Krustpils novads
“Krustpils krāsas ir vienkāršas – māla sarkanā, zāles zaļā un ūdens zilā, ko sievietes senāk ieauda krusta rūtīs savos lindrakos. ”
Lūcija Ķuzāne "Esmu uzticīgs"
“Katram cilvēkam ir tāda vieta, kas paliek neizdzēšamā atmiņā, ko nekādi pasaules notikumi un pārliecīgie attālumi nespēj padarīt nesaredzamu”
Jānis Lejiņš "Spēlmaņu cilts"
“Gaiss bija brīnumaini dzidrs un tīrs, spīdēja saule, un mani visu ceļu, garām Zīlāniem, Jaunajai muižai, Kondrātiem, Stipriem līdz pat Stukuliem pavadīja nepārtraukta cīruļu dziesma. ”
V. Stukuls „Krustpilieša stāstījums"
“... augšpus pils, mālzemes muldā Daugavas labajā krastā, uzradās Krizburgas miestiņš – tirgotāju, amatnieku, maizes ceptuvju un lopu kautuvju ciemats, strūgu un plostu dzinēju apmetne.”
J. Niedre „Tai rītā mazā gaismiņā"

Nekustamā īpašuma, inventāra un medību tiesību noma

 

Nekustamā īpašuma noma:

 

Atašienes pagasta pārvalde

Nr.p.k.

Pakalpojums

Mērvienība

Cena bez PVN /EUR/

1.

Atašienes kultūras nama telpu noma

 

 

1.1

Atašienes kultūras nama telpu noma(virs 50 cilv.)

1 stunda

15,00

1.2.

Atašienes kultūras nama telpu noma(līdz 50 cilv.)

1 stunda

10,00

1.3.

Atašienes kultūras nama telpu noma bēru mielastam

1 stunda

5,00

1.4.

Atašienes kultūras nama telpu noma viesmāksliniekiem

pēc vienošanās

 

2.

Noliktava’’Skrūves’’

m2/ mēnesī

0,30

3.

Administratīvā ēka’’Centrs’’

m2/ mēnesī

1,50

4.

Malkas šķūnis Liepu ielā 15

m2/ mēnesī

0,30

5.

Nedzīvojamā ēka ‘’Asari’’, Liepu iela-2(89,7 m2)

m2/ mēnesī

1,28

6.

Brāļu Skrindu Atašienes vidusskolas telpu noma

 

 

6.1.

Telpa Nr.8(42,5 m2)

1 stunda

3,00

6.2.

Telpa Nr.8(auto kursu apmācības)

1 stunda

2,00

6.3

Telpu iznomāšana iedzīvotājiem (skolas ēdnīcas telpas):

virs 50 cilv.

līdz 50 cilv.

bēru mielastam

1 stunda

 

 

15,00

10,00

5,00

 

Krustpils pagasta pārvalde

Nr.p.k.

Pakalpojums

Mērvienība

Cena bez PVN /EUR//

1.

Krustpils pagasta kultūras nama telpu noma

1 stunda

12,40

2.

Krustpils pagasta kultūras nama telpu noma- viesmākslinieki

pēc vienošanās

 

3.

Ēka ’’Kalmītes’’ telpa Nr.52

 

1 tunda

m2/mēnesī

2,89

1,80

4.

Ēka ’’Kalmītes’’ telpa Nr.42

 

 

1 stunda

2,89

5.

Ēka ’’Kalmītes’’ telpa Nr.40

 

1 stunda

m2/mēnesī

2,89

1,45

6.

Ēka ’’Kalmītes’’ telpa Nr.28

 

1 stunda

m2/mēnesī

2,89

1,45

7.

Ēka ’’Kalmītes’’’ telpa Nr.4

 

1 stunda

m2/mēnesī

2,89

1,45

 

Kūku pagasta pārvalde

Nr.p.k.

Pakalpojums

Mērvienība

Cena bez PVN

/EUR/

1.

