Krustpils novads
“Katram cilvēkam ir tāda vieta, kas paliek neizdzēšamā atmiņā, ko nekādi pasaules notikumi un pārliecīgie attālumi nespēj padarīt nesaredzamu”
Jānis Lejiņš "Spēlmaņu cilts"
“Gaiss bija brīnumaini dzidrs un tīrs, spīdēja saule, un mani visu ceļu, garām Zīlāniem, Jaunajai muižai, Kondrātiem, Stipriem līdz pat Stukuliem pavadīja nepārtraukta cīruļu dziesma. ”
V. Stukuls „Krustpilieša stāstījums"
“Krustpils krāsas ir vienkāršas – māla sarkanā, zāles zaļā un ūdens zilā, ko sievietes senāk ieauda krusta rūtīs savos lindrakos. ”
Lūcija Ķuzāne "Esmu uzticīgs"
“... augšpus pils, mālzemes muldā Daugavas labajā krastā, uzradās Krizburgas miestiņš – tirgotāju, amatnieku, maizes ceptuvju un lopu kautuvju ciemats, strūgu un plostu dzinēju apmetne.”
J. Niedre „Tai rītā mazā gaismiņā"

Par projektu "PROTI un DARI"

 

 

Viļānos notika pieredzes apmaiņas pasākums Latgales reģiona pašvaldībām

15 decembrī Viļānos notika īstenošanas un sasniegto rezultātu izvērtēšanas un labās prakses pārņemšanas pasākums Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras īstenotā projekta “PROTI un DARI!” ietvaros, kurā piedalījās dalībnieki no dažādām Latgales plānošanas reģionu pašvaldībām. Pasākumā piedalījās arī Krustpils novada tūrisma un jaunatnes 

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras darbinieki pieredzes apmaiņas pasākuma laikā sniedza informāciju par projekta ieviešanas progresu, supervīziju nozīmīgumu projekta ieviešanas gaitā, kā arī pasākuma dalībnieki no dažādām iestādēm un dažādu profesiju pārstāvji dalījās savā pieredzē par jauniešu piesaisti projektam, kā arī stāstīja par projekta ieviešanu un īstenošanu.

Projekta “PROTI un DARI”

Programmas vadītāja Angelīna Smirnova

 

Krustpils novada jaunieši apmeklēja uzņēmejdarbības iedvesmas konferenci 

LIAA projekta "Inovāciju motivācijas programma" ietvaros, 26. oktobrī Ķīpsalas izstāžu hallē norisinājās uzņēmējdarbības iedvesmas konference "Uzdrīksties uzvarēt", kur pulcējās vairāk nekā 2000 jauniešu no visas Latvijas. Pasākumu kopumā apmeklēja apmeklēja 40 jaunieši no Krustpils novada, viņu vidū bija arī projekta “PROTI un DARI” dalībniece Jana Miļevska.  Konferences laikā jauniešiem bija iespēja iedvesmoties no Latvijā spilgtākajiem uzņēmējiem un personībām, lai uzdrošinātos izmēģināt spēkus uzņēmējdarbībā vai jebkura cita sava sapņa īstenošanā. Konferencē uzstājās finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola, uzņēmēji Martins Zemītis (Materia Bikes), Dāvis Siksnāns (Printful), Edgars Rozenvalds (Wood religion), Ģirts Ozoliņš (Erica Synths), Normunds Bergs (SAF tehnika), reklāmas guru Andris Rubīns (DDB), LMT viceprezidents Ingmārs Pūķis, piedzīvojumu meklētājs Kārlis Bardelis, kā arī Latvijas veiksmīgākie skolēnu mācību uzņēmumi. Pasākums ar dažādiem uzņēmēju pieredzes stāstiem ļāva jauniešiem apjaust veidus un iespējas, kā savus sapņus pārvērst realitātē.

