Krustpils novads
“Gaiss bija brīnumaini dzidrs un tīrs, spīdēja saule, un mani visu ceļu, garām Zīlāniem, Jaunajai muižai, Kondrātiem, Stipriem līdz pat Stukuliem pavadīja nepārtraukta cīruļu dziesma. ”
V. Stukuls „Krustpilieša stāstījums"
“Krustpils krāsas ir vienkāršas – māla sarkanā, zāles zaļā un ūdens zilā, ko sievietes senāk ieauda krusta rūtīs savos lindrakos. ”
Lūcija Ķuzāne "Esmu uzticīgs"
“... augšpus pils, mālzemes muldā Daugavas labajā krastā, uzradās Krizburgas miestiņš – tirgotāju, amatnieku, maizes ceptuvju un lopu kautuvju ciemats, strūgu un plostu dzinēju apmetne.”
J. Niedre „Tai rītā mazā gaismiņā"
“Katram cilvēkam ir tāda vieta, kas paliek neizdzēšamā atmiņā, ko nekādi pasaules notikumi un pārliecīgie attālumi nespēj padarīt nesaredzamu”
Jānis Lejiņš "Spēlmaņu cilts"

Izsoles

Aktuālās zemes nomas tiesību izsoles 

Adrese/nosaukums, kadastra Nr., platība

Izsoles sākumcena, EUR bez PVN

Pieteikšanās termiņi

Izsoles datums

zemes gabala 56680020101 – 1,8179 ha, Krustpils pagastā nomas tiesību izsole 

Izsoles noteikumi ŠEIT

100,00

Klātienē:  līdz 2019.gada 11.decembrim plkst. 16.30.

sanāksmju zālē A72019.gada 13.decembrī

plkst. 10.00.

 

zemes gabala 56680010260-6,0 ha Krustpils pagastā nomas tiesību izsole

Izsoles noteikumi ŠEIT

330.00

Klātienē:  līdz 2019.gada 11.decembrim plkst. 16.30.

sanāksmju zālē A72019.gada 13.decembrī

plkst. 10.30.

 

zemes gabala 56680010246-2,8 ha, Krustpils pagastā nomas tiesību izsole

Izsoles noteikumi ŠEIT

154.00

Klātienē:  līdz 2019.gada 11.decembrim plkst. 16.30.

sanāksmju zālē A72019.gada 13.decembrī

plkst. 11.00

 

zemes gabala 56760040029 daļu -4,28 ha, Mežāres pagastā nomas tiesību izsole

Izsoles noteikumi ŠEIT

171.20

Klātienē:  līdz 2019.gada 11.decembrim plkst. 16.30.

sanāksmju zālē A72019.gada 13.decembrī

plkst. 11.15.

 

zemes gabala 56960060059 -7,3895 ha,Vīpes pagastā nomas tiesību izsole

Izsoles noteikumi ŠEIT

332.53

Klātienē:  līdz 2019.gada 11.decembrim plkst. 16.30..

sanāksmju zālē A72019.gada 13.decembrī

plkst. 11.30.

 

zemes gabala 56460060558 -1,3955 ha, Atašienes pagastā nomas tiesību izsole

Izsoles noteikumi ŠEIT

55.82

Klātienē:  līdz 2019.gada 11.decembrim plkst. 16.30.

sanāksmju zālē A72019.gada 18.decembrī

plkst. 10.00

 

zemes gabala 56460060271 -1,3531 ha, Atašienes pagastā nomas tiesību izsole

Izsoles noteikumi ŠEIT

54.12

Klātienē:  līdz 2019.gada 11.decembrim plkst. 16.30.

sanāksmju zālē A72019.gada 18.decembrī

plkst. 10.15

 

zemes gabala 56460060499 -1,1782 ha, Atašienes pagastā nomas tiesību izsole

Izsoles noteikumi ŠEIT

47.13

Klātienē:  līdz 2019.gada 11.decembrim plkst. 16.30.

sanāksmju zālē A72019.gada 18.decembrī

plkst. 10.30

 

zemes gabala 56460060250 daļu -0,6 ha, Atašienes pagastā nomas tiesību izsole

Izsoles noteikumi ŠEIT

28.00

Klātienē:  līdz 2019.gada 11.decembrim plkst. 16.30.

sanāksmju zālē A72019.gada 18.decembrī

plkst. 10.45

 

 1. 28300194,29416240

 

Aktuālās izsoles Pārdošanas procesā

 

Īpašuma veids

Adrese/nosaukums, kadastra Nr., platība

Cena, EUR

Pieteikšanās termiņi

Izsoles datums/veids

Nekustamais īpašums

“Mežavoti 5”, Variešu pagasts, Krustpils novads, kadastra Nr. 5694 004 0111,  7.9 ha platībā, sastāvošu no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5694 004 0234.

