Krustpils novads
“Katram cilvēkam ir tāda vieta, kas paliek neizdzēšamā atmiņā, ko nekādi pasaules notikumi un pārliecīgie attālumi nespēj padarīt nesaredzamu”
Jānis Lejiņš "Spēlmaņu cilts"
“Krustpils krāsas ir vienkāršas – māla sarkanā, zāles zaļā un ūdens zilā, ko sievietes senāk ieauda krusta rūtīs savos lindrakos. ”
Lūcija Ķuzāne "Esmu uzticīgs"
“... augšpus pils, mālzemes muldā Daugavas labajā krastā, uzradās Krizburgas miestiņš – tirgotāju, amatnieku, maizes ceptuvju un lopu kautuvju ciemats, strūgu un plostu dzinēju apmetne.”
J. Niedre „Tai rītā mazā gaismiņā"
“Gaiss bija brīnumaini dzidrs un tīrs, spīdēja saule, un mani visu ceļu, garām Zīlāniem, Jaunajai muižai, Kondrātiem, Stipriem līdz pat Stukuliem pavadīja nepārtraukta cīruļu dziesma. ”
V. Stukuls „Krustpilieša stāstījums"

Izsoles

28.09.2017  plkst.10.00 Krustpils novada domes A7 telpā

NEAPBŪVĒTĀ ZEMES GABALA DAĻU( Nr.92, Nr.65, Nr.63, Nr.64, Nr.90 un Nr.93) VARIEŠU PAGASTĀ AR KADASTRA APZĪMĒJUMU 5694 008 0165 ZEMES NOMAS TIESĪBU IZSOLE:

                                      zemes vienības daļas Nr.92   ar nomas platību 0,4 ha

                                      zemes vienības daļas Nr.65  ar nomas platību 1,1 ha

                                      zemes vienības daļas Nr.63  ar nomas platību 0,35 ha

                                      zemes vienības daļas Nr.64  ar nomas platību 0,3 ha

                                      zemes vienības daļas Nr.90  ar nomas platību 0,55 ha 

                                      zemes vienības daļas Nr.93  ar nomas platību 2,0  ha

 

ar izsoles noteikumiem iepazīties ŠEIT

 


 

Krustpils novada dome rīko– kustamai mantai – automobilim   AUDI A6, 1.reģistrācijas datums 06.03.1997., valsts reģistrācijas numurs HK 9813 nobraukums 382440 km, pārdošanu mutiskā izsolē,  ar augšupejošu soli.

 

            Izsoles sākumcena - EUR 650.00,

            Izsoles nodrošinājums – 10% no sākumcenas (65 EUR),

            Dalības maksa – EUR 15,

            Izsoles solis – EUR 50.

            Izsole ar augšupejošu soli notiks 2017.gada 06.oktobrī plkst. 10.30 Krustpils novada domē,  norādītā telpā/ sēžu zālē, Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī.

            Izsoles nodrošinājuma un dalības summa par izsoli iemaksājama  no 2017.gada 02.oktobra līdz izsolei Krustpils novada domes (Reģ.Nr. 90009118116) norēķinu kontā Nr. LV55 UNLA 0050 0143 2307 5, AS "SEB banka", bankas kods UNLALV2X. Tālrunis uzziņām 65237625, ar izsoles nolikumu iepazīties var interneta mājas lapā ŠEIT

 

25.09.2017.

 


 

Krustpils novada dome rīko– kustamai mantai – automobilim   NISSAN PATROL, 1.reģistrācijas datums 29.10.1999., valsts reģistrācijas numurs PO7948, nobraukums 342268 km, pārdošanu mutiskā izsolē,  ar augšupejošu soli.

 

            Izsoles sākumcena - EUR 1 680.00,

            Izsoles nodrošinājums – 10% no sākumcenas (680 EUR),

            Dalības maksa – EUR 15,

            Izsoles solis – EUR 100.

            Izsole ar augšupejošu soli notiks 2017.gada 13.oktobrī plkst. 10.00 Krustpils novada domē,  norādītā telpā/ sēžu zālē, Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī.

            Izsoles nodrošinājuma un dalības summa par izsoli iemaksājama no 2017.gada 10.oktobra līdz izsolei Krustpils novada domes (Reģ.Nr. 90009118116) norēķinu kontā Nr. LV55 UNLA 0050 0143 2307 5, AS "SEB banka", bankas kods UNLALV2X. Tālrunis uzziņām 65237625, ar izsoles nolikumu iepazīties var interneta mājas lapā ŠEIT

25.09.2017.

 


 

 Krustpils novada dome rīko– zemes “Viesuļi” (kadastra Nr. 5694 008 0256), Variešu pagastā, Krustpils novadā, 5.95 ha platībā, pārdošanu mutiskā izsolē,  ar augšupejošu soli.

            Izsoles sākumcena - EUR 12 500.00,

            Izsoles nodrošinājums – 10% no sākumcenas (1250 EUR),

            Dalības maksa – EUR 30,

            Izsoles solis – EUR 200.                       

            Izsole notiks 2017.gada 10.novembrī plkst. 10.00 Krustpils novada domē,  norādītā telpā/ sēžu zālē, Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī.

            Izsoles nodrošinājuma un dalības summa par izsoli iemaksājama līdz no 2017.gada 06.novembra līdz 2017.gada 08.novembrim plkst.17.00 Krustpils novada domes (Reģ.Nr. 90009118116) norēķinu kontā Nr. LV55 UNLA 0050 0143 2307 5, AS "SEB banka", bankas kods UNLALV2X. Tālrunis uzziņām 65237625, ar izsoles nolikumu iepazīties var interneta mājas lapā ŠEIT

 

25.09.2017.

 


 

  Krustpils novada dome rīko–zemes vienības ar mežaudzi “Aiviekstes mežs” (kadastra Nr. 5694 001 0121), 5.02 ha platībā, pārdošanu mutiskā izsolē,  ar augšupejošu soli.

            Izsoles sākumcena - EUR 16 200.00,

            Izsoles nodrošinājums – 10% no sākumcenas (1620 EUR),

            Dalības maksa – EUR 50,

            Izsoles solis – EUR 200.                       

