Krustpils novads
“Krustpils krāsas ir vienkāršas – māla sarkanā, zāles zaļā un ūdens zilā, ko sievietes senāk ieauda krusta rūtīs savos lindrakos. ”
Lūcija Ķuzāne "Esmu uzticīgs"
“Katram cilvēkam ir tāda vieta, kas paliek neizdzēšamā atmiņā, ko nekādi pasaules notikumi un pārliecīgie attālumi nespēj padarīt nesaredzamu”
Jānis Lejiņš "Spēlmaņu cilts"
“Gaiss bija brīnumaini dzidrs un tīrs, spīdēja saule, un mani visu ceļu, garām Zīlāniem, Jaunajai muižai, Kondrātiem, Stipriem līdz pat Stukuliem pavadīja nepārtraukta cīruļu dziesma. ”
V. Stukuls „Krustpilieša stāstījums"
“... augšpus pils, mālzemes muldā Daugavas labajā krastā, uzradās Krizburgas miestiņš – tirgotāju, amatnieku, maizes ceptuvju un lopu kautuvju ciemats, strūgu un plostu dzinēju apmetne.”
J. Niedre „Tai rītā mazā gaismiņā"

Jāņa Āboliņa sporta klubs

Biedrība „ Jāņa Āboliņa sporta klubs” realizējusi projektu “Latvisko svētku svinēšanas un tradīciju kopšanas vietas izveide Krustpils novada Zīlānu ciemā”


 2014. gada 21. novembrī Krustpils novada būvju pieņemšanas komisija pieņēma ekspluatācijā jaunizbūvēto svētku svinēšanas vietu, kas radīta LEADER projekta “Latvisko svētku svinēšanas un tradīciju kopšanas vietas izveide Krustpils novada Zīlānu ciemā” ietvaros.

Būvdarbu gaitā svētku svinēšanas vietā tika uzstādītas pieaugušo šūpoles, bērnu šūpoles, izveidota ugunskura vieta ar latvju zīmēm, izbruģēta ietve uz pašvaldību, uzstādīti soliņi un atkritumu urnas. Būvdarbus veica SIA „ AnTim”, būvuzraudzību nodrošināja būvinženieris Jānis Dzenis, būvprojekta izstrādi veica Aleksandrs Gargažins.
Projekta kopējās izmaksas sastādīja EUR 7935,15, tajā skaitā ELFLA LEADER finansējums EUR 7141,63. Projekta realizācijas laiks: 23.05.2013. – 21.11.2014.
Par projekta realizācijas iespēju jāpateicas arī biedrībai „Lauku partnerība Sēlija” , kas nodrošina ELFLA LEADER finansējuma pieejamību šajā reģionā.

21.11.2014.
Kārlis Stars
Biedrības Jāņa Āboliņa sporta klubs”  valdes loceklis,  projekta vadītājs

Projekta Nr. 13-05-LL13-L413204-000009 

Biedrība „ Jāņa Āboliņa sporta klubs” izveidojusi aktīvās atpūtas laukumu jauniešiem Jaunās Muižas ciemā


 

2014. gada 30.jūnijā Krustpils novada būvju pieņemšanas komisija pieņēma ekspluatācijā jaunizbūvēto aktīvās atpūtas laukumu, kas radīts LEADER projekta „Jauniešu aktīvās atpūtas laukuma izveide Kūku pagasta Jaunās Muižas ciemā" ietvaros.
Būvdarbu gaitā Jaunās Muižas ciemā, pie daudzdzīvokļu mājām tika izbūvēts aktīvās atpūtas laukums, kas veicinās Kūku pagasta jauniešu fizisko spēju uzlabošanu un attīstību. Atpūtas laukumā tika izveidots asfaltēts strītbola laukums, volejbola laukums, uzstādīts pievilkšanās stienis, līdztekas un šūpoles. Būvdarbus veica SIA „ AnTim”, būvuzraudzību nodrošināja būvinženieris Jānis Dzenis, būvprojekta izstrādi veica Aleksandrs Gargažins.
Projekta kopējās izmaksas sastādīja EUR 7116,58, tajā skaitā ELFLA LEADER finansējums EUR 6404,92. Projekta realizācijas laiks: 23.05.2013. – 15.07.2014.
Par projekta realizācijas iespēju jāpateicas arī biedrībai „Lauku partnerība Sēlija” , kas nodrošina ELFLA LEADER finansējuma pieejamību šajā reģionā.