Vairāk foto : https://www.flickr.com/photos/140015285@N07/albums

Angelīna Smirnova

Krustpils novada pašvaldības

Tūrisma un jaunatnes lietu speciāliste

 

 Krustpils novadā vairāk nekā 100 iedzīvotāju dodas Latvijas simtgadei veltītā pārgājienā 

22. oktobrī Krustpils novada Krustpils pagastā norisinājās jau ceturtais Latvijas simtgades pārgājiens, kuru organizēja Krustpils novada pašvaldība sadarbībā ar biedrību “Daugavas Pārupieši” un sporta klubu “Mustangs”. Pārgājiena mērķis nemainīgs - sagaidot Latvijas simtgadi popularizēt Krustpils novadu, kā arī veicināt pārgājienu kā veselīga un sportiska dzīvesveida sastāvdaļu.

Rudens pārgājienā, kas sākās dzestrā, bet saulainā un skaistā svētdienas rītā, devās 31 komanda – 14 komandas 15 kilometru distancē un 17 komandas 30 kilometru distancē. Kopējais dalībnieku skaits – 118.  Pārgājiena dalībnieki nesacentās savā starpā, taču pārgājiena trasē pavadītais laiks tika fiksēts, un 30 kilometru maršruts bija nopietns izaicinājums ikvienam tā dalībniekam. Finišējot dalībnieki vienbalsīgi atzina, ka šāda veida pārgājieni ir lieliska veids kā atjaunot savus enerģijas krājumus jaunajai darba nedēļai un  nav  jau nemaz tik sarežģīti nolikt malā ikdienas darbus un iesaistīties ar sev mīļajiem nelielā piedzīvojumā, kas ne tikai stiprinās veselību, bet arī garu.

Jāatzīst,  ka pārgājiens ir ļoti demokrātiska aktivitāte jo tai nevajag dārgus instrumentus – tā nav kāpšana kalnos, kur jābūt specifiskam un dārgam inventāram. Saliec mugursomā svarīgāko un dodies ceļā!

Liels paldies par palīdzību pasākuma organizēšanā un norisē sakāms brīvprātīgajiem jauniešiem – Jēkabpils 3.vidusskolas audzēknēm Ievai Ivanovai, Annai Fedulovai un projekta “PROTI un DARI”  dalībniecei Janai Miļevskai.

Tiekamies februārī – 5. Latvijas simtgadei veltītājā pārgājienā!

Angelīna Smirnova

Krustpils novada pašvaldības

Tūrisma un jaunatnes lietu speciāliste

 

 

 

Ja esi jaunietis vecumā no 15 līdz 29 gadiem (ieskaitot), pašlaik nemācies, nestrādā algotu darbu, neapgūsti arodu pie amata meistara un neesi reģistrēts Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) kā bezdarbnieks, piesakies atbalstam Eiropas Sociālā fonda finansētā projektā "PROTI un DARI"!

 

 

Projekts "PROTI un DARI!" ir unikāls ar to, ka katram projektā iesaistītam jaunietim tiek sniegts individuāls, tieši viņam domāts atbalsts. Balstoties uz jaunieša prasmēm, interesēm, iespējamiem attīstības virzieniem un vajadzībām jaunietim tiek izstrādāta individuālo pasākumu programma, piedāvājot piemērotus atbalsta pasākumus, kas var ietvert tādas aktivitātes kā neformālās un ikdienas mācīšanās, speciālistu konsultācijas (psihologs, karjeras konsultants u. c., izņemot ārstniecības personālu), dalība pasākumos (nometnes, semināri, sporta aktivitātes, kultūras pasākumi), brīvprātīgais darbs, iesaiste nevalstisko organizāciju un jauniešu centru aktivitātēs, pasākumos un projektos, profesijas specifikas iepazīšana, tai skaitā vizītes uzņēmumos, lai izvēlētos iegūt profesionālo kvalifikāciju vai apgūt arodu pie amata meistara, iesaiste vietējās sabiedriskajās aktivitātēs. Katrs jaunietis, īstenojot savu individuālu pasākumu programmu, var tikt iesaistīts projektā 2 līdz 9 mēnešiem.

