Krustpils novads
“Gaiss bija brīnumaini dzidrs un tīrs, spīdēja saule, un mani visu ceļu, garām Zīlāniem, Jaunajai muižai, Kondrātiem, Stipriem līdz pat Stukuliem pavadīja nepārtraukta cīruļu dziesma. ”
V. Stukuls „Krustpilieša stāstījums"
“... augšpus pils, mālzemes muldā Daugavas labajā krastā, uzradās Krizburgas miestiņš – tirgotāju, amatnieku, maizes ceptuvju un lopu kautuvju ciemats, strūgu un plostu dzinēju apmetne.”
J. Niedre „Tai rītā mazā gaismiņā"
“Krustpils krāsas ir vienkāršas – māla sarkanā, zāles zaļā un ūdens zilā, ko sievietes senāk ieauda krusta rūtīs savos lindrakos. ”
Lūcija Ķuzāne "Esmu uzticīgs"
“Katram cilvēkam ir tāda vieta, kas paliek neizdzēšamā atmiņā, ko nekādi pasaules notikumi un pārliecīgie attālumi nespēj padarīt nesaredzamu”
Jānis Lejiņš "Spēlmaņu cilts"

Brāļu Skrindu Atašienes vidusskola

Skola pie ezera... Zeltaini baltā Marinzejas pils Marijas ezera krastā simtgadīgo parka koku ielokā. 1845.-47.g. celtās pils sienas glabā vairāku paaudžu vēsturi. Pils cēlējs un pirmais īpašnieks Jozefs Mihaels fon der Borhs cēlies no muižnieku dzimtas, kuras zari sniedzās visā Eiropā, zinātnieka un literāta Mihaela fon der Borha jaunākais dēls, jaunībā bijis personīgi pazīstams ar dzejnieku Aleksandru Puškinu.

Kopš 1925.gada pilī ir skola, zīda tērpu šalkoņu un valša skaņas nomainījušas skaļas skolēnu balsis, skolotāju padomi un skolas zvans, kurš sauc uz stundām Atašienes jauno paaudzi. 12 gadu laikā mazajiem putnēniem, kuri bailīgi meklē māmiņas roku, izaug stipri un spēcīgi spārni, kuri tos aiznes pāri Teiču purva koku galotnēm plašajā pasaulē.

SKOLAS VIZĪTKARTE

Skolas adrese:
Brāļu Skrindu Atašienes Vidusskola         
„Marinzeja”, Atašienes pagasts, Krustpils novads LV – 5211
Tālrunis 65228357, 65228358, 
 
Skolas administrācija:
Direktores p.i. - Līga Zalāne
Drektores vietniece mācību darbā – Rita Grīnberga
 