10.07.2014.
Kārlis Stars
Biedrības Jāņa Āboliņa sporta klubs”  valdes loceklis,  projekta vadītājs

Projekta Nr. 13-05-LL13-L413202-000003 

 

Noslēgusies biedrības „Jāņa Āboliņa sporta klubs” projekta „Svarbumbu celšanas un fitnesa treniņu kvalitātes uzlabošana jauniešiem Krustpils novadā 2.kārta” realizācija

 

 

2013. gada 29. augustā veiksmīgi pabeigta projekta „Svarbumbu celšanas un fitnesa treniņu kvalitātes uzlabošana jauniešiem Krustpils novadā 2. kārta” (LAD projekta Nr. 12-05-LL13-L413202-000016) realizācija. 
Projekts tika iesniegts Biedrības “Lauku partnerība Sēlija” organizētajā LEADER projektu konkursā ELFLA pasākumam "Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” 2012. gada maijā un tika apstiprināts Lauku atbalsta dienestā. 
Projekta mērķis: Uzlabot  Biedrības "Jāņa Āboliņa sporta klubs" trenažieru zāles inventāra bāzi, paplašinot iespējas  visiem interesentiem nodarboties ar kvalitatīviem fitnesa un svarbumbu celšanas sporta treniņiem Krustpils novadā.
Projekta attiecināmās izmaksas ir LVL 5395,64, tai skaitā publiskais finansējums LVL 4856,08. Atbalsta saņēmēja līdzfinansējums: LVL 539,56. 
Lai paplašinātu iespējas  visiem interesentiem nodarboties ar kvalitatīviem fitnesa un svarbumbu celšanas sporta treniņiem, bija nepieciešams uzlabot  biedrības "Jāņa Āboliņa sporta klubs" trenažieru zāles inventāra bāzi, projekta "Svarbumbu celšanas un fitnesa treniņu kvalitātes uzlabošana jauniešiem Krustpils novadā 2. kārta" ietvaros iegādājoties trenažierus un inventāru. Projekta gaitā tika uzstādīti šādi trenažieri un inventārs - Trenažieris kājām “Leg press”, Trenažieris - Muguras vertikālais bloks, Gumijotu profesionālo hanteļu komplekts, Statīvs hanteļu novietošanai,   Olimpiskā svaru stieņa komplekts ar ripām, Svaru stieņu un rokturu komplekts, Svarbumbu komplekts, Solu komplekts, Skapīši ģērbtuvei ar soliņiem ar 8 sekcijām .
Par projekta realizācijas iespēju jāpateicas biedrībai “Lauku partnerība Sēlija”, kas nodrošina LEADER projektu konkursu norisi bijušā Jēkabpils rajona teritorijā, Krustpils novada pašvaldībai par piešķirto līdzfinansējumu.

2013. gada 29. augustā
Kārlis Stars
Projekta vadītājs,
Biedrības “Jāņa Āboliņa sporta klubs” valdes loceklis

 __________________________________________________________________________________________________

 Biedrība „ Jāņa Āboliņa sporta klubs” izveido mūsdienīgu bērnu rotaļu laukumu Kūku pagasta Zīlānu ciemā

 

 

 

 

2013. gada 15.jūlijā Krustpils novada būvju pieņemšanas komisija pieņēma ekspluatācijā jaunizbūvēto bērnu un jauniešu rotaļu laukumu, kas radīts LEADER projekta „Bērnu un jauniešu rotaļu laukuma izveide Kūku pagasta Zīlānu ciemā 1. kārta" ietvaros.
Būvdarbu gaitā Zīlānu ciemā, pie daudzdzīvokļu mājām tika izbūvēts mūsdienīgs rotaļu laukums, kas veicinās Kūku pagasta bērnu un jauniešu fizisko spēju uzlabošanu un attīstību. Bērnu rotaļu laukumā uzstādīts rotaļu komplekss, šūpoles, šūpoles „ Helihopters” uz atsperēm, smilšu kaste, kā arī novietoti atpūtas soli bērnu vecākiem.
Būvdarbus veica SIA „ MK Dizains”, būvuzraudzību nodrošināja būvinženieris Valdis Renerts, būvprojekta izstrādi veica Aleksandrs Gargažins.
Projekta kopējās izmaksas sastādīja LVL 5168,31, tajā skaitā ELFLA LEADER finansējums LVL 4651,48 un biedrības līdzfinansējums LVL 516,83. Projekta realizācijas laiks: 23.05.2012. – 29.08.2013.
Projekta 2.kārtas  ietvaros laika posmā no 2013. Līdz 2015. gadam plānots izbūvēt līdztekas, pievilkšanās stieņus, un citas vingrošanas kompleksa sastāvdaļas jauniešiem.
Par projekta realizācijas iespēju jāpateicas arī biedrībai „Lauku partnerība Sēlija” , kas nodrošina ELFLA LEADER finansējuma pieejamību šajā reģionā.
19.07.2013.
Kārlis Stars
Biedrības Jāņa Āboliņa sporta klubs”  valdes loceklis,  projekta vadītājs