22500

Elektroniskā: nākamā dienā pēc sludinājuma līdz 2020.gada 5.februāra plkst.17.00.

Klātienē: no 2020.gada 3.februāra līdz 2020.gada 5.februāra plkst. 17.00.

sanāksmju zālē A72020.gada 6.februārī

plkst. 10.00.

/ pārdošana izsole  ar augšupejošu soli

 

 

Aktuālās izsoles Pārdošanas procesā

 

Īpašuma veids

Adrese/nosaukums, kadastra Nr., platība

Cena, EUR

Pieteikšanās termiņi

Izsoles datums/veids

Nekustamais īpašums

 “Kirsīši”, Atašienes pagasts, Krustpils novads, kadastra Nr. 5646 004 0010, 32.14 ha platībā, sastāvošu no piecām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu:

1) 5646 004 0227 – 0.9 ha;

2)                       5646 006 024 -14.76 ha;

3)                       5646 006 0242 – 4.13 ha;

4)                       5646 006 0440 – 4.85 ha;

5)                       5646 006 0488-7.5ha

Domes sēdes lēmums ŠEIT

Izsoles noteikumi ŠEIT

Atskaite par nekustamā īpašuma novērtējumu ŠEIT

70200

 

Elektroniskā: nākamā dienā pēc sludinājuma līdz 2019.gada 4.decembra plkst.17.00.

Klātienē: no 2019.gada 2.decembra līdz 2019.gada 4.decembra plkst. 17.00.

sanāksmju zālē A72019.gada 5.decembrī

plkst. 10.00.

/ pārdošana par brīvu cenu (pirmpirkuma tiesīgai personai) vai izsole  ar augšupejošu soli

 

Nekustamais īpašums

Rīgas iela 115B, Jēkabpils, kadastra Nr. 5601 001 2874, 136 m2 un uz zemes esošo garāžu kadastra apzīmējums 5601 001 2874 001

Domes sēdes lēmums ŠEIT

Izsoles noteikumi ŠEIT

Atskaite par nekustamā īpašuma novērtējumu ŠEIT 

4500

Elektroniskā: nākamā dienā pēc sludinājuma līdz 2019.gada 4.decembra plkst.17.00.

Klātienē: no 2019.gada 2.decembra līdz 2019.gada 4.decembra plkst. 17.00.

sanāksmju zālē A72019.gada 5.decembrī

plkst. 10.10.

/ pārdošana izsole  ar augšupejošu soli

 

Nekustamais īpašums

“Mednieki”, Atašienes pagasts, Krustpils novads, kadastra Nr. 5646 010 0064,  93.2 ha platībā, sastāvošu no trīs zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu:

1)                       5646 010 0064 – 85 ha;

2)                       5646 010 0065- 8.7 ha;

3)                       5646 010 0066- 1.5 ha.

Domes sēdes lēmums ŠEIT

Izsoles noteikumi ŠEIT

Atskaite par nekustamā īpašuma novērtējumu ŠEIT

 

186 400

Elektroniskā: nākamā dienā pēc sludinājuma līdz 2019.gada 4.decembra plkst.17.00.

Klātienē: no 2019.gada 2.decembra līdz 2019.gada 4.decembra plkst. 17.00.

sanāksmju zālē A72019.gada 5.decembrī

plkst. 10.10.

/ pārdošana izsole  ar augšupejošu soli

 

 

 

 

Aktuālās izsoles:  Pārdošanas procesā

  

Tālr. 26627525

 

Īpašuma veids

Adrese/nosaukums, kadastra Nr., platība

Cena, EUR

Pieteikšanās termiņi

Izsoles datums/veids

Nekustamais īpašums

Zemes vienība “Zemturi 1”, Vīpes pagasts, Krustpils novads, kadastra Nr. 5696 003 0377, 3.05 ha platībā.