 
SKOLAS TRADĪCIJAS
 1. Zinību diena.
 2. Sporta diena. Vai zināt, kā veiksmīgi iesākt jauno mācību gadu? Organizējiet jautras un atraktīvas sporta dienas, kā to ik gadu darām mēs. Izlozējam savu komandu un uz priekšu: lecam ar maisu, metam šautras kad uz acīm ir modernas glāžu brilles, braucam ķerrā un ķeram lidojošos šķīvīšus. Un kur nu vēl virves vilkšana! Protams, sporta spēles arī nedrīkst aizmirst. Sportot ir jauki!
 3. Fukšu balle.
 4. Oktobra sākumā, kad parkā ienāk rudens, arī skolas zāle piebirst zeltainām lapām un visa skola pulcējas uzDzejas stundu. Tā vienmēr ir veltīta vai nu kādai noteiktai tēmai vai kāda dzejnieka daiļradei.
 5. Tēvzemes nedēļa. Vai skola ir tā vieta, kur bērnos dzimst patriotisms? Mēs domājam, ka jā! Jau vairāk nekā 10 gadus, sagaidot savas valsts svētkus, mēs skolā organizējam Tēvzemes nedēļu, kura sākas Mārtiņos un noslēdzas Tēvzemes dzimšanas dienas priekšvakarā. Neatņemama šīs nedēļas sastāvdaļa ir: Mārtiņa tirgus, kurā tirgojam pašu sarūpēto un varam iegādāties kādu našķi, Lāčplēša dienas svinības ar sporta sacensībām zēniem un lāpu gājienu, Erudīts par Latviju 1.-12.klašu komandām un svētku koncerts. Esam organizējuši arī zīmējumu konkursus, ierindas skates, tikšanos ar zemessargiem, izpētes darbus par Atašieni un dažādas tikšanās ar interesantiem cilvēkiem.
 6. Ziemassvētki. Neskatoties uz to, ka esam pieauguši, mēs joprojām ticam brīnumiem. Un tāpēc katrus Ziemassvētkus pie mums atnāk Ziemassvētku vecītis ar sarūpētām konfekšu tūtām. Ziemassvētku gaidīšana mūsu skolā iesākas ar svinīgu sveču iedegšanu Adventes vainagā, pirms pašiem svētkiem pulcējamies Svētrītā, kur mūs uzrunā priesterus V. Naglis, bet svētki noslēdzas ar tematisku pasākumu. Ļoti patīkami ir tas, ka šajos svētkos priekšnesumus sniedz vismaz 95% mūsu skolēnu.
 7. Reizi gadā pilī atkal atdzīvojas vecie grāfu laiki – kopš 2002.gada radusies jauna skolas tradīcija – Pils vakari.Tad atkal skan mūzika, deg sveces, un no tālas pagātnes pie mums ierodas Jozefs Mihaels fon der Borhs, viņa meita Marija Terēzija, sieva Doroteja Rozālija, dēls Teodors un citi, kuri kādreiz Marinzejas pilī mīlēja, nīda, cieta, raudāja un smējās.
 8. Valentīndiena.
 9. Jau vairākus gadu desmitus skolas tradīcija ir Žetonu vakari, svētku atelpas brīdis pirms eksāmeniem un izlaiduma. 12.klases skolēni saņem piemiņas zīmi no skolas laikiem – gredzenu. Skolotāji, vecāki un draugi tiek aicināti noskatīties skolēnu sagatavoto teātra izrādi. Uztraukums ir liels, jo daudzi „aktieri” pirmo reizi stājas publikas priekšā.
 10. Lieldienu izstāde un Putnu dienas
 11. Nāk pavasaris ar putnu čalām, ar briestošajiem pumpuriem. Sirdis pilda mīlestība. Maijā savu mīlestību bērni izdzied un izrunā saviem vistuvākajiem cilvēkiem Mātes dienas koncertā. Tajā skan pašu bērnu sacerēti dzejoļi un esejas, bērni un skolotāji dzied.
 12. Pēdējais zvans
 13. 9. un 12. klases izlaidumi
 14. Nu jau 10 gadus Atašienes vidusskolā iznāk skolēnu veidotā avīze „Pēda”. Avīzes tapšanā, ar savām radošajām idejām, var iesaistīties ikviens 5.-12.klases skolēns. Darbojoties avīzē, skolēniem ir iespēja sevi pierādīt rakstu, interviju un aptauju veidošanā, kā arī pašiem publicēt savus radošos darbus. Skolas avīzei ir izveidots arī savs e-pasts (avizepeda@inbox.lv), uz kuru ikviens var sūtīt savus ieteikumus, ierosinājumus, rakstus un citu informāciju. Lai darītu ikdienu interesantāku un krāsaināku, aicinām rakstīt avīzei „Pēda” arī Jūs!
 15. Kopš 1995.gada notiek skolas jubileju sarīkojumi, kurus apmeklē vairāki simti bijušo absolventu un skolotāju. Skolas kolektīvs sveic visus ar svētku koncertu, tiek pāršķirstītas atmiņu lappuses un dejots līdz rīta gaismai. Atkal atceramies nu jau 105 gadus ilgo skolas vēsturi, kuras sākums ir 1904.gadā muižas saimniecības ēkā atvērtā nelielā skoliņa tuvāko māju zemnieku bērniem. 
Noslēdzot mācību gadu Brāļu Skrindu Atašienes vidusskolā
 
