Krustpils novads
“Krustpils krāsas ir vienkāršas – māla sarkanā, zāles zaļā un ūdens zilā, ko sievietes senāk ieauda krusta rūtīs savos lindrakos. ”
Lūcija Ķuzāne "Esmu uzticīgs"
“Gaiss bija brīnumaini dzidrs un tīrs, spīdēja saule, un mani visu ceļu, garām Zīlāniem, Jaunajai muižai, Kondrātiem, Stipriem līdz pat Stukuliem pavadīja nepārtraukta cīruļu dziesma. ”
V. Stukuls „Krustpilieša stāstījums"
“... augšpus pils, mālzemes muldā Daugavas labajā krastā, uzradās Krizburgas miestiņš – tirgotāju, amatnieku, maizes ceptuvju un lopu kautuvju ciemats, strūgu un plostu dzinēju apmetne.”
J. Niedre „Tai rītā mazā gaismiņā"
“Katram cilvēkam ir tāda vieta, kas paliek neizdzēšamā atmiņā, ko nekādi pasaules notikumi un pārliecīgie attālumi nespēj padarīt nesaredzamu”
Jānis Lejiņš "Spēlmaņu cilts"

Mežāres kultūras nama un pagasta ēkas rekonstrukcija energoefektivitātes paaugstināšanai

Fonda nosaukums
Projekta numurs 4.2.2.0/17/I/090
Projekta nosaukums Mežāres kultūras nama un pagasta ēkas rekonstrukcija energoefektivitātes paaugstināšanai
Projekta īstenošanas laiks 14.05.2019.-14.05.2021.
Kopējās izmaksas 718 451.01 EUR
Publikācijas3. Raksts par būvdarbu norisi
4. Raksts_uzstādīti fotovoltiskie paneļi
2. Raksts_būvdarbu uzsākšana
1. parakstīta vienošanās par projekta īstenošanu_atj

Projekta realizācijas rezultātā paredzēts veikt Mežāres kultūras nama un pagasta pārvaldes ēkas "Druvasniekos 16A", Mežārē, Mežāres pagastā, Krustpils novadā, energoefektivitātes paaugstināšanu un iekštelpu tīklu atjaunošanu.

Projekta attiecināmās izmaksas 428 572,06 EUR ēkas energoefektivitāti paaugstinošu būvdarbu veikšanai saskaņā ar ēkas energosertifikātā Nr. BIS-ĒED-1-2019-234 paredzētajiem pasākumiem, būvniecības dokumentācijas izstrādei, autoruzraudzībai, būvuzraudzībai, projekta vadībai; neattiecināmās izmaksas ēkas konstrukciju pastiprināšanai un atjaunošanai, zibens aizsardzības sistēmas ierīkošanai, ēkas iekšējo elektrotīklu, ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes sistēmas, datoru tīklu atjaunošanai un sienu atjaunošanai pēc montāžas. Projekta kopējās izmaksas 878973,66 EUR (pēc 28.04.2020. grozījumiem Nr.1 718451,01 EUR).

Projektu plānots realizēt 24 mēnešu laikā no vienošanās par projekta īstenošanu brīža (14.05.2019.).

Projekta rezultātā plānots sasniegt sekojošus energoefektivitātes rādītājus: samazināt primārās enerģijas gada patēriņu no 520159 kWh/gadā uz 185135 kWh/gadā un siltumnīcefekta gāzu apjomu no 102,532 CO2 ekvivalenta tonnām uz 33,556 CO2 ekvivalenta tonnām gadā.


JAUTĀT PAŠVALDĪBAI
Pasākumi
12.08.2020 plkst. 13:00, Krustpils novada pašvaldība
Apvienotā Finanšu un tautsaimniecības un attīstības kom...
14.08.2020 plkst. 14:30, Jēkabpils novada Dunavā – Dunavas skolas pagalmā
Sēlijas novadu jauniešu diena 2020
17.08.2020 plkst. , Mežāres pamatskolas aktu zālē
Aicinām Mežāres pagasta iedzīvotājus un visus interesen...
18.08.2020 plkst. , Mežāres pamatskolas aktu zālē
Aicinām Mežāres pagasta iedzīvotājus un visus interesen...
19.08.2020 plkst. , Mežāres pamatskolas aktu zālē
Aicinām Mežāres pagasta iedzīvotājus un visus interesen...
19.08.2020 plkst. 10:00, Krustpils novada pašvaldība, Lielā zāle
Domes sēde
20.08.2020 plkst. , Mežāres pamatskolas aktu zālē
Aicinām Mežāres pagasta iedzīvotājus un visus interesen...
21.08.2020 plkst. , Mežāres pamatskolas aktu zālē
Aicinām Mežāres pagasta iedzīvotājus un visus interesen...
Krustpils Novadnieks, AUGUSTS 2020
Krustpils Novadnieks, JŪLIJS 2020Krustpils Novadnieks, JŪNIJS 2020Krustpils Novadnieks, MAIJS 2020
JAUTĀT PAŠVALDĪBAI
PašvaldībaSabiedrībaEkonomika un investīcijasTūrismsKultūraKontakti
 • Amatniecības centrs Māzers
 • Grāmatu svētki
 • Atašienes Sāpju Dievmātes Romas katoļu baznīca
 • Unguru (Medņu) Evaņģēliski luteriskā baznīca
 • Vaiķu akmens
 • Rogāļu grava
 • Jāņa Zalāna retro motociklu un senlietu kolekcija
 • Podnieku darbnīca
 • Kristakrūga skatu tornis
 • Asotes pilskalns
 • Laukezers
 • Endzeļu vecticībnieku draudzes lūgšanu nams
 • Dzirkaļu pilskalns
 • Marinzejas muiža
 • Marinzejas ezers
 • Silabebru ezers
 • Timsmales ezers
 • Baļotes ezers
 • Svētki kopā ar zirgiem Krustpils pagastā
 • Krustpils novads XXVI Vispārējos latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkos
 • Ielīgošana Asotes pilskalnā
 • Kur upes un ceļi krustojas
 • Kūku pagasta brīvdabas estrāde