Krustpils novads
“Krustpils krāsas ir vienkāršas – māla sarkanā, zāles zaļā un ūdens zilā, ko sievietes senāk ieauda krusta rūtīs savos lindrakos. ”
Lūcija Ķuzāne "Esmu uzticīgs"
“Gaiss bija brīnumaini dzidrs un tīrs, spīdēja saule, un mani visu ceļu, garām Zīlāniem, Jaunajai muižai, Kondrātiem, Stipriem līdz pat Stukuliem pavadīja nepārtraukta cīruļu dziesma. ”
V. Stukuls „Krustpilieša stāstījums"
“Katram cilvēkam ir tāda vieta, kas paliek neizdzēšamā atmiņā, ko nekādi pasaules notikumi un pārliecīgie attālumi nespēj padarīt nesaredzamu”
Jānis Lejiņš "Spēlmaņu cilts"
“... augšpus pils, mālzemes muldā Daugavas labajā krastā, uzradās Krizburgas miestiņš – tirgotāju, amatnieku, maizes ceptuvju un lopu kautuvju ciemats, strūgu un plostu dzinēju apmetne.”
J. Niedre „Tai rītā mazā gaismiņā"

Projekts “ Plānveida ilgtermiņa darba ar jaunatni attīstība Krustpils novadā”

 


“Plānveida ilgtermiņa darba ar jaunatni attīstība Krustpils novadā”       

Projekts tiek īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2018.gadam valsts budžeta  finansējuma ietvaros no 1.maija līdz 30.novembrim.

Noslēgusies apjomīga Krustpils  novada jauniešu aptauja

Projekta “Plānveida ilgtermiņa darba ar jaunatni attīstība Krustpils novadā” ietvaros no šī gada maija līdz septembrim Krustpils novada pašvaldība sadarbībā ar sociologu Gintu Klāsonu un jaunatnes politikas eksperti Inesi Šubēvicu īstenoja apjomīgu Krustpils  novada jauniešu vecumā no 13 lūdz 25 gadiem aptauju.

Lai aptauja tiktu īstenota pilnvērtīgi tika ieguldīts daudz laika, lai izplatītu informāciju par jauniešu aptaujas norisi. Nepilngadīgo jauniešu viedoklis tika iegūts aktīvi sadarbojoties ar izglītības iestādēm kā ar sadarbības partneriem aptaujas īstenošanā. Daudz vairāk laika un resursu prasa pilngadīgo jauniešu sasniegšana, īpaši to, kuri ikdienā uzturas (strādā, mācās) ārpus savas pašvaldības. Šīs mērķgrupas sasniegšanai izmantojām pašvaldības uzturētos informēšanas un komunikācijas kanālus (mājas lapu, sociālo tīklu profilus, laikrakstu.), kā arī informāciju izplatījām  ar NVO, vietējo aktīvistu, kultūras un brīvā laika kolektīvu u.tml. starpniecību. Kopumā aptaujā pilnīgi anketas aizpildījuši aptuveni 210 Krustpils novada jauniešu jeb 25% no kopējā jauniešu skaita Krustpils novadā.

Aptaujas datus šobrīd apstrādā un analizē piesaistītais jaunatnes jomas pētnieks, bet daži aptaujas rezultāti ir jau šobrīd zināmi. Dati liecina, ka aptuveni 53% Krustpils novada jauniešu ir apmierināti ar Krustpils novada kā vietu, kur dzīvot, strādāt un pavadīt brīvo laiku, bet aptuveni 28% tomēr pauž pretēju viedokli un ir neapmierināti. Dati atspoguļo, ka  64% aptaujāto jauniešu uzskata, ka Krustpils novada pašvaldība ir jauniešiem draudzīga pašvaldība, savukārt 18% aptaujāto uzskata, ka pašvaldība nav jauniešiem draudzīga. Dati arī liecina, ka Krustpils novada jauniešiem ir izteiktas funkcionālās saiknes ar Jēkabpils pilsētu - 81% novada jauniešu Jēkabpilī iepērkas, 64% pavada savu brīvo laiku, 41% apmeklē sporta nodarbības, 75% apmeklē kultūras un izklaides pasākumus. Aptaujā tika apzināts jauniešu viedoklis un vērtējums arī par citiem jautājumiem - jauniešu dalība dažādās brīvā laika un interešu izglītības aktivitātēs, uzskati par novada pašvaldībai risināmajiem jautājumiem jauniešu sfērā, vērtējumi par iespējām ietekmēt pašvaldības pieņemtos lēmumus, informācijas ieguves avoti u.c.