Klāt jūnijs – eksāmenu, izlaidumu un vasaras saulgriežu laiks. Nemanot ir aizsteigušies vēl  pieci mēneši, un mācību gads ir galā. Tomēr gribās atskatīties uz paveikto, izvērtēt un izanalizēt,  lai ar jaunu degsmi sāktu plānot nākamā mācību gada pasākumus.
2013. gads Brāļu Skrindu Atašienes vidusskolā, kā ierasts, sākās ar aktīvu mācību darbu, taču, kur mācības, tur vajadzīga arī atpūta. 
Ar prieku un lielu intrigu 15.janvārī durvis vēra Sorosa fonda atbalstītā projekta „Klāt pulksten trīs un otrā elpa” Aktivitāšu centrs, kurā katru dienu tiek gaidīti visi interesenti, lai paspēlētu galda tenisu, galda hokeju, novusu, liktu puzles, spēlētu domino, dambreti un vienkārši labi pavadītu laiku kopā. Skolas bērni centās izmantot katru brīvu brīdi, baudot piedāvātās aktivitātes. Īpašs prieks par katru pieaugušo, kurš atrada laiku, lai sastādītu konkurenci mazajiem.
Atzīmējot R.Blaumaņa 150 gadu jubileju, janvārī latviešu valodas skolotājas Ināra Mihaloviča un Anna Karāne aicināja skolēnus uz tematisko stundu par autora dzīvi un daiļradi. Skolēni aizrautīgi klausījās skolotājas Ināras Mihalovičas stāstījumā.
Janvāra beigās skolēni, dabas inspektoru: Daces Vikšeres, Dagņa Vasiļevska un Daiņa Tuča vadībā, iepazinās ar zivju daudzveidību Marinzejas ezerā un izmēģināja spēkus zemledus makšķerēšanā skolotājas Vitas Jaudzemas organizētajā pasākumā „Ezers, zivis, zveja ziemā”.
Februāri, tradicionāli, sākām ar sveču kompozīciju gatavošanu, šogad katra klase izlozēja krāsu un veidoja kompozīcijas no atbilstošas krāsas svecēm, lai jau 8. februārī šīs kompozīcijas un senlaicīgo lietu izstāde priecētu mūs un skolas viesus „Pils vakarā”, kurš šogad notika jau 10. reizi. Skolas zāli piepildīja Varakļānu mūzikas un mākslas skolas orķestra skaņas. Skatītājus priecēja amizantā Stirnienes dramatiskā kolektīva izrāde, kā arī pašmāju aktieru sniegtais ieskats grāfa Borha dzīvē.
Jau 12. februārī pamatskolas posma skolēni devās uz Skatuves runas konkursu, kurā, veiksmīgi startējot, saņēma:
Kārlis Zalāns (3. klase) – 1.pakāpes diplomu, 
Gunita Veikšāne (2. klase), Reinis Broks (5. klase), Edijs Stučka (7. klase), Sabīne Seņkova (8. klase) - 2. pakāpes diplomus.
Februāri noslēdzām ļoti muzikāli, jo 26. februārī konkursā „Balsis” 5. - 7. klašu ansamblis ieguva 3. pakāpes diplomu, bet duets Simona Orlova un Eduards Iļjins – 2. pakāpes diplomu.
Marta svarīgākais un lielākais pasākums mūsu skolā bija „Žetonu vakars”, kurā 12. klases skolēni priecēja pasākuma apmeklētājus ar klases audzinātājas vadībā iestudēto Ādolfa Alunāna izrādi „Pašu audzināts”.
Izmantojot šīs ziemas biezo sniega segu, 6. martā skolēni devās uz slēpošanas sacensībām Ābeļu pamatskolā, kur Arta Ozoliņa (7. klase) un Rualds Kassalietis (8. klase) izcīnīja 1. vietas.
Marta sākumā, pieminot slaveno, tautā mīlēto dzejnieku Imantu Ziedoni, latviešu valodas skolotājas aicināja uz dzejas stundu veltītu autora daiļradei.
Pavasaris ir arī mācību olimpiāžu laiks, kad erudītākajiem skolēniem ir iespēja parādīt savas zināšanas, veicot olimpiāžu darbus. Rezultāti priecē: 
