Krustpils novads
“Katram cilvēkam ir tāda vieta, kas paliek neizdzēšamā atmiņā, ko nekādi pasaules notikumi un pārliecīgie attālumi nespēj padarīt nesaredzamu”
Jānis Lejiņš "Spēlmaņu cilts"
“... augšpus pils, mālzemes muldā Daugavas labajā krastā, uzradās Krizburgas miestiņš – tirgotāju, amatnieku, maizes ceptuvju un lopu kautuvju ciemats, strūgu un plostu dzinēju apmetne.”
J. Niedre „Tai rītā mazā gaismiņā"
“Gaiss bija brīnumaini dzidrs un tīrs, spīdēja saule, un mani visu ceļu, garām Zīlāniem, Jaunajai muižai, Kondrātiem, Stipriem līdz pat Stukuliem pavadīja nepārtraukta cīruļu dziesma. ”
V. Stukuls „Krustpilieša stāstījums"
“Krustpils krāsas ir vienkāršas – māla sarkanā, zāles zaļā un ūdens zilā, ko sievietes senāk ieauda krusta rūtīs savos lindrakos. ”
Lūcija Ķuzāne "Esmu uzticīgs"

Sūnu pamatskola

 
SKOLAS ADRESE:  Sūnu pamatskola
                                 Kūkas, Skolas iela 1
                                 Kūku pagasts, Krustpils novads LV – 5222
                                 Tālrunis 65228004, mob.t. 28676947
                                 E – pasts: sunupsk@krustpils.lv
 
SKOLAS ADMINISTRĀCIJA: Direktore                                              Valda Kalniņa - Vītola
                                    Direktores vietniece izglītības jomā                Inita Kalniņa 
                                    Direktores vietniece saimnieciskajā darbā   Anita Krastiņa

                                             

SKOLAS VĒSTURE

(1920-2015)

 • Sūnu pamatskola dibināta 1920. gadā kā četrklasīga pamatskola Sūnu Maijas mājās „Sūņi” pie Sūnu ezera - no turienes arī radies skolas nosaukums.
 • 1933.-1936. gados norit skolas ēkas celtniecība pie Kūku stacijas. Skolas ēku nodod ekspluatācijā 1936. gada rudenī.
 • No 1941.-1943. gadam skola pārceļas atpakaļ uz Sūņiem, bet skolas telpās ierīkota vācu armijas lazarete. Pēc vāciešu aiziešanas skola pārceļas atpakaļ sākotnējās telpās.
 • 1949. gadā atver 5. klasi, bet 1951. gadā skolu pārveido par septiņgadīgo skolu ar 1.-4. klašu krievu plūsmu.
 • 1960. gadā krievu plūsmas skolēni pārceļas uz Kūku ciematu un izveido patstāvīgu skolu.
 • 1962./63. mācību gadā skolai tiek piešķirts astoņgadīgās skolas statuss.
 • 1962. gada 31. decembrī nodod skolas piebūvi ar 6 klašu telpām.
 • 1990. gadā skolu pārdēvē par Sūnu deviņgadīgo skolu.
 • Ar 1991. gada 22. jūniju skola tiek nodota Kūku pagasta pašvaldībai, bet ar 1. septembri pārdēvē par Sūnu pamatskolu.
 • 1995. gadā skolai tiek iegādāts autobuss skolēnu pārvadāšanai.
 • 2000. gadā Pēdējā zvana dienā, sakarā ar skolas 80 gadu jubileju, absolventi ierok pagalmā zem ozoliņa vēstījumu nākamajām paaudzēm par skolas dzīvi atjaunotajā Latvijā.
 • 2007. gada maijā notiek pēdējais absolventu salidojums un atvadas no vecās skolas, bet ar 1. septembri skola pārceļas uz jaunām telpām Kūku ciematā. Tās iesvēta mācītājs V. Naglis.
 • Paralēli pamatizglītības apguvei bērniem no 2 līdz 7 gadu vecumam ir iespēja „mācīties” mazajā skoliņā- bērnudārzā. Top jauns rotaļu laukums, tiek labiekārtota skolas apkārtne.
 • Skolai ir savs karogs, trīs gadus iznāk skolas avīze „Sūnu skolas balss”. 
 • 2009. gada rudenī Sūnu pamatskola nonāk Krustpils novada pakļautībā un ir otra lielākā skola novadā.
 • 2008.gadā tiek realizēts projekts „Sākumskolas Dienas centra izveide”.
 • 2010.gads ir skolas 90 gadu jubilejas gads. Notiek pēdējā viesošanās vecajā skolā un gara gaismas pārnešana uz jaunajām mājām.
 • 2010. gadā saņemts jaunais skolas autobuss ikdienas lietošanai skolēnu pārvadāšanā.
 • Sūnu pamatskolas pirmsskolas grupās tiek realizēts LP Sēlija projekts „Radošo aktivitāšu centru izveide pirmsskolas vecuma bērniem Sūnu pamatskolas pirmsskolas izglītības iestādē”.
 • Uzsākta jauna tradīcija- Ģimeņu Sporta svētki „Sporto kopā ar ģimeni!”.
 • Realizēts ESF projekts „Sūnu pamatskolas sporta- svinību zāles rekonstrukcija”.
 • Skola kļūst par nozīmīgu kultūras centru Kūku pagastāTajā notiek novada un valsts mēroga pasākumi.
 • 2013. gadā notiek skolas siltināšana un apkārtnes labiekārtošana, skola iegūst jaunu veidolu, tiek realizēts projekts "Krustpils novada Sūnu pamatskolas ēkas kompleksu pasākumu ieviešana siltumnīcu efekta gāzu emisiju samazināšanai".
 • Skolas bibliotēkā tiek iekārtota skolas vēstures ekspozīcija.
 • 2013. gadā Sūnās tiek aizsākta jauna tradīcija- Sadraudzības pasākumi mācību gada noslēgumā starp visām Krustpils novada skolām.
 • 2014.gadā tiek uzsākta sadarbība un pieredzes apmaiņa ar Daugavpils novada Biķernieku pamatskolu.
 • Sūnu pamatskolas skolēni kopā ar vecākiem iesaistās  makulatūras un nolietotās elektrotehnikas vākšanas akcijā „Zaļā josta”. Tiek savāktas daudzas tonnas makulatūras un saņemts rakstāmpapīrs skolas vajadzībām.
 • 2014. gada 1. septembrī skola pāriet uz elektronisko mācību sociālo tīklu Mykoob.lv.
 • 2015.gadā uzsākta projekta „Sūnu pamatskolas sporta laukuma rekonstrukcija” realizācija.
 • 2015. gadā skola atzīmē 95 gadu jubileju.

