Krustpils novads
“Gaiss bija brīnumaini dzidrs un tīrs, spīdēja saule, un mani visu ceļu, garām Zīlāniem, Jaunajai muižai, Kondrātiem, Stipriem līdz pat Stukuliem pavadīja nepārtraukta cīruļu dziesma. ”
V. Stukuls „Krustpilieša stāstījums"
“Katram cilvēkam ir tāda vieta, kas paliek neizdzēšamā atmiņā, ko nekādi pasaules notikumi un pārliecīgie attālumi nespēj padarīt nesaredzamu”
Jānis Lejiņš "Spēlmaņu cilts"
“Krustpils krāsas ir vienkāršas – māla sarkanā, zāles zaļā un ūdens zilā, ko sievietes senāk ieauda krusta rūtīs savos lindrakos. ”
Lūcija Ķuzāne "Esmu uzticīgs"
“... augšpus pils, mālzemes muldā Daugavas labajā krastā, uzradās Krizburgas miestiņš – tirgotāju, amatnieku, maizes ceptuvju un lopu kautuvju ciemats, strūgu un plostu dzinēju apmetne.”
J. Niedre „Tai rītā mazā gaismiņā"

Amatniecības centrs "Māzers"

saikne ar cilvēkiem un vidi

Adrese: ,,Skola”, Vīpes pagasts, Krustpils novads, LV-5238

Darba laiks:

Amatniecības centrā, ēkā ,,Vālodzīte”, aušana.

P. no 10.00 – 17.00

O. no 10.00 - 17.00

T. no 10.00 - 17.00

C. no 10.00 - 17.00

P. no 10.00 - 16.00

Vīpes amatniecības centra ,,Māzers” vadītāja Inese Bramane, t.26611297

Amatniecības centra vēsture:

2009.gadā Vīpes pamatskola īstenoja LAT - LIT projektu ,,Amatniecības pārrobežu sadarbības tīkls  kā Latvijas – Lietuvas pierobežas pievilcības veicinātājs. Tā rezultātā tika sakārtotas amatu mācības darbnīcas. Projekts bija vērsts uz amatniecības pastāvēšanu, pilnveidi un attīstību, tūristu piesaisti. Šī projekta īstenošana sakrita ar otru Sorosa fonda – Latvija ietvaros atbalstīto projektu par tālākizglītības un interešu izglītības centra izveidi Vīpes pamatskolā.

Vīpes amatniecības centrs ,,Māzers” savu darbību uzsāk 2011.gada 1.maijā. Kopš 2012.gada 1.novembra amatniecības centru vada Inese Bramane.

Piedāvājums:

Amatnieks vienmēr paliek savdabīgs un interesants ar to, ka viņa darbs ir saistīts ar dzīves vietu, sirdslietu un meistarību. Amatnieku ražojumi ir viņa roku, ideju un gaumes apvienojums. Aicinām pie mums  savus sapņus pārvērst sirds darbos.

 - Apmācība kokapstrādē – Andris Straume, nodarbības notiek 8h, reizi nedēļā, pēc saskaņota grafika.

 - Aušanas apmācība.

 - Mašīnadīšanas apmācības.

 - Pieredzes apmaiņa starp amatniekiem, semināri, kursi, radošās darbnīcas.

 - Mākslas un amatniecības darbu izstādes.

 - Informācija par amatniecības festivāliem, tirdziņiem un mācībām.

 - Konsultācijas uzņēmējdarbībā.

 

 

 

 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Projekta " Maistarklase: ,,Cimdi un zeķes” ietvaros apgūstam:

Lekcijā ,, Latviešu rakstainie cimdi un zeķes” uzzinājām par adījumu kultūras attīstību Latvijas teritorijā dažādos laikos un to atbilstību kultūrvēsturiskajiem novadiem, uzzinājām kā cimdi un zeķes tika saskaņoti ar ikdienas un godu apģērbu. Uzzinājām par Krustpils novada goda tērpa cimdu un zeķu krāsu salikumiem un rakstiem. Apguvām cimdu valnīšu rakstus, tehniskos risinājumus. Cimdu rakstu daudzveidību un raksta aprēķināšanu. Cimdu īkšķa vietas aprēķināšanu, adīšanu un noraukumu.

