Krustpils novads
“Gaiss bija brīnumaini dzidrs un tīrs, spīdēja saule, un mani visu ceļu, garām Zīlāniem, Jaunajai muižai, Kondrātiem, Stipriem līdz pat Stukuliem pavadīja nepārtraukta cīruļu dziesma. ”
V. Stukuls „Krustpilieša stāstījums"
“... augšpus pils, mālzemes muldā Daugavas labajā krastā, uzradās Krizburgas miestiņš – tirgotāju, amatnieku, maizes ceptuvju un lopu kautuvju ciemats, strūgu un plostu dzinēju apmetne.”
J. Niedre „Tai rītā mazā gaismiņā"
“Krustpils krāsas ir vienkāršas – māla sarkanā, zāles zaļā un ūdens zilā, ko sievietes senāk ieauda krusta rūtīs savos lindrakos. ”
Lūcija Ķuzāne "Esmu uzticīgs"
“Katram cilvēkam ir tāda vieta, kas paliek neizdzēšamā atmiņā, ko nekādi pasaules notikumi un pārliecīgie attālumi nespēj padarīt nesaredzamu”
Jānis Lejiņš "Spēlmaņu cilts"

Izsoles

Aktuālās izsoles Pārdošanas procesā

 

Īpašuma veids

Adrese/nosaukums, kadastra Nr., platība

Cena, EUR

Pieteikšanās termiņi

Izsoles datums/veids

Nekustamais īpašums

 “Kirsīši”, Atašienes pagasts, Krustpils novads, kadastra Nr. 5646 004 0010, 32.14 ha platībā, sastāvošu no piecām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu:

1) 5646 004 0227 – 0.9 ha;

2)                       5646 006 024 -14.76 ha;

3)                       5646 006 0242 – 4.13 ha;

4)                       5646 006 0440 – 4.85 ha;

5)                       5646 006 0488-7.5ha

Domes sēdes lēmums ŠEIT

Izsoles noteikumi ŠEIT

Atskaite par nekustamā īpašuma novērtējumu ŠEIT

70200

 

Elektroniskā: nākamā dienā pēc sludinājuma līdz 2019.gada 4.decembra plkst.17.00.

Klātienē: no 2019.gada 2.decembra līdz 2019.gada 4.decembra plkst. 17.00.

sanāksmju zālē A72019.gada 5.decembrī

plkst. 10.00.

/ pārdošana par brīvu cenu (pirmpirkuma tiesīgai personai) vai izsole  ar augšupejošu soli

 

Nekustamais īpašums

Rīgas iela 115B, Jēkabpils, kadastra Nr. 5601 001 2874, 136 m2 un uz zemes esošo garāžu kadastra apzīmējums 5601 001 2874 001

Domes sēdes lēmums ŠEIT

Izsoles noteikumi ŠEIT

Atskaite par nekustamā īpašuma novērtējumu ŠEIT 

4500

Elektroniskā: nākamā dienā pēc sludinājuma līdz 2019.gada 4.decembra plkst.17.00.

Klātienē: no 2019.gada 2.decembra līdz 2019.gada 4.decembra plkst. 17.00.

sanāksmju zālē A72019.gada 5.decembrī

plkst. 10.10.

/ pārdošana izsole  ar augšupejošu soli

 

Nekustamais īpašums

“Mednieki”, Atašienes pagasts, Krustpils novads, kadastra Nr. 5646 010 0064,  93.2 ha platībā, sastāvošu no trīs zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu:

1)                       5646 010 0064 – 85 ha;

2)                       5646 010 0065- 8.7 ha;

3)                       5646 010 0066- 1.5 ha.

Domes sēdes lēmums ŠEIT

Izsoles noteikumi ŠEIT

Atskaite par nekustamā īpašuma novērtējumu ŠEIT

 

186 400

Elektroniskā: nākamā dienā pēc sludinājuma līdz 2019.gada 4.decembra plkst.17.00.