            Izsole notiks 2017.gada 10.novembrī plkst. 10.15 Krustpils novada domē,  norādītā telpā/ sēžu zālē, Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī.

            Izsoles nodrošinājuma un dalības summa par izsoli iemaksājama līdz no 2017.gada 06.novembra līdz 2017.gada 08.novembrim plkst.17.00 Krustpils novada domes (Reģ.Nr. 90009118116) norēķinu kontā Nr. LV55 UNLA 0050 0143 2307 5, AS "SEB banka", bankas kods UNLALV2X. Tālrunis uzziņām 65237625, ar izsoles nolikumu iepazīties var interneta mājas lapā ŠEIT

25.09.2017.

 

Krustpils novada dome rīko–zemes Rudens iela 3, Jēkabpilī (kadastra Nr. 5601 001 1952), 12.5241 ha platībā, pārdošanu mutiskā izsolēar augšupejošu soli.

            Izsoles sākumcena - EUR 20 700.00,

            Izsoles nodrošinājums – 10% no sākumcenas (2070 EUR),

            Dalības maksa – EUR 50,

            Izsoles solis – EUR 500.                       

            Izsole notiks 2017.gada 06.oktobrī plkst. 11.00 Krustpils novada domē,  norādītā telpā/ sēžu zālē, Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī.

            Izsoles nodrošinājuma un dalības summa par izsoli iemaksājama no 2017.gada 02.oktobra līdz 2017.gada 04.oktobrim plkst.17.00 Krustpils novada domes (Reģ.Nr. 90009118116) norēķinu kontā Nr. LV55 UNLA 0050 0143 2307 5, AS "SEB banka", bankas kods UNLALV2X. Tālrunis uzziņām 65237625, ar izsoles nolikumu iepazīties var ŠEIT

22.08.2017.

 


 

Krustpils novada pašvaldība rīko – apbūvētas zemes vienības “Stacijas laukums” (kadastra Nr. 5668 007 0238) Krustpils pagastā, Krustpils novadā, 2.98 ha platībā, pārdošanu mutiskā izsolēar augšupejošu soli.

            Izsoles sākumcena - EUR 29 800.00,

            Izsoles nodrošinājums – 10% no sākumcenas (2980 EUR),

            Dalības maksa – EUR 50,

            Izsoles solis – EUR 200.                       

            Izsole notiks 2017.gada 06.oktobrī plkst. 10.00 Krustpils novada domē,  norādītā telpā/ sēžu zālē, Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī.

            Izsoles nodrošinājuma un dalības summa par izsoli iemaksājama no 2017.gada 02.oktobra līdz 2017.gada 04.oktobrim plkst.17.00 Krustpils novada domes (Reģ.Nr. 90009118116) norēķinu kontā Nr. LV55 UNLA 0050 0143 2307 5, AS "SEB banka", bankas kods UNLALV2X. Tālrunis uzziņām 65237625, ar izsoles nolikumu iepazīties var ŠEIT

22.08.2017.

 


 

Krustpils novada pašvaldība rīko izsoli – kustamai mantai – automobilim NISSAN PATROL, 1.reģistrācijas datums 29.10.1999., valsts reģistrācijas numurs PO7948, nobraukums 342268 km, pārdošanu mutiskā izsolēar augšupejošu soli.

            Izsoles sākumcena - EUR 2 100.00,

            Izsoles nodrošinājums – 10% no sākumcenas (210 EUR),

            Dalības maksa – EUR 15,

            Izsoles solis – EUR 100.

            Izsole ar augšupejošu soli notiks 2017.gada 08.septembrī plkst. 10.00 Krustpils novada domē,  norādītā telpā/ sēžu zālē, Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī.

            Izsoles nodrošinājuma un dalības summa par izsoli iemaksājama no 2017.gada 04.septembra līdz izsolei Krustpils novada domes (Reģ.Nr. 90009118116) norēķinu kontā Nr. LV55 UNLA 0050 0143 2307 5, AS "SEB banka", bankas kods UNLALV2X. Tālrunis uzziņām 65237625, ar izsoles nolikumu iepazīties var ŠEIT

22.08.2017

 


 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Spunģēni-Daugavieši”, vienotais reģ.Nr. 45403015460 rīko–automašīnas – ŠKODA OCTAVIA, 1.reģistrācijas gads 2007., valsts reģistrācijas numurs JU -2801, pārdošanu mutiskā izsolē,  ar augšupejošu soli.

            Izsoles sākumcena - EUR 3 950,

            Izsoles nodrošinājums – 10% no sākumcenas (395 EUR),

            Dalības maksa – EUR 15,

            Izsoles solis – EUR 50.

            Izsole ar augšupejošu soli notiks 2017.gada 27.jūnijā plkst. 10.00 ,  SIA “Spunģēni-Daugavieši”, jur.adresē, Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, A1.kabinetā.

 

Izsoles nodrošinājuma un dalības summa par izsoli iemaksājama no 2017.gada 26.jūnijam līdz izsoles dienai SIA “Spunģēni-Daugavieši”, (Reģ.Nr. 45403015460) norēķinu kontā Nr. LV41 PARX 0013 2848 3000 1, AS "SEB banka", bankas kods UNLALV2X. Tālrunis uzziņām 26634684 (Andris Rutko), ar izsoles nolikumu iepazīties var šeit un izsoles pieteikuma veidlapa šeit. 

 

 


 

Krustpils novada dome rīko– zemes vienības “Silavu Daugaviņa” (kadastra Nr. 5670 006 0309) ar apbūvi – vienstāvu dzīvojamo māju (kadastra apzīmējums 5670 006 0309 001), kas atrodas  Kūku pagastā, Krustpils novadā, pārdošanu mutiskā izsolēar augšupejošu soli.

            Izsoles sākumcena - EUR 2400.00,

            Izsoles nodrošinājums – 10% no sākumcenas (240 EUR),

            Dalības maksa – EUR 30,

            Izsoles solis – EUR 200.                       

