Krustpils novads
“... augšpus pils, mālzemes muldā Daugavas labajā krastā, uzradās Krizburgas miestiņš – tirgotāju, amatnieku, maizes ceptuvju un lopu kautuvju ciemats, strūgu un plostu dzinēju apmetne.”
J. Niedre „Tai rītā mazā gaismiņā"
“Katram cilvēkam ir tāda vieta, kas paliek neizdzēšamā atmiņā, ko nekādi pasaules notikumi un pārliecīgie attālumi nespēj padarīt nesaredzamu”
Jānis Lejiņš "Spēlmaņu cilts"
“Gaiss bija brīnumaini dzidrs un tīrs, spīdēja saule, un mani visu ceļu, garām Zīlāniem, Jaunajai muižai, Kondrātiem, Stipriem līdz pat Stukuliem pavadīja nepārtraukta cīruļu dziesma. ”
V. Stukuls „Krustpilieša stāstījums"
“Krustpils krāsas ir vienkāršas – māla sarkanā, zāles zaļā un ūdens zilā, ko sievietes senāk ieauda krusta rūtīs savos lindrakos. ”
Lūcija Ķuzāne "Esmu uzticīgs"

Vīpes pamatskola

Vīpes pamatskola

 

Skola!

… tas ir tavs guvums, ja gadi kā grāmatas plauktos krājas,

Ja domas par nākotni spieto, spieto un neapstājas….

…. Tas ir tavs ceļš , kurā iemītas saules un rasas lāses.

Jel priecājies, atkal redzot, kā kārtojas dzērvju kāsis…….

 

 

SKOLAS VIZĪTKARTE

 SKOLAS ADRESE:    

                                         Vīpes pamatskola

                                         Vīpes pagasts, Krustpils novads LV – 5238

                                         Tālrunis 65230365, fakss 65230365

                                         E – pasts: vipespsk@krustpils.lv  

SKOLAS ADMINISTRĀCIJA:

 Direktora pienākumu izpildītāja – Maija Grundšteine, mob. tālr. 26603931                                          

 SKOLAS PAŠVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS

ĪSS IESKATS SKOLAS VĒSTURĒ

1903.gadā Mežmuižā uz barona Korfa dāvātās zemes uzsāk skolas celtniecību. Jau 1904.gadā skola ir uzcelta un to iesvēta. Skolas vēsture aizsākas ar 1904.gada rudeni.

 No 1915.- 1919.gadam Pirmā pasaules kara frontes tuvuma dēļ skolas darbība tiek pārtraukta.

1923.gada pavasarī Mežmuižas skolā notiek pirmais pēckara izlaidums.

1944./45.gadā skola saucas Vīpes nepilnā vidusskola, bet jau 1948./49.gadā skolu pārdēvē par Vīpes septiņgadīgo skolu.

1963.gada rudenī tiek pabeigta skolas piebūves celtniecība.

1989./90.mācību gadā skolu pārdēvē par Vīpes deviņgadīgo skolu, bet jau 1991./92.mācību gadā skolas nosaukums tiek atkal mainīts. Tagad tā tiek saukta par Vīpes pamatskolu.

1995.gadā tiek likti pamati Vīpes pamatskolas sporta zālei, bet 2000.gadā jaunajā sporta zālē notiek skolas absolventu izlaidums.

2009. gadā notiekot teritoriālajai reformai, Vīpes pamatskola kļūst par Krustpils novada Vīpes pamatskolu.

2012.gadā tiek atvērta pirmsskolas grupa pie skolas bērniem no 1,5 gadu vecuma.

2014.gada februārī skola plaši atzīmē Vīpes pamatskolas 110 gadu jubileju.

2014. gadā notiek sporta zāles rekonstrukcijas 1. kārta- nomainīt skolas jumts, uzstādīta ugunsdrošības signalizācija, stiprinātas sienas un pamati, sakārtota notekūdeņu kanalizācija, ierīkots bruģa celiņš.

 

Skolas pastāvēšanas laikā par skolas direktoriem ir strādājuši:

1.     Aleksandrs Gerlahs

2.     Pēteris Druviņš

3.     Jāzeps Uļjanovs

4.     Konstantīns Jakovļevs                              

5.     Jānis Rusiņš

6.     Veneranda Vindele                                            

7.     Genovefa Beļauska

8.     Broņislava Gradovska

9.     Ārija Paupere

10.   Evalds Cimbulis

11.   Anna Cimbule

12.   Jānis Straumnieks

13.   Valērijs Šuba

14.   Aija Semjonova

15.   Valda Kalniņa - Vītola

16.   Maija Grundšteine

 

SKOLA ŠODIEN 

2016. gadā skolā mācās 60 bērni, 1.- 9.klasē mācās 30 skolēni un 30 skolēni apmeklē pirmsskolas grupas. Skolā  strādā 12 skolotāji un 7 tehniskie darbinieki. Skola īsteno pamatizglītības, speciālās pamatizglītības un pirmskolas izglītības programmas. Skolā darbojas skolēnu līdzpārvalde, kas atbalsta skolēnu iniciatīvas un iesaistās skolas dzīves aktivitāšu organizēšanā. Skolēni darbojas interešu izglītības pulciņos, kuros papildus apgūst dažādas iemaņas un darbošanās prieku. Īpašu atzinību ieguvusi skolēnu dalība folkloras kopā” Lākači”.