Ēvalds Spunģis (7. klase) matemātikas olimpiādē ieguva 1.vietu, 
Simona Orlova (5. klase) latviešu valodas un literatūras olimpiādē ieguva 2. vietu, 
Edijs Stučka (7. klase) matemātikas olimpiādē ieguva 3. vietu, 
Estere Čevere (3. klase) kristīgās mācības olimpiādē ieguva atzinību, 
Sindija Kudrjavceva (4. klase) latviešu valodas olimpiādē ieguva atzinību,
Reinis Broks, Diāna Gabranova (5. klase) matemātikas olimpiādē ieguva atzinību.
15. martā durvis vēra Sorosa fonda projekta Radošās darbnīcas, kurās katrs pagasta iedzīvotājs var mācīties adīt, tamborēt, izšūt un aust, kā arī skolas mājturības kabinetā apgūt koktēlniecības iemaņas.
21. martā skolā uzņēmām viesus - Krustpils, Salas, Aknīstes, Viesītes, Jēkabpils novadu un Jēkabpils pilsētas sociālo zinību skolotājus, kuri apmeklēja arī skolotājas Marutas Ķesteres vadīto atklāto sociālo zinību stundu.
Starpnovadu bibliotekāru metodiskās apvienības izsludinātajā konkursā „Lasītprieks” 5. un 7. klases skolēnu komandas, audzinātāju vadībā, aktīvi meklējot materiālus par savu novadu, izveidoja grāmatu „Krustpils novads”. Marta beigās komandu pārstāvji kopā ar skolotāju Mārīti Adamoviču devās uz Jēkabpils bibliotēku uz noslēguma pasākumu, kur 12 komandu konkurencē, veicot dažāda veida uzdevumus par Krustpils novadu, ieguva godalgoto 1. vietu.
Apvienojot patīkamo ar lietderīgo, marta beigās 8. klases skolnieces Agita Strazdiņa un Sabīne Seņkova piedalījās vācu valodas radošo darbu konkursā „Mana mazā fotogrāmatiņa” un ieguva 1. vietu.
Aprīli uzsākām sportiskā garā - trīs mūsu skolas komandas, skolotājas Līgas Čeveres vadībā, piedalījās starpnovadu dambretes sacensībās. Agnese Kozule (8. klase), Loreta Adamoviča (7. klase) un Raivis Veikšāns (7. klase)  izcīnīja 3. vietu, arī vidusskolas komanda, kuras sastāvā bija Agita Čevere (11. klase), Liāna Veice (11.klase), Edgars Kozuls (10.klase) izcīnīja 3. vietu.
Savukārt galda tenisa sacensībās mūsu skolu pārstāvēja Arta Ozoliņa (7.klase), Madars Upenieks (8.klase) un Zigurds Adamovičs (8.klase), komanda ieguva 3. vietu.
Kā katru gadu, skolotājas Anastasijas Mortukānes vadībā, mūsu skolas skolēni piedalās  Jānim Zāberam veltītajā zēnu vokālistu konkursā „Aiviekstes lakstīgala”, šogad godalgoto 2. vietu ieguva 2. klases skolnieks Rainers Spalviņš.
Konkursu klāsts ir ļoti dažāds, svarīgākā ir vēlme darboties un piedalīties. 26. aprīlī  Loreta Adamoviča (7.klase) un Zigurds Adamovičs (8.klase) devās uz Okupācijas muzeju Rīgā, kur Vītola fonda pētījuma konkursā „Lietas likteņa liecinieces” noslēguma pasākumā ieguva 3. vietu. Konkursa ietvaros skolēni pētīja savas vecmammas Intas Adamovičas likteņgaitas Sibīrijā, izveidotā prezentācija vēstīja par skarbo likteni, par ciešanām un zaudējumiem, kas piedzīvoti svešumā.
Aprīļa beigās 4. un 5.klases skolēni kopā ar audzinātāju Sandru Kaļeiņikovu devās uz Ūdens tūrisma attīstības centru „Bāka” Rēzeknes novadā, kur par dalību konkursā „Mitrāji manām acīm” ieguva apbalvojumu par labāko izziņas darbu. Izveidotajā darbā skolēni centās atspoguļot purva augu un dzīvnieku valsts daudzveidību.
