Krustpils novads
“Katram cilvēkam ir tāda vieta, kas paliek neizdzēšamā atmiņā, ko nekādi pasaules notikumi un pārliecīgie attālumi nespēj padarīt nesaredzamu”
Jānis Lejiņš "Spēlmaņu cilts"
“Krustpils krāsas ir vienkāršas – māla sarkanā, zāles zaļā un ūdens zilā, ko sievietes senāk ieauda krusta rūtīs savos lindrakos. ”
Lūcija Ķuzāne "Esmu uzticīgs"
“... augšpus pils, mālzemes muldā Daugavas labajā krastā, uzradās Krizburgas miestiņš – tirgotāju, amatnieku, maizes ceptuvju un lopu kautuvju ciemats, strūgu un plostu dzinēju apmetne.”
J. Niedre „Tai rītā mazā gaismiņā"
“Gaiss bija brīnumaini dzidrs un tīrs, spīdēja saule, un mani visu ceļu, garām Zīlāniem, Jaunajai muižai, Kondrātiem, Stipriem līdz pat Stukuliem pavadīja nepārtraukta cīruļu dziesma. ”
V. Stukuls „Krustpilieša stāstījums"

Komitejas un komisijas

Nosaukums Priekšsēdētājs Locekļi Nolikums
                                                          KOMITEJAS
Finanšu komiteja

Kārlis Pabērzs

e-pasts: karlis.paberzs@krustpils.lv

tālr.:29478621 

Gundars Kalve;

Dace Vītola;

Mārtiņš Felss;

Pēteris Gravāns;

Vladimirs Golubevs;

Mārtiņš Lazdāns

Finanšu komitejas 
nolikums
Tautsaimniecības un attīstības      
komiteja

Mārtiņš Felss

e-pasts: martins.felss@krustpils.lv

tālr.:26144687

Pēteris Gravāns;

Inese Jaksone;

Jānis Pastars;

Juris Puriškevičs;

Dzintars Skalbe;

Dace Vītola

Tautsaimniecības un attīstības
komitejas nolikums
Izglītības, kultūras un sporta 
komiteja

Gundars Kalve

e-pasts: gundars.kalve@krustpils.lv

tālr.: 29267769

Maija Kīne;

Vladimirs Golubevs;

Mārtiņš Kalniņš;

Jānis Pastars;

Dzintars Skalbe;

Oļģerts Stalidzāns

Izglītības, kultūras un sporta
komitejas nolikums
Sociālo un veselības jautājumu
komiteja 

Kārlis Pabērzs

e-pasts: karlis.paberzs@krustpils.lv

tālr.:29478621 

 

Mārtiņš Lazdāns;

Inese Jaksone;

Mārtiņš Kalniņš;

Juris Puriškevičs;

Oļģerts Stalidzāns;

Vija Stiebriņa

Sociālo un veselības jautājumu
komitejas nolikums
                                                          KOMISIJAS
Zemes lietu komisija 

Mārtiņš Felss

e-pasts: 

martins.felss@krustpils.lv

tālr.:26144687

Komisijas sekretāre: Līga Garkalne;

Pēteris Gravāns;

Ilze Stupāne;

Inga Rubene;

Ligita Podniece

Zemes lietu komisijas nolikums
Lauksaimniecības zemes iegūšanai īpašumā
izvērtēšanas komisija 

Dace Vītola

e-pasts: dace.vitola@krustpils.lv

tālr.: 20288067

Mārtiņš Felss;

komisijas
priekšsēdētājas vietnieks
Iluta Randoha;

komisijas
sekretāre
Ligita Podniece;

Ilze Stupāne;

Kārlis Stars 

Lauksaimniecības zemes iegūšanai
īpašumā izvērtēšanas komisijas nolikums 
Amatpersonu un amatu kandidātu vērtēšanas komisija

Gundars Kalve

e-pasts: gundars.kalve@krustpils.lv

tālr.: 29267769

 

Kārlis Pabērzs;

Pēteris Gravāns;

Vija Stiebriņa;

Mārtiņš Felss;

Dzintars Skalbe;

Vladimirs Golubevs

Krustpils novada domes amatpersonu un amatu kandidātu konkursu vērtēšanas komisijas nolikums

Apbalvošanas komisija

Mārtiņš Lazdāns

e-pasts: martins.lazdans@krustpils.lv

tālr.: 29517279

Ruta Ivanova;

Mārtiņš Felss;

Dace Vītola;

Oļģerts Stalidzāns;

Jānis Pastars;

Spodris Bērziņš

NOLIKUMS „PAR KRUSTPILS NOVADA PAŠVALDĪBAS APBALVOJUMIEM – GODA RAKSTU UN ATZINĪBAS RAKSTU”

Krustpils novada pašvaldības iestāžu un aģentūru budžeta, gada pārskatu un darba rezultātu izvērtēšana komisiju

Kārlis Pabērzs

e-pasts: karlis.paberzs@krustpils.lv

tālr.:29478621 

Gundars Kalve;

Raivis Ragainis;

Baiba Voltmane;

Inga Rubene; 

Kārlis Stars; 

Pēteris Gravāns;

Mārtiņš Kalniņš;

Mārtiņš Felss;

Inese Jaksone.

