Krustpils novads
“Krustpils krāsas ir vienkāršas – māla sarkanā, zāles zaļā un ūdens zilā, ko sievietes senāk ieauda krusta rūtīs savos lindrakos. ”
Lūcija Ķuzāne "Esmu uzticīgs"
“Gaiss bija brīnumaini dzidrs un tīrs, spīdēja saule, un mani visu ceļu, garām Zīlāniem, Jaunajai muižai, Kondrātiem, Stipriem līdz pat Stukuliem pavadīja nepārtraukta cīruļu dziesma. ”
V. Stukuls „Krustpilieša stāstījums"
“Katram cilvēkam ir tāda vieta, kas paliek neizdzēšamā atmiņā, ko nekādi pasaules notikumi un pārliecīgie attālumi nespēj padarīt nesaredzamu”
Jānis Lejiņš "Spēlmaņu cilts"
“... augšpus pils, mālzemes muldā Daugavas labajā krastā, uzradās Krizburgas miestiņš – tirgotāju, amatnieku, maizes ceptuvju un lopu kautuvju ciemats, strūgu un plostu dzinēju apmetne.”
J. Niedre „Tai rītā mazā gaismiņā"

Nolikumi

 1. Tautsaimniecības un attīstības komitejas nolikums
 2. Finanšu komitejas nolikums
 3. Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas nolikums 
 4. Administratīvās komisijas nolikums
 5. Iepirkumu komisijas nolikums - konsolidētā versija
 6. Krustpils novada domes amatpersonu un amatu kandidātu konkursu vērtēšanas komisijas nolikums
 7. Krustpils novada pašvaldības, tās struktūrvienību un iestāžu darba kārtības noteikumi
 8. Administratīvās nodaļas nolikums
 9. Finanšu un grāmatvedības nodaļas nolikums(konsolidētā versija)
 10. Attīstības nodaļas nolikums
 11. Komunālās saimniecības nodaļas nolikums
 12. Sociālā dienesta nolikumspielikumskonsolidētā versija
 13. Krustpils novada bāriņtiesas nolikums - konsolidētā versija
 14. Būvvaldes nolikums
 15. Dzimtsarakstu nodaļas nolikums
 16. Kārtība, kādā aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju Krustpils novada vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 2009./2010. mācību gadam.
 17. Kultūras konsultatīvās padomes nolikums
 18. Pedagoga atlases nolikums
 19. Nolikums “Par pašvaldības zemes nomu Krustpils novadā”
 20. Atašienes pagasta pārvaldes nolikums(konsolidētā versija)
 21. Krustpils pagasta pārvaldes nolikums(konsolidētā versija)
 22. Kūku pagasta pārvaldes nolikums(konsolidētā versija)
 23. Mežāres pagasta pārvaldes nolikums(konsolidētā versija)
 24. Variešu pagasta pārvaldes nolikums(konsolidētā versija)
 25. Vīpes pagasta pārvaldes nolikums(konsolidētā versija)
 26. Iedzīvotāju iekšējie datu aizsardzības noteikumi
 27. Krustpils novada pašvaldības kultūras konsultatīvās padomes nolikums
 28.  Krustpils novada sporta spēļu nolikums 
 29. Krustpils novada pašvaldības ētikas kodekss
 30. Krustpils novada pašvaldības ētikas komisijas nolikums
 31. Administratīvo aktu apstrīdēšanas komisijas nolikums
 32. Brāļu Skrindu Atašienes vidusskolas nolikums ( konsolidētā versija
 33. Krustpils novada domes atbalsts nevalstisko organizāciju darbībai nolikums(konsolidētā versija)PielikumsPielikumsPielikumsPielikums 
 34. Krustpils novada Vīpes amatu centra „Māzers” nolikums ( konsolidētā versija)
 35. Par dāvinājumu (ziedojumu) pieņemšanu, uzskaites un izlietošanas kārtību Krustpils novada pašvaldībā
 36. II Krustpils novada sporta spēļu nolikums
 37. Kārtība, kādā Krustpils novada pašvaldības amatpersonas un darbinieki izmanto pašvaldības mantu un finanšu resursus
 38. Krustpils pamatskolas nolikums (ar grozījumiem)
 39. Krustpils novada pašvaldības kultūras iestāžu amatiermākslas kolektīvu darbības nolikums 
 40. Krustpils novada pašvaldības medību tiesību nomas piešķiršanas kārtības noteikumi
 41. Sūnu pamatskolas nolikums(konsolidētā versija)
 42. Mežāres pamatskolas nolikums
 43. Vīpes pamatskolas nolikums
 44. Nolikums "Par krustpils novada pašvaldības apbalvojumiem - GODA RAKSTU un ATZINĪBAS RAKSTU"(konsolidētā versija)
 45. Apstādījumu aizsardzības komisijas nolikums
 46.  VARIEŠU SĀKUMSKOLAS NOLIKUMS
 47. Nolikums par stipendijām 5.-12. klašu skolēniem Krustpils novadā
 48. Kārtība valsts budžeta mērķdotācijas pedagogu darba samaksai pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs sadalei Krustpils novadā
 49. Noteikumi Par izīrētāju un īrnieku pienākumiem dzīvojamās mājas (dzīvojamās telpas) remontēšanā un uzturēšanā(konsolidētā versija)
 50. Krustpils novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums(konsolidētā versija)
 51. Vides un civilās aizsardzības dienesta nolikums
 52. Mežāres kultūras nama nolikums
 53. Krustpils novada pašvaldības bērnu un jauniešu vasaras nometņu projektu konkursa nolikums
 54. Lauksaimniecības zemes iegūšanai īpašumā izvērtēšanas komisijas nolikums
 55. Sūnu pamatskolas nolikums
 56. Mežāres pamatskolas nolikums 
 57. ADMINISTRATĪVO AKTU APSTRĪDĒŠANAS KOMISIJAS NOLIKUMS
 58. Krustpils novada pašvaldības budžetā ieskaitītā dabas resursa nodokļa izlietošanas Nolikums
 59. Zemes lietu komisijas nolikums 
 60. Krustpils novada pašvaldības darbinieku novērtēšanas noteikumi
 61. Noteikumi “Par pedagogu profesionālās kompetences pilnveides A programmu saskaņošanu Krustpils novadā”
 62. Krustpils novada pašvaldības bibliotēku lietošanas noteikumi