Zīlānu kultūras nams

1 stunda

20,00

2.

Zīlānu kultūras nams- viesmākslinieki

pēc vienošanās

 

3.

Kūku bibliotēkas lielā zāle

( 51,5 m2)

1 stunda

8,54

4.

Vecā Sūnu pamatskolas ēka

 (654,2 m2)

m2/mēnesī

1,28

5.

Brīvdabas estrāde’’Mārdadzis’’

1 stunda

30,00

 

Mežāres  pagasta pārvalde

Nr.p.k.

Pakalpojums

Mērvienība

Cena bez PVN

/EUR/

1.

Mežāres kultūras nama lielā zāle (272,7 m2)

1 stunda

20,00

2.

Mežāres kultūras nama lielā zāle – viesmākslinieki (272,7 m2)

pēc vienošanās

 

3.

Mežāres kultūras nama nodarbību, semināru telpa (55,55 m2)

1 stunda

10,00

4.

Mežāres kultūras nama deju zāle (158,7 m2)

1 stunda

12,00

5.

Mežāres kultūras nama deju zāle bēru mielastam (158,7 m2)

1 stunda

9,00

6.

Mežāres kultūras nama kafejnīcas telpa

1 stunda

6,00

7.

Mežāres pamatskolas sporta zāle pirmdienās, otrdienās, ceturtdienās visu dienu un trešdienās, piektdienās līdz plkst. 16:00  –  pieaugušie

bērni

1 stunda

 

 

 

 

4,96

1,00

8.

Autogarāža Nr.25 (209,5 m2)

m2/mēnesī

0,30

9.

Noliktava-šķūnis

m2/mēnesī

0,30

10.

Mežāres pagasta pārvaldes ēkas telpas(9,1m2);(17,8 m2); (16,8m2); (24,8 m2);(19,5 m2);(2,7 m2);

(11,6 m2), (9,7 m2)

m2/mēnesī

1,30

11.

Autogarāža Nr.5 (108,1 m2)

m2/mēnesī

0,30

12.

Mežāres kultūras nama telpa Nr.12 (37,1 m2)

m2/mēnesī

1,30

 

Variešu pagasta pārvalde

Nr.p.k.

Pakalpojums

Mērvienība

Cena bez PVN /EUR/

1.

Variešu kultūras nams

1 stunda

14,00

2.

Variešu kultūras nams- viesmākslinieki

pēc vienošanās

 

3.

Antūžu kultūras nams

1 stunda

11,00

4.

Antūžu kultūras nams- viesmākslinieki

pēc vienošanās

 

5.

Bijušās Liepenes pamatskolas telpa Nr.16 (48,1 m2)

1 stunda

11,00

6.

Bijušās Liepenes pamatskolas telpa Nr.23 (89,3 m2)

1 stunda

11,00

7.

Variešu pagasta pārvaldes telpa (14,9 m2)

m2/mēnesī

2,28

 

Vīpes pagasta pārvalde

Nr.p.k.

Pakalpojums

Mērvienība

Cena bez PVN

/EUR/

1.

Vīpes kluba telpas

1 stunda

11,38

2.

Vīpes kluba telpas- viesmākslinieki

pēc vienošanās

 

3.

Vīpes pagasta pārvaldes zāle

1stunda

2,63

4.

Ēka’’Vālodzīte’’ telpa 10,8 m2

m2/mēnesī

1,28

5.

Ēka’’Vālodzīte’’ telpa 7,4 m2

m2/mēnesī

1,28

6.

Ēka’’Vālodzīte’’ telpa 1,1m2

m2/mēnesī

1,28

 

Krustpils novada pašvaldības administrācija

Nr.p.k.

Pakalpojums

Mērvienība

Cena bez PVN /EUR/

1.

Konferenču  zāle

1 stunda

30,00

2.