Un 30.aprīlī 5.klases komanda devās uz Daugavpils Olimpisko centru, lai piedalītos „ZZ čempionāta” pusfinālā, diemžēl šogad uz finālu Rīgā netikām.
Otrā pusgada laikā sākumskolas skolēni kopā ar vecākiem pildīja konkursa „Tēva un mātes tēls Bībelē” darbus kristīgajā mācībā, lai jau 11. maijā dotos uz noslēguma pasākumu – Ģimeņu svētkiem Krustpils evaņģēliski luteriskajā baznīcā, kur katrs skolēns saņēma balviņas.
Maijā, kā ierasts, uz skolu aicinājām māmiņas, lai sveiktu un iepriecinātu ar dziesmām un dzejoļiem koncertā „Viena bija sila bite, otra mīļa māmuliņa”. Atnākušās māmiņas varēja aplūkot bērnu zīmējumu un rokdarbu izstādi.
Jau piekto gadu mūsu skolas skolēni piedalās CSDD organizētajā Jauno satiksmes dalībnieku forumā, kur 4. reizi izcīna iespēju doties uz finālsacensībām Engures novada Klapkalnciemā „Ronīšos”. Sacensībās skolēniem ir ne tikai jāparāda savas prasmes velosipēda vadīšanā, bet arī jāzina ceļu satiksmes un drošības noteikumi, jāprot sniegt pirmo palīdzību. Komandā bija Samanta Štrauha, Betija Rubina, Sintija Borodkina, Kārlis Zalāns, Ralfs Zalāns un Reinis Broks. Jāpiebilst,ka šajā mācību gadā pirmo reizi mūsu skolas skolēniem bija iespēja apmeklēt skolotājas Līgas Čeveres vadīto velo pulciņu.
Starptautiskajā skolēnu pētniecisko darbu konkursā „Vēsture ap mums”, ko organizēja Vēstures skolotāju biedrība sadarbībā ar EUSTORY – vēstures tīklu Eiropas jauniešiem, 10. klases skolēni Edijs Kitovs un Aigars Siliņš, skolotājas Ināras Mihalovičas vadībā, veidoja darbu „Skola pie ezera” un ieguva  atzinību.
17. maijā skolas zvans pēdējo reizi skanēja mūsu devītajiem un divpadsmitajiem, kuriem sniedzām atvadu sveicienu – „Dod pieci, lai veicas!”
Maijā mūsu pirmsskolas audzēkņi piedalījās Sporta svētkos Jēkabpilī, kur kopā ar citiem vienaudžiem izmēģināja spēkus dažādās sportiskajās aktivitātēs. Bet jau 24. maijā svinēja izlaiduma svētkus, lai ar jaunu sparu 1.septembrī uzsāktu mācības 1.klasītē.
Tradicionāli mācību gadu noslēdzām ar ekskursijām un sporta dienu. Sporta dienas noslēgumā katrs tās dalībnieks saņēma saldu balvu, un centīgākie skolēni saņēma naudas balviņas par sasniegumiem mācību gada laikā. Malači, tā turpināt!
Lai arī liekas, ka tikko bija 1.septembris, tomēr ir noslēdzies vēl viens mācību gads, priekšā vasaras brīvdienas, lai uzkrātu spēkus, atpūstos un varētu jau septembrī atkal uzsākt jaunu mācību gadu.
Paldies skolēniem par aktīvu piedalīšanos novada un valsts organizētajos pasākumos un  skolas vārda nešanu Latvijā! Paldies vecākiem par sapratni un atbalstu, skolotājiem par nesavtīgo darbu audzēkņu sagatavošanā un pilnveidošanā!
Sveicam 9. un 12.klases skolēnus izlaidumā, vēlam veiksmīgi uzsākt studijas un īstenot iecerētos plānus! 
Vienmēr esam priecīgi uzņemt savā pulkā jaunus skolēnus. Nāc un mācies skolā pie ezera! 
Uz tikšanos jaunajā mācību gadā!
Skolotāju kolektīva vārdā Sandra Kaļeiņikova
 
