Krustpils novads
“Katram cilvēkam ir tāda vieta, kas paliek neizdzēšamā atmiņā, ko nekādi pasaules notikumi un pārliecīgie attālumi nespēj padarīt nesaredzamu”
Jānis Lejiņš "Spēlmaņu cilts"
“... augšpus pils, mālzemes muldā Daugavas labajā krastā, uzradās Krizburgas miestiņš – tirgotāju, amatnieku, maizes ceptuvju un lopu kautuvju ciemats, strūgu un plostu dzinēju apmetne.”
J. Niedre „Tai rītā mazā gaismiņā"
“Gaiss bija brīnumaini dzidrs un tīrs, spīdēja saule, un mani visu ceļu, garām Zīlāniem, Jaunajai muižai, Kondrātiem, Stipriem līdz pat Stukuliem pavadīja nepārtraukta cīruļu dziesma. ”
V. Stukuls „Krustpilieša stāstījums"
“Krustpils krāsas ir vienkāršas – māla sarkanā, zāles zaļā un ūdens zilā, ko sievietes senāk ieauda krusta rūtīs savos lindrakos. ”
Lūcija Ķuzāne "Esmu uzticīgs"

Nekustamā īpašuma, inventāra un medību tiesību noma

 

Nekustamā īpašuma noma:

Atašienes pagasta pārvalde

Nr.p.k.

Nomas objekts

Summa bez PVN

1.

Atašienes kultūras nams

14,23 EUR/h

2.

Atašienes kultūras nams-viesmākslinieki

Pēc vienošanās

3.

Nedzīvojamās telpas „Zvaniņš” (372 m2)

1,28 EUR par vienu m2 mēnesī

4.

Noliktavas ēka

0,28 EUR par vienu m2 mēnesī

5.

Mehāniskās darbnīcas- remontdarbnīcas

0,28 EUR par vienu m2 mēnesī

6.

Noliktava „Skrūves”

0,28 EUR par vienu m2 mēnesī

7.

Administratīvā ēka „Centrs”

1,28 EUR par vienu m2 mēnesī

8.

Brāļu Skrindu Atašienes vidusskola telpa -semināru, kursu, apmācību vajadzībām –Nr. 8, 42.5 m2  

1,42 EUR/h

9.

Malkas šķūnis

0,28 EUR par vienu m2 mēnesī

10.

Nedzīvojamā māja „Asari”, Liepu iela 2, Atašiene - 89.7 m2

1,28 EUR par vienu m2 mēnesī

Krustpils pagasta pārvalde

Nr.p.k.

Nomas objekts

Summa bez PVN

1.

Krustpils kultūras nams

11,38 EUR/h

2.

Krustpils kultūras nams-viesmākslinieki

Pēc vienošanās

3.

Krustpils pagasta „Kalmītes” telpa (98 m2) virtuve

2,63 EUR/h vai 1,28 EUR par vienu m2 mēnesī

4.

Krustpils pagasta „Kalmītes” telpa (207,5 m2)-ēdnīca

2,63 EUR/h vai 1,28 EUR par vienu m2 mēnesī

5.

Krustpils pagasta „Kalmītes” telpa (17.3 m2)

2,63 EUR/h vai 1,28 EUR par vienu m2 mēnesī

6.

Krustpils pagasta „Kalmītes” telpa (11.3 m2)

2,63 EUR/h vai 1,28 EUR par vienu m2 mēnesī

7.

Krustpils pagasta „Kalmītes” telpa (21.9 m2)

2,63 EUR/h vai 1,28 EUR par vienu m2 mēnesī

8.

Krustpils pagasta „Kalmītes” telpa (15.6.3 m2)

2,63 EUR/h vai 1,28 EUR par vienu m2 mēnesī

9.

Krustpils pagasta „Kalmītes” telpa (17.3 m2)

2,63 EUR/h vai 1,28 EUR par vienu m2 mēnesī

10.

Skolas ēka (vecā)

1,28 EUR par vienu m2 mēnesī

11.

Pagrabs noliktava, pirts, stallis, militārās noliktavas

0,28 EUR par vienu m2 mēnesī

12.