            Izsole notiks 2017.gada 14.jūlijā plkst. 10.00 Krustpils novada domē,  norādītā telpā/ sēžu zālē, Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī.

            Izsoles nodrošinājuma un dalības summa par izsoli iemaksājama līdz no 2017.gada 10.jūlija līdz 2017.gada 12.jūlija plkst.17.00 Krustpils novada domes (Reģ.Nr. 90009118116) norēķinu kontā Nr. LV55 UNLA 0050 0143 2307 5, AS "SEB banka", bankas kods UNLALV2X. Uz izsoli piesakās uz e-pastu: ilze.stupane@krustpils.lv. Tālrunis uzziņām 65237625, ar izsoles nolikumu iepazīties var interneta mājas lapā http://www.krustpils.lv.

 

Pielikumā izsoles noteikumi

 


 

      Krustpils novada pašvaldība pārdod par brīvu cenu:

1.1.    Automobiļa (kravas kaste)  VW Transporter, valsts reģ.Nr.  GA 1445, VIN WV2ZZZ70ZSH016865, par pārdošanas cenu EUR  680 ;

1.2.    Vieglā pasažieru automobiļa VW PASSAT, valsts reģ.Nr. GB 2591, VIN  WVWZZZ3BZ2P181519, par  pārdošanas cenu EUR  750.

      Sludinājumu par kustamās mantas pārdošanu par brīvu cenu publicēt Krustpils  laikrakstā, mājas lapā, nosakot, ka pieteikums par automobiļu pirkšanu iesniedzams Krustpils novada pašvaldībā Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, piecu darba dienu laikā no sludinājuma publicēšanas laikrakstā (bet ne vēlāk kā līdz 16.06.2017.) vai nosūtot uz e-pastu: ilze.stupane@krustpils.lv.

      Ja piecu darba dienu laikā pēc minētā sludinājuma publicēšanas piesakās vairāki pircēji, rīkojama izsole „Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā” noteiktajā kārtībā.

 

 


 

Privatizācijas aģentūra pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli valsts dzīvokļa īpašumu Nr.2 “Dzelzceļa ēka 759.km”, Atašienes pagastā, Krustpils novadā, kadastra Nr.5646 900 0005, – sākumcena EUR 80.00, nodrošinājums EUR 8.00, izsole 02.06.2017. plkst.13-00, pieteikšanās līdz 22.05.2017. plkst.16‑00.

Pirmpirkuma tiesīgo personu nav. Izsoles notiek Privatizācijas aģentūrā, K.Valdemāra ielā 31, Rīgā. Nodrošinājums jāiemaksā līdz pieteikuma iesniegšanai. Izsoles noteikumi pieejami www.pa.gov.lv/izsoles. Pirkuma apmaksa: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem. Informācija par apskati – 67021348; 67021413; 67021300.

 


 

Krustpils novada dome rīko– zemes vienības “Silavu Daugaviņa” (kadastra Nr. 5670 006 0309) ar apbūvi – vienstāvu dzīvojamo māju (kadastra apzīmējums 5670 006 0309 001), kas atrodas  Kūku pagastā, Krustpils novadā, pārdošanu mutiskā izsolē,  ar augšupejošu soli.

                Izsoles sākumcena - EUR 3840.00,

                Izsoles nodrošinājums – 10% no sākumcenas (384 EUR),

                Dalības maksa – EUR 30,

                Izsoles solis – EUR 200.                                    

                Izsole notiks 2017.gada 21.aprīlī plkst. 10.00 Krustpils novada domē,  norādītā telpā/ sēžu zālē, Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī.

                Izsoles nodrošinājuma un dalības summa par izsoli iemaksājama līdz 2017.gada 20.aprīli Krustpils novada domes (Reģ.Nr. 90009118116) norēķinu kontā Nr. LV55 UNLA 0050 0143 2307 5, AS "SEB banka", bankas kods UNLALV2X. Tālrunis uzziņām 65237625, ar izsoles nolikumu iepazīties var ŠEIT

 

 


 

Krustpils novada dome rīko– zemes vienības (kadastra Nr. 5646 005 0002, apzīmējums : 5646 005 0068), “Kalna Meldri”, kas atrodas  Atašienes pagastā, Krustpils novadā, pārdošanu mutiskā izsolē,  ar augšupejošu soli.

 

           Izsoles sākumcena - EUR 6 400.00,

           Izsoles nodrošinājums – 10% no sākumcenas (640 EUR),

           Dalības maksa – EUR 30,

           Izsoles solis – EUR 100.

           Izsole ar augšupejošu soli notiks 2017.gada 10.martā plkst. 11.30 Krustpils novada domē,  norādītā telpā/ sēžu zālē, Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī.

           Izsoles nodrošinājuma un dalības summa par izsoli iemaksājama līdz 2017.gada 9.marta Krustpils novada domes (Reģ.Nr. 90009118116) norēķinu kontā Nr. LV55 UNLA 0050 0143 2307 5, AS "SEB banka", bankas kods UNLALV2X. Tālrunis uzziņām 65237625, ar izsoles nolikumu iepazīties šeit.

26.01.2017.

 

 


 

Krustpils novada dome rīko– zemes vienības (kadastra Nr. 5646 005 0047), “Lejas Meldri”, kas atrodas  Atašienes pagastā, Krustpils novadā, pārdošanu mutiskā izsolē,  ar augšupejošu soli.

           Izsoles sākumcena - EUR 32 300,

           Izsoles nodrošinājums – 10% no sākumcenas (3 230 EUR),

           Dalības maksa – EUR 30,

           Izsoles solis – EUR 200.

           Izsole ar augšupejošu soli notiks 2017.gada 10.martā plkst. 11,00 Krustpils novada domē,  norādītā telpā/ sēžu zālē, Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī.

           Izsoles nodrošinājuma un dalības summa par izsoli iemaksājama līdz 2017.gada 9.marta Krustpils novada domes (Reģ.Nr. 90009118116) norēķinu kontā Nr. LV55 UNLA 0050 0143 2307 5, AS "SEB banka", bankas kods UNLALV2X. Tālrunis uzziņām 65237625, ar izsoles nolikumu iepazīties šeit.

