Krustpils novads
“Krustpils krāsas ir vienkāršas – māla sarkanā, zāles zaļā un ūdens zilā, ko sievietes senāk ieauda krusta rūtīs savos lindrakos. ”
Lūcija Ķuzāne "Esmu uzticīgs"
“... augšpus pils, mālzemes muldā Daugavas labajā krastā, uzradās Krizburgas miestiņš – tirgotāju, amatnieku, maizes ceptuvju un lopu kautuvju ciemats, strūgu un plostu dzinēju apmetne.”
J. Niedre „Tai rītā mazā gaismiņā"
“Gaiss bija brīnumaini dzidrs un tīrs, spīdēja saule, un mani visu ceļu, garām Zīlāniem, Jaunajai muižai, Kondrātiem, Stipriem līdz pat Stukuliem pavadīja nepārtraukta cīruļu dziesma. ”
V. Stukuls „Krustpilieša stāstījums"
“Katram cilvēkam ir tāda vieta, kas paliek neizdzēšamā atmiņā, ko nekādi pasaules notikumi un pārliecīgie attālumi nespēj padarīt nesaredzamu”
Jānis Lejiņš "Spēlmaņu cilts"

Saistošo noteikumu projekti

2015.gada saistošo noteikumu projekti

Saistošo noteikumu projekts "Grozījumi Krustpils novada pašvaldības 2011. gada 19. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 2011/24 "Par Krustpils novada simbolikas izmantošanu un nodevu par simbolikas izmantošanu""

Saistošo noteikumu projekts "Krustpils novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.2015/_________ „Par licencēto makšķerēšanu, zemūdens medībām un vēžošanu Krustpils novada Baļotes ezerā”"

Saistošo noteikumu projekts "Saistošie noteikumi Nr.____Par nekustamā īpašuma nodokļa likuma atsevišķu normu piemērošanu Krustpils novada administratīvajā teritorijā"

Krustpils novada pašvaldības Saistošie noteikumi Nr. 2015/…. “Grozījumi 2013. gada 18. decembra saistošajos noteikumos Nr. 2013/42 “Par materiālajiem pabalstiem Krustpils novada pašvaldībā”

Krustpils novada pašvaldības Saistošie noteikumi Nr. 2015/ …. “Grozījumi 2013. gada 18. decembra saistošajos noteikumos Nr. 2013/43 “Par Krustpils novada sociālajiem pabalstiem”

 

2016. gada saistošo noteikumu projekti

Saistošo noteikumu projekts "Krustpils npvada domes saistošie noteikumi Nr.2016/... "Par Krustpils novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu""

Saistošo noteikumu projekts "Krustpils  novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.2016/.. „Saistošie noteikumi par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanu”"

Saistošo noteikumu projekts "Krustpils novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 2016/4 “KRUSTPILS NOVADA PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS”"

 Saistošo noteikumu projekts "Krustpils novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 2016/7 “KRUSTPILS NOVADA BAĻOTES EZERA LICENCĒTĀS MAKŠĶERĒŠANAS NOLIKUMS”"

Saistošo noteikumu projekts "Krustpils  novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.2016/11„Par pašvaldības nodevu par būvatļaujas izdošanu vai būvniecības ieceres akceptu, izdarot atzīmi paskaidrojuma rakstā vai apliecinājumā kartē”"

Saistošo noteikumu projekts "Krustpils novada pašvaldības Saistošie noteikumi Nr. 2016/9 „Grozījumi 2013.gada 18.decembra saistošajos noteikumos Nr.2013/43 „ Par Krustpils novada sociālajiem pabalstiem””

Saistošo noteikumu projekts "Krustpils novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 2016/10 „Grozījumi Krustpils novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.2010/15 „Krustpils novada sabiedriskās kārtības noteikumi””

 


JAUTĀT PAŠVALDĪBAI
Pasākumi
21.10.2017 plkst. 19:00, Krustpils pagasta kultūras nams
Ilūkstes amatierteātra izrāde A.Banka "Meitiņa"
21.10.2017 plkst. 22:00, Krustpils pagasta kultūras nams
Groziņballe kopā ar grupu "Klaidonis"
21.10.2017 plkst. , Vīpes pagasta kultūras nams
Pasākumu ciklā "Kaimiņu būšana" viesojas Turku pagasta ...
Krustpils Novadnieks, SEPTEMBRIS 2017
Krustpils Novadnieks, AUGUSTS 2017Krustpils Novadnieks, JŪLIJS 2017Krustpils Novadnieks, JŪNIJS 2017
JAUTĀT PAŠVALDĪBAI
PašvaldībaSabiedrībaEkonomika un investīcijasTūrismsGalerijasKontakti
 • Krustpils novada svētkos 2016
 • Krustpils novads izstādē
 • Līgotāji Vīpē
 • Marinzejas ezers
 • Laukezers
 • Amatniecības centrs Māzers
 • Svilpaunieki ( I.Dzirkales keramika)
 • Ikvienam ir iespēja pārbaudīt spēkus šķēršļu joslā pie vecās Sūnu pamatskolas
 • Marinzejas muiža
 • Timsmales ezers
 • Rogāļu akmens Kūku pagastā
 • Kur upes un ceļi krustojas
 • I.Dzirkales keramika izstādē
 • Dabas krāšņums Ildzenieku ezerā
 • Rudens Marinzejas ezerā
 • Timsmales ezers
 • Ziemeļblāzma Variešu pagastā
 • Laukezers
 • Kūku pagasta brīvdabas estrāde
 • Gladiolu izstāde Krustpils novada pašvaldībā
 • Timsmales ezers ziemas sniegos
 • Asotes pilskalns
 • Atašienes pagasta centrs no putna lidojuma
 • Daugava pie Rogāļu gravas