 

 Dalība projektos:

1.  2006.gadā realizēts ERAF projekts ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas sakārtošanai, atdzelžošanas un attīrīšanas iekārtu uzstādīšanai.

2.  2009.gadā gūts atbalsts ERAF projektam - Izglītības iestāžu informatizācija, kura realizācijas gaitā skola saņem 4 stacionāros datorus, 2 portatīvos datorus, multimēdiju tehnikas komplektu un lokālā datortīkla attīstību, kas ļauj veidot mūsdienīgāku mācību procesu.

3.  2009. gadā Vīpes pamatskola realizē ERAF projektu – Amatniecības pārrobežu sadarbības tīkls kā Latvijas – Lietuvas pierobežas pievilcības veicinātājs , kura rezultātā tiek sakārtotas amatu mācību darbnīcas, iegādāts moderns aprīkojums, tas ļauj novada bērniem apgūt iemaņas kokapstrādē un saistīt ar to savu profesionālo karjeru. Izveidots amatniecības centrs „Māzers”.

4.  2013.gadā IZM projekta ietvaros iegādāts jauns sporta inventārs.

5. 2014. gadā LP ”Sēlija” projektu konkursa ietvaros uzstādīts rotaļu laukums pie Vīpes pamatskolas.

6. 2016.gadā IZM projekta ietvaros iegādāts jauns sporta inventārs.

 

SKOLAS DARBINIEKI 2017./18.m.g.

 

 

 

1.

Skaidrīte  Bērziņa

 Latviešu valodas un literatūras, sociālo zinību skolotāja

2.

Liene       Upeniece

 Sākumskolas skolotāja

3.

Anita        Kolodinaite

 Sākumskolas, mājturības un tehnoloģiju skolotāja

4.

Guntis       Silevičs

 Sporta skolotājs

5.

6. 

Svetlana    Lāce

Iveta         Bučeniece

 Logopēde

Pirmsskolas skolotāja

7.

Irēna        Sinkeviča

 Ķīmijas un bioloģijas skolotāja

8.

Natālija    Semjonova

 Krievu valodas, vēstures, sociālo zinību skolotāja

9.

Maija       Grundšteine

 Informātikas skolotāja

10.

Irina         Venčele

 Mūzikas skolotāja

11.

Marija      Zarāne

 Matemātikas un  fizikas skolotāja, bibliotekāre

12.

Dace        Zvirbule

 Vizuālās mākslas skolotāja

13.

14.

Jānis        Zvirbulis

Sanita      Zepa

 Mājturības un tehnoloģiju  skolotājs

Angļu valodas skolotāja

15.

Anita       Grantiņa

 Pirmsskolas skolotāja palīdze

16.

Ruslana   Seļskova

 Pirmsskolas skolotāja palīdze

17.

Anna        Seļskova

 Apkopēja

18.

19.

Janīna     Semjonova

Jānis       Kļaviņš

 Apkopēja

 Kurinātājs - strādnieks

  


JAUTĀT PAŠVALDĪBAI
Pasākumi
31.01.2018 plkst. 10:00, Krustpils novada pašvaldība
Domes sēde
Krustpils Novadnieks, DECEMBRIS 2017
Krustpils Novadnieks, OKTOBRIS 2017Krustpils Novadnieks, SEPTEMBRIS 2017Krustpils Novadnieks, AUGUSTS 2017
JAUTĀT PAŠVALDĪBAI
PašvaldībaSabiedrībaEkonomika un investīcijasTūrismsGalerijasKontakti
 • Amatniecības centrs Māzers
 • I.Dzirkales keramika izstādē
 • Asotes pilskalns
 • Timsmales ezers ziemas sniegos
 • Atašienes pagasta centrs no putna lidojuma
 • Krustpils novads izstādē
 • Rogāļu akmens Kūku pagastā
 • Līgotāji Vīpē
 • Kūku pagasta brīvdabas estrāde
 • Kur upes un ceļi krustojas
 • Ziemeļblāzma Variešu pagastā
 • Laukezers
 • Laukezers
 • Timsmales ezers
 • Gladiolu izstāde Krustpils novada pašvaldībā
 • Rudens Marinzejas ezerā
 • Marinzejas muiža
 • Svilpaunieki ( I.Dzirkales keramika)
 • Ikvienam ir iespēja pārbaudīt spēkus šķēršļu joslā pie vecās Sūnu pamatskolas
 • Marinzejas ezers
 • Dabas krāšņums Ildzenieku ezerā
 • Timsmales ezers
 • Krustpils novada svētkos 2016
 • Daugava pie Rogāļu gravas