Krustpils pagasta sporta zāles izmantošanu darba dienās no 9:00 līdz 22:00 un trenažieru zāles izmantošanu darba dienās no 17:00 līdz 22:00:

 

 

 

 

 

 

Par sporta zāles izmantošanu darba dienās līdz plkst. 18:00 Krustpils novada skolas vienojas ar Krustpils pārvaldes vadītāju

-                     par sporta zāli komandu treniņu nodarbībām saskaņā ar noslēgto līgumu un apmeklējuma grafiku EUR 6,20 /h;

-                     par trenažieru zāli individuālajiem treniņiem EUR 1,65 viena reize;

-                       par trenažieru zāli individuālajiem treniņiem EUR 14,88 abonements divpadsmit reizēm;

-                      par trenažieru zāli individuālajiem treniņiem EUR 18,18 pilna laika abonements derīgs vienam mēnesim no iegādes dienas;

-                     par saunas apmeklējumu EUR 8,00 /h


Kūku pagasta pārvalde

Nr.p.k.

Nomas objekts

Summa bez PVN

 1.

Zīlānu kultūras nams

14,23 EUR/h

 2.

Zīlānu kultūras nams- viesmāksliniekiem

Pēc vienošanās

 3.

Kūku pagasta pārvaldes zāle (76.6 m2)

8,54 EUR/h

 4.

Sūnu pamatskolas (vecā) (654,2 m2)

1,28 EUR par vienu m2 mēnesī, 8,54 EUR/h

 5.

Kūku bibliotēkas lielā zāle (51,5 m2)

8,54 EUR/h

 6.

Materiālu noliktava ar rampu

0,28 EUR par vienu m2 mēnesī

 7.

Šķūnis

2.13 EUR  mēnesī

8.

Brīvdabas estrādes “Mārdadzis” noma (ieskaitot segto estrādi, WC, skatītāju vietas)

-          15 % no biļešu realizācijas ieņēmumiem;

-          15 %  no biļešu realizācijas ieņēmumiem, bet ne mazāk kā 25.00* EUR /h *summa ar PVN.

Mežāres pagasta pārvalde

Nr.p.k.

Nomas objekts

Summa bez PVN

 1.

Mežāres pagasta kultūras nama lielā zāle (272,7 m2)

14,23 EUR/h

 2.

Mežāres pagasta kultūras nama lielā zāle (272,7 m2) viesmākslinieki

Pēc vienošanās

 3.

Mežāres pagasta kultūras nama nodarbību un semināru telpa (55,55 m2)

8,54 EUR/h

 4.

Mežāres pagasta kultūras nama deju zāle (158,7 m2)

8,54 EUR/h

 5.

Mežāres kultūras nams- kafejnīcas telpa

5,69 EUR/h

 6.

Autogarāža Nr.25 (209,5 m2)

0, 28 EUR par vienu m2 mēnesī

 7.

Noliktava- šķūnis

0, 28 EUR par vienu m2 mēnesī

 8.

Mežāres pagasta pārvaldes ēka telpas (9,1m2), (17,8 m2), (16,8m2), (24,8 m2), (19,5 m2), (2.7 m2), (11,6 m2), (9,7 m2)

1,28 EUR par vienu m2 mēnesī

 9.

Autogarāža Nr.5 (108.1 m2)

0, 28 EUR par vienu m2 mēnesī

10.

Mežāres kultūras nama telpa nr.12  -37,1 m2

1,28 EUR par vienu m2 mēnesī

11.

Mežāres pamatskolas sporta zāles izmantošanu trešdienās, piektdienās no 16:00 līdz 21:00, sestdienās, svētdienās, iepriekš piesakoties:

 

EUR 4,96 /h

Variešu  pagasta pārvalde

Nr.p.k.

Nomas objekts

Summa bez PVN

 1.

Variešu kultūras nams

14,23 EUR/h

 2.

Variešu kultūras nams- viesmāksliniekiem

Pēc vienošanās

 3.

Antūžu kultūras nams

8,54 EUR/h

 4.

Antūžu kultūras nams- viesmāksliniekiem

8,54 EUR/h

 5.

Ēka „Medņuāres” zāle (61.7 m2), (24.5 m2), (17.7 m2)

5,69 EUR/h

 6.

Variešu pagasta pārvaldes telpa (14.9 m2)

0, 28 EUR par vienu m2 mēnesī

 7.

Variešu pagasta pārvaldes zāle

0, 28 EUR par vienu m2 mēnesī

 8.