Meitarklases notiek 1 reizi nedēļā no 1.oktobra  līdz 15.decembrim. Ikviens, kam ir jautājumi par cimdu un zeķu adīšanu var nākt un varēs rast atbildes uz sev interesējošajiem jautājumiem.

  Meistarklases dalībnieces ir ar dažādu adīšanas pieredzi, bet visas uzskata, ka vienmēr ir ko mācīties.

Īpašs paldies Vizmai Lejiņai un Aijai Prokofjevai,  kas iepazīstināja ar savu ieguldījumu cimdu izpētē un savas dzimtas cimdiem.

 

Vīpes amatniecības centra ,,Māzers”vadītāja

Inese Bramane, t. 26611297


Braucieni palīdz novērtēt savu veikumu un iedvesmo jauniem projektiem.

Vīpes amatniecības centrs ,,Māzers” 2017.gadā devās divos pieredzes apmaiņas braucienos. Pirmajā braucienā, kas notika 29.aprīlī, iepazināmies ar Sēlijas kultūrvēsturi, mājražotāju un amatnieku pieredzi.  Apmeklējām kafejas ,,Alīda” ražotni un klausījāmies saimnieces Jolantas veiksmes stāstu. Kafejas ražošana uzstādīta nelielā fabrikā, kur var aplūkot tapšanas procesu, uzzinam  ražošanas īpatnības, vēsturi un  izejvielu audzēšanu.

Apmeklējām Jāņa Jaunsudrabiņa muzeju ,,Riekstiņi”.  Gleznotājs un rakstnieks Jānis Jaunsudrabiņš (1877-1962) savu bērnību(1880-1886) pavadījis viensētā „Riekstiņi”, kur joprojām saglabājies 19.gs veidols - „Baltā grāmatā” tēlotā Mūsmāju pasaule. Muzeja  pamatekspozīcija iepazīstina ar Jaunsudrabiņa dzīvi un daiļradi - te skatāmas viņa grāmatas, gleznas, fotgrāfijas, personīgās lietas, bet 19. - 20. gs. sākuma sadzīves priekšmeti, kas iegūti Neretas pagasta un tuvākās apkārtnes viensētās, dod ieskatu tā laika sadzīvei laiku sētā.

Aknīstes novadpētniecības muzejā uzzinam par Sēlijas vēsturi, tradīcijām, kultūru un ievērojamiem cilvēkiem.

Aknīstes senioru centrā tikāmies ar  Aknīstes čaklajām  rokdarbniecēm "Adatiņas". Skatījām krāšņu un bagātīgu izstādi. Dalījāmies pieredzē  un iedvesmojāmies jauniem darbiem.

Gārsenes pilī  atrodas muzejs un ekspozīcija par baronu Budbergu dzimtu, Gārsenes vēsturi, un pamatskolas vēsturi. Pils telpās apskatāma podiņu krāsns, kas ir kultūrvēstures piemineklis. Krāsns fasādi grezno Holandē ražoti, ar jūras un vējdzirnavu ainavām apgleznoti zilbalti podiņi. Visas sezonas garumā pilī apskatāmas mākslas un izzinošās izstādes.

Gārsenes pils pagrabstāvā tikāmies ar zinošo vīnu darītāju Andri Zībergu, kas stāstīja par vīna darīšanu mājas apstākļos un iepazīstināja ar jaunām vīna receptēm.

Otrs brauciens 10.augustā uz Madonas Novadpētniecības un mākslas muzeju, kur apskatījām Latvijas novadu tautas lietišķās mākslas izstādi,  kopumā izstādīti 554 autoru 1348 darbi no 72 tautas lietišķās mākslas studijām. Izstādē bija pārstāvētas visas lietišķās mākslas nozares – audumi, rokdarbi, keramika, pinumi, ādas un koka apstrāde, metālkalumi un rotas. Šāda apjoma izstāde  mūs ļoti iedvesmoja turpmākajam darbam.