Klātienē: no 2019.gada 2.decembra līdz 2019.gada 4.decembra plkst. 17.00.

sanāksmju zālē A72019.gada 5.decembrī

plkst. 10.10.

/ pārdošana izsole  ar augšupejošu soli

 

 

 

 

Aktuālās izsoles:  Pārdošanas procesā

  

Tālr. 26627525

 

Īpašuma veids

Adrese/nosaukums, kadastra Nr., platība

Cena, EUR

Pieteikšanās termiņi

Izsoles datums/veids

Nekustamais īpašums

Zemes vienība “Zemturi 1”, Vīpes pagasts, Krustpils novads, kadastra Nr. 5696 003 0377, 3.05 ha platībā.

Domes sēdes lēmums ŠEIT

Izsoles noteikumi ŠEIT

7650

 

Elektroniskā: nākamā dienā pēc sludinājuma līdz 2019.gada 6.novembra plkst.17.00.

Klātienē: no 2019.gada 4.novembra līdz 2019.gada 6.novembra plkst. 17.00.

sanāksmju zālē A72019.gada 7.novembrī

plkst. 10.00.

/ pārdošana par brīvu cenu (pirmpirkuma tiesīgai personai) vai izsole  ar augšupejošu soli

 

Nekustamais īpašums

Zemes vienība ar mežaudzi “Mežavoti 5”, Variešu pagasts, Krustpils novads, kadastra Nr. 5694 004 0111, 7.9 ha platībā.

Domes sēdes lēmums ŠEIT

Izsoles noteikumi ŠEIT

Atskaite par nekustamā īpašuma novērtējumu ŠEIT

22500

Elektroniskā: nākamā dienā pēc sludinājuma līdz 2019.gada 6.novembra plkst.17.00.

Klātienē: no 2019.gada 4.novembra līdz 2019.gada 6.novembra plkst. 17.00.

sanāksmju zālē A72019.gada 7.novembrī

plkst. 10.10.

izsole  ar augšupejošu soli

 

Nekustamais īpašums

Zemes vienība ar mežaudzi “Mežavoti 2”, Variešu pagasts, Krustpils novads, kadastra Nr. 5694 003 0122,  4.54 ha platībā.

Domes sēdes lēmums ŠEIT

Izsoles noteikumi ŠEIT

Atskaite par nekustamā īpašuma novērtējumu ŠEIT

 

15000

Elektroniskā: nākamā dienā pēc sludinājuma līdz 2019.gada 6.novembra plkst.17.00.

Klātienē: no 2019.gada 4.novembra līdz 2019.gada 6.novembra plkst. 17.00.

sanāksmju zālē A72019.gada 7.novembrī

plkst. 10.20.

izsole  ar augšupejošu soli

 

Nekustamais īpašums

Apbūvēta zemes vienība  “Sauku ferma”, Variešu pagasts, Krustpils novads, kadastra Nr. 5694 003 0005,  0.29 ha platībā.

Domes sēdes lēmums ŠEIT

Izsoles noteikumi ŠEIT

700

Elektroniskā: nākamā dienā pēc sludinājuma līdz 2019.gada 6.novembra plkst.17.00.

Klātienē: no 2019.gada 4.novembra līdz 2019.gada 6.novembra plkst. 17.00.

sanāksmju zālē A72019.gada 7.novembrī

plkst. 10.40.

par brīvu cenu, reģistrējoties  vairākiem pretendentiem- izsole  ar augšupejošu soli

 

 

Aktuālās zemes nomas tiesību izsoles 

Adrese/nosaukums, kadastra Nr., platība

Izsoles sākumcena, EUR bez PVN

Pieteikšanās termiņi

Izsoles datums

zemes gabala 56460020014 – 2,0ha, Atašienes pagastā nomas tiesību izsole 

Izsoles noteikumi ŠEIT

80,00

Klātienē:  līdz 2019.gada 14.novembrim plkst. 16.30.

sanāksmju zālē A72019.gada 15.novembrī

plkst. 10.00.