26.01.2017.

 


 

Krustpils novada dome rīko– zemes vienības “Silavu Daugaviņa” (kadastra Nr. 5670 006 0309) ar apbūvi – vienstāvu dzīvojamo māju (kadastra apzīmējums 5670 006 0309 001), kas atrodas  Kūku pagastā, Krustpils novadā, pārdošanu mutiskā izsolē,  ar augšupejošu soli.

           Izsoles sākumcena - EUR 4 800.00,

           Izsoles nodrošinājums – 10% no sākumcenas (480 EUR),

           Dalības maksa – EUR 30,

           Izsoles solis – EUR 200.

           Izsole notiks 2017.gada 10.martā plkst. 10.45 Krustpils novada domē,  norādītā telpā/ sēžu zālē, Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī.

           Izsoles nodrošinājuma un dalības summa par izsoli iemaksājama līdz 2017.gada 9.martam Krustpils novada domes (Reģ.Nr. 90009118116) norēķinu kontā Nr. LV55 UNLA 0050 0143 2307 5, AS "SEB banka", bankas kods UNLALV2X. Tālrunis uzziņām 65237625, ar izsoles nolikumu iepazīties šeit.

26.01.2017.

 

 


 

 

Paziņojums par nekustamā īpašuma izsoli

 

Krustpils novada dome rīko– zemes vienības ar mežaudzi “Silāres”  ar kadastra Nr. 5694 004 0063(kadastra apzīmējumu 5694 004 0063)- 5,8 ha platībā, kas atrodas  Variešu pagastā, Krustpils novadā, pārdošanu mutiskā izsolē,  ar augšupejošu soli.

           Izsoles sākumcena - EUR 26 500.00,

           Izsoles nodrošinājums – 10% no sākumcenas (2 650 EUR),

           Dalības maksa – EUR 50,

           Izsoles solis – EUR 200.

           Izsole ar augšupejošu soli notiks 2017.gada 10.martā plkst. 10.15 Krustpils novada domē,  norādītā telpā/ sēžu zālē, Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī.

           Izsoles nodrošinājuma un dalības summa par izsoli iemaksājama līdz 2017.gada 9.marta Krustpils novada domes (Reģ.Nr. 90009118116) norēķinu kontā Nr. LV55 UNLA 0050 0143 2307 5, AS "SEB banka", bankas kods UNLALV2X. Tālrunis uzziņām 65237625, ar izsoles nolikumu iepazīties šeit.

26.01.2017.

 

 


 

 

Krustpils novada dome rīko– kustamai mantai – mikroautobusam  VW TRANSPORTER, 1.reģistrācijas gads 1999., valsts reģistrācijas numurs HR 9328,  nobraukums 393278 km, pārdošanu mutiskā izsolē,  ar augšupejošu soli.

 

           Izsoles sākumcena - EUR 2 000.00,

           Izsoles nodrošinājums – 10% no sākumcenas (200 EUR),

           Dalības maksa – EUR 15,

           Izsoles solis – EUR 100.

           Izsole ar augšupejošu soli notiks 2017.gada 17.februārim plkst. 10.00 Krustpils novada domē,  norādītā telpā/ sēžu zālē, Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī.

           Izsoles nodrošinājuma un dalības summa par izsoli iemaksājama līdz 2017.gada 13.februārim Krustpils novada domes (Reģ.Nr. 90009118116) norēķinu kontā Nr. LV55 UNLA 0050 0143 2307 5, AS "SEB banka", bankas kods UNLALV2X. Tālrunis uzziņām 65237625, ar izsoles nolikumu iepazīties šeit.

26.01.2017.


 

 


 

Paziņojums par kustamās mantas (cirsmas)  izsoli

Krustpils novada dome rīko kustamas mantas – nekustamajā īpašumā “Vecā Skola”, Kūku pagasts, Krustpils novads, ar kadastra Nr. 5670 003 0160, mutisku cirsmu izsoli,  ar augšupejošu soli.

            Izsoles sākumcena - EUR 7 000.00,

            Izsoles nodrošinājums – 10% no sākumcenas (700 EUR),

            Dalības maksa – EUR 30,

            Izsoles solis – EUR 200.

            Izsole ar augšupejošu soli notiks 2017.gada 10.februārī plkst. 10.00 Krustpils novada pašvaldībā norādītā telpā/ sēžu zālē, Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī.

            Izsoles nodrošinājuma un dalības summa par izsoli iemaksājama līdz 2017.gada 10.februārim Krustpils novada domes (Reģ.Nr. 90009118116) norēķinu kontā Nr. LV55 UNLA 0050 0143 2307 5, AS "SEB banka", bankas kods UNLALV2X. Tālrunis uzziņām 65237625, ar izsoles nolikumu iepazīties šeit.

 


 

Paziņojums par nekustamā īpašuma izsoli

Krustpils novada dome rīko– dzīvokļa Nr.1, “Kūkās Nr.2”,  Kūkās, Kūku pagastā, Krustpils novadā, mutisku  izsoli, ar augšupejošu soli. Nekustamā īpašuma  kadastra Nr. 5670 900 8481, dzīvokļa platībā 42.2 m2, kopīpašuma domājamā daļa 422/5468 no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas un zemes gabala.

            Izsoles sākumcena - EUR 5 700.00,

            Izsoles nodrošinājums – 10% no sākumcenas (570 EUR),

            Dalības maksa – EUR 30,

            Izsoles solis – EUR 50.

            Izsole ar augšupejošu soli notiks 2017.gada 10.martā plkst. 10.00 Krustpils novada pašvaldībā sēžu zālē, Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī.

            Izsoles nodrošinājuma un dalības summa par izsoli iemaksājama līdz 2017.gada 10.martam Krustpils novada domes (Reģ.Nr. 90009118116) norēķinu kontā Nr. LV55 UNLA 0050 0143 2307 5, AS "SEB banka", bankas kods UNLALV2X. Tālrunis uzziņām 65237625, ar izsoles nolikumu iepazīties šeit.