Otra izstāde bija Vecpiebalgas kultūras namā. Skatījām Voldemāra Cīruļa piemiņas balvas latviešu tautas tērpu konkursa dalībnieku darinājumus. Ekspozīcijā bija 27 konkursam iesniegtie tautas tērpu komplekti, kas pārstāv Kurzemes, Vidzemes un Zemgales etnogrāfiskos novadus. Abas izstādes bija izcili iekārtotas un ļāva sajust lepnumu par mūsu tautas lietišķās mākslas mantojumu un cik veiksmīgi tas tiek nodots

Šie braucieni palīdz novērtēt savu veikumu un iedvesmo.

Vīpes amatniecības centra ,,Māzers” vadītāja Inese Bramane

 


Ar Latvijas Valsts mežu atbalstītās Zemgales kultūras programmas 2017 atbalstītu projektu ,,Meistarklase: Cimdi un zeķes” Vīpes amatniecības centrs ,,Māzers” turpina apmācības.

Vīpes amatniecības centrs ,,Māzers” no 2016.gada 22.janvāra līdz 30.04.2016. īstenoja apmācības programmu: ,,Tautas tērpa brunču un kreklu darināšana”. Dalībnieces apguva tautas tērpa valkāšanas tradīcijas, īpaši izzinot Krustpils novada tautas tērpus. Iemācījās kreklu piegriešanu, izšūšanu un sašūšanu. Auda brunču audumus un šuva brunčus.

No 2016.gada 16.septembra  īstenojām Zemgales kultūras programmas 2016 atbalstītu projektu ,,Nemateriālā kultūras mantojuma lietpratēju zināšanu un prasmju tālāk nodošana - ,,Krustpils tipa jostas”. Ar šo projektu turpinām apmācību ciklu par tautas tērpa darināšanu, turpinot gatavoties Latvijas simtgadei. Lai katrai dalībniecei būtu savs tautas tērpa pilns komplekts, to papildinājām ar austu jostu no vilnas un linu diegiem.

2017.gada janvārī  Vīpes amatniecības centrs ,,Māzers” uzsāk  īstenot Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstīto projektu: ,,Nemateriālā kultūras mantojuma lietpratēju zināšanu un prasmju tālāk nodošana - Krustpils tautas tērpa galvassegas un villaines auduma darināšana”.

Dalībnieces izteica vēlmi turpināt tautas tērpu darināšanu, apgūstot dziju krāsošanu, cimdu un zeķu adīšanu.

Ar cimdiem rokās latvieši strādāja (darba cimdi) un īpaši greznojās (goda cimdi). Ir zināms, ka neviena tauta cimdus nelieto tādā daudzumā, kā latvieši. Latvietim cimdi ir ne tikai praktisks apģērba gabals, bet arī priekšmets ar dziļu simbolisku jēgu - tā saucamie dāvināmie vai ceremoniju cimdi. Cimdu simboliskā loma latviešu tautas sadzīvē un svētku (godu) rituālos visspilgtāk izpaužas dažādos dzīves gadījumos, kad cimdu pāris tika lietots kā dāvana vai ziedojums. Svarīga ir cimdu ziedošana, nodrošinot dzimtas turpināšanu gan gaidībās, gan  dzemdībās, kā arī kristību ceremonijās. Laicīgi tiek adīts cimdu pūrs bērēm, gatavojoties aiziešanai mūžībā. Dāvātos cimdus nevalkāja, bet glabāja kā dzimtas relikviju no paaudzes paaudzē.

Krustpils novada zeķes ir vēl viens rakstu un krāsu salikuma meistardarbs. Zeķes ada līdz puslielam, vasarai nātnas, ziemai vilnas. Ikdienas valkāšanai baltas, bet goda dienu zeķes izraksta bagātīgi krāsās un rakstos.