SKOLA ŠODIEN
 
2011./2012.mācību gadā skolā mācās 86 skolēni, pirmsskolas izglītības grupā ir 14 bērni, strādā 16 skolotāji. Skola īsteno pirmsskolas izglītības, pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmas Skolā darbojas skolēnu parlaments, kas iesaistās skolas dzīves aktivitāšu organizēšanā. Skolēni darbojas interešu izglītības pulciņos, kuros papildus apgūst dažādas iemaņas un darbošanās prieku.
 
2011./2012. mācību gadā skola piedāvā šādas interešu izglītības nodarbības:    
 1. Novadpētniecības pulciņš
 2. Teātra pulciņš
 3. Vokālie ansambļi
 4. Vispārējās fiziskās sagatavotības grupa
 5. Ārstnieciskās fizkultūras grupa
 6. Skolas avīze
 7. Komerczinību programma „Esi Līderis”
 8. Jaunākā jaunsargu grupa
 9. Vecākā jaunsargu grupa

MŪSU SASNIEGUMI 

Skolēni ar panākumiem startē rajona un novada mācību olimpiādēs un konkursos, piedalās sporta sacensībās, iesaistās pagasta pasākumos.
2010./2011. mācību gadā esam ieguvuši:
 1. 1. vietu Valsts 39. starptautiskajā bērnu mākslas konkursā "Lidice 2011"
 2. 3. vietu Valsts vizuālās mākslas olimpiādē
 3. 1. vietu starpnovadu dabaszinību olimpiādē
 4. 1. un 3. vietu starpnovadu ķīmijas olimpiādē
 5. 1. un 2. vietu starpnovadu matemātikas olimpiādē
 6. 2. vietu starpnovadu ģeogrāfijas olimpiādē
 7. 1. vietu starpnovadu slēpošanas sacensībās
 8. 1.vietu starpnovadu peldēšanas sacensībās
 9. 2. vietu starpnovadu zēnu vokālistu konkursā
 10. 3. vietu starpnovadu skatuves runas konkursā 
 11.  2. vietu starpnovadu vokālās mūzikas konkursā "Balsis"
 12. 2. vietu 1500 metru skrējienā meitenēm starpnovadu vieglatlētikas sporta sacensībās
 13. 3. vietu 1500 metru skrējienā zēniem starpnovadu vieglatlētikas sporta sacensībās
 14. 2. vietu lodes grūšanā starpnovadu vieglatlētikas sporta sacensībās
 15. 2. un 3. vietu tāllēkšanā zēniem starpnovadu vieglatlētikas sporta sacensībās 
 16. 3. vietu 600 metru skrējienā starpnovadu vieglatlētikas sporta sacensībās
 17. 3. vietu šķēpa mešanā starpnovadu vieglatlētikas sporta sacensībās
 18. 1. vietu komandām zēnu konkurencē starpnovadu sporta spēļu sacensībās vieglatlētikā
 19. 2. vietu komandām meiteņu konkurencē starpnovadu sporta spēļu sacensībās vieglatlētikā
 20. 1. un 3. vietu starpnovadu dambretes sacensībās
 21. 2. un 3. vietu starpnovadu slēpošanas sacensībās
 22. 1. vietu starpnovadu tautas bumbas sacensībās
 23. 1. vietu starpnovadu volejbola sacensībās
 24. 3. vietu starpnovadu basketbola sacensībās
 25. 1. vietu starpnovadu konkursā "Vissportiskākie Lāčplēši un Laimdotas"

