Krustpils novads
“Krustpils krāsas ir vienkāršas – māla sarkanā, zāles zaļā un ūdens zilā, ko sievietes senāk ieauda krusta rūtīs savos lindrakos. ”
Lūcija Ķuzāne "Esmu uzticīgs"
“Gaiss bija brīnumaini dzidrs un tīrs, spīdēja saule, un mani visu ceļu, garām Zīlāniem, Jaunajai muižai, Kondrātiem, Stipriem līdz pat Stukuliem pavadīja nepārtraukta cīruļu dziesma. ”
V. Stukuls „Krustpilieša stāstījums"
“... augšpus pils, mālzemes muldā Daugavas labajā krastā, uzradās Krizburgas miestiņš – tirgotāju, amatnieku, maizes ceptuvju un lopu kautuvju ciemats, strūgu un plostu dzinēju apmetne.”
J. Niedre „Tai rītā mazā gaismiņā"
“Katram cilvēkam ir tāda vieta, kas paliek neizdzēšamā atmiņā, ko nekādi pasaules notikumi un pārliecīgie attālumi nespēj padarīt nesaredzamu”
Jānis Lejiņš "Spēlmaņu cilts"

Domes sēde

Datums: 2019. gada 24. jūlijs
Laiks: 10:00
Vieta: Krustpils novada pašvaldība

Darba kārtība:

 1. Par Krustpils novada pašvaldības aģentūras “Jaunāmuiža” vidēja termiņa darbības stratēģijas apstiprināšanu
 2. Par Krustpils novada pašvaldības aģentūras “Jaunāmuiža” 2018.gada publiskā pārskata apstiprināšanu
 3. Par Krustpils novada pašvaldības Grāmatvedības kārtošanas noteikumu apstiprināšanu
 4. Par izmaiņām Krustpils novada vēlēšanu komisijas sastāvā
 5. Par dzīvokļa “Jaunā Muiža 2”-11, Jaunā muiža, Kūku pagasts, Krustpils novads, atsavināšanu
 6. Par dzīvokļa “Spunģēni 3”-5, Spunģēnos, Krustpils pagasts, Krustpils novads, atsavināšanu
 7. Par Krustpils novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Kviesīši”, Vīpes pagasts, Krustpils novads, izsoles rezultāta apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu
 8. Par Krustpils novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Amata”, Kūku pagasts, Krustpils novads, izsoles rezultāta apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu
 9. Par dzīvokļa “Spunģēni 3” -13, Spunģēni, Krustpils pagastā, Krustpils novadā, atsavināšanu
 10. Par nekustamā īpašuma “Kvieši”, Vīpes pagasts, Krustpils novads, atsavināšanu
 11. Par nekustamā īpašuma “Zemturi 1”, Vīpes pagasts, Krustpils novads, atsavināšanu.
 12. Par nekustamā īpašuma “Vārpas”, Vīpes pagasts, Krustpils novads, atsavināšanu
 13. Par nekustamā īpašuma “Vārpaine”, Vīpes pagasts, Krustpils novads, atsavināšanu
 14. Par nekustamā īpašuma “Vārpu mežs”, Vīpes pagasts, Krustpils novads, atsavināšanu
 15. Par Krustpils novada pašvaldības 2019.gada 24.aprīļa lēmumā (protokols Nr. 5., 32) apstiprināšanu jaunā redakcijā
 16. Par atbalstu biedrībai “Cerību sala”
 17. Par nekustamā īpašuma “Deles”, Kūku pagastā, Krustpils novadā, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešo izsoli
 18. Par nekustamā īpašuma “Sauku ferma”, Variešu pagastā, Krustpils novadā, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešo izsoli
 19. Par nekustamā īpašuma “Mežavoti 2”, Variešu pagasts, Krustpils novads, otrās izsoles rezultātu
 20. Par nekustamā īpašuma “Mežavoti 5”, Variešu pagasts, Krustpils novads, otrās izsoles rezultātu
 21. Par zemes nomas tiesību Atašienes pagastā izsoles rezultātu apstiprināšanu
 22. Par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu
 23. Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu komunālā dzīvoklī Kūku pagastā
 24. Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu komunālā dzīvoklī Kūku pagastā
 25. Par zemes ierīcības projekta „ Alkšņi” apstiprināšanu
 26. Par zemes ierīcības projekta „ Lauciņi” apstiprināšanu
 27. Par zemes ierīcības projekta „ Jaunzundāni” apstiprināšanu
 28. Par zemes ierīcības projekta „ Kvieši” apstiprināšanu
 29. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu
 30. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu
 31. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu
 32. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu
 33. Par zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības
 34. Par iedzīvotāja ienākuma nodokļa pamatparāda samazināšanu
 35. Par konkursa uzņēmējdarbības atbalstam “Lēciens biznesā” nolikuma apstiprināšanu

Papildus jautājumi:

 1. Par Sūnu pamatskolas direktores atbrīvošanu no amata

 2. Par Sūnu pamatskolas direktora iecelšanu amatā

 


JAUTĀT PAŠVALDĪBAI
Pasākumi
22.08.2019 plkst. , Kustpils novada skolas
Krustpils novada skolu pieņemšana
30.08.2019 plkst. 20.00, Krustpils novads, Kūku pagasts, pie estrādes "Mārdadzis"
"Krustpils skrējiens"
31.08.2019 plkst. 11:00, Pie Vīpes kluba
Pie Vīpes kluba notiks 3.sporta svētki
09.09.2019 plkst. 10.00, Vīpes klubs
Muzikāla leļļu izrāde ”Mošķu diena”
12.09.2019 plkst. , Vīpe
Krustpils novada grāmatu svētki
19.09.2019 plkst. 9.30, Atašienes kultūras nams "Annas sāta"
Muzikāla izrāde "Mošķu diena"
27.09.2019 plkst. , Vīpe
Nakts orientēšanās
12.10.2019 plkst. , Dabas parks "Laukezers"
Skrējiens "Sports vieno"
Krustpils Novadnieks, AUGUSTS 2019
Krustpils Novadnieks, JŪLIJS 2019Krustpils Novadnieks, JŪNIJS 2019Krustpils Novadnieks, MAIJS 2019
JAUTĀT PAŠVALDĪBAI
PašvaldībaSabiedrībaEkonomika un investīcijasTūrismsKultūraKontakti
 • Atašienes Sāpju Dievmātes Romas katoļu baznīca
 • Unguru (Medņu) Evaņģēliski luteriskā baznīca
 • Vaiķu akmens
 • Rogāļu grava
 • Jāņa Zalāna retro motociklu un senlietu kolekcija
 • Podnieku darbnīca
 • Kristakrūga skatu tornis
 • Asotes pilskalns
 • Laukezers
 • Endzeļu vecticībnieku draudzes lūgšanu nams
 • Dzirkaļu pilskalns
 • Marinzejas muiža
 • Marinzejas ezers
 • Silabebru ezers
 • Timsmales ezers
 • Baļotes ezers
 • Krustpils novads XXVI Vispārējos latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkos
 • Ielīgošana Asotes pilskalnā
 • Kur upes un ceļi krustojas
 • Kūku pagasta brīvdabas estrāde