Krustpils novads
“... augšpus pils, mālzemes muldā Daugavas labajā krastā, uzradās Krizburgas miestiņš – tirgotāju, amatnieku, maizes ceptuvju un lopu kautuvju ciemats, strūgu un plostu dzinēju apmetne.”
J. Niedre „Tai rītā mazā gaismiņā"
“Gaiss bija brīnumaini dzidrs un tīrs, spīdēja saule, un mani visu ceļu, garām Zīlāniem, Jaunajai muižai, Kondrātiem, Stipriem līdz pat Stukuliem pavadīja nepārtraukta cīruļu dziesma. ”
V. Stukuls „Krustpilieša stāstījums"
“Krustpils krāsas ir vienkāršas – māla sarkanā, zāles zaļā un ūdens zilā, ko sievietes senāk ieauda krusta rūtīs savos lindrakos. ”
Lūcija Ķuzāne "Esmu uzticīgs"
“Katram cilvēkam ir tāda vieta, kas paliek neizdzēšamā atmiņā, ko nekādi pasaules notikumi un pārliecīgie attālumi nespēj padarīt nesaredzamu”
Jānis Lejiņš "Spēlmaņu cilts"

Nolikumi

 1. Tautsaimniecības un attīstības komitejas nolikums
 2. Finanšu komitejas nolikums
 3. Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas nolikums
 4. Sociālo un veselības aprūpes jautājumu komitejas nolikums
 5. Administratīvās komisijas nolikums
 6. Iepirkumu komisijas nolikums - konsolidētā versija
 7. Krustpils novada domes amatpersonu un amatu kandidātu konkursu vērtēšanas komisijas nolikums
 8. Krustpils novada pašvaldības, tās struktūrvienību un iestāžu darba kārtības noteikumi
 9. Administratīvās nodaļas nolikums
 10. Finanšu un grāmatvedības nodaļas nolikums(konsolidētā versija)
 11. Attīstības nodaļas nolikums
 12. Komunālās saimniecības nodaļas nolikums
 13. Sociālā dienesta nolikumspielikumskonsolidētā versija
 14. Krustpils novada bāriņtiesas nolikums - konsolidētā versija
 15. Būvvaldes nolikums
 16. Dzimtsarakstu nodaļas nolikums
 17. Kārtība, kādā aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju Krustpils novada vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 2009./2010. mācību gadam.
 18. Kultūras konsultatīvās padomes nolikums
 19. Pedagoga atlases nolikums
 20. Nolikums “Par pašvaldības zemes nomu Krustpils novadā”
 21. Atašienes pagasta pārvaldes nolikums (konsolidētā versija)
 22. Krustpils pagasta pārvaldes nolikums (konsolidētā versija)
 23. Kūku pagasta pārvaldes nolikums (konsolidētā versija)
 24. Mežāres pagasta pārvaldes nolikums (konsolidētā versija)
 25. Variešu pagasta pārvaldes nolikums (konsolidētā versija)
 26. Vīpes pagasta pārvaldes nolikums (konsolidētā versija)
 27. Iedzīvotāju iekšējie datu aizsardzības noteikumi
 28. Krustpils novada pašvaldības kultūras konsultatīvās padomes nolikums
 29.  Krustpils novada sporta spēļu nolikums 
 30. Krustpils novada pašvaldības ētikas kodekss
 31. Krustpils novada pašvaldības ētikas komisijas nolikums
 32. Administratīvo aktu apstrīdēšanas komisijas nolikums
 33. Brāļu Skrindu Atašienes vidusskolas nolikums ( konsolidētā versija
 34. Krustpils novada domes atbalsts nevalstisko organizāciju darbībai nolikums(konsolidētā versija) PielikumsPielikumsPielikumsPielikums 
 35. Krustpils novada Vīpes amatu centra „Māzers” nolikums ( konsolidētā versija)
 36. Par dāvinājumu (ziedojumu) pieņemšanu, uzskaites un izlietošanas kārtību Krustpils novada pašvaldībā
 37. II Krustpils novada sporta spēļu nolikums
 38. Kārtība, kādā Krustpils novada pašvaldības amatpersonas un darbinieki izmanto pašvaldības mantu un finanšu resursus
 39. Krustpils pamatskolas nolikums (ar grozījumiem)
 40. Krustpils novada pašvaldības kultūras iestāžu amatiermākslas kolektīvu darbības nolikums 
 41. Krustpils novada pašvaldības medību tiesību nomas piešķiršanas kārtības noteikumi
 42. Sūnu pamatskolas nolikums(konsolidētā versija)
 43. Mežāres pamatskolas nolikums
 44. Vīpes pamatskolas nolikums
 45. Nolikums "Par krustpils novada pašvaldības apbalvojumiem - GODA RAKSTU un ATZINĪBAS RAKSTU"(konsolidētā versija)
 46. Apstādījumu aizsardzības komisijas nolikums
 47.  VARIEŠU SĀKUMSKOLAS NOLIKUMS
 48. Nolikums par stipendijām 5.-12. klašu skolēniem Krustpils novadā
 49. Kārtība kādā aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju Krustpils novada pašvaldības izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksai un vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai.
 50. Noteikumi Par izīrētāju un īrnieku pienākumiem dzīvojamās mājas (dzīvojamās telpas) remontēšanā un uzturēšanā(konsolidētā versija)
 51. Krustpils novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums(konsolidētā versija)
 52. Vides un civilās aizsardzības dienesta nolikums
 53. Mežāres kultūras nama nolikums
 54. Krustpils novada pašvaldības bērnu un jauniešu vasaras nometņu projektu konkursa nolikums
 55. Lauksaimniecības zemes iegūšanai īpašumā izvērtēšanas komisijas nolikums
 56. Sūnu pamatskolas nolikums
 57. Mežāres pamatskolas nolikums 
 58. ADMINISTRATĪVO AKTU APSTRĪDĒŠANAS KOMISIJAS NOLIKUMS
 59. Krustpils novada pašvaldības budžetā ieskaitītā dabas resursa nodokļa izlietošanas Nolikums
 60. Zemes lietu komisijas nolikums 
 61. Krustpils novada pašvaldības darbinieku novērtēšanas noteikumi
 62. Noteikumi “Par pedagogu profesionālās kompetences pilnveides A programmu saskaņošanu Krustpils novadā”

