Krustpils novads
“Gaiss bija brīnumaini dzidrs un tīrs, spīdēja saule, un mani visu ceļu, garām Zīlāniem, Jaunajai muižai, Kondrātiem, Stipriem līdz pat Stukuliem pavadīja nepārtraukta cīruļu dziesma. ”
V. Stukuls „Krustpilieša stāstījums"
“Katram cilvēkam ir tāda vieta, kas paliek neizdzēšamā atmiņā, ko nekādi pasaules notikumi un pārliecīgie attālumi nespēj padarīt nesaredzamu”
Jānis Lejiņš "Spēlmaņu cilts"
“... augšpus pils, mālzemes muldā Daugavas labajā krastā, uzradās Krizburgas miestiņš – tirgotāju, amatnieku, maizes ceptuvju un lopu kautuvju ciemats, strūgu un plostu dzinēju apmetne.”
J. Niedre „Tai rītā mazā gaismiņā"
“Krustpils krāsas ir vienkāršas – māla sarkanā, zāles zaļā un ūdens zilā, ko sievietes senāk ieauda krusta rūtīs savos lindrakos. ”
Lūcija Ķuzāne "Esmu uzticīgs"

Vīpes pamatskola

Skola!
… tas ir tavs guvums, ja gadi kā grāmatas plauktos krājas,
Ja domas par nākotni spieto, spieto un neapstājas….
…. Tas ir tavs ceļš , kurā iemītas saules un rasas lāses.
Jel priecājies, atkal redzot, kā kārtojas dzērvju kāsis…….

 SKOLAS ADRESE:    

                                         Vīpes pamatskola

                                         Vīpes pagasts, Krustpils novads LV – 5238

                                         Tālrunis 65233398, 65230365, fakss 65230365

                                         E – pasts: vipespsk@krustpils.lv  

SKOLAS ADMINISTRĀCIJA:

 Direktores p.i. – Maija Grundšteine                                         

 

VĪPES PAMATSKOLAS PAMATSKOLAS PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS


ĪSS IESKATS SKOLAS VĒSTURĒ

1903.gadā Mežmuižā uz barona Korfa dāvātās zemes uzsāk skolas celtniecību. Jau 1904.gadā skola ir uzcelta un to iesvēta. Skolas vēsture aizsākas ar 1904.gada rudeni.

 No 1915.- 1919.gadam Pirmā pasaules kara frontes tuvuma dēļ skolas darbība tiek pārtraukta.

1923.gada pavasarī Mežmuižas skolā notiek pirmais pēckara izlaidums.

1944./45.gadā skola saucas Vīpes nepilnā vidusskola, bet jau 1948./49.gadā skolu pārdēvē par Vīpes septiņgadīgo skolu.

1963.gada rudenī tiek pabeigta skolas piebūves celtniecība.

1989./90.mācību gadā skolu pārdēvē par Vīpes deviņgadīgo skolu, bet jau 1991./92.mācību gadā skolas nosaukums tiek atkal mainīts. Tagad tā tiek saukta par Vīpes pamatskolu.

1995.gadā tiek likti pamati Vīpes pamatskolas sporta zālei, bet 2000.gadā jaunajā sporta zālē notiek skolas absolventu izlaidums.

2009. gadā notiekot teritoriālajai reformai, Vīpes pamatskola kļūst par Krustpils novada Vīpes pamatskolu.

2012.gadā tiek atvērta pirmsskolas grupa pie skolas bērniem no 1,5 gadu vecuma.

2014.gada februārī skola plaši atzīmē Vīpes pamatskolas 110 gadu jubileju.

2014. gadā notiek sporta zāles rekonstrukcijas 1. kārta- nomainīt skolas jumts, uzstādīta ugunsdrošības signalizācija, stiprinātas sienas un pamati, sakārtota notekūdeņu kanalizācija, ierīkots bruģa celiņš.

 Skolas pastāvēšanas laikā par skolas direktoriem ir strādājuši:

1.     Aleksandrs Gerlahs

2.     Pēteris Druviņš

3.     Jāzeps Uļjanovs

4.     Konstantīns Jakovļevs                              

5.     Jānis Rusiņš

6.     Veneranda Vindele                                            

7.     Genovefa Beļauska

8.     Broņislava Gradovska

9.     Ārija Paupere

10.   Evalds Cimbulis

11.   Anna Cimbule

12.   Jānis Straumnieks

13.   Valērijs Šuba

14.   Aija Semjonova

15.   Valda Kalniņa

SKOLA ŠODIEN

2015. gadā skolā mācās 55 bērni, 1.- 9.klasē mācās 38 skolēni un 17 skolēni apmeklē pirmsskolas grupas. Skolā  strādā 12 skolotāji un 7 tehniskie darbinieki. Skola īsteno pamatizglītības, speciālās pamatizglītības un pirmskolas izglītības programmas. Skolā darbojas skolēnu līdzpārvalde, kas atbalsta skolēnu iniciatīvas un iesaistās skolas dzīves aktivitāšu organizēšanā. Skolēni darbojas interešu izglītības pulciņos, kuros papildus apgūst dažādas iemaņas un darbošanās prieku. Īpašu atzinību ieguvusi skolēnu dalība folkloras kopā” Lākači”.