Ar Latvijas Valsts mežu atbalstītās Zemgales kultūras programmas 2017 atbalstītu projektu ,,Meistarklase: Cimdi un zeķes” Vīpes amatniecības centrs ,,Māzers” turpina apmācības.

Projekta ieviešanas gaitā tiks realizētas sekojošas aktivitātes:

1. Dziju krāsošana ar augu krāsvielām, 10.augustā, plkst. 16.00

2. Apgūta cimdu un zeķu adīšana pēc sekojošas 40 stundu apmācību programmas:

Latviešu cimdu izmantošanas un valkāšanas  tradīcijas.

Krustpils novada godu tērpa cimdi un zeķes.

Krāsu salikumi un materiāli, raksta aprēķināšana.

Cimdu rakstu daudzveidība.

Cimdu valnīšu raksti, tehniskie risinājumi.

Zeķu valkāšanas tradīcijas.

Krāsu salikumi un materiāli, raksta aprēķināšana.

Zeķu raksti – rakstainie valnīši, mežģīņrakstā adītās zeķes.

Zeķu adīšanas, valnīšu tehniskie risinājumi.

Izstrādājumu apstrāde.

3. Izstāde ,,Godu cimdi un zeķes”. Interesenti papildinās zināšanas par Latvijas tautas mākslas mantojumu.

Aicinām ikvienu interesentu pieteikties apmācībai Vīpes amatniecības centrā ,,Māzers”, t.26611297

Vīpes amatniecības centra vadītāja  I.Bramane

 

 


 

Latvijas valsts simtgades svinību galvenais vēstījums ir „Es esmu Latvija”

Latvijas valsts simtgades svinību galvenais vēstījums ir „Es esmu Latvija”, akcentējot, ka Latvijas valsts galvenā vērtība ir cilvēki, kuri ar savu ikdienas darbu veido tās tagadni  un kopā ar jauno paaudzi liek pamatus rītdienai.

2016.gada 1.decembrī spēkā stājās Nemateriālā kultūras mantojuma likums! Tas ir jauns, līdz šim nebijis regulējums, kas paredz izveidot nacionālo nemateriālā kultūras mantojuma sarakstu un nosaka kopienu līdzdalību mantojuma saglabāšanā.

Nemateriālā kultūras mantojuma likuma mērķis ir saglabāt un nodot nākamajām paaudzēm nemateriālo kultūras mantojumu kā Latvijas kultūras savdabību un daudzveidību apliecinošu resursu, kas veicina vērtību izpratni, radošumu, attīstību un dzīves kvalitātes uzlabošanu.

Vīpes amatniecības centra ,,Māzers” mērķis ir Nacionālās kultūras identitātes apzināšana, saglabāšana un nodošana nākamajām paaudzēm, veicinot tās dzīvotspēju un atpazīstamību Latvijā un pasaulē.

No 2017.gada janvāra Vīpes amatniecības centrs ,,Māzers” īsteno VKKF atbalstītu projektu: ,,Meistarklase ,,Krustpils novada tautas tērpa galvassegas un villaines audums””. Projekta gaitā apgūstam  Krustpils tautas tērpa galvassegas: meitu  vainagu un sievu cepuru darināšanu, aužam villaines audumu un lakatus.

Krustpils novada tautas tērpu uzskata par latviskāko starp novadiem. Raksti salikti klasiski skaistās joslu kombinācijās. Rakstu izpildījuma tehnika ir vis augstākā un bagātākā. Tautas apģērbs dod iespēju iepazīties ar tautas mākslas tradīcijām, darinātāju meistarību un estētisko gaumi. Tautas tērpu bagātais ornaments un krāsu salikums ir neizsmeļams avots tautas mākslas meistaru jaunradē.

Balstoties uz amatniecības centra darbību, īstenojot VKKF atbalstītus projektus un gatavojoties Latvijas simtgadei, aicinām atsaukties un līdzdarboties  visus tautas tērpu darinātājus un glabātājus, lai piedalītos izstādē.

