Krustpils novads
“Gaiss bija brīnumaini dzidrs un tīrs, spīdēja saule, un mani visu ceļu, garām Zīlāniem, Jaunajai muižai, Kondrātiem, Stipriem līdz pat Stukuliem pavadīja nepārtraukta cīruļu dziesma. ”
V. Stukuls „Krustpilieša stāstījums"
“Krustpils krāsas ir vienkāršas – māla sarkanā, zāles zaļā un ūdens zilā, ko sievietes senāk ieauda krusta rūtīs savos lindrakos. ”
Lūcija Ķuzāne "Esmu uzticīgs"
“... augšpus pils, mālzemes muldā Daugavas labajā krastā, uzradās Krizburgas miestiņš – tirgotāju, amatnieku, maizes ceptuvju un lopu kautuvju ciemats, strūgu un plostu dzinēju apmetne.”
J. Niedre „Tai rītā mazā gaismiņā"
“Katram cilvēkam ir tāda vieta, kas paliek neizdzēšamā atmiņā, ko nekādi pasaules notikumi un pārliecīgie attālumi nespēj padarīt nesaredzamu”
Jānis Lejiņš "Spēlmaņu cilts"

Brīvās lauksaimniecībā izmantojamās zemes

 

N.p.k.

Pagasts

Kadastra apzīmējums

Kopplatība

Iznomājamā platība

Izmantošanas mērķis

Piezīmes

1

Kūku pagasts

5670 001 0043 

9,3

9,3 ha

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība 

 

2

Atašienes pagasts

5646 004 0263

1,65

1,65 ha

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība 

 

3

Atašienes pagasts

5646 004 0240

1,30

1,30 ha

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība 

 

4

Atašienes pagasts

5646 004 0264

0,82

0,82 ha

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība 

 

 

Nr.

Administratīvā reitorija

Kadastra apzīmējums

Kopējā platība (ha)

Iznomājamā platība (ha)

Nekustamā īpašuma lietošanas

mērķis

Zemes vienības kadastrālā vērtība uz 2016.gada 1.janvāri (EUR)

Pieteikšanās termiņš

Nomas tiesību termiņš

1.

Mežāres pagasts

56760060007

4,1067

1,5

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

2459,00

 

 

 

5 gadi

2.

Variešu pagasts

56940100241

2,7613

1,9

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

2213,00

 

5 gadi

 

Administratīvā reitorija/ Zemes gabala nosaukums

Kadastra apzīmējums

Kopējā platība (ha)

Iznomājamā platība (ha)

Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis

Zemes vienības kadastrālā vērtība uz 2018.gada 1.janvāri (EUR)

Pieteikšanās termiņš

Nomas tiesību termiņš

Krustpils pagasts / Prodsala

56680010100

0,283

0,283

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

235.00

 

 

12.11.2018

5 gadi

Variešu pagasts/ Siltāni

56940100241

2,7613

0,76

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

2213,00

12.11.2018

5 gadi

Variešu pagasts/ Krūkliņi

56940100160

2,7120

1,3

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

1681.00

12.11.2018

5 gadi

Krustpils pagasts/ D/S Meždārzi Nr.63

56680030139

0,0511

0,0511

Individuālo dzīvojamo māju apbūve

327.00

12.11.2018

5 gadi

Krustpils pagasts/ Dūķernieki

56680040051

4,6381

4,0

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

4054.00

12.11.2018

5 gadi

Krustpils pagasts/ Leināni

56680010089

7,3

7,3

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

1382.00

12.11.2018

5 gadi

Mežāres pagasts/ Zelmeņi

56760060095

4,03

4,03

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

2814.00

12.11.2018

5 gadi

 

28.12.2018.

Administratīvā teritorija/ Zemes gabala nosaukums

Kadastra apzīmējums

Kopējā platība (ha)

Iznomājamā platība (ha)

Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis

Nomas maksa bez PVN gadā

Pieteikšanās termiņš

Nomas tiesību termiņš

Vīpes pagasts / Daukstes 1

 

56960050188

3.0

3,0

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

41,02

 

07.01.2019.

6 gadi

Vīpes pagasts

56960040297

2,1542

2,1542

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

30,38

07.01.2019.

6 gadi

Vīpes pagasts

56960040299

 

1,0023

1,0023

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

28.00

07.01.2019.

6 gadi

Variešu pagasts/Ievas

56940060049

1,4

1,4

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

28.00

07.01.2019.

6 gadi

Vīpes pagasts

56960050220

 

0,6934

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

28.00

07.01.2019.

6 gadi

Vīpes pagasts/Jaunvējiņi

56960040255

0,4450

0,4450

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

28.00

07.01.2019.

6 gadi

Vīpes pagasts/Magones1

56960040139

4.17

4.17

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

61,36

07.01.2019.

6 gadi

Vīpes pagasts/Mārtiņrozes

56960040189

1,5040

1,5040

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

28,00

07.01.2019.