 

2017./2018.m.g. SKOLĀ STRĀDĀ 26 PEDAGOGI

Inita Beinaroviča

Latviešu valodas un literatūras skolotāja

Ņina Dekšņa

Krievu valodas skolotāja

Ināra Eglīte

Mūzikas un ģeogrāfijas skolotāja

Ludmila Jemeļjanova

Matemātikas skolotāja

Inita Kalniņa

Angļu valodas skolotāja, direktores vietniece izglītības jomā

Valda Kalniņa-Vītola

Skolas direktore

Daina Kalve

Bioloģijas, mājturības un sociālo zinību skolotāja

Pēteris Krastiņš

Orientēšanās pulciņa vadītājs

Laura Mežinska

Pirmsskolas skolotāja

Alda Miezāka

Skolotāja palīgs, logopēde

Dace Mūrniece

Pirmsskolas skolotāja

Skaidrīte Neimane

Bibliotekāre, sākumskolas skolotāja

Normunds Pastars

Fizikas skolotājs

Tatjana Permaņicka

Sporta skolotāja

Vitālijs Permaņickis

Sporta skolotājs

Guntars Rožlapa

Jaunsargu pulciņa vadītājs

Solvita Rušmane

Pirmsskolas skolotāja

Imants Silavs

Mājturības skolotājs

Irēna Sinkeviča

Ķīmijas skolotāja

Sandra Sondore- Vanaga

Pirmsskolas skolotāja

Daina Spuriņa

Vēstures skolotāja

Ļena Šihovska

Informātikas skolotāja

Dace Stroža

Sākumskolas skolotāja

Tatjana Tkačova

Vizuālās mākslas skolotāja

Dace Vališina

Sākumskolas skolotāja

Agrita Zolberga

Sākumskolas un angļu valodas skolotāja

Tehniskie darbinieki:

Vārds, uzvārds

Amats

Vēsma      Abatniece

Lietvede

Sarmīte     Bernāne

Apkopēja-dežurante

Faina         Cvetkova

Pirmsskolas skolotāja palīdze

Aina         Kalvāne

Apkopēja-dežurante

Anita         Krastiņa

Direktores vietniece saimnieciskajā darbā

Inga Liepiņa

Apkopēja-dežurante

Valentīna Ļūļāka

Sētniece

Kristīne    Martinsone

Pirmsskolas skolotāja palīdze

Ņina         Miļevska

Apkopēja -sētniece

Zeltīte       Murāne

Medmāsa

Roberts     Neimans

Autobusa vadītājs

Valdis       Prodnieks

Strādnieks

Antra        Upīte

Pirmsskolas skolotāja palīdze

 

 


JAUTĀT PAŠVALDĪBAI
Pasākumi
21.06.2018 plkst. 19:00, Mežāres kultūras nams
Ielīgosim Jāņus Mežārē
22.06.2018 plkst. 20:00, Antūžu kultūras nams
Variešu pagasta amatierkolektīvi aicina uz koncertu "Nā...
22.06.2018 plkst. 19:00, Asotes pilskalns
Vasaras saulgrieži Krustpils novadā
Krustpils Novadnieks, JŪNIJS 2018
Krustpils Novadnieks, MAIJS 2018Krustpils Novadnieks, MARTS 2018Krustpils Novadnieks, FEBRUĀRIS 2018
JAUTĀT PAŠVALDĪBAI
PašvaldībaSabiedrībaEkonomika un investīcijasTūrismsGalerijasKontakti
 • Laukezers
 • Timsmales ezers
 • Svilpaunieki ( I.Dzirkales keramika)
 • Atašienes pagasta centrs no putna lidojuma
 • Laukezers
 • I.Dzirkales keramika izstādē
 • Ziemeļblāzma Variešu pagastā
 • Līgotāji Vīpē
 • Marinzejas ezers
 • Kūku pagasta brīvdabas estrāde
 • Rogāļu akmens Kūku pagastā
 • Gladiolu izstāde Krustpils novada pašvaldībā
 • Timsmales ezers
 • Dabas krāšņums Ildzenieku ezerā
 • Krustpils novada svētkos 2016
 • Ikvienam ir iespēja pārbaudīt spēkus šķēršļu joslā pie vecās Sūnu pamatskolas
 • Kur upes un ceļi krustojas
 • Rudens Marinzejas ezerā
 • Krustpils novads izstādē
 • Timsmales ezers ziemas sniegos
 • Daugava pie Rogāļu gravas
 • Marinzejas muiža
 • Asotes pilskalns
 • Amatniecības centrs Māzers