 


 

Paziņojums par nekustamā īpašuma izsoli

 

Krustpils novada dome rīko nekustamā īpašuma (starpgabalu ar mežaudzi)   "Mežavoti 10" Variešu pagastā, Krustpils novadā, mutisku  izsoli, ar augšupejošu soli. Nekustamā īpašuma ar  kadastra Nr.5694 006 0367  platība ir 6,5 ha.

            Izsoles sākumcena - EUR 7 700.00,

            Izsoles nodrošinājums – 10% no sākumcenas,

            Dalības maksa – EUR 30,

            Izsoles solis – EUR 150.

            Izsole ar augšupejošu soli notiks 2017.gada 13.janvārī plkst. 10.00 Krustpils novada domē Rīgas  ielā 150a, Jēkabpilī, sanāksmju zālē A7.

            Izsoles nodrošinājuma un dalības summa par izsoli iemaksājama līdz 2017.gada 11.janvārim Krustpils novada domes (Reģ.Nr. 90009118116) norēķinu kontā Nr. LV55 UNLA 0050 0143 2307 5, AS "SEB banka", bankas kods UNLALV2X. Tālrunis uzziņām 65237625, ar izsoles nolikumu iepazīties šeit.

 23.11.2016.

 


 

Krustpils novada dome rīko nekustamā īpašuma (starpgabalu ar mežaudzi)   "Mežavoti 8" Variešu pagastā, Krustpils novadā, mutisku  izsoli, ar augšupejošu soli. Nekustamā īpašuma ar  kadastra Nr.5694 005 0194 platība ir 15.2 ha.

            Izsoles sākumcena - EUR 43 526.05,

            Izsoles nodrošinājums – 10% no sākumcenas,

            Dalības maksa – EUR 30,

            Izsoles solis – EUR 150.

            Izsole ar augšupejošu soli notiks 2016.gada 11.novembrī plkst. 10.00 Krustpils novada domē Rīgas  ielā 150a, Jēkabpilī, sanāksmju zālē A7.

            Izsoles nodrošinājuma un dalības summa par izsoli iemaksājama līdz 2016.gada 9.novembrim Krustpils novada domes (Reģ.Nr. 90009118116) norēķinu kontā Nr. LV55 UNLA 0050 0143 2307 5, AS "SEB banka", bankas kods UNLALV2X. Tālrunis uzziņām 65237625, ar izsoles nolikumu iepazīties šeit.

 28.09.2016.

 

 


 

Krustpils novada dome rīko nekustamā īpašuma (starpgabalu ar mežaudzi)   "Mežavoti 10" Variešu pagastā, Krustpils novadā, mutisku  izsoli, ar augšupejošu soli. Nekustamā īpašuma ar  kadastra Nr.5694 006 0367  platība ir 6,5 ha.

            Izsoles sākumcena - EUR 10 358.06,

            Izsoles nodrošinājums – 10% no sākumcenas,

            Dalības maksa – EUR 30,

            Izsoles solis – EUR 150.

            Izsole ar augšupejošu soli notiks 2016.gada 11.novembrī plkst. 10.15 Krustpils novada domē Rīgas  ielā 150a, Jēkabpilī, sanāksmju zālē A7.

            Izsoles nodrošinājuma un dalības summa par izsoli iemaksājama līdz 2016.gada 9.novembrim Krustpils novada domes (Reģ.Nr. 90009118116) norēķinu kontā Nr. LV55 UNLA 0050 0143 2307 5, AS "SEB banka", bankas kods UNLALV2X. Tālrunis uzziņām 65237625, ar izsoles nolikumu iepazīties šeit.

 28.09.2016.

 


 

Paziņojums par nekustamā īpašuma izsoli

Krustpils novada dome rīko nekustamā īpašuma    "Saulītes" Kūku pagastā, Krustpils novadā, mutisku  izsoli, ar augšupejošu soli. Nekustamā īpašuma ar kadastra Nr.5670 001 0126 platībā ir 1,5 ha.       Izsoles sākumcena - EUR 3 999.57.

Izsoles nodrošinājums – 10% no sākumcenas,

Dalības maksa – EUR 30,

Izsoles solis – EUR 150.

Izsole ar augšupejošu soli notiks 2016.gada 9.septembrī plkst. 10.00 Krustpils novada domē Rīgas  ielā 150a, Jēkabpilī, sanāksmju zālē A7.

Izsoles nodrošinājuma un dalības summa par izsoli iemaksājama līdz 2016.gada 7.septembrim Krustpils novada domes (Reģ.Nr. 90009118116) norēķinu kontā Nr. LV55 UNLA 0050 0143 2307 5, AS "SEB banka", bankas kods UNLALV2X. Tālrunis uzziņām 65237625, ar izsoles nolikumu iepazīties šeit.

22.07.2016.

 


 

Paziņojums par izsoli

Krustpils novada dome rīko nekustamā īpašuma (starpgabalu ar mežaudzi)   "Mežavoti 12" Variešu pagastā, Krustpils novadā, mutisku  izsoli, ar augšupejošu soli. Nekustamā īpašuma ar kadastra Nr.5694 008 0159 platība ir  1,5 ha.

Izsoles sākumcena - EUR 2 397.57,

Izsoles nodrošinājums – 10% no sākumcenas,

Dalības maksa – EUR 30,

Izsoles solis – EUR 150.

Izsole ar augšupejošu soli notiks 2016.gada 9.septembrī plkst. 10.15 Krustpils novada domē Rīgas  ielā 150a, Jēkabpilī, sanāksmju zālē A7.

Izsoles nodrošinājuma un dalības summa par izsoli iemaksājama līdz 2016.gada 7.septembrim Krustpils novada domes (Reģ.Nr. 90009118116) norēķinu kontā Nr. LV55 UNLA 0050 0143 2307 5, AS "SEB banka", bankas kods UNLALV2X. Tālrunis uzziņām 65237625, ar izsoles nolikumu iepazīties šeit.

22.07.2016.

