Krustpils novads
“... augšpus pils, mālzemes muldā Daugavas labajā krastā, uzradās Krizburgas miestiņš – tirgotāju, amatnieku, maizes ceptuvju un lopu kautuvju ciemats, strūgu un plostu dzinēju apmetne.”
J. Niedre „Tai rītā mazā gaismiņā"
“Katram cilvēkam ir tāda vieta, kas paliek neizdzēšamā atmiņā, ko nekādi pasaules notikumi un pārliecīgie attālumi nespēj padarīt nesaredzamu”
Jānis Lejiņš "Spēlmaņu cilts"
“Krustpils krāsas ir vienkāršas – māla sarkanā, zāles zaļā un ūdens zilā, ko sievietes senāk ieauda krusta rūtīs savos lindrakos. ”
Lūcija Ķuzāne "Esmu uzticīgs"
“Gaiss bija brīnumaini dzidrs un tīrs, spīdēja saule, un mani visu ceļu, garām Zīlāniem, Jaunajai muižai, Kondrātiem, Stipriem līdz pat Stukuliem pavadīja nepārtraukta cīruļu dziesma. ”
V. Stukuls „Krustpilieša stāstījums"

Būvniecības ieceres iesniegumi

Tekstuālā informācija 

Ģeotelpiskā informācija

Datums Ieceres realizācijas vieta Būves veids
10.09.2019 Ezermalas, Variešu pagasts, Krustpils novads Ainaviskā dīķa jaunbūve
09.09.2019 Kļaviņas 1, Kūku pagasts, Krustpils novads Dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas pārbūve
05.09.2019 "Pilskalni", Variešu pagasts, Krustpils novads Dzīvojamās mājas pārbūve un saimniecības ēkas jaunbūve
02.09.2019 "Anniņas", Kūku pagasts, Krustpils novads Dzīvojamās ēkas jaunbūve
22.08.2019 Salas pagasts, Salas novads Meža meliorācijas sistēmas "Vecziedāni" pārbūve
12.08.2019 "Sūnas", Kūku pagasts, Krustpils novads Saimniecības ēkas jaunbūve
08.08.2019 Meliorācijas sistēmu atjaunošana SIA "CMC Ozoli" nekustamajos īpašumos Mežāres pagasts, Vīpes pagasts, Krustpils novads
02.08.2019 Variešu pagasts, Krustpils novads Meliorācijas sistēmas "Mežnoras" pārbūve
18.07.2019 Egļu iela 6, Sala, Salas pagasts, Salas novads Dzīvojamās mājas pārbūve
15.07.2019 "Kalniņi", Variešu pagasts, Krustpils novads Dzīvojamās mājas pārbūve
10.07.2019 "Grentāle", Atašienes pagasts, Krustpils novads Saimniecības ēkas jaunbūve
10.07.2019 "Brūveri", Kūku pagasts, Krustpils novads Dzīvojamās mājas pārbūve
10.07.2019 Viesītes pagasts, Viesītes novads Meža a/c "Sperjāņu ceļš" būve
10.07.2019 Vīpes pagasts, Krustpils novads Ceļa Nr.5-6 Landzāni-Ezermuiža pārbūve
04.07.2019 Kūkas nr.33, Kūku pagasts, Krustpils novads Ēkas pārbūve ar lietošanas veida maiņu-kopdzīvojamā māja
19.06.2019 "Celmiņu Plošlejas", Kūku pagasts, Krustpils novads Brīvdienu mājas pārbūve
12.06.2019 Sēlpils pagasts, Salas novads Strūves ģeodēziskā loka punkta "Daborkalns" publiskās infrastruktūras un skatu torņa izbūve
12.06.2019 Krustpils pagasts, Krustpils novads Gājēju un veloceliņa izbūve no Spuņģēniem līdz Jēkabpils pilsētai
10.06.2019 "Vanagi", Ābeļu pagasts, Jēkabpils novads Saimniecības ēkas novietošana
06.06.2019 "Stiebriņi", Sēlpils pagasts, Salas novads Barības ceha paplašināšana
06.06.2019 "Cīruļi", Krustpils pagasts, Krustpils novads Saimniecības ēkas jaunbūve
04.06.2019 Atašienes pagasts, Krustpils novads Ceļa nr. 4-4 "Joksti-Agrārbanka"(4,0km-5,51km) pārbūve
04.06.2019 Kūku pagasts, Krustpils novads Ceļa nr. 6-8 "Pēternieki-Gravāni-Zīlāni"(1,8km-3,1km) pārbūve
04.06.2019 Birži, Salas pagasts, Salas novads Biržu dzirnavezera pārtīrīšana un labiekārtošana
03.06.2019 Krustpils pagasts, Krustpils novads Ceļa Nr.1-10 "Skudraine-Ganukrogs"(0,70km-1,50km) pārbūve
03.06.2019 Mežāres pagasts, Krustpils novads Ceļa Nr.3-15 "Mežāre-Atašienes pagasta robeža"(4,65km-5,72km) pārbūve
03.06.2019 "Harmonijas", Brodi, Ābeļu pagasts, Jēkabpils novads Dzīvojamās mājas jaunbūve
03.06.2019 Dunavas pagasts, Jēkabpils novads Valsts nozīmes ūdensnotekas Olāja ŪSIK kods 43362:01, pik.00/00-75/08 atjaunošana
03.06.2019 Salas pagasts, Salas novads; Kalna pagasts, Jēkabpils novads Valsts nozīmes Valsts ūdensnotekas Podvāze, ŪSIK kods 431244:01, pik.00/00-10/00; pik.63/80-141/60; pik.147/30-229/28 atjaunošana
03.06.2019 "Miķelāni", Salas pagasts, Salas novads Kaltes ar graudu glabāšanas torņiem jaunbūve