JAUTĀT PAŠVALDĪBAI
Pasākumi
15.12.2017 plkst. 17:00,
Eglītes iedegšana pie Variešu pagastmājas
25.12.2017 plkst. 14:00, Vīpes pagasta kultūras nams
Ziemassvētku pasākums Vīpes pirmsskolas vecuma bērniem...
25.12.2017 plkst. 22:00, Vīpes pagasta kultūras nams
Ziemassvētku balle kopā ar grupu “Sveķi”
Krustpils Novadnieks, OKTOBRIS 2017
Krustpils Novadnieks, SEPTEMBRIS 2017Krustpils Novadnieks, AUGUSTS 2017Krustpils Novadnieks, JŪLIJS 2017
JAUTĀT PAŠVALDĪBAI
PašvaldībaSabiedrībaEkonomika un investīcijasTūrismsGalerijasKontakti
 • Daugava pie Rogāļu gravas
 • Asotes pilskalns
 • Gladiolu izstāde Krustpils novada pašvaldībā
 • Laukezers
 • Timsmales ezers ziemas sniegos
 • Kur upes un ceļi krustojas
 • Amatniecības centrs Māzers
 • Timsmales ezers
 • Līgotāji Vīpē
 • Timsmales ezers
 • Rogāļu akmens Kūku pagastā
 • Ikvienam ir iespēja pārbaudīt spēkus šķēršļu joslā pie vecās Sūnu pamatskolas
 • Svilpaunieki ( I.Dzirkales keramika)
 • Krustpils novads izstādē
 • Laukezers
 • Marinzejas muiža
 • Krustpils novada svētkos 2016
 • Marinzejas ezers
 • Dabas krāšņums Ildzenieku ezerā
 • I.Dzirkales keramika izstādē
 • Rudens Marinzejas ezerā
 • Ziemeļblāzma Variešu pagastā
 • Atašienes pagasta centrs no putna lidojuma
 • Kūku pagasta brīvdabas estrāde