 

 


Paziņojums par izsoli

 

Krustpils novada dome rīko nekustamā īpašuma (starpgabalu ar mežaudzi)   "Mežavoti 10" Variešu pagastā, Krustpils novadā, mutisku  izsoli, ar augšupejošu soli. Nekustamā īpašuma ar  kadastra Nr.5694 006 0367  platība ir 6,5 ha.

Izsoles sākumcena - EUR 12 947.57,

Izsoles nodrošinājums – 10% no sākumcenas,

Dalības maksa – EUR 30,

Izsoles solis – EUR 150.

Izsole ar augšupejošu soli notiks 2016.gada 9.septembrī plkst. 10.30 Krustpils novada domē Rīgas  ielā 150a, Jēkabpilī, sanāksmju zālē A7.

Izsoles nodrošinājuma un dalības summa par izsoli iemaksājama līdz 2016.gada 7.septembrim Krustpils novada domes (Reģ.Nr. 90009118116) norēķinu kontā Nr. LV55 UNLA 0050 0143 2307 5, AS "SEB banka", bankas kods UNLALV2X. Tālrunis uzziņām 65237625, ar izsoles nolikumu iepazīties šeit.

22.07.2016.

 

 


 

Paziņojums par izsoli

Krustpils novada dome rīko nekustamā īpašuma (starpgabalu ar mežaudzi)   "Mežavoti 8" Variešu pagastā, Krustpils novadā, mutisku  izsoli, ar augšupejošu soli. Nekustamā īpašuma ar  kadastra Nr.5694 005 0194 platība ir 15.2 ha.

Izsoles sākumcena - EUR 54 407.57,

Izsoles nodrošinājums – 10% no sākumcenas,

Dalības maksa – EUR 30,

Izsoles solis – EUR 150.

Izsole ar augšupejošu soli notiks 2016.gada 9.septembrī plkst. 10.45 Krustpils novada domē Rīgas  ielā 150a, Jēkabpilī, sanāksmju zālē A7.

Izsoles nodrošinājuma un dalības summa par izsoli iemaksājama līdz 2016.gada 7.septembrim Krustpils novada domes (Reģ.Nr. 90009118116) norēķinu kontā Nr. LV55 UNLA 0050 0143 2307 5, AS "SEB banka", bankas kods UNLALV2X. Tālrunis uzziņām 65237625, ar izsoles nolikumu iepazīties šeit.

22.07.2016.

 


 

Paziņojums par izsoli

           Krustpils novada pašvaldība rīko zemes nomas tiesību izsoli zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 5696 003 0115 – 17.53 ha platībā Vīpes pagastā, Krustpils novadā, ar augšupejošu soli.

           Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5696 003 0115 nomas tiesību izsoles sākumcena - EUR 215.25.

            Izsole ar augšupejošu soli notiks 2016.gada 15.jūlijā  plkst. 11.00 Krustpils novada domē Rīgas  ielā 150a, Jēkabpilī. Izsoles reģistrācijas maksa un drošības nauda par izsoli iemaksājama līdz 2016.gada 14.jūlijam Krustpils novada domes (Reģ.Nr. 90009118116) norēķinu kontā Nr. LV55 UNLA 0050 0143 2307 5, AS "SEB banka", bankas kods UNLALV2X. Tālrunis uzziņām 65237627, ar izsoles nolikumu var iepazīties  ŠEIT.

 

 


 

 

Paziņojums par kustamās mantas izsoli

            Krustpils novada pašvaldība rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod kustamo mantu - Vieglo automašīnu AUDI A4 AVANT, valsts reģistrācijas numurs EE296, 1.reģistrācijas datums 1998.,  odometra rādījums 311000 km, nākoša TA 03.06.2016. degviela – B, par  nosacīto cenu EUR 480.00  (bez PVN),  10%  nodrošinājumu no kustamās mantas nosacītās cenas, reģistrācijas naudu – EUR 5.00, izsoles soli – EUR 50.00.

            Nodrošinājums un dalības maksa jāiemaksā Krustpils  novada pašvaldības kontā: reģ. Nr. 900009118116, AS SEB banka, konta Nr. LV55 UNLA 0050 0143 2307 5, kods UNLALV2X.

            Izsole notiks 2016.gada 10.jūnijā plkst.10.00 Krustpils novada pašvaldībā, Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, mazajā zālē.

            Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pēc sludinājuma – Krustpils novada pašvaldības mājas lapā  skatīt šeit

            Informācija pa tālruni: 28692766, transportlīdzekli var apskatīt sazvanoties pa tālruni: 28692766.

Pieteikumus pieņems Krustpils novada pašvaldībā, Rīgas  ielā 150a, Jēkabpilī līdz 10.06.2016. plkst. 10.00. Samaksa  izdarāma 5 darba dienu laikā no izsoles dienas.

 

 


 

Paziņojums par izsoli

           Krustpils novada pašvaldība  rīko zemes nomas tiesību izsoli zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 5696 004 0243- 4.7118 ha platībā Vīpes pagastā, Krustpils novadā, ar augšupejošu soli.

           Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5668 004 0080 nomas tiesību izsoles sākumcena - EUR 49.92.

            Izsole ar augšupejošu soli notiks 2016.gada 20.maijā  plkst. 10.00 Krustpils novada domē Rīgas  ielā 150a, Jēkabpilī. Izsoles reģistrācijas maksa un drošības nauda par izsoli iemaksājama līdz 2016.gada 19.maijam Krustpils novada domes (Reģ.Nr. 90009118116) norēķinu kontā Nr. LV55 UNLA 0050 0143 2307 5, AS "SEB banka", bankas kods UNLALV2X. Tālrunis uzziņām 65237627, ar izsoles nolikumu var iepazīties  ŠEIT.

 


 

Paziņojums par izsoli

           Krustpils novada pašvaldība  rīko zemes nomas tiesību izsoli zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 5668 004 0080- 2.9 ha platībā Krustpils pagastā, Krustpils novadā, ar augšupejošu soli.

           Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5668 004 0080 nomas tiesību izsoles sākumcena - EUR 32.76.

