Krustpils novads
“Krustpils krāsas ir vienkāršas – māla sarkanā, zāles zaļā un ūdens zilā, ko sievietes senāk ieauda krusta rūtīs savos lindrakos. ”
Lūcija Ķuzāne "Esmu uzticīgs"
“Gaiss bija brīnumaini dzidrs un tīrs, spīdēja saule, un mani visu ceļu, garām Zīlāniem, Jaunajai muižai, Kondrātiem, Stipriem līdz pat Stukuliem pavadīja nepārtraukta cīruļu dziesma. ”
V. Stukuls „Krustpilieša stāstījums"
“... augšpus pils, mālzemes muldā Daugavas labajā krastā, uzradās Krizburgas miestiņš – tirgotāju, amatnieku, maizes ceptuvju un lopu kautuvju ciemats, strūgu un plostu dzinēju apmetne.”
J. Niedre „Tai rītā mazā gaismiņā"
“Katram cilvēkam ir tāda vieta, kas paliek neizdzēšamā atmiņā, ko nekādi pasaules notikumi un pārliecīgie attālumi nespēj padarīt nesaredzamu”
Jānis Lejiņš "Spēlmaņu cilts"

Biedrība "Vīpes stils" realizējusi LEADER programmā apstiprinātu projektu

Biedrība


2017.gada aprīlī biedrība „ Vīpes stils” ir īstenojusi LEADER programmā apstiprinātu projektu Nr. 16-05-AL24-A019.2101-000009 „Pamatlīdzekļu iegāde atpūtas vietas un laivu nomas punkta „Daugmales” izveidei.” Projekts tika atbalstīts Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītās vietējās attīstības stratēģiju”  aktivitātes 19.2.1. „Vietējas ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” ietvaros. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir EUR 11 347,99, publiskais finansējums 70% apmērā- EUR 7 943,59, 10% apmērā- Krustpils novada pašvaldības līdzfinansējums EUR  1 134,80, 20% apmērā-  biedrības finansu līdzekļi EUR 2 269,60. Prjekta ietvaros ir iegādatas 9 laivas, piekabe- laivu vedējs, kā arī tūrisma inventārs- 4 teltis un citi tūrisma piederumi.

Biedrības galvenais mērķis bija izveidot laivošanas inventāra bāzi, kā arī  organizēt  tās pieejamību iedzīvotājiem- grupu un individuālu  interesentu laivu braucieniem , tādējādi daudzveidojot aktīvās atpūtas iespējas mūsu teritorijā. Biedrības turpmākais mērķis ir popularizēt ūdenstūrisma iespējas, izveidot laivošanas maršrutus apkārtnes ūdenstilpnēs,  popularizēt laivošanu gan bērnu, gan jauniešu, gan pieaugušo vidū. Šobrīd aicinām iedzīvotājus iepazīt Daugavu posmā Līvāni–Trepe- Jēkabpils, kas ir sevišķi aizraujošs un interesants daudzo krāču, salu un lielās straumes dēļ.  Organizējot kopīgus laivošanas braucienus ar vietējiem iedzīvotājiem, izzināsim  tuvējās ūdenstilpnes un veicināsim mūsu  teritorijas atpazīstamību. Plānojam izveidot laivošanas maršrutus arī Neretā, Dubnā un citās ūdenstilpnēs. Ieguldīsim savus resursus ūdenstūrisma  attīstībā mūsu novadā, kas ir arī viens no Krustpils novada pašvaldības mērķiem.

Šī projekta ideja par laivošanas inventāra nepieciešamību radās mums, vietējiem iedzīvotajiem, kas ikdienā dzīvo tik tuvu Daugavai un redz tās aktīvas atpūtas iespējas, ko piedāvā daba. Laivu noma no attālākām vietām rada papildus izmaksas un īpašu laika plānošanu. Izmēģinot un izpētot citu laivu nomu piedāvto inventāru, nonācam pie secinājuma, kāds inventārs būtu atbilstošāks mūsu ūdeņiem. Priecājamies par mūsu projekta idejas un finansu atbalstu, ko saņēmām no biedrības „Lauku partnerības Sēlija”, Lauku atbalsta dienesta un Krustpils novada pašvaldības. Paldies arī visiem biedriem, vietējiem iedzīvotajiem un uzņēmējiem, kas  piedalījas un iesaistījās projekta tapšanas un īstenošanas procesā. 

Šobrīd varam nodrošināt tūrisma laivas  vienlaicīgi 16 pieaugušajiem un 4 bērniem, ka arī zvejas laivu 3 personām. Ceram uz sabiedrības interesi, laivošanai tīkamiem laika apstakļiem un, ka kopīgiem spēkiem varēsim sasniegt arī projektā obligāti sasniedzamās finansu prognozes, kas turklat ir  laba motivācija biedrībai aktīvi darboties un  īstenot „uz papīra uzliktās” projekta vīzijas.  

Uz tikšanos Daugavas kracēs!!!

Biedrība „ Vīpes stils”

 

Mežāres pamatskola aicina skolēnus 2020./2021.m.g.
Variešu sākumskola aicina skolēnus 2020./2021.m.g.
Zemgalē tūrisma nozares atlabšana ir sākusies
Informatīvais paziņojums par ietekmes uz vidi sākotnējā izvērtēju...

JAUTĀT PAŠVALDĪBAI
Pasākumi
Krustpils Novadnieks, MAIJS 2020
Krustpils Novadnieks, APRĪLIS 2020Krustpils Novadnieks, MARTS 2020Krustpils Novadnieks, FEBRUĀRIS 2020
JAUTĀT PAŠVALDĪBAI
PašvaldībaSabiedrībaEkonomika un investīcijasTūrismsKultūraKontakti
 • Amatniecības centrs Māzers
 • Grāmatu svētki
 • Atašienes Sāpju Dievmātes Romas katoļu baznīca
 • Unguru (Medņu) Evaņģēliski luteriskā baznīca
 • Vaiķu akmens
 • Rogāļu grava
 • Jāņa Zalāna retro motociklu un senlietu kolekcija
 • Podnieku darbnīca
 • Kristakrūga skatu tornis
 • Asotes pilskalns
 • Laukezers
 • Endzeļu vecticībnieku draudzes lūgšanu nams
 • Dzirkaļu pilskalns
 • Marinzejas muiža
 • Marinzejas ezers
 • Silabebru ezers
 • Timsmales ezers
 • Baļotes ezers
 • Svētki kopā ar zirgiem Krustpils pagastā
 • Krustpils novads XXVI Vispārējos latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkos
 • Ielīgošana Asotes pilskalnā
 • Kur upes un ceļi krustojas
 • Kūku pagasta brīvdabas estrāde