Sēžu zāle A7

1 stunda

7,00


Kontaktinformācija: Ilze Stupāne: 65237625, 26627525; Ivars Jaševs: 65237625, 28385548

 

Inventāra noma

 

Maksas pakalpojuma izcenojums Sporta inventāra nomai

Nr.p.k.

Pakalpojuma veids

Mērvienība

Cena bez PVN (EURO)

1.

Slēpju noma- pieaugušajiem

1 reize,

3 stundas

2.48

2.

Slēpju noma- bērniem un jauniešiem līdz 18.gadiem

1 reize,

3 stundas

1.24

 

 

 

 

 

 

 

 

Krustpils novada pašvaldības bilancē esošās kustamās mantas pie Baļotes ezera iznomāšanas maksa:

Laivu noma 

EUR 

Laivu noma par 1 stundu

 

1.65  +PVN 21% 0.35

Kopā: 2,00

Ja laiva tiek nomāta uz 5 stundām

4.13 +PVN 21% 0.87

Kopā: 5,00

Ja laiva tiek nomāta uz 10 stundām

8.27 +PVN 21% 1.73

Kopā: 10,00

 

Slēpju komplekta noma

EUR

Komplekta noma uz 1 stundu

1.65  +PVN 21% 0.35

Kopā: 2,00

Komplekta noma uz 1 stundu bērniem līdz 16 gadu vecumam

Bez maksas

Kontaktinformācija: Ilmārs Luksts 65231885, 25671222

 

 

BRĪVĀS LAUKSAIMNIECĪBĀ IZMANTOJAMĀS ZEMES

 

N.p.k.

Pagasts

Kadastra apzīmējums

Kopplatība

Iznomājamā platība

Izmantošanas mērķis

Piezīmes

1

Kūku pagasts

5670 001 0043 

9,3

9,3 ha

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība 

 

2

Atašienes pagasts

5646 004 0263

1,65

1,65 ha

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība 

 

3

Atašienes pagasts

5646 004 0240

1,30

1,30 ha

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība 

 

4

Atašienes pagasts

5646 004 0264

0,82

0,82 ha

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība 

 

 

Nr.

Administratīvā reitorija

Kadastra apzīmējums

Kopējā platība (ha)

Iznomājamā platība (ha)

Nekustamā īpašuma lietošanas

mērķis

Zemes vienības kadastrālā vērtība uz 2016.gada 1.janvāri (EUR)

Pieteikšanās termiņš

Nomas tiesību termiņš

1.

Mežāres pagasts

56760060007

4,1067

1,5

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

2459,00

 

 

 

5 gadi

2.

Variešu pagasts

56940100241

2,7613

1,9

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

2213,00

 

5 gadi

 

Administratīvā reitorija/ Zemes gabala nosaukums

Kadastra apzīmējums

Kopējā platība (ha)

Iznomājamā platība (ha)

Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis

Zemes vienības kadastrālā vērtība uz 2018.gada 1.janvāri (EUR)

Pieteikšanās termiņš

Nomas tiesību termiņš

Krustpils pagasts / Prodsala

56680010100

0,283

0,283

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

235.00

 

 

12.11.2018

5 gadi

Variešu pagasts/ Siltāni

56940100241

2,7613

0,76

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

2213,00

12.11.2018

5 gadi

Variešu pagasts/ Krūkliņi

56940100160

2,7120

1,3

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

1681.00

12.11.2018

5 gadi

Krustpils pagasts/ D/S Meždārzi Nr.63

56680030139

0,0511

0,0511

Individuālo dzīvojamo māju apbūve

327.00

12.11.2018

5 gadi

Krustpils pagasts/ Dūķernieki

56680040051

4,6381

4,0

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

4054.00

12.11.2018

5 gadi

Krustpils pagasts/ Leināni

56680010089

7,3

7,3

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

1382.00

12.11.2018

5 gadi

Mežāres pagasts/ Zelmeņi

56760060095

4,03

4,03

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

2814.00

12.11.2018

5 gadi

 