Šobrīd notiek visu apkopoto datu analīze un pētījuma rezultātus plāno publiskot š.g. novembrī  Krustpils novada pašvaldības mājas lapā www.krustpils.lv. Oktobra mēnesī tiks organizēta starpnozaru tikšanās, lai diskutētu par pētījuma rezultātiem un izstrādātu ieteikumus darba ar jaunatni pilnveidošanai pašvaldībā.

 Aicinām sekot aktuālajai informācijai par projekta aktivitātēm pašvaldības mājaslapā un sociālajos tīklos.

Projekta “Plānveida ilgtermiņa darba ar jaunatni attīstība Krustpils novadā” mērķis ir atbilstoši mērķa grupas vajadzībām, pašvaldības un valsts kopējām prioritātēm, attīstīt darba ar jaunatni sistēmas izveidi Krustpils novada pašvaldībā un sekmēt plānveida ilgtermiņa darba ar jaunatni īstenošanu. Projekta galvenā aktivitāte būs pētījuma veikšana par Krustpils jauniešu vajadzībām un problēmjautājumiem vecumā no 13 līdz 25 gadiem.


Angelīna Smirnova

Krustpils novada pašvaldības

Tūrisma un jaunatnes lietu speciāliste

 

 


“Plānveida ilgtermiņa darba ar jaunatni attīstība Krustpils novadā”       

Projekts tiek īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2018.gadam valsts budžeta  finansējuma ietvaros no 1.maija līdz 30.novembrim.

Aicinām novada jauniešus aizpildīt aptaujas anketu

Krustpils novada jauniešu aptauja turpinās. Uz doto brīdi anketu ir iesākuši aizpildīt 301 jaunietis, pilnībā aizpildījuši 185 jaunieši. Ieskaties, iespējams, mums trūkst tieši tava viedokļa.

Anketa ir anonīma un anketēšanas rezultātā iegūtie dati tiks izmantoti tikai apkopotā veidā jaunatnes politikas stratēģijas izstrādei. Anketas aizpildīšanai tev aizņems apmēram 7-10 minūtes.

Anketa atrodama interneta saitē – https://goo.gl/xPgb4y

Paldies Tev liels par anketas aizpildīšanai veltīto laiku!

 

Tūrisma un jaunatnes lietu speciāliste Angelīna Tukiša

 

 

“Plānveida ilgtermiņa darba ar jaunatni attīstība Krustpils novadā”       

Projekts tiek īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2018.gadam valsts budžeta  finansējuma ietvaros no 1.maija līdz 30.novembrim.

Aicinām novada jauniešus aizpildīt aptaujas anketu

Projekta “Plānveida ilgtermiņa darba ar jaunatni attīstība Krustpils novadā” mērķis ir atbilstoši mērķa grupas vajadzībām, pašvaldības un valsts kopējām prioritātēm, attīstīt darba ar jaunatni sistēmas izveidi Krustpils novada pašvaldībā un sekmēt plānveida ilgtermiņa darba ar jaunatni īstenošanu. Projekta galvenā aktivitāte būs pētījuma veikšana par Krustpils jauniešu vajadzībām un problēmjautājumiem vecumā no 13 līdz 25 gadiem.