            Izsole ar augšupejošu soli notiks 2016.gada 20.maijā  plkst. 11.00 Krustpils novada domē Rīgas  ielā 150a, Jēkabpilī. Izsoles reģistrācijas maksa un drošības nauda par izsoli iemaksājama līdz 2016.gada 19.maijam Krustpils novada domes (Reģ.Nr. 90009118116) norēķinu kontā Nr. LV55 UNLA 0050 0143 2307 5, AS "SEB banka", bankas kods UNLALV2X. Tālrunis uzziņām 65237627, ar izsoles nolikumu var iepazīties  ŠEIT.


Paziņojums par kustamās mantas izsoli

Krustpils novada pašvaldība rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod kustamo mantu - Vieglo automašīnu AUDI A4 AVANT, valsts reģistrācijas numurs EE296, 1.reģistrācijas datums 1998.,  odometra rādījums 311000 km, nākoša TA 03.06.2016. degviela – B, par  nosacīto cenu EUR  960 (bez PVN),  10%  nodrošinājumu no kustamās mantas nosacītās cenas, reģistrācijas naudu – EUR 5.00, izsoles soli – EUR 50.00.

            Nodrošinājums un dalības maksa jāiemaksā Krustpils  novada pašvaldības kontā: reģ. Nr. 900009118116, AS SEB banka, konta Nr. LV55 UNLA 0050 0143 2307 5, kods UNLALV2X.

            Izsole notiks 2016.gada 13.maijā,  plkst.10.00 Krustpils novada pašvaldībā, Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, mazajā zālē.

            Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pēc sludinājuma – Krustpils novada pašvaldības mājas lapā - http://www.krustpils.lv/pasvaldiba/izsolesvai skatīt šeit

            Informācija pa tālruni: 28692766, transportlīdzekli var apskatīt sazvanoties pa tālruni: 28692766.

Pieteikumus pieņems Krustpils novada pašvaldībā, Rīgas  ielā 150a, Jēkabpilī līdz 13.05.2016. plkst. 10.00. Samaksa  izdarāma 5 darba dienu laikā no izsoles dienas.

 

 


 

Paziņojums par kustamās mantas izsoli

 

            Krustpils novada pašvaldība rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod kustamo mantu - Vieglo automašīnu AUDI A4 AVANT, valsts reģistrācijas numurs EE296, 1.reģistrācijas datums 1998.,  odometra rādījums 311000 km, nākoša TA 03.06.2016. degviela – B, par nosacīto cenu EUR 1200.00  (bez PVN), ar 10%  nodrošinājumu no kustamās mantas nosacītās cenas, reģistrācijas naudu – EUR 5.00, ar izsoles soli – EUR 50.00.

            Nodrošinājums un dalības maksa jāiemaksā Krustpils  novada pašvaldības kontā: reģ. Nr. 900009118116, AS SEB banka, konta Nr. LV55 UNLA 0050 0143 2307 5, kods UNLALV2X.

            Izsole notiks 2016.gada 19.aprīlī plkst.10.00 Krustpils novada pašvaldībā, Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, mazajā zālē.

            Ar izsoles noteikumiem var iepazīties ŠEIT

            Informācija pa tālruni: 28692766, transportlīdzekli var apskatīt sazvanoties pa tālruni: 28692766.

Pieteikumus pieņems Krustpils novada pašvaldībā, Rīgas  ielā 150a, Jēkabpilī līdz 19.04.2016. plkst. 10.00. Samaksa  izdarāma 5 darba dienu laikā no izsoles dienas.

 


 

Paziņojums par izsoli

 

Krustpils novada dome rīko nekustamā īpašuma "Putniņu purvs" Atašienes pagastā, Krustpils novadā, mutisku  izsoli, ar augšupejošu soli. Nekustamā īpašuma,  kadastra Nr.5646 012 0129 sākumcena - EUR 7666.55. Izsoles nodrošinājums - EUR 766.66, dalības maksa – EUR 50, izsoles solis – EUR 200.

            Izsole ar augšupejošu soli notiks 2015.gada 11.decembrī plkst. 10.30 Krustpils novada domē Rīgas  ielā 150a, Jēkabpilī. Izsoles nodrošinājuma un dalības summa par izsoli iemaksājama līdz 2015.gada 9.decembrim Krustpils novada domes (Reģ.Nr. 90009118116) norēķinu kontā Nr. LV55 UNLA 0050 0143 2307 5, AS "SEB banka", bankas kods UNLALV2X. Tālrunis uzziņām 65237625, ar izsoles nolikumu var iepazīties  ŠEIT

   

04.11.2015.

 


 

Paziņojums par izsoli

            Krustpils novada dome rīko nekustamā īpašuma "Putniņāres" Atašienes pagastā, Krustpils novadā, mutisku  izsoli, ar augšupejošu soli.

            Nekustamā īpašuma,  kadastra Nr.5646 009 0045 sākumcena - EUR 3406.29.

Izsoles nodrošinājums - EUR 340.63, dalības maksa – EUR 50, izsoles solis – EUR 200.

            Izsole ar augšupejošu soli notiks 2015.gada 11.decembrī plkst. 10.00 Krustpils novada domē Rīgas  ielā 150a, Jēkabpilī. Izsoles nodrošinājuma un dalības summa par izsoli iemaksājama līdz 2015.gada 9.decembrim Krustpils novada domes (Reģ.Nr. 90009118116) norēķinu kontā Nr. LV55 UNLA 0050 0143 2307 5, AS "SEB banka", bankas kods UNLALV2X. Tālrunis uzziņām 65237625, ar izsoles nolikumu var iepazīties ŠEIT

 

04.11.2015.

 


 

Paziņojums par kustamās mantas (transportlīdzekļa) izsoli

 

            Krustpils novada pašvaldība mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod kustamo mantu transportlīdzekli- VW CARAVELLE, valsts reģistrācijas numurs FO 6509, 1.reģistrācijas datums 09.07.2001.,  odometra rādījums 448 000 km, nākoša TA 30.12.2015. degviela – D,

par nosacītu cenu ir EUR 4050 (bez PVN),  ar nodrošinājumu – 10% no nosacītās cenas, dalības maksu EUR  5.00, izsoles solis – EUR  50.00.