Lai īstenotu mērķa grupas jaunieša individuālajā pasākumu programmā plānotos atbalsta pasākumus vēl veiksmīgāk un sasniegtu izvirzītos mērķus, katru jaunieti ikdienas gaitās atbalsta programmas vadītājs un mentors.

Projekta mērķis ir attīstīt mērķa grupas jauniešu prasmes un veicināt viņu iesaisti izglītībā, tai skaitā aroda apguvē pie amata meistara, Nodarbinātības valsts aģentūras vai Valsts izglītības attīstības aģentūras īstenotajos Jauniešu garantijas projektu pasākumos vai Nodarbinātības valsts aģentūras īstenotajos aktīvajos nodarbinātības vai preventīvajos bezdarba samazināšanas pasākumos, kā arī nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā.

Aicinām Krustpils  novada jauniešus, kuri atbilst projekta kritērijiem un vēlas veicināt pozitīvas pārmaiņas savā dzīvē, zvanīt programmas vadītājai Angelīna Smirnovai (darba laikā) 28311364 vai raksti angelina.smirnova@krustpils.lv vai nāc uz Krustpils novada domes administrācijas ēkas 23.. kabinetu, Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī.

 

Projekta “PROTI un DARI”

Programmas vadītāja Angelīna Smirnova

 

 

 

Projekts "PROTI un DARI!"

Programma: Eiropas Savienības fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda darbības programma „Izaugsme un nodarbinātība”.

Specifiskais atbalsta mērķis 8.3.3. „Attīstīt NVA nereģistrēto NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centra darbībā.

Projekta ieviesējs: Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA), sadarbojoties ar pašvaldībām, vai pašvaldību apvienībām, kas projekta īstenošanā iesaista pašvaldību stratēģiskos partnerus.

Sadarbības partneris: Krustpils novada pašvaldība.

Projekta mērķis ir motivēt un aktivizēt jauniešus, kuri nemācās, nestrādā vai neapgūst arodu un nav reģistrēti Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) kā bezdarbnieki. Tāpat projekta mērķis ir veicināt šo jauniešu iesaisti izglītībā, tai skaitā aroda apguvē, Jauniešu garantijas pasākumos, kurus īsteno NVA un Valsts izglītības attīstības aģentūra, un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā.

Mērķa grupa projektā "PROTI un DARI!" ir jaunieši vecumā no 15 līdz 29 gadiem (ieskaitot), kuri nemācās, nestrādā, neapgūst arodu nav reģistrēti Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) kā bezdarbnieki.

Mērķa grupas jaunietim paredzētais atbalsts:

 1. veikta jauniešu profilēšana, apzinot jaunieša prasmes, intereses un iegūto izglītību, kā arī nosakot attīstības virzienus;
  2. sadarbībā ar katru jaunieti, balstoties uz tā profilēšanas rezultātiem, izstrādāta viņa individuālā pasākumu programma, kas sastāv no četrām obligātajām komponentēm (UNESCO izstrādātie mācīšanās pīlāri): personības attīstība, iekļaušanās sabiedrībā, "darba tikums", mūžizglītības kompetences;
  3. noslēgta vienošanās ar mērķa grupas jaunieti par dalību individuālās pasākumu programmas īstenošanā projekta ietvaros;
  4. īstenota jaunieša individuālā pasākumu programma līdz 9 mēnešiem ilgā laika periodā, nodrošinot tajā paredzētos pasākumus, kas var ietvert šādas aktivitātes:
  -    regulārs individuāls mentora atbalsts (ne mazāk kā 20 stundas mēnesī),  kura laikā mentors sniedz atbalstu mērķa grupas jaunietim individuālās pasākumu programmas īstenošanā;
  -    formālās un ikdienas mācīšanās,
  -    speciālistu konsultācijas  (psihologs, karjeras konsultants u. c., izņemot ārstniecības personālu),
  -    dalība pasākumos (nometnes, semināri, sporta aktivitātes, kultūras pasākumi),
  -    brīvprātīgā darba aktivitātes,
  -    iesaisti nevalstisko organizāciju un jauniešu centru aktivitātēs, pasākumos un projektos,
  -    profesijas specifikas iepazīšana, tai skaitā vizītes uzņēmumos, lai izvēlētos iegūt profesionālo kvalifikāciju vai apgūt arodu pie amata meistara;
  -    iesaisti vietējās sabiedriskajās aktivitātēs.
  -    specifiski pasākumi mērķa grupas jauniešiem ar invaliditāti (ar surdotulka, asistenta palīdzību, specializēto transportu);