6 gadi

Vīpes pagasts/Valodzes 1

56960040375

0,3910

0,3910

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

28,00

07.01.2019.

6 gadi

Mežāres pagasts/Lupinas

56760050105

2,5717

2,5717

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

29.79

07.01.2019.

6 gadi

Kūku pagasts/Dangas

56700040334

1,10

1,10

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

28.00

07.01.2019.

6 gadi

Kūku pagasts/Sūnas

56700030164

0,7846

0,7846

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

28.00

07.01.2019.

6 gadi

Kūku pagasts/Pēternieku zeme

56700040151

1,14

1,14

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

28.00

07.01.2019.

6 gadi

Kūku pagasts/Bušu Pļavas 1

56700040405

1,76

01,76

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

28.00

07.01.2019.

6 gadi

Variešu pagasts/

56940100239

2,0431

1,80

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

28,00

07.01.2019.

6 gadi

Vīpes pagasts/Skaras

56960040341

0,20

0,20

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

28,00

07.01.2019.

6 gadi

Atašienes pagasts/Lapsas

56460060615

1,1438

1,1438

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

28,00

07.01.2019.

6 gadi

Atašienes pagasts/Krastiņi

56460040050

4,9866

4,9866

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

50,99

07.01.2019.

6 gadi

Variešu pagasts/

56940030280

0,3222

0,3222

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

28,00

07.01.2019.

6 gadi

Variešu pagasts/Ezerāji

56940030281

0,5351

0,5351

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

28,00

07.01.2019.

6 gadi

Variešu pagasts/Ezerieši

56940030267

4,6396

2,6396

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

28,00

07.01.2019.

6 gadi

Vīpes pagasts

56960030207

1,7181

1,7181

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

28,00

07.01.2019.

6 gadi

Vīpes pagasts/ĀBOLNIEKI

56960040245

9,2305

5,00

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

62,53

07.01.2019.

6 gadi

Vīpes pagasts/Saknītes

56960040237

1,7932

1,7932

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

28,00

07.01.2019.

6 gadi

Vīpes pagasts/Salvijas

56960040111

1,8472

1,8472

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

28,00

07.01.2019.

6 gadi

Vīpes pagasts/Lejas Galvāni

56960030193

12,9

9,6

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

93,19

07.01.2019.

6 gadi

Vīpes pagasts/Vīpmaļi

56960030212

5.6

5.3

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

60,46

07.01.2019.

6 gadi

Vīpes pagasts/Vīpmaļi

56960030213

1,90

1,90

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

28,00

07.01.2019.

6 gadi

 

24.01.2019., Līga Garkalne T.28300194 

Administratīvā reitorija/ Zemes gabala nosaukums

Kadastra apzīmējums

Kopējā platība (ha)

Iznomājamā platība (ha)

Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis

Nomas maksa bez PVN gadā

Pieteikšanās termiņš

Nomas tiesību termiņš

Atašienes pagasts / Lakstiņu ganības

 

56460060552

3,96

3,96

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

44,54

 

30.01.2019.

6 gadi

Atašienes pagasts/Gaiļu kozuliņi

56460060567

1,6022

1,0022

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

28,00

30.01.2019.

6 gadi

Atašienes pagasts/Bērzpodnieki

56460060551

1,4901

0,40

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

28,00

30.01.2019.

6 gadi

Atašienes pagasts/Undīne

56460060541

2,5892

2,5892

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

33.02

30.01.2019.

6 gadi

Atašienes pagasts/Maliņas

56460060617

0,9572

0,9572

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

28,00

30.01.2019.

6 gadi

Mežāres pagasts/Roži

56760030366

2,6630

2,6630

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

28.00

30.01.2019.

6 gadi

Mežāres pagasts/Vecmedumi

56760050215

0,5403

0,5403

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

28.00

30.01.2019.

6 gadi

Mežāres pagasts

56760070149

2,3642

2,3642

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

33,33

30.01.2019.

6 gadi

Mežāres pagasts

56760080217

6,4393

6,4393

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

57,12

30.01.2019.

6 gadi

Kūku pagasts/Baravikas

56700080353

3,89

3,89

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

46,13

30.01.2019.

6 gadi

Vīpes pagasts

56960040109

 

0,3842

0,3842

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

28.00

30.01.2019.

6 gadi

Vīpes pagasts

56960040257

0,70

0,70

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

28.00

30.01.2019.

6 gadi

Vīpes pagasts/Dūcāni

56960050250

1,0

1,0

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

28.00

30.01.2019.

6 gadi

Mežāres pagasts

56760030286

2,6826

2,6826

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

28,00

30.01.2019.

6 gadi

Mežāres pagasts

56760030304

0,2144

0,2144

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

28.00

30.01.2019.

6 gadi

Mežāres pagasts

56760030303

0,5858

0,5858

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

28,00

30.01.2019.

6 gadi

Mežāres pagasts

56760030307

0,3312

0,3312

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

28.00

30.01.2019.

