Krustpils novads
“Katram cilvēkam ir tāda vieta, kas paliek neizdzēšamā atmiņā, ko nekādi pasaules notikumi un pārliecīgie attālumi nespēj padarīt nesaredzamu”
Jānis Lejiņš "Spēlmaņu cilts"
“Krustpils krāsas ir vienkāršas – māla sarkanā, zāles zaļā un ūdens zilā, ko sievietes senāk ieauda krusta rūtīs savos lindrakos. ”
Lūcija Ķuzāne "Esmu uzticīgs"
“Gaiss bija brīnumaini dzidrs un tīrs, spīdēja saule, un mani visu ceļu, garām Zīlāniem, Jaunajai muižai, Kondrātiem, Stipriem līdz pat Stukuliem pavadīja nepārtraukta cīruļu dziesma. ”
V. Stukuls „Krustpilieša stāstījums"
“... augšpus pils, mālzemes muldā Daugavas labajā krastā, uzradās Krizburgas miestiņš – tirgotāju, amatnieku, maizes ceptuvju un lopu kautuvju ciemats, strūgu un plostu dzinēju apmetne.”
J. Niedre „Tai rītā mazā gaismiņā"

Dabas objekti

 

 Baļotes ezers

Baļotes  ezers ir iecienīta makšķerēšanas un aktīvās atpūtas vieta Krustpils novadā.  Lai arī ūdenstilpe īpaši izceļas ar bagātīgiem lielu karpu krājumiem, te netrūkst arī brangas citu sugu zivis. Lielākā pēdējos piecos gados noķertā karpa svērusi 10 kilogramus. Makšķerēt Baļotes ezerā var jebkurš interesents, iepriekš iegādājoties makšķerēšanas licenci. Pieejama laivu noma, kas paver lielisku iespēju apskatīt plašo ūdenskrātuvi un baudīt dabas skaistumu. Makšķerniekiem un kājāmgājējiem ir tiesības brīvi izmantot dabsiko tauvas joslu, kuras platums ir noteikts 10 m platumā.

Krustpils novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 2016/7 “KRUSTPILS NOVADA BAĻOTES EZERA LICENCĒTĀS MAKŠĶERĒŠANAS NOLIKUMS”

Kontakttālrunis:  +371 25 671 222

GPS 56.545056;26.020505

Borovkas akmens

Jaunatklāts dižakmens ar īpatnēju, lēzenu formu (tilpums 12 m3)  Mežāres pagastā.

 

Barona Korfa priedes

Krustpils pils bijušā īpašnieka Korfa 1870.gadā ierīkotie stādījumi Ozolsalas meža masīvā, visvecākie aizpagājuša gadsimta stādījumi  Latvijā, kuros priedes rindojas taisnās līnijās. Šis mežs atgādina parku – vienīgā atšķirība, ka kājas viegli iegrimst maigi zaļajās sūnās, kuros priedes rindojas taisnās līnijās.

GPS 56.561712;25.812073

 Dabas parks “Laukezers”

Dabas parks “Laukezers” ir NATURA 2000 teritorija. Īpatnējais dabas parks ar tā raksturīgo ezeru ķēdi un sarežģītas izcelsmes pazeminājumiem ir viens no nelielākajiem Latvijā, tas plešas vien 327 ha platībā. Pie Laukezera, Baltiņa ezera un Ildzenieku ezera ir ierīkotas vairākas atpūtas vietas. Dabas parka teritorijā aktīvās atpūtas cienītājiem pieejama labiekārtota taka visa veida sportošanai- skriešanai, nūjošanai, riteņbraukšanai, kā arī vienkāršām pastaigā.

GPS 56.491876;26.008612

Kristakrūga skatu tornis

No 27 m augstā Kristakrūga skatu torņa paveras elpu aizraujošs skats uz Teiču purva plašumiem. Ja rodas vēlēšanās skatīt Teiču purva dabas vērtības tuvplānā, tad tās iepazīstamas tikai rezervāta darbinieka pavadībā pēc iepriekšējas pieteikšanās pa tālruni +371 28333415.

 GPS 56.540051;26.566375

Marinzejas ezers

Zivīm bagāts publiskais ezers ar labiekārtotām atpūtas vietām un peldvietām.  Vidējais dziļums ir 2.2 metri, bet maksimālais dziļums - 4.0 metri. Ezerā  mīt līdakas, asari, raudas, līnis, plauži, zuši, vīķes, ķīši, mailītes, vēdzeles, karūssa, karpas, kā arī ruduļi. Tā krastā atrodas Marinzejas muižas komplekss un parks. Jāņem vērā, ka piekļūt var pa privātājām zemēm un paša ezera apsaimniekošanu veic pašvaldība kopā ar vietējiem iedzīvotājiem.

GPS 56.561215;26.3717706


Rogāļu akmens un grava

Ģeoloģisks un ģeomorfoloģisks dabas piemineklis atrodas  Daugavas labajā krastā, Rogaļu gravā 50 metru no strauta ietekas Daugavā. Akmens garums ir 6,5 m, platums - 4,6 m, augstums līdz 3,7 m, apkārtmērs - 18,5 m. Rogāļu gravā  ikviens var ne tikai izstaigāt ainavisko pastaigu taku, apskatīt Rogāļu dižakmeni, pasmelt dzidro Mīlestības avota ūdeni, bet arī sastapt mītiskos tēlus no Rogāļu gravas rašanās teikas.