JAUTĀT PAŠVALDĪBAI
Pasākumi
Krustpils Novadnieks, JŪNIJS 2017
Krustpils Novadnieks, MAIJS 2017Krustpils Novadnieks, APRĪLIS 2017Krustpils Novadnieks, MARTS 2017
JAUTĀT PAŠVALDĪBAI
PašvaldībaSabiedrībaEkonomika un investīcijasTūrismsGalerijasKontakti
 • Timsmales ezers ziemas sniegos
 • Dabas krāšņums Ildzenieku ezerā
 • Gladiolu izstāde Krustpils novada pašvaldībā
 • Rudens Marinzejas ezerā
 • Daugava pie Rogāļu gravas
 • I.Dzirkales keramika izstādē
 • Marinzejas muiža
 • Ikvienam ir iespēja pārbaudīt spēkus šķēršļu joslā pie vecās Sūnu pamatskolas
 • Marinzejas ezers
 • Laukezers
 • Krustpils novads izstādē
 • Līgotāji Vīpē
 • Atašienes pagasta centrs no putna lidojuma
 • Kur upes un ceļi krustojas
 • Kūku pagasta brīvdabas estrāde
 • Timsmales ezers
 • Laukezers
 • Krustpils novada svētkos 2016
 • Ziemeļblāzma Variešu pagastā
 • Asotes pilskalns
 • Timsmales ezers
 • Svilpaunieki ( I.Dzirkales keramika)
 • Amatniecības centrs Māzers
 • Rogāļu akmens Kūku pagastā