amatu savienošanai valsts amatpersonai
 11. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu
 12. Par izsoles rezultātu un atsavināšanas lēmuma atcelšanu
 13. Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu
 14. Par personas uzņemšanu dzīvokļu rindā
 15. Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu
 1. Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu
 2. Par pašvaldības lēmumu atcelšanu zemes piekritības jautājumos nekustamajam īpašumam “Cucuļi 1”, Vīpes pagastā.
 3. Par zemes ierīcības projekta „ Pasilnieki” apstiprināšanu
 4. Par rūpnieciskās zvejas pašpatēriņam tiesību nomu publiskajos ūdeņos Krustpils novadā
 5. Par rūpnieciskās zvejas pašpatēriņam tiesību nomu publiskajos ūdeņos Krustpils novadā
 6. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu
 7. Par nekustamā īpašuma “Raineri”, Kūku pagasts, Krustpils novads atsavināšanu
 8. Par dzīvokļa “Māja nr.3”-3, Varieši, Variešu pagasts,  Krustpils novads atsavināšanu
 9. Par nekustamā īpašuma “Vladi”, Mežāres pagasts, Krustpils novads atsavināšanu
 10. Par nekustamā īpašuma “Amata”, Kūku pagasts, Krustpils novads atsavināšanu
 11. Par nekustamā īpašuma “Kviesīši”, Vīpes pagasts, Krustpils novads atsavināšanu
 12. Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu

JAUTĀT PAŠVALDĪBAI
Pasākumi
29.05.2019 plkst. 16:00, Krustpils pagasta bibliotēka
Aktīva dzīvesveida pēcpusdiena bērniem
31.05.2019 plkst. 18:00, Mežāres kultūras nams
Mežāres k.n. bērnu, jauniešu pulciņa ,,Sapņotāji’’ teat...
01.06.2019 plkst. 14:00, Brāļu Skrindu Atašienes vidusskola
Atašienes skolai – 115. Absolventu salidojums
01.06.2019 plkst. 16:00, Vīpes pagasta klubs
Bērnu ballīte kopā ar rūķiem un “Zilajiem brīnumiem”...
08.06.2019 plkst. , Sūnu pamatskolas sporta laukums, Kūku pagasts
Krustpils novada atklātais futbola turnīrs 2019
21.06.2019 plkst. , Asotes pilskalns, Kūku pagasts
Krustpils novada saulgriežu svētki
22.06.2019 plkst. , Kūku pagasta brīvdabas estrāde "Mārdadzis", Zīlāni
KRUSTPILS NOVADA SVĒTKI Kūku pagastā
27.07.2019 plkst. , Atašienes pagasts
Annas un Jēkaba diena. Starptautiskais folkloras festiv...
03.08.2019 plkst. , Krustpils pagasts
“Svētki kopā ar zirgiem” – jāšanas sporta sacensību kau...
Krustpils Novadnieks, APRĪLIS 2019
Krustpils Novadnieks, MARTS 2019Krustpils Novadnieks, FEBRUĀRIS 2019Krustpils Novadnieks, JANVĀRIS 2019
JAUTĀT PAŠVALDĪBAI
PašvaldībaSabiedrībaEkonomika un investīcijasTūrismsKultūraKontakti
 • Atašienes Sāpju Dievmātes Romas katoļu baznīca
 • Unguru (Medņu) Evaņģēliski luteriskā baznīca
 • Vaiķu akmens
 • Rogāļu grava
 • Jāņa Zalāna retro motociklu un senlietu kolekcija
 • Podnieku darbnīca
 • Kristakrūga skatu tornis
 • Asotes pilskalns
 • Laukezers
 • Endzeļu vecticībnieku draudzes lūgšanu nams
 • Dzirkaļu pilskalns
 • Marinzejas muiža
 • Marinzejas ezers
 • Silabebru ezers
 • Timsmales ezers
 • Baļotes ezers
 • Krustpils novads XXVI Vispārējos latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkos
 • Ielīgošana Asotes pilskalnā
 • Kur upes un ceļi krustojas
 • Kūku pagasta brīvdabas estrāde