 Dalība projektos:

1.  2006.gadā realizēts ERAF projekts ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas sakārtošanai, atdzelžošanas un attīrīšanas iekārtu uzstādīšanai.

2.  2009.gadā gūts atbalsts ERAF projektam - Izglītības iestāžu informatizācija, kura realizācijas gaitā skola saņem 4 stacionāros datorus, 2 portatīvos datorus, multimēdiju tehnikas komplektu un lokālā datortīkla attīstību, kas ļauj veidot mūsdienīgāku mācību procesu.

3.  2009. gadā Vīpes pamatskola realizē ERAF projektu – Amatniecības pārrobežu sadarbības tīkls kā Latvijas – Lietuvas pierobežas pievilcības veicinātājs , kura rezultātā tiek sakārtotas amatu mācību darbnīcas, iegādāts moderns aprīkojums, tas ļauj novada bērniem apgūt iemaņas kokapstrādē un saistīt ar to savu profesionālo karjeru. Izveidots amatniecības centrs „Māzers”.

4.  2013.gadā IZM projekta ietvaros iegādāts jauns sporta inventārs.

5. 2014. gadā LP ”Sēlija” projektu konkursa ietvaros uzstādīts rotaļu laukums pie Vīpes pamatskolas.

SKOLAS DARBINIEKI 2014./15.m.g.

1.

Skaidrīte  Bērziņa

 Latviešu valodas un literatūras, sociālo zinību skolotāja

2.

Ilona        Golovceva

 Pirmsskolas skolotāja

3.

Anita        Kolodinaite

 Sākumskolas, mājturības un tehnoloģiju skolotāja

4.

Zane        Lauva

 Sporta skolotāja

5. 

Svetlana  Lāce

 Pirmsskolas skolotāja, logopēde

6.

Irēna        Sinkeviča

 Ķīmijas un bioloģijas skolotāja

6.

Natālija    Semjonova

 Krievu valodas, vēstures, sociālo zinību skolotāja

7.

Gundega  Valtere

 Sākumskolas, informātikas un angļu valodas skolotāja

8.

Irina         Venčele

 Mūzikas skolotāja

9.

Marija      Zarāne

 Matemātikas un  fizikas skolotāja, bibliotekāre

10.

Dace        Zvirbule

 Vizuālās mākslas skolotāja

11.

Jānis        Zvirbulis

 Mājturības un tehnoloģiju  skolotājs

12.

Anita       Grantiņa

 Pirmsskolas skolotāja palīdze

13.

Maija       Grundšteine

 Lietvede

14.

Anna        Seļskova

 Apkopēja

15.

Janīna     Semjonova

 Apkopēja

  


 

 

JAUTĀT PAŠVALDĪBAI
Pasākumi
26.08.2017 plkst. 20:00, Vīpes KN
Ballīte bērniem
26.08.2017 plkst. 9:00, Timsmales ezers
Latvijas simtgadei veltīts pārgājiens - VASARA 2017
Krustpils Novadnieks, JŪLIJS 2017
Krustpils Novadnieks, JŪNIJS 2017Krustpils Novadnieks, MAIJS 2017Krustpils Novadnieks, APRĪLIS 2017
JAUTĀT PAŠVALDĪBAI
PašvaldībaSabiedrībaEkonomika un investīcijasTūrismsGalerijasKontakti
 • Ziemeļblāzma Variešu pagastā
 • Daugava pie Rogāļu gravas
 • Laukezers
 • Krustpils novads izstādē
 • Marinzejas muiža
 • Dabas krāšņums Ildzenieku ezerā
 • Amatniecības centrs Māzers
 • Krustpils novada svētkos 2016
 • Laukezers
 • Svilpaunieki ( I.Dzirkales keramika)
 • Marinzejas ezers
 • Timsmales ezers ziemas sniegos
 • I.Dzirkales keramika izstādē
 • Timsmales ezers
 • Atašienes pagasta centrs no putna lidojuma
 • Līgotāji Vīpē
 • Asotes pilskalns
 • Rogāļu akmens Kūku pagastā
 • Kūku pagasta brīvdabas estrāde
 • Kur upes un ceļi krustojas
 • Rudens Marinzejas ezerā
 • Ikvienam ir iespēja pārbaudīt spēkus šķēršļu joslā pie vecās Sūnu pamatskolas
 • Timsmales ezers
 • Gladiolu izstāde Krustpils novada pašvaldībā