 

Nr. Vārds, uzvārds Mācību priekšmeti
1. Līga Zalāne Skolas direktores p.i., sporta skolotāja
2. Rita Grīnberga Direktores vietniece mācību darbā, vācu valodas skolotāja
3. Mārīte Adamoviča Bibliotekāre, sākumskolas skolotāja
4. Vita Jaudzema Bioloģijas, mājturības, sociālo zinību skolotāja
5. Sandra Kaļeiņikova Sākumskolas un angļu valodas skolotāja
6. Anna Karāne Latviešu valodas un literatūras skolotāja, avīzes „Pēda” redaktore
7. Lidija Lazdāne Matemātikas un informātikas skolotāja
8. Maruta Ķestere Vēstures, filozofijas, sociālo zinību, politikas un tiesību skolotāja
9. Ilze Līce Ģeogrāfijas, biznesa ekonomisko pamatu un dabaszinību skolotāja
10. Ināra Mihaloviča Latviešu valodas un literatūras skolotāja, novadpētniecības darba vadītāja
11. Anita Gavare  Mūzikas skolotāja
12. Guntra Skaraine Angļu valodas skolotāja
13. Valija Skrauča Fizikas skolotāja
14. Dace Tropa Vizuālās mākslas un kultūras vēstures skolotāja, skolas noformētāja
15. Maija Forostjanko Krievu valodas skolotāja
16. Jānis Zvirbulis Mājturības skolotājs

 


JAUTĀT PAŠVALDĪBAI
Pasākumi
18.09.2019 plkst. 10.00, Krustpils novada pašvaldība, konferenču zāle
Domes sēde
19.09.2019 plkst. 9.30, Atašienes kultūras nams "Annas sāta"
Muzikāla izrāde "Mošķu diena"
19.09.2019 plkst. 15.00, Krustpils pagasta kultūras namā
Publiskās apspriešanas sanāksme
20.09.2019 plkst. 19.00, Atašienes kultūras namā "Annas sāta"
Folkloras kopas "Vīraksne" CD albuma prezentāciju
27.09.2019 plkst. , Vīpe
Nakts orientēšanās
29.09.2019 plkst. No 11.00-14.00, Mežāres pagasts
Militārās tehnikas un ieroču demonstrēšana.
12.10.2019 plkst. , Dabas parks "Laukezers"
Skrējiens "Sports vieno"
Krustpils Novadnieks, SEPTEMBRIS 2019
Krustpils Novadnieks, AUGUSTS 2019Krustpils Novadnieks, JŪLIJS 2019Krustpils Novadnieks, JŪNIJS 2019
JAUTĀT PAŠVALDĪBAI
PašvaldībaSabiedrībaEkonomika un investīcijasTūrismsKultūraKontakti
 • Atašienes Sāpju Dievmātes Romas katoļu baznīca
 • Unguru (Medņu) Evaņģēliski luteriskā baznīca
 • Vaiķu akmens
 • Rogāļu grava
 • Jāņa Zalāna retro motociklu un senlietu kolekcija
 • Podnieku darbnīca
 • Kristakrūga skatu tornis
 • Asotes pilskalns
 • Laukezers
 • Endzeļu vecticībnieku draudzes lūgšanu nams
 • Dzirkaļu pilskalns
 • Marinzejas muiža
 • Marinzejas ezers
 • Silabebru ezers
 • Timsmales ezers
 • Baļotes ezers
 • Krustpils novads XXVI Vispārējos latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkos
 • Ielīgošana Asotes pilskalnā
 • Kur upes un ceļi krustojas
 • Kūku pagasta brīvdabas estrāde