Variešu sākumskolas sporta zāles un trenažieru zāles izmantošanu darba dienās no 18:00 līdz 22:00, sestdienās, svētdienās iepriekš piesakoties

-                     par sporta zāli EUR 4,96 /h

-                     par trenažieru zāles apmeklējumu EUR 1,65 viena reize;

-                      par trenažieru zāles apmeklējumu EUR 8,26 abonements sešām reizēm.

 

Vīpes pagasta pārvalde

Nr.p.k.

Nomas objekts

Summa bez PVN

 1.

Vīpes klubs

11,38 EUR/h

 2.

Vīpes klubs- viesmāksliniekiem

Pēc vienošanās

 3.

Vīpes pagasta pārvaldes zāle

2,63 EUR/h vai 21.34 EUR dienā

 4.

Vīpes pagasta ēka „Vālodzīte” telpa 39.4 m2

1,28 EUR par vienu m2 mēnesī

 5.

Vīpes pagasta ēka „Vālodzīte” telpa 10.8 m2

1,28 EUR par vienu m2 mēnesī

 6.

Vīpes pagasta ēka „Vālodzīte” telpa 7.4 m2

1,28 EUR par vienu m2 mēnesī

 7.

Vīpes pagasta ēka „Vālodzīte” telpa 1.1 m2

1,28 EUR par vienu m2 mēnesī

 8.

Vīpes pagasta ēka „Vālodzīte” telpa 4.3 m2

1,28 EUR par vienu m2 mēnesī

 9.

Vīpes pagasta ēka „Vālodzīte” telpa 5.2 m2

1,28 EUR par vienu m2 mēnesī

10.

Vīpes pagasta ēka „Vālodzīte” telpa 14.0 m2

1,28 EUR par vienu m2 mēnesī

11.

Vīpes pagasta ēka „Vālodzīte” telpa 6.9 m2

1,28 EUR par vienu m2 mēnesī

12.

Vīpes pamatskolas sporta zāles izmantošanu darba dienās no 18:00 līdz 22:00,  sestdienās, svētdienās, iepriekš piesakoties

EUR 1,40 / h

13.

 “Neretas 6”, Vīpe, Vīpes pagasts, telpu grupa 002: telpa Nr.1 – 8.0 m2; Nr.2 – 3.4 m2; Nr.3 – 24.3 m2 ; telpu grupa 003: Nr.1 – 16.5 m2, Nr.2 – 8.3 m2, kopā 60.5 m2

0.97 EUR par vienu m2 mēnesī

Krustpils novada administrācija 

Nr.p.k.

Nomas objekts

Summa bez PVN

1.

Konferenču zāle 

17 EUR/h 

 

Kontaktinformācija: Ilze Stupāne: 65237625, 26627525; Ivars Jaševs: 65237625, 28385548

Inventāra noma


Maksas pakalpojuma izcenojums Sporta inventāra nomai

Nr.p.k.

Pakalpojuma veids

Mērvienība

Cena bez PVN (EURO)

1.

Slēpju noma- pieaugušajiem

1 reize,

3 stundas

2.48

2.

Slēpju noma- bērniem un jauniešiem līdz 18.gadiem

1 reize,

3 stundas

1.24

 

Krustpils novada pašvaldības bilancē esošās kustamās mantas pie Baļotes ezera iznomāšanas maksa:

Laivu noma 

EUR 

Laivu noma par 1 stundu

 

1.65  +PVN 21% 0.35

Kopā: 2,00

Ja laiva tiek nomāta uz 5 stundām

4.13 +PVN 21% 0.87

Kopā: 5,00

Ja laiva tiek nomāta uz 10 stundām

8.27 +PVN 21% 1.73

Kopā: 10,00

 

Slēpju komplekta noma

EUR

Komplekta noma uz 1 stundu

1.65  +PVN 21% 0.35

Kopā: 2,00

Komplekta noma uz 1 stundu bērniem līdz 16 gadu vecumam

Bez maksas

Kontaktinformācija: Ilmārs Luksts 65231885, 25671222

 

Iznomājamie zemesgabali bez apbūves tiesībām

Nr.p.k.

Administratīvā teritorija

Kadastra apzīmējums

Kopējā platība (ha)

Iznomājamā platība (ha)

Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis

Piezīmes

Pieteikšanās termiņš

Nomas tiesību termiņš

1.