Domes sēdes lēmums ŠEIT

Izsoles noteikumi ŠEIT

7650

 

Elektroniskā: nākamā dienā pēc sludinājuma līdz 2019.gada 6.novembra plkst.17.00.

Klātienē: no 2019.gada 4.novembra līdz 2019.gada 6.novembra plkst. 17.00.

sanāksmju zālē A72019.gada 7.novembrī

plkst. 10.00.

/ pārdošana par brīvu cenu (pirmpirkuma tiesīgai personai) vai izsole  ar augšupejošu soli

 

Nekustamais īpašums

Zemes vienība ar mežaudzi “Mežavoti 5”, Variešu pagasts, Krustpils novads, kadastra Nr. 5694 004 0111, 7.9 ha platībā.

Domes sēdes lēmums ŠEIT

Izsoles noteikumi ŠEIT

Atskaite par nekustamā īpašuma novērtējumu ŠEIT

22500

Elektroniskā: nākamā dienā pēc sludinājuma līdz 2019.gada 6.novembra plkst.17.00.

Klātienē: no 2019.gada 4.novembra līdz 2019.gada 6.novembra plkst. 17.00.

sanāksmju zālē A72019.gada 7.novembrī

plkst. 10.10.

izsole  ar augšupejošu soli

 

Nekustamais īpašums

Zemes vienība ar mežaudzi “Mežavoti 2”, Variešu pagasts, Krustpils novads, kadastra Nr. 5694 003 0122,  4.54 ha platībā.

Domes sēdes lēmums ŠEIT

Izsoles noteikumi ŠEIT

Atskaite par nekustamā īpašuma novērtējumu ŠEIT

 

15000

Elektroniskā: nākamā dienā pēc sludinājuma līdz 2019.gada 6.novembra plkst.17.00.

Klātienē: no 2019.gada 4.novembra līdz 2019.gada 6.novembra plkst. 17.00.

sanāksmju zālē A72019.gada 7.novembrī

plkst. 10.20.

izsole  ar augšupejošu soli

 

Nekustamais īpašums

Apbūvēta zemes vienība  “Sauku ferma”, Variešu pagasts, Krustpils novads, kadastra Nr. 5694 003 0005,  0.29 ha platībā.

Domes sēdes lēmums ŠEIT

Izsoles noteikumi ŠEIT

700

Elektroniskā: nākamā dienā pēc sludinājuma līdz 2019.gada 6.novembra plkst.17.00.

Klātienē: no 2019.gada 4.novembra līdz 2019.gada 6.novembra plkst. 17.00.

sanāksmju zālē A72019.gada 7.novembrī

plkst. 10.40.

par brīvu cenu, reģistrējoties  vairākiem pretendentiem- izsole  ar augšupejošu soli

 

 

Aktuālās zemes nomas tiesību izsoles 

Adrese/nosaukums, kadastra Nr., platība

Izsoles sākumcena, EUR bez PVN

Pieteikšanās termiņi

Izsoles datums

zemes gabala 56460020014 – 2,0ha, Atašienes pagastā nomas tiesību izsole 

Izsoles noteikumi ŠEIT

80,00

Klātienē:  līdz 2019.gada 14.novembrim plkst. 16.30.

sanāksmju zālē A72019.gada 15.novembrī

plkst. 10.00.

 

zemes gabala 56460060154-2,2 ha, Atašienes pagastā nomas tiesību izsole

Izsoles noteikumi ŠEIT

88.00

Klātienē:  līdz 2019.gada 14.novembrim plkst. 16.30.

sanāksmju zālē A72019.gada 15.novembrī

plkst. 10.15.

 

zemes gabala 56460060591-0,7028 ha,Atašienes pagastā nomas tiesību izsole

Izsoles noteikumi ŠEIT

28.00

Klātienē:  līdz 2019.gada 14.novembrim plkst. 16.30.

sanāksmju zālē A72019.gada 15.novembrī

plkst. 10.30.

 

zemes gabala 56460060500-0,5612 ha, Atašienes pagastā nomas tiesību izsole

Izsoles noteikumi ŠEIT

22.45

Klātienē:  līdz 2019.gada 14.novembrim plkst. 16.30.

sanāksmju zālē A72019.gada 15.novembrī

plkst. 10.45.