Projekta Nr. 12-05-LL13-L413201-000001 

_________________________________________________________________________________________

 

Biedrība „Jāņa Āboliņa sporta klubs” pabeigusi projekta „Svarbumbu un fitnesa treniņu kvalitātes uzlabošana jauniešiem Krustpils novadā” (LAD projekta Nr. 11-05-LL13-L413204-000011) realizāciju. 


Projekts tika iesniegts Biedrības “Lauku partnerība Sēlija” organizētajā LEADER projektu konkursā ELFLA pasākumam "Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” 2011. gada aprīlī un tika apstiprināts Lauku Atbalsta Dienestā. 
Projekta mērķis: Virsmērķis - Nodrošināt Krustpils novadā kvalitatīvu materiāli tehnisko bāzi svarbumbu celšanas sporta veidam un fitnesam, dodot iespēju visiem interesentiem nodarboties ar šo sporta veidu. Projekta tiešais mērķis - Atjaunot  Biedrības "Jāņa Āboliņa sporta klubs" trenažieru zāles inventāra bāzi, uzlabojot iespējas  visiem interesentiem nodarboties ar fitnesu un svarbumbu celšanas sporta veidu Krustpils novadā.
Projekta attiecināmās izmaksas ir LVL 4877,94, tai skaitā publiskais finansējums LVL 4390,15. Atbalsta saņēmēja līdzfinansējums: LVL 487,79. 
Lai pilnvērtīgi uzlabotu iespējas  visiem interesentiem nodarboties ar fitnesu un svarbumbu celšanas sporta veidu Krustpils novadā,  pabeigtu trenažieru zāles ierīkošanu, projekta "Svarbumbu celšanas un fitnesa treniņu kvalitātes uzlabošana jauniešiem Krustpils novadā" gaitā tika iegādāti trenažieri - Krossovers, Trenažieris vēdera presei/muguras iztaisnošanai, Statīvs svaru stienim, Trenažieris krūšu muskulatūrai , Kardiotrenažieris - eliptiskais trenažieris,  Statīvs svaru stieņa spiešanai guļus,  Svaru ripu komplekts 100 kg. 
Par projekta realizācijas iespēju jāpateicas biedrībai “Lauku partnerība Sēlija”, kas nodrošina LEADER projektu konkursu norisi bijušā Jēkabpils rajona teritorijā, Krustpils novada pašvaldībai par piešķirto līdzfinansējumu. Īpašu pateicību biedrība izsaka privātpersonām, kas ziedoja finansu līdzekļus projekta izmaksu segšanai – Gundaram Kalvem un Aivim Kalniņam.

2012. gada 24. aprīlī
Kārlis Stars
Biedrības “Jāņa Āboliņa sporta klubs” valdes loceklis

 


Pabeigta projekta „Kvalitatīvu svarbumbu celšanas treniņu nodrošināšana jauniešiem Krustpils novadā, 2. kārta” realizācija

 