 

 
Krustpils novada pašvaldības Dzīvojamo māju privatizācijas, pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisija

Raivis Ragainis

e-pasts: raivis.ragainis@krustpils.lv

tālr.: 20288055

Komisijas priekšsēdētāja vietniece I.Rubene;

I.Stupāne;

B.Voltmane


 
Ētikas komisija

Jānis Pastars

e-pasts: janis.pastars@krustpils.lv

tālr.: 20288059

Mārtiņš Kalniņš;

Andra Munce;

 

Interešu izglītības programmu un mērķdotācijas līdzekļu izvērtēšanas komisija

Ludmila Bērziņa

e-pasts: ludmila.berzina@jekabpilsnovads.lv

tālr.: 65220737

Dzintars Skalbe;

Benita Spalviņa;

Kārlis Pabērzs;

Inese Jaksone
Kārtība kādā aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju Krustpils novada pašvaldības izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksai un vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai.

Nevalstisko organizāciju atbalsta izvērtēšanas komisija

Kārlis Pabērzs

e-pasts: karlis.paberzs@krustpils.lv

tālr.:29478621 

Raivis Ragainis;

Dzintars Skalbe;

Pēteris Gravāns;

Vita Salmiņa;
Ludmila Bērziņa; 
Anita Janberga
Krustpils novada vēlēšanu komisija

Līga Vīksna 

e-pasts:

VIKSNA88@inbox.lv

tālr.: 20635719

Komisijas sekretāre: 
Anatolijs Macuks;
Jānis Trokša; 
Benita Spalviņa;
Zigrīda Dreimane;
Jānis Kregers
Apstādījumu aizsardzības komisija

Ilmārs Luksts

e-pasts: ilmars.luksts@krustpils.lv

tālr.: 25671222

Andris Rutko;

Spodris Bērziņš;

Kārlis Stars

Apstādījumu aizsardzības komisijas nolikums


Administratīvo aktu apstrīdēšanas komisija

Kārlis Pabērzs

e-pasts: karlis.paberzs@krustpils.lv

tālr.:29478621 

Izpilddirektors, jurists

ADMINISTRATĪVO AKTU APSTRĪDĒŠANAS KOMISIJAS NOLIKUMS
Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas komisija

 

Ligita Podniece;

Kārlis Stars;

Benita Dzelme

KNP Saistošie noteikumi Nr2012/5 “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību Krustpils novada pašvaldības administratīvajā teritorijā”
Daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām energoefektivitātes pasākumu veikšanai  finansējuma piešķiršanas vērtēšanas komisija  

Raivis Ragainis;

Ilze Stupāne;

Kārlis Stars

KNP Saistošie noteikumi Nr 2011/17 “Par finansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām energoefektivitātes pasākumu veikšanai”
Iepirkumu komisija

Ilze Stupāne

e-pasts: 

ilze.stupane@krustpils.lv

tālr.: 26627525

Pēteris Gravāns;

Kārlis Stars;

Andris Rutko;

Baiba Voltmane

Krustpils  novada pašvaldības Iepirkumu komisijas nolikums 
Administratīvā komisija

Ilona Zalāne

e-pasts:

ilona.zalane@krustpils.lv

tālr.: 29242509

Ilona Zalāne

Inita Gādmane;

Dace Vītola;

Dzintars Kalniņš;

Ilze Stupāne;

Ilmārs Luksts;

Juris Puriškevičs

Krustpils novada pašvaldības Administratīvās komisijas nolikums
Ilgtermiņa ieguldījumu novērtēšanas komisija

Raivis Ragainis 

e-pasts:

raivis.ragainis@inbox.lv

20288055

Valdis Renerts;

Kārlis Stars;

Ilze Stupāne;

Ingūna Aldiņa;

Jurijs Izotovs

 

 

 

 

Medību koordinācijas komisija 

Raivis Ragainis 

e-pasts:

raivis.ragainis@inbox.lv

20288055

Judīte Podniece;

Andris Sēlis;

Andris Stalidzāns;

Juris Puriškevičs;

Dainis Lapiņš

 

1.       ilgtermiņa ieguldījumu novērtēšanas komisiju šādā sastāvā:


JAUTĀT PAŠVALDĪBAI
Pasākumi
24.05.2017 plkst. 10:00, Krustpils novada pašvaldība
Domes sēde
26.05.2017 plkst. , Variešu KN
Teātru festivāls "Āksts"
27.05.2017 plkst. 22:00, Variešu KN
"Āksta balle". Spēlē "Tims".
Krustpils Novadnieks, APRĪLIS 2017
Krustpils Novadnieks, MARTS 2017Krustpils Novadnieks, FEBRUĀRIS 2017Krustpils Novadnieks, JANVĀRIS 2017
JAUTĀT PAŠVALDĪBAI
PašvaldībaSabiedrībaEkonomika un investīcijasTūrismsGalerijasKontakti
 • Rudens Marinzejas ezerā
 • Svilpaunieki ( I.Dzirkales keramika)
 • Ikvienam ir iespēja pārbaudīt spēkus šķēršļu joslā pie vecās Sūnu pamatskolas
 • I.Dzirkales keramika izstādē
 • Timsmales ezers ziemas sniegos
 • Ziemeļblāzma Variešu pagastā
 • Daugava pie Rogāļu gravas
 • Krustpils novads izstādē
 • Asotes pilskalns
 • Laukezers
 • Marinzejas ezers
 • Rogāļu akmens Kūku pagastā
 • Līgotāji Vīpē
 • Timsmales ezers
 • Kūku pagasta brīvdabas estrāde
 • Kur upes un ceļi krustojas
 • Laukezers
 • Krustpils novada svētkos 2016
 • Timsmales ezers
 • Atašienes pagasta centrs no putna lidojuma
 • Marinzejas muiža
 • Amatniecības centrs Māzers
 • Dabas krāšņums Ildzenieku ezerā
 • Gladiolu izstāde Krustpils novada pašvaldībā