Krustpils novads
“Gaiss bija brīnumaini dzidrs un tīrs, spīdēja saule, un mani visu ceļu, garām Zīlāniem, Jaunajai muižai, Kondrātiem, Stipriem līdz pat Stukuliem pavadīja nepārtraukta cīruļu dziesma. ”
V. Stukuls „Krustpilieša stāstījums"
“Katram cilvēkam ir tāda vieta, kas paliek neizdzēšamā atmiņā, ko nekādi pasaules notikumi un pārliecīgie attālumi nespēj padarīt nesaredzamu”
Jānis Lejiņš "Spēlmaņu cilts"
“... augšpus pils, mālzemes muldā Daugavas labajā krastā, uzradās Krizburgas miestiņš – tirgotāju, amatnieku, maizes ceptuvju un lopu kautuvju ciemats, strūgu un plostu dzinēju apmetne.”
J. Niedre „Tai rītā mazā gaismiņā"
“Krustpils krāsas ir vienkāršas – māla sarkanā, zāles zaļā un ūdens zilā, ko sievietes senāk ieauda krusta rūtīs savos lindrakos. ”
Lūcija Ķuzāne "Esmu uzticīgs"

Krustpils novada pašvaldības grants ceļu 4-4 "Joksti-Agrārbanka", 1-10 "Skudraine-Ganukrogs", 6-8 "Pēternieki-Gravāni-Zīlāni", 3(4)-15 "Mežāre - Atašienes pagasta robeža", 5-6 "Landzāni-Ezermuiža" pārbūve

Fonda nosaukums
Projekta numurs Nr.19-05-A00702-000066
Projekta nosaukums Krustpils novada pašvaldības grants ceļu 4-4 "Joksti-Agrārbanka", 1-10 "Skudraine-Ganukrogs", 6-8 "Pēternieki-Gravāni-Zīlāni", 3(4)-15 "Mežāre - Atašienes pagasta robeža", 5-6 "Landzāni-Ezermuiža" pārbūve
Projekta īstenošanas laiks 05.03.2020. - 18.12.2020.
Kopējās izmaksas 555 447.73 EUR
PublikācijasRaksts "Uzsākta projekta realizācija" (27.03.2020.)
Projekta mērķis: Veicināt apdzīvotības saglabāšanos un pašvaldību ceļu attīstību lauku teritorijā, prioritāri nodrošinot piekļuvi ar lauksaimniecisko ražošanu saistītām darbībām.
Projekta apraksts:
Projektā pārbūvei iekļautos grants ceļus izmanto gan zemnieku saimniecības, apstrādājot laukus. pie kuriem šie ceļi nodrošina piekļuvi, gan uzņēmēji, kuru saimnieciskās darbības nodrošināšanai tie nepieciešami, gan iedzīvotāji, kuru īpašumi atrodas ceļu tiešā tuvumā. Autoceļus izmanto arī citi uzņēmēji veicot mežu izstrādes darbus Latvijas Valsts mežos un fiziskām personām piederošos mežu īpašumos. Projektā iekļauto ceļu pārbūve uzlabos vidi sekmīgai uzņēmējdarbības attīstībai, nodrošinās drošu un komfortablu pārvietošanaos pa tiem jebkuram transportam jebkuros laika apstākļos. Saskaņā ar visu ceļu tehniskās izpētes atzinumos minēto, ceļu sega ir nolietojusies un sliktā stāvoklī, grants virskārta ir sajaukusies ar smilti un lauksaimniecības zemi no apkārtējiem laukiem. Laika gaitā ir izveidojies dabisks ceļa nomaļu uzaugums, kā rezultātā ceļa sega tiek pārmitrināta. Projekta īstenošanas ietvaros paredzēts veikt piecu pašvaldības grants ceļu pārbūvi: koku un krūmu zāģēšanu, ierakuma un uzbēruma būvniecību, esošās zemes klātnes profila labošanu, grāvju rakšanu un tīrīšanu, caurteku uzstādīšanu, sals izturīgas smilts drenējošas kārtas būvniecību, nogāžu planēšanu un nesaistītu minerālmateriālu seguma būvniecību. Ceļam Nr. 5-6 "Landzāni-Ezermuiža" paredzēta virsmas dubultā apstrāde, kas ne vien uzlabos piekļuvi kokapstrādes uzņēmumam. bet arī samazinās gaisa piesārņojumu ar ceļa putekļiem vasaras sezonā iedzīvotājiem, kas dzīvo šī ceļa malās.

Sasniedzamie rezultāti:

Projekta īstenošanas gaitā tiks pārbūvēti sekojošu Krustpils novada pašvaldības ceļu posmi:

 1. Atašienes pagastā ceļa Nr. 4-4 "Joksti-Agrārbanka" posms 1,46km garumā (no 4.00km līdz 5.46km);
 2. Krustpils pagastā ceļa Nr. 1-10 "Skudraine-Ganukrogs" posms0,8 km garumā (no 0.70km līdz 1.50 km);
 3. Kūku pagastā ceļa Nr. 6-8 "Pēternieki-Gravāni-Zīlāni" posms 1,3 km garumā (no 1.80km līdz 3.10 km);
 4. Mežāres pagastā ceļa Nr. 3-15 "Mežāre-Atašienes pagasta robeža" posms 1,065 km garumā (no 3.895 km līdz 4.96 km);
 5. Vīpes pagastā ceļa Nr.5-6 "Landzāni-Ezermuiža" posms 0,9km garumā (no 0.00 km līdz 0.90 km).

Finansējums:

Projekta kopējās izmaksas 555 447,73 EUR, no tām publiskais finansējums - 241 557,40 EUR, pašvaldības finansējums - 313 890,33 EUR.


JAUTĀT PAŠVALDĪBAI
Pasākumi
Krustpils Novadnieks, MAIJS 2020
Krustpils Novadnieks, APRĪLIS 2020Krustpils Novadnieks, MARTS 2020Krustpils Novadnieks, FEBRUĀRIS 2020
JAUTĀT PAŠVALDĪBAI
PašvaldībaSabiedrībaEkonomika un investīcijasTūrismsKultūraKontakti
 • Amatniecības centrs Māzers
 • Grāmatu svētki
 • Atašienes Sāpju Dievmātes Romas katoļu baznīca
 • Unguru (Medņu) Evaņģēliski luteriskā baznīca
 • Vaiķu akmens
 • Rogāļu grava
 • Jāņa Zalāna retro motociklu un senlietu kolekcija
 • Podnieku darbnīca
 • Kristakrūga skatu tornis
 • Asotes pilskalns
 • Laukezers
 • Endzeļu vecticībnieku draudzes lūgšanu nams
 • Dzirkaļu pilskalns
 • Marinzejas muiža
 • Marinzejas ezers
 • Silabebru ezers
 • Timsmales ezers
 • Baļotes ezers
 • Svētki kopā ar zirgiem Krustpils pagastā
 • Krustpils novads XXVI Vispārējos latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkos
 • Ielīgošana Asotes pilskalnā
 • Kur upes un ceļi krustojas
 • Kūku pagasta brīvdabas estrāde