GPS 56.4720331;25.9443381

Silabebru ezers

Silabebru ezers ir dabas  liegums, Natura 2000 teritorija no 2004.gada, tāpat ezers ir nozīmīga ūdensputnu (melnais zīriņš, lielais dumpis, Seivi ķauķis u.c.) ligzdošanas vieta un nozīmīga aizsargājamās augu sugas - lēzeļa lipares atradne, kā arī nozīmīgs ES aizsargājamais biotops -mezotrofa ūdenstilpe, kas ir Austrumlatvijā ļoti reti sastopams biotopu komplekss. Aizsargājamā teritorija izveidota, lai nepieļautu šīs vietas pārveidošanu un ūdens režīma pielāgošanu saimnieciskajām interesēm, kas negatīvi ietekmētu aizsargājamo putnu sugu ligzdošanu un augu atradnes. 

GPS 56.605230;26.085504

Teiču purvs

Teiču purvs ir viens no lielākajiem neskartajiem sūnu purviem Baltijā (platība apmēram 16000 ha), tāpēc Teiču dabas rezervāts ir nozīmīgs purvam specifisku un retu putnu sugu saglabāšanā, kā barošanās un atpūtas vieta migrējošiem ūdensputniem, mitrājiem raksturīgo augu sugu un biotopu saglabāšanā, kā arī daudzu bezmugurkaulnieku sugu eksistences nodrošināšanā. Rezervāts ir valsts īpaši aizsargājama dabas teritorijas ar visstingrāko aizsardzības režīmu. Apmeklējumi atļauti tikai rezervāta darbinieka pavadībā. Pieteikumi 1-3 dienas pirms apmeklējuma pa tālruni +371 26112686.

Timsmales ezers

Timsmales ezers ir viens no izcilākajiem Latvijas dzidrūdens ezeriem – ar mazmineralizētu ūdeni, mezotrofajiem hidroķīmiskajiem rādītājiem, izcilu īpaši aizsargājamās sugas - šaurlapu ežgalvītes atradni. Ezers ir dabas  liegums, Natura 2000 teritorija.  Dabas liegums izveidots, lai saglabātu ES nozīmes ezeru biotopu – oligotrofu līdz mezotrofu augu sabiedrības minerālvielām nabadzīgās ūdenstilpēs un to krastmalās. Sastopami arī Latvijā īpaši aizsargājami biotopi: ežgalvīšu audzes ezeros, mezotrofi ūdeņi ezeros un smilšaina, akmeņaina grunts ezeros.

GPS 56.634343;26.180587

 


Vaiķu akmens

Vaiķu akmens ir viens no 15 lielākajiem Latvijas akmeņiem. Akmens garums ir 6,7 m, platums 5.9 m, augstums- 2,3 m, apkārtmērs 19,8 m.  Akmens, kura tilpumu vērtē ~ 45 m³, pēc formas atgādina plakanu galdu.  Tas labi pamanāms no Rīgas-Daugavpils šosejas, kur ceļa 157.kilometrā visā savā godībā tas redzams aptuveni 50 m attālumā no ceļa. 

GPS 56.425536;26.075897

Zeļķu tilts 

Pirmais metāla konstrukciju tilts šajā vietā izbūvēts 1903. gadā. Pēc saspridzināšanas pirmā un otrā pasaules kara laikā tas atjaunots 1930. gadā un 1947. gadā. Ledus iešanas laikā pie tilta veidojas ledus un vižņu sastrēgumi, kas izraisa ūdens līmeņa celšanos Krustpils pagastā un Jēkabpils pilsētas teritorijā.

 

 

 

 


JAUTĀT PAŠVALDĪBAI
Pasākumi
18.01.2019 plkst. 22:00, Mežāres kultūras nams
Masku balle
19.01.2019 plkst. 14:00, Atašienes bibliotēka
Monsinjora Pētera Vilcāna 90 gadu jubilejas pasākums
19.01.2019 plkst. 12:00, Kafejnīca "Dzērvenīte"
Pasākums "Krustpils novada garša"
19.01.2019 plkst. 10:00-16:00, Baļotes ezera pludmale
Bezmaksas slēpošana
20.01.2019 plkst. 10:00-16:00, Baļotes ezera pludmale
Bezmaksas slēpošana
23.01.2019 plkst. 10:00, Rīgas iela 150A, konferenču zālē
Domes sēde
09.02.2019 plkst. 9:00, Baļotes ezers
Zemledus makšķerēšanas sacensības Baļotes ezerā
Krustpils Novadnieks, JANVĀRIS 2019
Krustpils Novadnieks, DECEMBRIS 2018Krustpils Novadnieks, NOVEMBRIS 2018Krustpils Novadnieks, OKTOBRIS 2018
JAUTĀT PAŠVALDĪBAI
PašvaldībaSabiedrībaEkonomika un investīcijasTūrismsKultūraKontakti
 • Krustpils novads XXVI Vispārējos latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkos
 • Ielīgošana Asotes pilskalnā
 • Kur upes un ceļi krustojas
 • Līgotāji Vīpē
 • Krustpils novads izstādē
 • Krustpils novada svētkos 2016
 • Kūku pagasta brīvdabas estrāde
 • Ikvienam ir iespēja pārbaudīt spēkus šķēršļu joslā pie vecās Sūnu pamatskolas
 • Timsmales ezers ziemas sniegos
 • Ziemeļblāzma Variešu pagastā
 • Daugava pie Rogāļu gravas
 • Dabas krāšņums Ildzenieku ezerā
 • Rudens Marinzejas ezerā
 • Gladiolu izstāde Krustpils novada pašvaldībā
 • I.Dzirkales keramika izstādē
 • Timsmales ezers
 • Marinzejas muiža
 • Atašienes pagasta centrs no putna lidojuma
 • Marinzejas ezers
 • Asotes pilskalns
 • Laukezers
 • Timsmales ezers
 • Laukezers
 • Amatniecības centrs Māzers
 • Svilpaunieki ( I.Dzirkales keramika)
 • Rogāļu akmens Kūku pagastā