 

zemes gabala 56460060501 -0,5639 ha,Atašienes pagastā nomas tiesību izsole

Izsoles noteikumi ŠEIT

22,55

Klātienē:  līdz 2019.gada 14.novembrim plkst. 16.30.

sanāksmju zālē A72019.gada 15.novembrī

plkst. 11.00.

 

 1. 28300194,29416240

JAUTĀT PAŠVALDĪBAI
Pasākumi
11.12.2019 plkst. 11.00, Krustpils novada pašvaldība
Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēde
11.12.2019 plkst. 13.00, Krustpils novada pašvaldība
Finanšu komitejas sēde
13.12.2019 plkst. 19.00, Krustpils pagasta kultūras namā
Eglītes iedegšana
18.12.2019 plkst. 16.00, Laukumā pie Variešu pagasta pārvaldes
Eglītes iedegšana
18.12.2019 plkst. 10.00, Krustpils novada pašvaldība
Domes sēde
21.12.2019 plkst. 11.00, Variešu kultūras namā
Svētku rīts ģimenēm ar bērniem
21.12.2019 plkst. 15.00, Antūžu kultūras nams
Svētku pēcpusdiena ģimenēm ar bērniem
25.12.2019 plkst. 22.00, Atašienes kultūras namā
Ziemassvētku BALLE – spēlē grupa “Vietu nav”
25.12.2019 plkst. 22.00, Vīpes klubā
Ziemassvētku balle kopā ar grupu “Sokrāta brīvdienas”...
25.12.2019 plkst.  11.00, Mežāres kultūras nams
Ziemassvētku eglīte pirmsskolas vecuma bērniem
25.12.2019 plkst. 22.00, Mežāres kultūras nams
Ziemassvētku groziņballe ar grupu ,,Zemeņu iela’’ no Cē...
25.12.2019 plkst. 18.00, Atašienes kultūras namā "Annas sāta"
Ziemassvētku koncerts “Ziemassvētkiem būt!”
26.12.2019 plkst. 11.00 un 13.00, Krustpils pagasta kultūras namā
Ziemassvētku eglītes pagasta bērniem
26.12.2019 plkst. 16.00, Vīpes klubā
Ziemassvētku pasākums Vīpes pirmsskolas vecuma bērniem...
26.12.2019 plkst. 12.00 un 15.00, Sūnu pamatskolas zālē
Ziemassvētku sarīkojums “Trīs sivēntiņi Ziemassvētkos”...
28.12.2019 plkst. 19.00 un 22.00, Variešu kultūras namā
Amatierkolektīvu koncerts un deju vakars
28.12.2019 plkst. 22.00, Zīlānu kultūras namā
“Diskoballe”
29.12.2019 plkst. 12,00, Atašienes kultūras namā "Annas sāta"
EGLĪTE BĒRNIEM – “Ziemassvētki vēlmju mežā”
30.12.2019 plkst. 19.00, Krustpils pagasta kultūras namā
Vecgada koncerts un balle
01.01.2020 plkst. 01.00, Mežāres kultūras nams
Jaungada nakts 2020
Krustpils Novadnieks, NOVEMBRIS 2019
Krustpils Novadnieks, OKTOBRIS 2019Krustpils Novadnieks, SEPTEMBRIS 2019Krustpils Novadnieks, AUGUSTS 2019
JAUTĀT PAŠVALDĪBAI
PašvaldībaSabiedrībaEkonomika un investīcijasTūrismsKultūraKontakti
 • Atašienes Sāpju Dievmātes Romas katoļu baznīca
 • Unguru (Medņu) Evaņģēliski luteriskā baznīca
 • Vaiķu akmens
 • Rogāļu grava
 • Jāņa Zalāna retro motociklu un senlietu kolekcija
 • Podnieku darbnīca
 • Kristakrūga skatu tornis
 • Asotes pilskalns
 • Laukezers
 • Endzeļu vecticībnieku draudzes lūgšanu nams
 • Dzirkaļu pilskalns
 • Marinzejas muiža
 • Marinzejas ezers
 • Silabebru ezers
 • Timsmales ezers
 • Baļotes ezers
 • Krustpils novads XXVI Vispārējos latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkos
 • Ielīgošana Asotes pilskalnā
 • Kur upes un ceļi krustojas
 • Kūku pagasta brīvdabas estrāde