Lai iegūtu nepieciešamos datus, tika izveidota anketa, kuras mērķis ir izzināt un izprast jauniešu vajadzības un vēlmes. Ne vienmēr pieaugušo redzējums sakrīt ar jauniešu viedokli, kas ir ļoti svarīgs priekšnosacījums kvalitatīvas jaunatnes politikas stratēģijas izstrādei. Krustpils  novada jaunieši tiek aicināti aizpildīt aptauju un sniegt savu viedokli.

Anketa ir anonīma, paredzēta jauniešiem vecumā no 13 līdz 25 gadiem, un anketēšanas rezultātā iegūtie dati tiks izmantoti tikai apkopotā veidā jaunatnes politikas stratēģijas izstrādei. Anketas aizpildīšanai nepieciešamas apmēram 10 minūtes.

Anketa atrodama interneta saitē – https://goo.gl/xPgb4y

Tūrisma un jaunatnes lietu speciāliste Angelīna Smirnova

 

  “ Plānveida ilgtermiņa darba ar jaunatni attīstība Krustpils novadā”       

Projekts tiek īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2018.gadam valsts budžeta  finansējuma ietvaros no 1.maija līdz 30.novembrim.

Projekta atklāšanas pasākumā jaunieši tiekas ar novada pārstāvjiem


24.maijā atpūtas vietā “Daugmales” norisinājās projekta “ Plānveida ilgtermiņa darba ar jaunatni attīstība Krustpils novadā” atklāšanas pasākums. Pasākumā piedalījās jaunieši vecumā no 13 līdz 25 gadiem, darbā ar jaunatni iesaistītās personas pašvaldībā un jaunatnes jomā strādājošie NVO. Atklāšanas pasākumu vadīja jaunatnes politikas eksperts, biedrības  “Jaunatnes līderu koalīcija” vadītāja Inese Šubēvica un Krustpils novada tūrisma un jaunatnes lietu speciāliste  Angelīna Smirnova. Atklāšanas pasākumā  projekta tiešā un netiešā mērķa grupa tiks iepazīstināta ar projekta galveno mērķi, aktivitātēm, kā arī plānotajiem rezultātiem. Pasākums norisinājās  neformālā brīvā gaisotnē, kurā visi runā viens ar otru kā līdzīgs ar līdzīgu. Pasākuma dalībnieki diskutēja  par dažādiem tematiem, uzklausīja viens otra viedokli un kopā radīja jaunas idejas un  meklēja  risinājumus jau esošajām  problēmām. Pasākuma noslēgumā Krustpils novada pašvaldības pārstāvji, domes deputāti, jaunieši un NVO pārstāvji vienojās kopīgā vienojošā laivu braucienā.

Projekta “Plānveida ilgtermiņa darba ar jaunatni attīstība Krustpils novadā”  mērķis ir atbilstoši mērķa grupu vajadzībām, pašvaldības un valsts kopējām prioritātēm attīstīt darba ar jaunatni sistēmas izveidi Krustpils novada pašvaldībā un sekmēt plānveida ilgtermiņa darba ar jaunatni īstenošanu. Projekta laikā iegūti dati un ieteikumi kalpos ka institucionāls pamats sistēmas izveidei darba ar jaunatni Krustpils novada pašvaldībā. Līdz ar to darbs ar jaunatni lielā mērā būs individualizēts, fokusēts uz konkrētiem risināmiem jautājumiem, sasniedzamiem mērķiem konkrētās mērķa grupās. Realizējot projektu tiks veicināta ilgtermiņa darba ar jaunatni plānošana ne tikai vietējā līmenī, bet arī reģionālā un nacionālā līmenī.

Tūrisma un jaunatnes lietu speciāliste Angelīna Smirnova

       

       

   “ Plānveida ilgtermiņa darba ar jaunatni attīstība Krustpils novadā”       

Projekts tiek īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2018.gadam valsts budžeta  finansējuma ietvaros no 1.maija līdz 30.novembrim.

