Krustpils novads
“... augšpus pils, mālzemes muldā Daugavas labajā krastā, uzradās Krizburgas miestiņš – tirgotāju, amatnieku, maizes ceptuvju un lopu kautuvju ciemats, strūgu un plostu dzinēju apmetne.”
J. Niedre „Tai rītā mazā gaismiņā"
“Gaiss bija brīnumaini dzidrs un tīrs, spīdēja saule, un mani visu ceļu, garām Zīlāniem, Jaunajai muižai, Kondrātiem, Stipriem līdz pat Stukuliem pavadīja nepārtraukta cīruļu dziesma. ”
V. Stukuls „Krustpilieša stāstījums"
“Krustpils krāsas ir vienkāršas – māla sarkanā, zāles zaļā un ūdens zilā, ko sievietes senāk ieauda krusta rūtīs savos lindrakos. ”
Lūcija Ķuzāne "Esmu uzticīgs"
“Katram cilvēkam ir tāda vieta, kas paliek neizdzēšamā atmiņā, ko nekādi pasaules notikumi un pārliecīgie attālumi nespēj padarīt nesaredzamu”
Jānis Lejiņš "Spēlmaņu cilts"

Domes sēde

Datums: 2019. gada 20. novembris
Laiks: 10.00
Vieta: Krustpils novada pašvaldība

 

Domes sēde

20.11.2019.  plkst.10.00

 

Darba kārtība:

 1. Par grozījumiem Brāļu Skrindu Atašienes vidusskolas nolikumā
 2. Par Krustpils novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Mežavoti 2”, Variešu pagasts, Krustpils novads, izsoles rezultāta apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu
 3. Par projektu „Krustpils novada pašvaldības grants ceļu 4-4 "Joksti-Agrārbanka", 1-10 "Skudraine-Ganukrogs", 6-8 "Pēternieki-Gravāni-Zīlāni", 3(4)-15 "Mežāre - Atašienes pagasta robeža", 5-6 "Landzāni-Ezermuiža" pārbūve”
 4. Par Krustpils novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Zemturi 1”, Vīpes pagasts, Krustpils novads izsoles rezultāta apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu
 5. Par Jēkabpils sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikuma un sastāva apstiprināšanu
 6. Krustpils novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.2019/16 “Decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtība Krustpils novada pašvaldībā”
 7. Par zemes daļas iznomāšanu SIA “Latvijas Mobilais Telefons” bāzes stacijas izvietošanai
 8. Par atbalstu biedrībai “Augšistaba”
 9. Par nekustamā īpašuma “Silavu Kraujēni”, Kūku pagasts, Krustpils novads atsavināšanu
 10. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56760040029 Mežāres pagastā nomas tiesību izsoles organizēšanu
 11. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56960060059 Vīpes pagastā nomas tiesību izsoles organizēšanu
 12. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56680020101 Krustpils pagastā nomas tiesību izsoles organizēšanu
 13. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56680010246 Krustpils pagastā nomas tiesību izsoles organizēšanu
 14. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56680010260 Krustpils pagastā nomas tiesību izsoles organizēšanu
 15. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56460060250 daļas Atašienes pagastā nomas tiesību izsoles organizēšanu
 16. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56460060271 Atašienes pagastā nomas tiesību izsoles organizēšanu
 17. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56460060499 Atašienes pagastā nomas tiesību izsoles organizēšanu
 18. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56460060558 Atašienes pagastā nomas tiesību izsoles organizēšanu
 19. Par zemes ierīcības projekta „ Priži 1” apstiprināšanu
 20. Par zemes ierīcības projekta „ Jaunvēveri” apstiprināšanu
 21. Par zemes ierīcības projekta „Auziņi” apstiprināšanu
 22. Par zemes ierīcības projektu “Palejnieku Bērziņi” un „Lībieši” apstiprināšanu
 23. Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu Krustpils pagastā
 24. Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu Kūku pagastā
 25. Par nekustamā īpašuma “Mežavoti 5”, Variešu pagasts, Krustpils novads pirmās izsoles rezultātu
 26. Par Krustpils novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja un vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu pieteikšanas termiņu
 27. Par zemes nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu

 

 

 


JAUTĀT PAŠVALDĪBAI
Pasākumi
11.12.2019 plkst. 11.00, Krustpils novada pašvaldība
Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēde
11.12.2019 plkst. 13.00, Krustpils novada pašvaldība
Finanšu komitejas sēde
13.12.2019 plkst. 19.00, Krustpils pagasta kultūras namā
Eglītes iedegšana
18.12.2019 plkst. 16.00, Laukumā pie Variešu pagasta pārvaldes
Eglītes iedegšana
18.12.2019 plkst. 10.00, Krustpils novada pašvaldība
Domes sēde
21.12.2019 plkst. 11.00, Variešu kultūras namā
Svētku rīts ģimenēm ar bērniem
21.12.2019 plkst. 15.00, Antūžu kultūras nams
Svētku pēcpusdiena ģimenēm ar bērniem
25.12.2019 plkst. 22.00, Atašienes kultūras namā
Ziemassvētku BALLE – spēlē grupa “Vietu nav”
25.12.2019 plkst. 22.00, Vīpes klubā
Ziemassvētku balle kopā ar grupu “Sokrāta brīvdienas”...
25.12.2019 plkst.  11.00, Mežāres kultūras nams
Ziemassvētku eglīte pirmsskolas vecuma bērniem
25.12.2019 plkst. 22.00, Mežāres kultūras nams
Ziemassvētku groziņballe ar grupu ,,Zemeņu iela’’ no Cē...
25.12.2019 plkst. 18.00, Atašienes kultūras namā "Annas sāta"
Ziemassvētku koncerts “Ziemassvētkiem būt!”
26.12.2019 plkst. 11.00 un 13.00, Krustpils pagasta kultūras namā
Ziemassvētku eglītes pagasta bērniem
26.12.2019 plkst. 16.00, Vīpes klubā
Ziemassvētku pasākums Vīpes pirmsskolas vecuma bērniem...
26.12.2019 plkst. 12.00 un 15.00, Sūnu pamatskolas zālē
Ziemassvētku sarīkojums “Trīs sivēntiņi Ziemassvētkos”...
28.12.2019 plkst. 19.00 un 22.00, Variešu kultūras namā
Amatierkolektīvu koncerts un deju vakars
28.12.2019 plkst. 22.00, Zīlānu kultūras namā
“Diskoballe”
29.12.2019 plkst. 12,00, Atašienes kultūras namā "Annas sāta"
EGLĪTE BĒRNIEM – “Ziemassvētki vēlmju mežā”
30.12.2019 plkst. 19.00, Krustpils pagasta kultūras namā
Vecgada koncerts un balle
01.01.2020 plkst. 01.00, Mežāres kultūras nams
Jaungada nakts 2020
Krustpils Novadnieks, NOVEMBRIS 2019
Krustpils Novadnieks, OKTOBRIS 2019Krustpils Novadnieks, SEPTEMBRIS 2019Krustpils Novadnieks, AUGUSTS 2019
JAUTĀT PAŠVALDĪBAI
PašvaldībaSabiedrībaEkonomika un investīcijasTūrismsKultūraKontakti
 • Atašienes Sāpju Dievmātes Romas katoļu baznīca
 • Unguru (Medņu) Evaņģēliski luteriskā baznīca
 • Vaiķu akmens
 • Rogāļu grava
 • Jāņa Zalāna retro motociklu un senlietu kolekcija
 • Podnieku darbnīca
 • Kristakrūga skatu tornis
 • Asotes pilskalns
 • Laukezers
 • Endzeļu vecticībnieku draudzes lūgšanu nams
 • Dzirkaļu pilskalns
 • Marinzejas muiža
 • Marinzejas ezers
 • Silabebru ezers
 • Timsmales ezers
 • Baļotes ezers
 • Krustpils novads XXVI Vispārējos latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkos
 • Ielīgošana Asotes pilskalnā
 • Kur upes un ceļi krustojas
 • Kūku pagasta brīvdabas estrāde