Kūku pagasts

56700080031

0,1153

0,1153

0601/mazdārziņi

d/s Lauktehnika Nr.45

Nav noteikts

5 gadi

2.  Variešu pagasts 56940080165 44,1022  0,4 ha Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība   Nogabals nr.92 01.09.2017 5 gadi
3. Variešu pagasts 56940080165 44,1022 0,1 ha Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība   Nogabals nr.14 01.09.2017 5 gadi
4. Variešu pagasts 56940080165 44,1022 1,1 ha Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība   Nogabals nr.65 01.09.2017 5 gadi
5. Variešu pagasts 56940080165 44,1022 0,35 ha Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība   Nogabals nr.63 01.09.2017 5 gadi
6. Variešu pagasts 56940080165 44,1022 0,4 ha Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība   Nogabals nr.26 01.09.2017 5 gadi
7. Variešu pagasts 56940080165 44,1022 0,3 ha Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība   Nogabals nr.64 01.09.2017 5 gadi
8. Variešu pagasts 56940080165 44,1022 0,55 ha Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība   Nogabals nr.90 01.09.2017 5 gadi
9. Variešu pagasts 56940080165 44,1022 2,0 ha Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība   Nogabals nr.93 01.09.2017 5 gadi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktpersona: Maija Alksne, t. 65237627

 

BRĪVĀS LAUKSAIMNIECĪBĀ IZMANTOJAMĀS ZEMES

1

Variešu pagasts

5694 008 0165

44,1022

0,4 ha

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība 

Nogabals nr.92

01.09.2017

5 gadi

2

Variešu pagasts

5694 008 0165

44,1022

0,1 ha

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība 

Nogabals nr.14

01.09.2017

5.gadi

3

Variešu pagasts

5694 008 0165

44,1022

1,1 ha

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība 

Nogabals nr.65

01.09.2017

5 gadi

4

Variešu pagasts

5694 008 0165

44,1022

0,35 ha

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība 

Nogabals nr.63

01.09.2017

5 gadi

5

Variešu pagasts

5694 008 0165

44,1022

0,4 ha

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība 

Nogabals nr.26

01.09.2017

5 gadi

6

Variešu pagasts

5694 008 0165

44,1022

0,3 ha

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība 

Nogabals nr.64

01.09.2017

5 gadi

7

Variešu pagasts

5694 008 0165

44,1022

0,55 ha

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība 

Nogabals nr.90

01.09.2017

5 gadi

8

Variešu pagasts

5694 008 0165

44,1022

2,0 ha

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība 

Nogabals nr.93

01.09.2017

5 gadi

 
JAUTĀT PAŠVALDĪBAI
Pasākumi
26.08.2017 plkst. 20:00, Vīpes KN
Ballīte bērniem
26.08.2017 plkst. 9:00, Timsmales ezers
Latvijas simtgadei veltīts pārgājiens - VASARA 2017
Krustpils Novadnieks, JŪLIJS 2017
Krustpils Novadnieks, JŪNIJS 2017Krustpils Novadnieks, MAIJS 2017Krustpils Novadnieks, APRĪLIS 2017
JAUTĀT PAŠVALDĪBAI
PašvaldībaSabiedrībaEkonomika un investīcijasTūrismsGalerijasKontakti
 • Amatniecības centrs Māzers
 • Timsmales ezers
 • Timsmales ezers ziemas sniegos
 • Krustpils novada svētkos 2016
 • Daugava pie Rogāļu gravas
 • Kūku pagasta brīvdabas estrāde
 • Gladiolu izstāde Krustpils novada pašvaldībā
 • Atašienes pagasta centrs no putna lidojuma
 • Ikvienam ir iespēja pārbaudīt spēkus šķēršļu joslā pie vecās Sūnu pamatskolas
 • Svilpaunieki ( I.Dzirkales keramika)
 • Krustpils novads izstādē
 • Timsmales ezers
 • Rudens Marinzejas ezerā
 • Līgotāji Vīpē
 • Dabas krāšņums Ildzenieku ezerā
 • I.Dzirkales keramika izstādē
 • Asotes pilskalns
 • Laukezers
 • Marinzejas muiža
 • Ziemeļblāzma Variešu pagastā
 • Kur upes un ceļi krustojas
 • Laukezers
 • Rogāļu akmens Kūku pagastā
 • Marinzejas ezers