JAUTĀT PAŠVALDĪBAI
Pasākumi
19.09.2019 plkst. 9.30, Atašienes kultūras nams "Annas sāta"
Muzikāla izrāde "Mošķu diena"
19.09.2019 plkst. 15.00, Krustpils pagasta kultūras namā
Publiskās apspriešanas sanāksme
20.09.2019 plkst. 19.00, Atašienes kultūras namā "Annas sāta"
Folkloras kopas "Vīraksne" CD albuma prezentāciju
27.09.2019 plkst. , Vīpe
Nakts orientēšanās
29.09.2019 plkst. No 11.00-14.00, Mežāres pagasts
Militārās tehnikas un ieroču demonstrēšana.
12.10.2019 plkst. , Dabas parks "Laukezers"
Skrējiens "Sports vieno"
Krustpils Novadnieks, SEPTEMBRIS 2019
Krustpils Novadnieks, AUGUSTS 2019Krustpils Novadnieks, JŪLIJS 2019Krustpils Novadnieks, JŪNIJS 2019
JAUTĀT PAŠVALDĪBAI
PašvaldībaSabiedrībaEkonomika un investīcijasTūrismsKultūraKontakti
 • Atašienes Sāpju Dievmātes Romas katoļu baznīca
 • Unguru (Medņu) Evaņģēliski luteriskā baznīca
 • Vaiķu akmens
 • Rogāļu grava
 • Jāņa Zalāna retro motociklu un senlietu kolekcija
 • Podnieku darbnīca
 • Kristakrūga skatu tornis
 • Asotes pilskalns
 • Laukezers
 • Endzeļu vecticībnieku draudzes lūgšanu nams
 • Dzirkaļu pilskalns
 • Marinzejas muiža
 • Marinzejas ezers
 • Silabebru ezers
 • Timsmales ezers
 • Baļotes ezers
 • Krustpils novads XXVI Vispārējos latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkos
 • Ielīgošana Asotes pilskalnā
 • Kur upes un ceļi krustojas
 • Kūku pagasta brīvdabas estrāde