Krustpils novads
“Krustpils krāsas ir vienkāršas – māla sarkanā, zāles zaļā un ūdens zilā, ko sievietes senāk ieauda krusta rūtīs savos lindrakos. ”
Lūcija Ķuzāne "Esmu uzticīgs"
“Katram cilvēkam ir tāda vieta, kas paliek neizdzēšamā atmiņā, ko nekādi pasaules notikumi un pārliecīgie attālumi nespēj padarīt nesaredzamu”
Jānis Lejiņš "Spēlmaņu cilts"
“... augšpus pils, mālzemes muldā Daugavas labajā krastā, uzradās Krizburgas miestiņš – tirgotāju, amatnieku, maizes ceptuvju un lopu kautuvju ciemats, strūgu un plostu dzinēju apmetne.”
J. Niedre „Tai rītā mazā gaismiņā"
“Gaiss bija brīnumaini dzidrs un tīrs, spīdēja saule, un mani visu ceļu, garām Zīlāniem, Jaunajai muižai, Kondrātiem, Stipriem līdz pat Stukuliem pavadīja nepārtraukta cīruļu dziesma. ”
V. Stukuls „Krustpilieša stāstījums"

Nolikumi

 1. Tautsaimniecības un attīstības komitejas nolikums
 2. Finanšu komitejas nolikums
 3. Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas nolikums 
 4. Administratīvās komisijas nolikums
 5. Iepirkumu komisijas nolikums - konsolidētā versija
 6. Krustpils novada domes amatpersonu un amatu kandidātu konkursu vērtēšanas komisijas nolikums
 7. Krustpils novada pašvaldības, tās struktūrvienību un iestāžu darba kārtības noteikumi
 8. Administratīvās nodaļas nolikums
 9. Finanšu un grāmatvedības nodaļas nolikums(konsolidētā versija)
 10. Attīstības nodaļas nolikums
 11. Komunālās saimniecības nodaļas nolikums
 12. Sociālā dienesta nolikumspielikumskonsolidētā versija
 13. Krustpils novada bāriņtiesas nolikums - konsolidētā versija
 14. Būvvaldes nolikums
 15. Dzimtsarakstu nodaļas nolikums
 16. Kārtība, kādā aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju Krustpils novada vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 2009./2010. mācību gadam.
 17. Kultūras konsultatīvās padomes nolikums
 18. Pedagoga atlases nolikums
 19. Nolikums “Par pašvaldības zemes nomu Krustpils novadā”
 20. Atašienes pagasta pārvaldes nolikums(konsolidētā versija)
 21. Krustpils pagasta pārvaldes nolikums(konsolidētā versija)
 22. Kūku pagasta pārvaldes nolikums(konsolidētā versija)
 23. Mežāres pagasta pārvaldes nolikums(konsolidētā versija)
 24. Variešu pagasta pārvaldes nolikums(konsolidētā versija)
 25. Vīpes pagasta pārvaldes nolikums(konsolidētā versija)
 26. Iedzīvotāju iekšējie datu aizsardzības noteikumi
 27. Krustpils novada pašvaldības kultūras konsultatīvās padomes nolikums
 28.  Krustpils novada sporta spēļu nolikums 
 29. Krustpils novada pašvaldības ētikas kodekss
 30. Krustpils novada pašvaldības ētikas komisijas nolikums
 31. Brāļu Skrindu Atašienes vidusskolas nolikums ( konsolidētā versija
 32. Krustpils novada domes atbalsts nevalstisko organizāciju darbībai nolikums(konsolidētā versija)PielikumsPielikumsPielikumsPielikums 
 33. Krustpils novada Vīpes amatu centra „Māzers” nolikums ( konsolidētā versija)
 34. Par dāvinājumu (ziedojumu) pieņemšanu, uzskaites un izlietošanas kārtību Krustpils novada pašvaldībā
 35. II Krustpils novada sporta spēļu nolikums
 36. Kārtība, kādā Krustpils novada pašvaldības amatpersonas un darbinieki izmanto pašvaldības mantu un finanšu resursus
 37. Krustpils pamatskolas nolikums
 38. Krustpils novada pašvaldības kultūras iestāžu amatiermākslas kolektīvu darbības nolikums 
 39. Krustpils novada pašvaldības medību tiesību nomas piešķiršanas kārtības noteikumi
 40. Sūnu pamatskolas nolikums(konsolidētā versija)
 41. Mežāres pamatskolas nolikums
 42. Vīpes pamatskolas nolikums
 43. Nolikums "Par krustpils novada pašvaldības apbalvojumiem - GODA RAKSTU un ATZINĪBAS RAKSTU"(konsolidētā versija)
 44. Apstādījumu aizsardzības komisijas nolikums
 45.  VARIEŠU SĀKUMSKOLAS NOLIKUMS
 46. Nolikums par stipendijām 5.-12. klašu skolēniem Krustpils novadā
 47. Kārtība valsts budžeta mērķdotācijas pedagogu darba samaksai pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs sadalei Krustpils novadā
 48. Noteikumi Par izīrētāju un īrnieku pienākumiem dzīvojamās mājas (dzīvojamās telpas) remontēšanā un uzturēšanā(konsolidētā versija)
 49. Krustpils novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums
 50. Vides un civilās aizsardzības dienesta nolikums
 51. Mežāres kultūras nama nolikums
 52. Krustpils novada pašvaldības bērnu un jauniešu vasaras nometņu projektu konkursa nolikums
 53. Lauksaimniecības zemes iegūšanai īpašumā izvērtēšanas komisijas nolikums
 54. Sūnu pamatskolas nolikums
 55. Mežāres pamatskolas nolikums 
 56. ADMINISTRATĪVO AKTU APSTRĪDĒŠANAS KOMISIJAS NOLIKUMS
 57. Krustpils novada pašvaldības budžetā ieskaitītā dabas resursa nodokļa izlietošanas Nolikums
 58. Zemes lietu komisijas nolikums 
 59. Krustpils novada pašvaldības darbinieku novērtēšanas noteikumi
 60. Noteikumi “Par pedagogu profesionālās kompetences pilnveides A programmu saskaņošanu Krustpils novadā”
 61. Krustpils novada pašvaldības bibliotēku lietošanas noteikumi
 62. Krustpils novada pašvaldības sadarbības grupas bērnu tiesību aizsardzības jomā nolikums