Pabeigta projekta „Kvalitatīvu svarbumbu celšanas treniņu nodrošināšana jauniešiem Krustpils novadā, 2. kārta” realizācija
Noslēgusies projekta „Kvalitatīvu svarbumbu celšanas treniņu nodrošināšana jauniešiem Krustpils novadā, 2. kārta” (LAD projekta Nr. 10-05-LL13-L413204-000002) realizāciju. Projekts tika iesniegts Biedrības “Lauku partnerība Sēlija” organizētajā LEADER projektu konkursā ELFLA pasākumam "Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” 2010. gada 31. maijā un tika apstiprināts Lauku Atbalsta Dienestā. Projekta mērķis ir nodrošināt Krustpils novadā kvalitatīvu materiāli tehnisko bāzi svarbumbu celšanas sporta veidam, dodot iespēju visiem interesentiem nodarboties ar šo sporta veidu.
Projekta attiecināmās izmaksas ir LVL 6708,45, tai skaitā publiskais finansējums LVL 6037,60. Atbalsta saņēmēja līdzfinansējums: LVL 670,85 . Atbalsta saņēmēja neattiecināmās izmaksas LVL 1476,26 .
Projekta gaitā 2010. gada novembrī tika uzsākta nedzīvojamās ēkas vienkāršotā rekonstrukcijas 2. kārta, veicot trenažieru zāles darbības nodrošināšanai nepieciešamo palīgtelpu izbūvi, veicamajos būvdarbos iekļaujot ģērbtuves, dušas un tualetes izbūvi un aprīkošanu, apkures sistēmas ierīkošanu, elektroinstalācijas ierīkošanu, ūdensapgādes pieslēguma ierīkošanu.
Projekta realizācija dod lielisku iespēju „Jāņa Āboliņa sporta kluba” jaunajiem sportistiem un arī citiem interesentiem turpināt treniņus ievērojami uzlabotos apstākļos kā arī sasniegt jaunus panākumus Latvijas un Eiropas mēroga sporta sacensībās. 
Par projekta realizācijas iespēju jāpateicas biedrībai “Lauku partnerība Sēlija”, kas nodrošina LEADER projektu konkursu norisi bijušā Jēkabpils rajona teritorijā, Krustpils novada pašvaldībai par piešķirto līdzfinansējumu. Īpašu pateicību biedrība izsaka privātpersonām, kas ziedoja finansu līdzekļus projekta neattiecināmo izmaksu segšanai – Gundaram Kalvem un Aivim Kalniņam.

2012. gada 5. aprīlī
Kārlis Stars
Biedrības “Jāņa Āboliņa sporta klubs” valdes loceklis 

Biedrība „Jāņa Āboliņa sporta klubs” realizē projektu „Kvalitatīvu svarbumbu celšanas treniņu nodrošināšana jauniešiem Krustpils novadā”


Biedrība „Jāņa Āboliņa sporta klubs” veic projekta „Kvalitatīvu svarbumbu celšanas treniņu nodrošināšana jauniešiem Krustpils novadā” (LAD projekta Nr. 09-05-LL13-L413204000001) realizāciju. Projekts tika iesniegts Biedrības “Lauku partnerība Sēlija” organizētajā LEADER projektu konkursā ELFLA pasākumam "Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā" un 2009. Gada 11. decembrī tika apstiprināts Lauku Atbalsta Dienestā. Projekta mērķis ir nodrošināt Krustpils novadā kvalitatīvu materiāli tehnisko bāzi svarbumbu celšanas sporta veidam, dodot iespēju visiem interesentiem nodarboties ar šo sporta veidu.
Projekta kopējās izmaksas LVL 8953.41, tai skaitā publiskais finansējums LVL 6300,00. Atbalsta saņēmēja līdzfinansējums: LVL 700,00 . Atbalsta saņēmēja neattiecināmās izmaksas LVL 1953.41 .
Projekta gaitā 2010. gada maijā tika uzsākta nedzīvojamās ēkas vienkāršotā rekonstrukcija, veicot trenažieru zāles 63 m2 platībā izbūvi, veicamajos būvdarbos iekļaujot starpsienas izbūvi, durvju ailu aizmūrēšanu, durvju nomaiņu, griestu pārseguma izbūvi un siltināšanu, grīdas pamatnes izveidošanu un siltināšanu, speciālā gumijotā paklāja seguma ierīkošanu, sienu siltināšanu un apšūšanu ar ģipškartona loksnēm, kas pabeigta 2010. Gada augustā.
Projekta realizācija dod lielisku iespēju „Jāņa Āboliņa sporta kluba” jaunajiem sportistiem un arī citiem interesentiem turpināt treniņus ievērojami uzlabotos apstākļos kā arī sasniegt jaunus panākumus Latvijas un Eiropas mēroga sporta sacensībās. 
Par projekta realizācijas iespēju jāpateicas Biedrībai “Lauku partnerība Sēlija”, kas nodrošina LEADER projektu konkursu norisi bijušā Jēkabpils rajona teritorijā, kā arī Krustpils novada pašvaldībai par piešķirto līdzfinansējumu Ls 700 apmēŗā.

