Krustpils novads
“Krustpils krāsas ir vienkāršas – māla sarkanā, zāles zaļā un ūdens zilā, ko sievietes senāk ieauda krusta rūtīs savos lindrakos. ”
Lūcija Ķuzāne "Esmu uzticīgs"
“... augšpus pils, mālzemes muldā Daugavas labajā krastā, uzradās Krizburgas miestiņš – tirgotāju, amatnieku, maizes ceptuvju un lopu kautuvju ciemats, strūgu un plostu dzinēju apmetne.”
J. Niedre „Tai rītā mazā gaismiņā"
“Gaiss bija brīnumaini dzidrs un tīrs, spīdēja saule, un mani visu ceļu, garām Zīlāniem, Jaunajai muižai, Kondrātiem, Stipriem līdz pat Stukuliem pavadīja nepārtraukta cīruļu dziesma. ”
V. Stukuls „Krustpilieša stāstījums"
“Katram cilvēkam ir tāda vieta, kas paliek neizdzēšamā atmiņā, ko nekādi pasaules notikumi un pārliecīgie attālumi nespēj padarīt nesaredzamu”
Jānis Lejiņš "Spēlmaņu cilts"

Būvniecības ieceres iesniegumi

Tekstuālā informācija 

Ģeotelpiskā informācija

Datums Ieceres realizācijas vieta Būves veids
05.01.2017 Dignājas pagasts, Jēkabpils novads Kaļvāres purvs-Meņķis ceļa Nr. 2-2 pārbūve
04.01.2017 Variešu pagasts, Krustpils novads Meliorācijas sistēmas "DELLES FERMA" pārbūve
02.01.2017 "Kalves", Kūku pagasts, Krustpils novads Zivju audzētavas ēkas pārbūve
30.12.2016 Kūku pagasts, Krustpils novads Stāvlaukuma izbūve Krustpils novada, Kūku pagasta nekustamajā īpašumā "Ezerlauki"
23.12.2016 Zasas pagasts, Jēkabpils novads Ūdensvada pārbūve Jēkabpils novada Zasas pagasta Liepu ciemā
16.12.2016 Skolas iela 33, Aknīste, Aknīstes novads Savrupmājas jaunbūve
15.12.2016 "Kalna Dambrāni", Viesītes pagasts, Viesītes novads Laukuma pārbūve
15.12.2016 "Mazās saulespuķes", Salas pagasts, Salas novads Lauksaimniecības noliktavas un graudu kaltes jaunbūves
14.12.2016 "Silaziedi", Leimaņu pagasts, Jēkabpils novads; "Graviņas", Salas pagasts, Salas novads Meliorācijas sistēmu atjaunošana
14.12.2016 "Akmentiņi", "Vārpiņas", "kalnamelderi", "Brīviņi" Ābeļu pagasts, Jēkabpils novads, Salas pagasts, Salas novads Meliorācijas sistēmas pārbūve
14.12.2016 "Ezerkrasti", Kalna pagasts, Jēkabpils novads Lauksaimniecības noliktavas jaunbūve
12.12.2016 "Atvari", Kalna pagasts, Jēkabpils novads Saimniecības ēkas pārbūve
12.12.2016 "Jaunsētnieki", Sala, Salas pagasts, Salas novads Dzīvojamās mājas un garāžas pārbūve
09.12.2016 "Kaktiņi", Aknīstes pagasts, Aknīstes novads Jaunlopu novietnes būvniecība
09.12.2016 "Siliņi", Ancene, Aknīstes pagasts, Aknīstes novads Graudu pirmapstrādes un uzglabāšanas kompleksa, un lauksaimniecības šķūņa jaunbūve
09.12.2016 "Līkumi 2", Sēlpils pagasts, Salas novads Pansijas "Saulstari" pārbūve
07.12.2016 Variešu pagasts, Krustpils novads Meliorācijas sistēmas "Jaunavoti" pārbūve
02.12.2016 "Ormaņkalna tornis", Elkšņu pagasts, Viesītes novads Uguns novērošanas torņa pārbūve
02.12.2016 "Kūku tornis", Kūku pagasts, Krustpils novads Uguns novērošanas torņa pārbūve
02.12.2016 "Lejas Brulāni", Sēlpils pagasts, Salas novads Saimniecības ēkas pārbūve
02.12.2016 Dunavas pagasts, Jēkabpils novads Meliorācijas sistēmas "Dzērves" pārbūve
30.11.2016 "Slates tornis", Zasas pagasts, Jēkabpils novads Uguns novērošanas torņa pārbūve
25.11.2016 "Leimaņu tautas nams", Leimaņu pagasts, Jēkabpils novads Artēziskā urbuma un ūdens atdzelžošanas stacijas izbūve
17.11.2016 "Rubenes kultūras nams", Rubenes pagasts, Jēkabpils novads Brīvdabas estrādes pārbūve (1.kārta)
17.11.2016 Lejas iela 1, Zīlāni, Kūku pagasts, Krustpils novads Ražošanas notekūdeņu attīrīšanas iekārtu "Jēkabpils piena kombināts" būve
17.11.2016 "Lauces", Mežāres pagasts, Krustpils novads Meliorācijas sistēmas pārbūve
14.11.2016 "Jaunkalni", Gārsenes pagasts, Aknīstes novads Graudu uzglabāšanas un pirmapstrādes kompleksa "Jaunkalni" jaunbūve
02.11.2016 Rubenes pagasts, Jēkabpils novads Meža autoceļa "Ritenišķas ceļš"jaunbūve
31.10.2016 "Viesuļi", Zasas pagasts, Jēkabpils novads Telekomunikāciju sakaru torņa jaunbūve
27.10.2016 Viesītes pagasts, Viesītes novads Meliorācijas sistēmu pārbūve nekust.īp. "Oši"un "Pļavnieki"

JAUTĀT PAŠVALDĪBAI
Pasākumi
19.10.2019 plkst. , Atašienes kultūras namā
Amatiermākslas svētki
23.10.2019 plkst. 10.00, Krustpils novada pašvaldība
Domes sēde
26.10.2019 plkst. 13.00, Antūžu kultūras nams
Senioru atpūtas pēcpusdiena "Līvenhofas muzikantu" pava...
17.11.2019 plkst. 17.00, Mežāres kultūras nams
Krustpils novada LR proklamēšanas 101.gadadienas svinīb...
Krustpils Novadnieks, OKTOBRIS 2019
Krustpils Novadnieks, SEPTEMBRIS 2019Krustpils Novadnieks, AUGUSTS 2019Krustpils Novadnieks, JŪLIJS 2019
JAUTĀT PAŠVALDĪBAI
PašvaldībaSabiedrībaEkonomika un investīcijasTūrismsKultūraKontakti
 • Atašienes Sāpju Dievmātes Romas katoļu baznīca
 • Unguru (Medņu) Evaņģēliski luteriskā baznīca
 • Vaiķu akmens
 • Rogāļu grava
 • Jāņa Zalāna retro motociklu un senlietu kolekcija
 • Podnieku darbnīca
 • Kristakrūga skatu tornis
 • Asotes pilskalns
 • Laukezers
 • Endzeļu vecticībnieku draudzes lūgšanu nams
 • Dzirkaļu pilskalns
 • Marinzejas muiža
 • Marinzejas ezers
 • Silabebru ezers
 • Timsmales ezers
 • Baļotes ezers
 • Krustpils novads XXVI Vispārējos latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkos
 • Ielīgošana Asotes pilskalnā
 • Kur upes un ceļi krustojas
 • Kūku pagasta brīvdabas estrāde