Īpaši lūdzam atsaukties Krustpils tipa villaines īpašniekus, lai nofotografētu un pierakstītu villaines tapšanas vēsturi.

 

Cerot uz atsaucību un sadarbību,

Vīpes amatniecības centra ,,Māzers” vadītāja,

Inese Bramane, t.26611297


Septembrī Vīpes amatniecības centrs ,,Māzers”uzsāk Valsts Kultūrkapitāla fonda un Latvijas Valsts mežu atbalstīto Krustpils novada pašvaldības projektu: ,,Nemateriālās kultūras mantojuma lietpratēju zināšanu un prasmju tālāknodošana - ,,Krustpils tipa jostas”"

16.09.2016.

pl.15.00 JOSTU IZSTĀDE no Jēkabpils vēstures muzeja krājuma.

pl.16.00  Lekcijas:

,,KRUSTPILS TIPA JOSTAS: DARINĀŠANAS TRADĪCIJAS" un 

 ,,ORNAMENTS LATVIJAS TERITORIJĀ CAURI LAIKIEM"

 Lektore Dr.hist. Anete Karlsone

Ieeja: EUR 1.00

Dalībniekiem jāpiesakās līdz 14.09.2016.

Uzsākam 44 stundu apmācības programmu profesionālās meistarklasēs, lai apgūtu Krustpils tipa jostu darināšanas tehnikas un veidus. Meistarklases vadīs Maija Kulakova.

Programma:

                Krustpils tipa jostu veidi, darināšanas tehnikas. 

                Darbarīki un ierīces jostu aušanai.

                Krustpils tipa jostu krāsu salikumi, jostu kompozīcija.

                Materiāls,tā aprēķināšana, sagatavošana un uzmešana.

                Parauga aušana.

                Jostu aušana. Iekārtošana stellēs, raksts.

                Celaines, rakstu kompozīcija.

                Pītās jostas.

                Savu rakstu veidošana.

                Kļūdu labošana un jostu apstrāde.

                Jostu izmantošana. Izstādes iekārtošana.

Dalībniekiem jāpiesakās līdz 20.septembrim, t. 26611297, Inese

Aicinām pieteikties mašīnadīšanas apmācībai līdz 20.09.2016., t. 26611297, Inese

 

 

 


JAUTĀT PAŠVALDĪBAI
Pasākumi
31.01.2018 plkst. 10:00, Krustpils novada pašvaldība
Domes sēde
Krustpils Novadnieks, DECEMBRIS 2017
Krustpils Novadnieks, OKTOBRIS 2017Krustpils Novadnieks, SEPTEMBRIS 2017Krustpils Novadnieks, AUGUSTS 2017
JAUTĀT PAŠVALDĪBAI
PašvaldībaSabiedrībaEkonomika un investīcijasTūrismsGalerijasKontakti
 • Līgotāji Vīpē
 • Timsmales ezers ziemas sniegos
 • Marinzejas ezers
 • Timsmales ezers
 • Marinzejas muiža
 • Svilpaunieki ( I.Dzirkales keramika)
 • I.Dzirkales keramika izstādē
 • Krustpils novads izstādē
 • Ikvienam ir iespēja pārbaudīt spēkus šķēršļu joslā pie vecās Sūnu pamatskolas
 • Ziemeļblāzma Variešu pagastā
 • Dabas krāšņums Ildzenieku ezerā
 • Daugava pie Rogāļu gravas
 • Gladiolu izstāde Krustpils novada pašvaldībā
 • Kūku pagasta brīvdabas estrāde
 • Rudens Marinzejas ezerā
 • Laukezers
 • Timsmales ezers
 • Rogāļu akmens Kūku pagastā
 • Kur upes un ceļi krustojas
 • Asotes pilskalns
 • Atašienes pagasta centrs no putna lidojuma
 • Laukezers
 • Krustpils novada svētkos 2016
 • Amatniecības centrs Māzers