 

Ilgtermiņā sekmīga var būt tikai tāda politika,kas balstās zināšanās, datos un informācijā par cilvēkiem, kurus tā ietekme un tās sekmīgums vislielākājā mērā ir atkarīgs no visu iesaistīto pušu pilnvērtīgas sadarbības. Projekta “Plānveida ilgtermiņa darba ar jaunatni attīstība Krustpils novadā” mērķis ir atbilstoši mērķa grupas vajadzībām, pašvaldības un valsts kopējām prioritātēm, attīstīt darba ar jaunatni sistēmas izveidi Krustpils novada pašvaldībā un sekmēt plānveida ilgtermiņa darba ar jaunatni īstenošanu. Projekta galvenā aktivitāte būs pētījuma veikšana par Krustpils jauniešu vajadzībām un problēmjautājumiem vecumā no 13 līdz 25 gadiem. Projekta ietvaros tiks īstenotas vairākas aktivitātes:

 • veikta  statistiski visparīgu datu apkopošana  par Krustpils novada jauniešiem;
 • veikta aptauja, lai iegūtu padziļinātus un  kvalitatīvus datus par Krustpils novada jauniešiem;
 • organizēta mērķtiecīga tikšanās- diskusija un pieredzes apmaiņa ieinteresētajām pusēm, nodrošinot jauniešu līdzdalību un viedokļu pārstavēšanu;
 • izstrādāti ieteikumi darba ar jaunatni institucionālas sistēmas un monitoringa sistēmas izveidei pašvaldībā.

Projekta tiešā mērķa auditorija ir Krustpils novada jaunieši vecumā no 13 līdz 25 gadiem. Projekta laikā iegūtie dati un ieteikumi kalpos ka institucionāls pamats sistēmas izveidei darba ar jaunatni Krustpils novada pašvaldībā.

 

Tūrisma un jaunatnes lietu speciāliste Angelīna Smirnova

 

 

 

 

 


JAUTĀT PAŠVALDĪBAI
Pasākumi
19.10.2018 plkst. 16:00, Mežāres kultūras nams
Senioru pēcpusdiena "Cauri laikiem"
20.10.2018 plkst. ,
Svecīšu vakari Variešu pagasta kapsētās
21.10.2018 plkst. ,
Svecīšu vakari Kūku pagasta kapsētās
27.10.2018 plkst. , Atašienes pagasts
Sv.Mise un svecīšu vakari Atašienes pagastā
03.11.2018 plkst. 19:00, Spunģēnu KN
Krustpils novada zemnieku balle
03.11.2018 plkst. , Krustpils pagasta bibliotēka
Izstāde "Mirklis Rāznas Nacionālajā parkā"
Krustpils Novadnieks, OKTOBRIS 2018
Krustpils Novadnieks, SEPTEMBRIS 2018Krustpils Novadnieks, JŪLIJS 2018Krustpils Novadnieks, JŪNIJS 2018
JAUTĀT PAŠVALDĪBAI
PašvaldībaSabiedrībaEkonomika un investīcijasTūrismsKultūraKontakti
 • Krustpils novads XXVI Vispārējos latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkos
 • Ielīgošana Asotes pilskalnā
 • Kur upes un ceļi krustojas
 • Līgotāji Vīpē
 • Krustpils novads izstādē
 • Krustpils novada svētkos 2016
 • Kūku pagasta brīvdabas estrāde
 • Ikvienam ir iespēja pārbaudīt spēkus šķēršļu joslā pie vecās Sūnu pamatskolas
 • Timsmales ezers ziemas sniegos
 • Ziemeļblāzma Variešu pagastā
 • Daugava pie Rogāļu gravas
 • Dabas krāšņums Ildzenieku ezerā
 • Rudens Marinzejas ezerā
 • Gladiolu izstāde Krustpils novada pašvaldībā
 • I.Dzirkales keramika izstādē
 • Timsmales ezers
 • Marinzejas muiža
 • Atašienes pagasta centrs no putna lidojuma
 • Marinzejas ezers
 • Asotes pilskalns
 • Laukezers
 • Timsmales ezers
 • Laukezers
 • Amatniecības centrs Māzers
 • Svilpaunieki ( I.Dzirkales keramika)
 • Rogāļu akmens Kūku pagastā