6 gadi

Mežāres pagasts

56760030305

2,6761

2,6761

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

32,20

30.01.2019.

6 gadi

Mežāres pagasts

56760030308

2,4615

2,4615

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

28,43

30.01.2019.

6 gadi

Vīpes pagasts

56960040114

1,6

1,6

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

28,00

30.01.2019.

6 gadi

Vīpes pagasts

56960040147

0,8106

0,8106

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

28,00

30.01.2019.

6 gadi

Vīpes pagasts

56960040475

0,144

0,144

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

28,00

30.01.2019.

6 gadi

 

 

 21.02.2019., Līga Garkalne T.28300194 

Administratīvā reitorija/ Zemes gabala nosaukums

Kadastra apzīmējums

Kopējā platība (ha)

Iznomājamā platība (ha)

Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis

Nomas maksa bez PVN gadā

Pieteikšanās termiņš

Nomas tiesību termiņš

Variešu pagasts / Mazdārziņi

 

 

56940080277

(17.nog.)

 

5,9

0,1754

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

 

 

27.02.2019.

6 gadi

Variešu pagasts / Mazdārziņi

 

 

56940080277

(15.nog.)

 

5,9

0,1901

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

 

 

27.02.2019.

6 gadi

Variešu pagasts / Mazdārziņi

 

 

56940080277

(16.nog.)

 

5,9

0,1472

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

 

 

27.02.2019.

6 gadi

 

 

 

Variešu pagasts/Lāčmalas

56940020438

 

2,754

2.45

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

23,40

27.02.2019.

6 gadi

Variešu pagasts/Liepenes

56940060368

 

0,83

0,32

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

28.00

27.02.2019.

6 gadi


JAUTĀT PAŠVALDĪBAI
Pasākumi
23.02.2019 plkst. 13:00, Zīlānu kultūras nams
Laimīgā dzeltenā rukša gada bērnu rīts
23.02.2019 plkst. 12:00, Krustpils pagasta bibliotēka
Sveču darbnīca Krustpils pagasta bibliotēkā
01.03.2019 plkst. 19:00, Mežāres pamatskolas sporta zāle
Krustpils novada nakts futbola turnīrs “Pavasara futbol...
03.03.2019 plkst. 11:00, "Annas Sātas" pagalmā
Meteņdienas pasākums Atašienē
06.03.2019 plkst. 09:30, Atašienes kultūras nams
Leļļu teātris "TIMS" Atašienes kultūras namā
06.03.2019 plkst. 13:00, Kūku bibliotēka
Dokumentālā filma "Pa Mežāres pagasta vecticībnieku tak...
08.03.2019 plkst. 18:00, Vīpes klubs
Sieviešu dienā lina auduma apgleznošanas meistarklase V...
09.03.2019 plkst. 22:00, Variešu KN
Deju vakars "Lai sievietes smaida!" Variešos
09.03.2019 plkst. 19:00, Mežāres kultūras nams
Koncerts "Pavasaris mūzikas skaņās" un deju vakars Mežā...
09.03.2019 plkst. 22:00, Krustpils pagasta kultūras nams
Sieviešu dienas balle kopā ar grupu "Ilūzija" 8.martā S...
23.03.2019 plkst. 19:00, Mežāres kultūras nams
Mežāres amatierteātrim "Efekts" piecu gadu jubilejas sv...
Krustpils Novadnieks, FEBRUĀRIS 2019
Krustpils Novadnieks, JANVĀRIS 2019Krustpils Novadnieks, DECEMBRIS 2018Krustpils Novadnieks, NOVEMBRIS 2018
JAUTĀT PAŠVALDĪBAI
PašvaldībaSabiedrībaEkonomika un investīcijasTūrismsKultūraKontakti
 • Krustpils novads XXVI Vispārējos latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkos
 • Ielīgošana Asotes pilskalnā
 • Kur upes un ceļi krustojas
 • Līgotāji Vīpē
 • Krustpils novads izstādē
 • Krustpils novada svētkos 2016
 • Kūku pagasta brīvdabas estrāde
 • Ikvienam ir iespēja pārbaudīt spēkus šķēršļu joslā pie vecās Sūnu pamatskolas
 • Timsmales ezers ziemas sniegos
 • Ziemeļblāzma Variešu pagastā
 • Daugava pie Rogāļu gravas
 • Dabas krāšņums Ildzenieku ezerā
 • Rudens Marinzejas ezerā
 • Gladiolu izstāde Krustpils novada pašvaldībā
 • I.Dzirkales keramika izstādē
 • Timsmales ezers
 • Marinzejas muiža
 • Atašienes pagasta centrs no putna lidojuma
 • Marinzejas ezers
 • Asotes pilskalns
 • Laukezers
 • Timsmales ezers
 • Laukezers
 • Amatniecības centrs Māzers
 • Svilpaunieki ( I.Dzirkales keramika)
 • Rogāļu akmens Kūku pagastā