JAUTĀT PAŠVALDĪBAI
Pasākumi
12.12.2018 plkst. 9:00, Krustpils novada pašvaldība
Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēde
12.12.2018 plkst. 11:00, Krustpils novada pašvaldība
Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas s...
12.12.2018 plkst. 13:00, Krustpils novada pašvaldība
Finanšu komitejas sēde
12.12.2018 plkst. 17:00, Atašienes bibliotēka
12.decembrī Atašienes bibliotēkā radošā darbnīca "Zīļu ...
14.12.2018 plkst. 16:00, Zīlānu kultūras nams
"Sniega bites ziemas stāsts"
14.12.2018 plkst. 18:00, Atašienes kultūras nams
14.decembrī ar muzikālu programmu “Labā sirds” Atašienē...
15.12.2018 plkst. 9:00, Pie Vecās Sūnu skolas, Kūku pagasts
Noslēdzošais Simtgades pārgājiens
19.12.2018 plkst. 10:00, Krustpils novada pašvaldība
Domes sēde
22.12.2018 plkst. 11:00, Variešu kultūras nams
Svētku rīts ģimenēm ar bērniem
22.12.2018 plkst. 15:00, Antūžu kultūras nams
Svētku pēcpusdiena ģimenēm ar bērniem
25.12.2018 plkst. 11:00, Mežāres kultūras nams
Ziemassvētku pasākums Mežāres pagasta pirmskolas vecuma...
25.12.2018 plkst. 22:00, Mežāres kultūras nams
Ziemassvētku groziņballe
26.12.2018 plkst. 12:00, Sūnu pamatskola
Kūku pagasta pirmsskolas vecuma bērnu Ziemassvētku sarī...
26.12.2018 plkst. 12:00 un 14:00, Krustpils pagasta kultūras nams
Ziemassvētku eglīte - pasākums bērniem
29.12.2018 plkst. 19:00, Variešu kultūras nams
Koncerts : Laimīgais gads!
29.12.2018 plkst. 21:30, Variešu kultūras nams
Deju vakars
29.12.2018 plkst. , Zīlānu kultūras nams
Diskoballe "Vecogadu aizvadot"
31.12.2018 plkst. 22:00, Krustpils pagasta kultūras nams
Jaungada sagaidīšanas balle kopā ar grupu "GINTS UN ES"...
Krustpils Novadnieks, DECEMBRIS 2018
Krustpils Novadnieks, NOVEMBRIS 2018Krustpils Novadnieks, OKTOBRIS 2018Krustpils Novadnieks, SEPTEMBRIS 2018
JAUTĀT PAŠVALDĪBAI
PašvaldībaSabiedrībaEkonomika un investīcijasTūrismsKultūraKontakti
 • Krustpils novads XXVI Vispārējos latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkos
 • Ielīgošana Asotes pilskalnā
 • Kur upes un ceļi krustojas
 • Līgotāji Vīpē
 • Krustpils novads izstādē
 • Krustpils novada svētkos 2016
 • Kūku pagasta brīvdabas estrāde
 • Ikvienam ir iespēja pārbaudīt spēkus šķēršļu joslā pie vecās Sūnu pamatskolas
 • Timsmales ezers ziemas sniegos
 • Ziemeļblāzma Variešu pagastā
 • Daugava pie Rogāļu gravas
 • Dabas krāšņums Ildzenieku ezerā
 • Rudens Marinzejas ezerā
 • Gladiolu izstāde Krustpils novada pašvaldībā
 • I.Dzirkales keramika izstādē
 • Timsmales ezers
 • Marinzejas muiža
 • Atašienes pagasta centrs no putna lidojuma
 • Marinzejas ezers
 • Asotes pilskalns
 • Laukezers
 • Timsmales ezers
 • Laukezers
 • Amatniecības centrs Māzers
 • Svilpaunieki ( I.Dzirkales keramika)
 • Rogāļu akmens Kūku pagastā