            Nodrošinājums un dalības maksa jāiemaksā Krustpils  novada pašvaldības kontā: reģ. Nr. 900009118116, AS SEB banka, konta Nr. LV55 UNLA 0050 0143 2307 5, kods UNLALV2X.

            Izsole notiks 2015.gada 21.jaugustā plkst.10,00 Krustpils novada pašvaldības administratīvajā ēkā, Jēkabpilī, Rīgas ielā 150a, 28.kabinetā. 

            Ar izsoles noteikumiem var iepazīties šeit (izsoles noteikumi).

            Informācija pa tālruni: 26521450 var apskatīt sazvanoties pa tālruni: 26521450.

28.07.2015.


Paziņojums par kustamās mantas (transportlīdzekļa) izsoli
 Krustpils novada pašvaldība mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod kustamo mantu transportlīdzekli- VW CARAVELLE, valsts reģistrācijas numurs FO 6509, 1.reģistrācijas datums 09.07.2001.,  odometra rādījums 448 000 km, nākoša TA 30.12.2015. degviela – D,
par nosacītu cenu ir EUR 4500 (bez PVN),  ar nodrošinājumu – 10% no nosacītās cenas, dalības maksu EUR  5.00, izsoles solis – EUR  50.00.

            Nodrošinājums un dalības maksa jāiemaksā Krustpils  novada pašvaldības kontā: reģ. Nr. 900009118116, AS SEB banka, konta Nr. LV55 UNLA 0050 0143 2307 5, kods UNLALV2X.

            Izsole notiks 2015.gada 10.jūlijā plkst.10,00 Krustpils novada pašvaldības administratīvajā ēkā, Jēkabpilī, Rīgas ielā 150a, mazajā zālē. 

            Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pēc sludinājuma publicēšanas pašvaldības Kancelejā  vai šeit (izsoles noteikumi).

            Informācija pa tālruni: 26521450 var apskatīt sazvanoties pa tālruni: 26521450.

25.06.2015.

 

 


 

Paziņojums par nekustamā īpašuma izsoli

            Krustpils novada dome rīko zemes vienības (starpgabala) "Mežavoti 3" Variešu pagastā, Krustpils novadā, izsoli. Nekustamais īpašums "Mežavoti 3" Variešu pagastā, Krustpils novadā (kadastra Nr.5694 003 0129 ar apzīmējumu: 5694 003 0238), sastāv zemes gabala ar kopējo platību 2.31 ha.

           Izsoles objekta sākumcena - EUR 4 461.12.

           Izsoles nodrošinājums - EUR 446.11.

            Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 44.panta astotās daļas 1.punktu izsolei drīkst pieteikties zemes īpašnieki, kuru zemei pieguļ attiecīgais zemes starpgabals.

        Izsole ar augšupejošu soli notiks 2015.gada 10.jūlijā plkst. 10.15 Krustpils novada domē Rīgas  ielā 150a, Jēkabpilī.

            Izsoles nodrošinājuma summa par izsoli iemaksājama līdz 2015.gada 8.jūlijam Krustpils novada domes (Reģ.Nr. 90009118116) norēķinu kontā Nr. LV55 UNLA 0050 0143 2307 5, AS "SEB banka", bankas kods UNLALV2X. Tālrunis uzziņām 65237625.

 

Nolikums pieejams šeit

01.06.2015.

 

 


 

Paziņojums par nekustamā īpašuma izsoli

„Krustpils novada dome rīko zemes vienības (starpgabala) "Mežavoti 5" Variešu pagastā, Krustpils novadā, izsoli. Nekustamais īpašums "Mežavoti 5" Variešu pagastā, Krustpils novadā (kadastra Nr.5694 004 0111 ar apzīmējumu: 5694 004 0234), sastāv zemes gabala ar kopējo platību 7.9 ha. Izsoles objekta sākumcena - EUR 12 331.63. Izsoles nodrošinājums - EUR 1 233.16. Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 44.panta astotās daļas 1.punktu izsolei drīkst pieteikties zemes īpašnieki, kuru zemei pieguļ attiecīgais zemes starpgabals. Izso


JAUTĀT PAŠVALDĪBAI
Pasākumi
28.10.2017 plkst. 12:00, Krustpils novada pašvaldība
Krustpils novada stipro ģimeņu godināšana
29.10.2017 plkst. 13:00, Zīlānu kultūras nams
Pēcpusdiena jauniem un veciem "Ar vasaru rudenī"
04.11.2017 plkst. 19:00, Krustpils pagasta kultūras nams
Krustpils novada lauksaimnieku godināšanas pasākums
Krustpils Novadnieks, SEPTEMBRIS 2017
Krustpils Novadnieks, AUGUSTS 2017Krustpils Novadnieks, JŪLIJS 2017Krustpils Novadnieks, JŪNIJS 2017
JAUTĀT PAŠVALDĪBAI
PašvaldībaSabiedrībaEkonomika un investīcijasTūrismsGalerijasKontakti
 • Laukezers
 • Līgotāji Vīpē
 • I.Dzirkales keramika izstādē
 • Ikvienam ir iespēja pārbaudīt spēkus šķēršļu joslā pie vecās Sūnu pamatskolas
 • Kur upes un ceļi krustojas
 • Svilpaunieki ( I.Dzirkales keramika)
 • Rudens Marinzejas ezerā
 • Gladiolu izstāde Krustpils novada pašvaldībā
 • Timsmales ezers ziemas sniegos
 • Marinzejas muiža
 • Timsmales ezers
 • Krustpils novada svētkos 2016
 • Timsmales ezers
 • Rogāļu akmens Kūku pagastā
 • Amatniecības centrs Māzers
 • Kūku pagasta brīvdabas estrāde
 • Daugava pie Rogāļu gravas
 • Atašienes pagasta centrs no putna lidojuma
 • Asotes pilskalns
 • Marinzejas ezers
 • Laukezers
 • Dabas krāšņums Ildzenieku ezerā
 • Ziemeļblāzma Variešu pagastā
 • Krustpils novads izstādē