Kārlis Stars


JAUTĀT PAŠVALDĪBAI
Pasākumi
18.04.2019 plkst. 15:00, Krustpils pagasta bibliotēka
Olu krāsošana ar dabas materiāliem Krustpils pagasta bi...
18.04.2019 plkst. 15:00, Mežāres kultūras nams
Radošā darbnīca zaļajā ceturtdienā
20.04.2019 plkst. 10:00, Variešu sākumskolas sporta zāle; Mežāres pamatskolas sporta zāle
Krustpils novada volejbola turnīrs "Iešūpo pavasari" ...
20.04.2019 plkst. 12:00, Krustpils pagasta bibliotēka
Lieldienu pasākums "Nāc nākdama liela diena"
21.04.2019 plkst. , Annas Sātas pagalms
Lustīgā lieldienu svinēšana kopā ar folkloras kopām...
21.04.2019 plkst. 22:00, Annas Sāta
Lieldienu balle Atašienē
21.04.2019 plkst. 13:00, Vīpes pagasta kultūras nams
Lieldienu lustes “Liela diena nu ir klāt, varam olas ri...
21.04.2019 plkst. 19:00, Krustpils pagasta kultūras nams
Amatierteātra “Savējie” pirmizrāde “Trīnes grēki" un ba...
21.04.2019 plkst. 22:00, Vīpes pagasta kultūras nams
Pavasara balle kopā ar grupu “Kamēr jauni “
21.04.2019 plkst. 12:00, Variešu pagasta birzīte
Svinam Lieldienas Variešu birzītē
21.04.2019 plkst. 22:00, Antūžu kultūras nams
Lieldienu atpūtas vakars kopā ar "Pieciem Jāņiem"
21.04.2019 plkst. 11:00, Kūku pagasta brīvdabas estrāde "Mārdadzis"
Dzelteno rukšu Lieldienu salidojums Kūkās
24.04.2019 plkst. 10:00, Krustpils novada pašvaldība, konferenču zāle
Domes sēde
11.05.2019 plkst. 8:00, Kūku pagasta brīvdabas estrāde "Mārdadzis"
Mārdadža tirdziņš
11.05.2019 plkst. 19:00, Mežāres kultūras nams
VPDK "Kamenes" piecu gadu jubilejas svinības
25.05.2019 plkst. , Laukezera apkārtne, Kūku pagasts
Tūrisma sezonas atklāšanas pasākums
01.06.2019 plkst. , Brāļu Skrindu Atašienes vidusskola
Atašienes skolai – 115. Absolventu salidojums
08.06.2019 plkst. , Sūnu pamatskolas sporta laukums, Kūku pagasts
Krustpils novada atklātais futbola turnīrs 2019
21.06.2019 plkst. , Asotes pilskalns, Kūku pagasts
Krustpils novada saulgriežu svētki
22.06.2019 plkst. , Kūku pagasta brīvdabas estrāde "Mārdadzis", Zīlāni
KRUSTPILS NOVADA SVĒTKI Kūku pagastā
27.07.2019 plkst. , Atašienes pagasts
Annas un Jēkaba diena. Starptautiskais folkloras festiv...
03.08.2019 plkst. , Krustpils pagasts
“Svētki kopā ar zirgiem” – jāšanas sporta sacensību kau...
Krustpils Novadnieks, APRĪLIS 2019
Krustpils Novadnieks, MARTS 2019Krustpils Novadnieks, FEBRUĀRIS 2019Krustpils Novadnieks, JANVĀRIS 2019
JAUTĀT PAŠVALDĪBAI
PašvaldībaSabiedrībaEkonomika un investīcijasTūrismsKultūraKontakti
 • Krustpils novads XXVI Vispārējos latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkos
 • Ielīgošana Asotes pilskalnā
 • Kur upes un ceļi krustojas
 • Līgotāji Vīpē
 • Krustpils novads izstādē
 • Krustpils novada svētkos 2016
 • Kūku pagasta brīvdabas estrāde
 • Ikvienam ir iespēja pārbaudīt spēkus šķēršļu joslā pie vecās Sūnu pamatskolas
 • Timsmales ezers ziemas sniegos
 • Ziemeļblāzma Variešu pagastā
 • Daugava pie Rogāļu gravas
 • Dabas krāšņums Ildzenieku ezerā
 • Rudens Marinzejas ezerā
 • Gladiolu izstāde Krustpils novada pašvaldībā
 • I.Dzirkales keramika izstādē
 • Timsmales ezers
 • Marinzejas muiža
 • Atašienes pagasta centrs no putna lidojuma
 • Marinzejas ezers
 • Asotes pilskalns
 • Laukezers
 • Timsmales ezers
 • Laukezers
 • Amatniecības centrs Māzers
 • Svilpaunieki ( I.Dzirkales keramika)
 • Rogāļu akmens Kūku pagastā