 

zemes gabala 56460060154-2,2 ha, Atašienes pagastā nomas tiesību izsole

Izsoles noteikumi ŠEIT

88.00

Klātienē:  līdz 2019.gada 14.novembrim plkst. 16.30.

sanāksmju zālē A72019.gada 15.novembrī

plkst. 10.15.

 

zemes gabala 56460060591-0,7028 ha,Atašienes pagastā nomas tiesību izsole

Izsoles noteikumi ŠEIT

28.00

Klātienē:  līdz 2019.gada 14.novembrim plkst. 16.30.

sanāksmju zālē A72019.gada 15.novembrī

plkst. 10.30.

 

zemes gabala 56460060500-0,5612 ha, Atašienes pagastā nomas tiesību izsole

Izsoles noteikumi ŠEIT

22.45

Klātienē:  līdz 2019.gada 14.novembrim plkst. 16.30.

sanāksmju zālē A72019.gada 15.novembrī

plkst. 10.45.

 

zemes gabala 56460060501 -0,5639 ha,Atašienes pagastā nomas tiesību izsole

Izsoles noteikumi ŠEIT

22,55

Klātienē:  līdz 2019.gada 14.novembrim plkst. 16.30.

sanāksmju zālē A72019.gada 15.novembrī

plkst. 11.00.

 

 1. 28300194,29416240

JAUTĀT PAŠVALDĪBAI
Pasākumi
13.11.2019 plkst. 11.00, Krustpils novada pašvaldība
Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēde
13.11.2019 plkst. 13.00, Krustpils novada pašvaldība
Finanšu komitejas sēde
15.11.2019 plkst. 19.00, Zīlānu kultūras namā
Dzejas un dziesmu koncertprogramma "Es šonakt sēdēšu uz...
16.11.2019 plkst. 16.00, Vīpes pagasts
Vara Vētras koncerts “Viena skaista mirkļa dēļ “...
16.11.2019 plkst. 19,00, Atašienes kultūras namā "Annas sāta"
Latvijas dzimšanas dienai veltīts svētku koncerts "Mīla...
16.11.2019 plkst. 19.00 un 22.00, Antūžu kultūras nams
Latvijas dzimšanas dienai veltīts pasākums - koncerts "...
17.11.2019 plkst. 17,00, Mežāres kultūras nams
Latvijas Republikas proklamēšanas 101.gadadienas svinīb...
20.11.2019 plkst. 10.00, Krustpils novada pašvaldība
Domes sēde
26.11.2019 plkst. 19.19, Krustpils pagasta kultūras namā Spunģēnos
Izrāde "Trīnes Grēki"
Krustpils Novadnieks, OKTOBRIS 2019
Krustpils Novadnieks, SEPTEMBRIS 2019Krustpils Novadnieks, AUGUSTS 2019Krustpils Novadnieks, JŪLIJS 2019
JAUTĀT PAŠVALDĪBAI
PašvaldībaSabiedrībaEkonomika un investīcijasTūrismsKultūraKontakti
 • Atašienes Sāpju Dievmātes Romas katoļu baznīca
 • Unguru (Medņu) Evaņģēliski luteriskā baznīca
 • Vaiķu akmens
 • Rogāļu grava
 • Jāņa Zalāna retro motociklu un senlietu kolekcija
 • Podnieku darbnīca
 • Kristakrūga skatu tornis
 • Asotes pilskalns
 • Laukezers
 • Endzeļu vecticībnieku draudzes lūgšanu nams
 • Dzirkaļu pilskalns
 • Marinzejas muiža
 • Marinzejas ezers
 • Silabebru ezers
 • Timsmales ezers
 • Baļotes ezers
 • Krustpils novads XXVI Vispārējos latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkos
 • Ielīgošana Asotes pilskalnā
 • Kur upes un ceļi krustojas
 • Kūku pagasta brīvdabas estrāde