JAUTĀT PAŠVALDĪBAI
Pasākumi
Krustpils Novadnieks, JANVĀRIS 2018
Krustpils Novadnieks, DECEMBRIS 2017Krustpils Novadnieks, OKTOBRIS 2017Krustpils Novadnieks, SEPTEMBRIS 2017
JAUTĀT PAŠVALDĪBAI
PašvaldībaSabiedrībaEkonomika un investīcijasTūrismsGalerijasKontakti
 • Timsmales ezers
 • Krustpils novada svētkos 2016
 • Kūku pagasta brīvdabas estrāde
 • Ziemeļblāzma Variešu pagastā
 • Laukezers
 • Timsmales ezers ziemas sniegos
 • Timsmales ezers
 • Laukezers
 • Gladiolu izstāde Krustpils novada pašvaldībā
 • Amatniecības centrs Māzers
 • I.Dzirkales keramika izstādē
 • Dabas krāšņums Ildzenieku ezerā
 • Svilpaunieki ( I.Dzirkales keramika)
 • Rudens Marinzejas ezerā
 • Ikvienam ir iespēja pārbaudīt spēkus šķēršļu joslā pie vecās Sūnu pamatskolas
 • Asotes pilskalns
 • Kur upes un ceļi krustojas
 • Atašienes pagasta centrs no putna lidojuma
 • Krustpils novads izstādē
 • Rogāļu akmens Kūku pagastā
 • Marinzejas muiža
 • Līgotāji Vīpē
 • Daugava pie Rogāļu gravas
 • Marinzejas ezers