Projekta īstenošanas termiņš: 2014. gada septembris – 2018. gada decembris, atbalsts jauniešiem pašvaldībās no 2016. gada oktobra Sadarbības līgums starp Krustpils novada pašvaldību un Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru par projekta īstenošanu noslēgts 2016. gada oktobrī.

Programmas vadītāja: tūrisma un jaunatnes lietu speciāliste Angelīna Smirnova, e-pasts  angelina.smirnova@krustpils.lv, mob.tel.28311364

 

 

Projekta “PROTI un DARI”

Programmas vadītāja Angelīna Smirnova

 

 

 


JAUTĀT PAŠVALDĪBAI
Pasākumi
18.01.2019 plkst. 22:00, Mežāres kultūras nams
Masku balle
19.01.2019 plkst. 14:00, Atašienes bibliotēka
Monsinjora Pētera Vilcāna 90 gadu jubilejas pasākums
19.01.2019 plkst. 12:00, Kafejnīca "Dzērvenīte"
Pasākums "Krustpils novada garša"
19.01.2019 plkst. 10:00-16:00, Baļotes ezera pludmale
Bezmaksas slēpošana
20.01.2019 plkst. 10:00-16:00, Baļotes ezera pludmale
Bezmaksas slēpošana
23.01.2019 plkst. 10:00, Rīgas iela 150A, konferenču zālē
Domes sēde
09.02.2019 plkst. 9:00, Baļotes ezers
Zemledus makšķerēšanas sacensības Baļotes ezerā
Krustpils Novadnieks, JANVĀRIS 2019
Krustpils Novadnieks, DECEMBRIS 2018Krustpils Novadnieks, NOVEMBRIS 2018Krustpils Novadnieks, OKTOBRIS 2018
JAUTĀT PAŠVALDĪBAI
PašvaldībaSabiedrībaEkonomika un investīcijasTūrismsKultūraKontakti
 • Krustpils novads XXVI Vispārējos latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkos
 • Ielīgošana Asotes pilskalnā
 • Kur upes un ceļi krustojas
 • Līgotāji Vīpē
 • Krustpils novads izstādē
 • Krustpils novada svētkos 2016
 • Kūku pagasta brīvdabas estrāde
 • Ikvienam ir iespēja pārbaudīt spēkus šķēršļu joslā pie vecās Sūnu pamatskolas
 • Timsmales ezers ziemas sniegos
 • Ziemeļblāzma Variešu pagastā
 • Daugava pie Rogāļu gravas
 • Dabas krāšņums Ildzenieku ezerā
 • Rudens Marinzejas ezerā
 • Gladiolu izstāde Krustpils novada pašvaldībā
 • I.Dzirkales keramika izstādē
 • Timsmales ezers
 • Marinzejas muiža
 • Atašienes pagasta centrs no putna lidojuma
 • Marinzejas ezers
 • Asotes pilskalns
 • Laukezers
 • Timsmales ezers
 • Laukezers
 • Amatniecības centrs Māzers
 • Svilpaunieki ( I.Dzirkales keramika)
 • Rogāļu akmens Kūku pagastā