Krustpils novads
“Gaiss bija brīnumaini dzidrs un tīrs, spīdēja saule, un mani visu ceļu, garām Zīlāniem, Jaunajai muižai, Kondrātiem, Stipriem līdz pat Stukuliem pavadīja nepārtraukta cīruļu dziesma. ”
V. Stukuls „Krustpilieša stāstījums"
“Krustpils krāsas ir vienkāršas – māla sarkanā, zāles zaļā un ūdens zilā, ko sievietes senāk ieauda krusta rūtīs savos lindrakos. ”
Lūcija Ķuzāne "Esmu uzticīgs"
“Katram cilvēkam ir tāda vieta, kas paliek neizdzēšamā atmiņā, ko nekādi pasaules notikumi un pārliecīgie attālumi nespēj padarīt nesaredzamu”
Jānis Lejiņš "Spēlmaņu cilts"
“... augšpus pils, mālzemes muldā Daugavas labajā krastā, uzradās Krizburgas miestiņš – tirgotāju, amatnieku, maizes ceptuvju un lopu kautuvju ciemats, strūgu un plostu dzinēju apmetne.”
J. Niedre „Tai rītā mazā gaismiņā"

Apstiprināts Krustpils novada budžets 2019. gadam

Apstiprināts Krustpils novada budžets 2019. gadam
Foto: Monika Kauranena


Krustpils novada 20.februāra domes sēdē vienbalsīgi pieņemts Krustpils novada budžets 2019. gadam. Galvenās budžeta prioritātes ir pašvaldības investīciju projektu nodrošināšana, ceļu infrastruktūras uzlabošana, vispārējās vidējās, pamatizglītības un pirmskolas izglītības pieejamības nodrošināšana, sociālo vajadzību nodrošināšana, demogrāfijas pasākumu atbalsts, kā arī kultūras, sporta aktivitāšu, brīvā laika pavadīšanas iespēju nodrošināšana ikvienam novada iedzīvotājam.

Krustpils novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi 2019. gadā plānoti 7 975 464 eiro apmērā, kas ir par 425 tūkstošiem mazāk nekā pērnā gada izpildes rādītāji. Lielāko īpatsvaru no ieņēmumiem veido iedzīvotāju ienākuma nodoklis – 32%, nākamā lielākā pozīcija ir pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonds – 19%, valsts budžeta transferti sastāda 15%, maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi sastāda 13%, savukārt mazāk - saņemtie transferti no citām pašvaldībām (9%), Eiropas Savienības fondu līdzekļi (6%), nekustamā īpašuma nodoklis (6%) un ieņēmumi no pašvaldības īpašumu pārdošanas (1%).

Pamatbudžeta izdevumi plānoti 9 441 710 eiro apmērā, kas ir par 563 tūkstošiem eiro vairāk nekā 2018. gada izpilde. Lielākie izdevumi plānoti izglītības funkciju nodrošināšanai – 32% no visiem izdevumiem, nākamā lielākā pozīcija ir izdevumi pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai – 20%, sociālo funkciju nodrošināšanai ieplānoti 19%, savukārt atpūtas un kultūras funkciju nodrošināšanai - 16%.

2019.gadā plānots veikt Mežāres kultūras nama rekonstrukciju, kur rekonstrukcijas (siltināšana) daļa plānota īstenot par ERAF līdzekļiem, bet projekta realizācijai kā līdzfinansējumu plānots ņemt aizņēmumu Valsts kasē. Aizņēmums no Valsts kases tiek plānots arī lai īstenotu pašvaldības investīciju projektus – “Gājēju un veloceliņa izbūve no Zīlānu ciema līdz Jaunās muižas ciemam” un “Gājēju un veloceliņa izveide no Spunģēniem līdz Jēkabpils pilsētai”.

Speciālā budžeta ieņēmumi plānoti 998 630 eiro, no kuriem mērķa dotācija ceļu un ielu fondam ir plānota 282 tūkstošu eiro apmērā, kā arī ir plānota Eiropas Savienības fondu finansējuma saņemšana 225 tūkstošu eiro apmērā. Ieņēmumi no dabas resursu nodokļa ieņēmumiem plānoti 300 tūkstoši eiro apmērā, kā arī fondu finansējuma saņemšana - 191 tūkstoša eiro apmērā. Izdevumu daļa ir plānota 1,2 milj. eiro apmērā. No dabas resursu nodokļa plānots pilnībā finansēt Vides un civilās aizsardzības dienesta darbību, kā arī citus ar vides aizsardzību saistītos pasākumus un investīcijas, piemēram, energoefektīvu ielu apgaismojumu ierīkošana Kūku, Variešu un Vīpes pagastu ciemos, kā arī atkritumu izvešanai no kapsētām, bīstamo koku novākšanai, konteineru nomai un atkritumu izgāztuvju appļaušanai un monitoringam.

PASKAIDROJUMA RAKSTS

Informāciju apkopoja:

Krustpils novada pašvaldības

Sabiedrisko attiecību speciāliste

Monika Kauranena

101 valsts grants ceļu posmā ieviesti transporta masas ierobežoju...
Sūnu pamatskolas skolēni gūst panākumus kolāžu konkurs
Valentīndiena Vīpes pamatskolā
Vai Jūsu vīrs ir viegli pavedināms?

JAUTĀT PAŠVALDĪBAI
Lēciens biznesā
Pasākumi
29.02.2020 plkst. 19.00 un 22.00, Krustpils pagasta kultūras namā
Baiba Juknēviča izrāde "Ziediņš gatves galā" un grozi...
29.02.2020 plkst. 19.00, Mežāres pamatskolas sporta zālē
Futbola nakts turnīrs
01.03.2020 plkst. 13.00, Mežāres kultūras nams
Pensionāru tematiskā atpūtas pēcpusdiena
03.03.2020 plkst. 18.00, Zīlānu kultūras namā
Andreja Ēķa komēdija “Klases salidojums 2”
05.03.2020 plkst. 18.00, Krustpils pagasta kultūras namā
Andreja Ēķa komēdija “Klases salidojums 2”
12.03.2020 plkst. 19.00, Mežāres kultūras nams
Andreja Ēķa komēdija ,,Klases salidojums 2''
13.03.2020 plkst. 18.00, Variešu kultūras namā
Andreja Ēķa komēdija “Klases salidojums 2”
Krustpils Novadnieks, FEBRUĀRIS 2020
Krustpils Novadnieks, JANVĀRIS 2020Krustpils Novadnieks, DECEMBRIS 2019Krustpils Novadnieks, NOVEMBRIS 2019
JAUTĀT PAŠVALDĪBAI
PašvaldībaSabiedrībaEkonomika un investīcijasTūrismsKultūraKontakti
 • Atašienes Sāpju Dievmātes Romas katoļu baznīca
 • Unguru (Medņu) Evaņģēliski luteriskā baznīca
 • Vaiķu akmens
 • Rogāļu grava
 • Jāņa Zalāna retro motociklu un senlietu kolekcija
 • Podnieku darbnīca
 • Kristakrūga skatu tornis
 • Asotes pilskalns
 • Laukezers
 • Endzeļu vecticībnieku draudzes lūgšanu nams
 • Dzirkaļu pilskalns
 • Marinzejas muiža
 • Marinzejas ezers
 • Silabebru ezers
 • Timsmales ezers
 • Baļotes ezers
 • Krustpils novads XXVI Vispārējos latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkos
 • Ielīgošana Asotes pilskalnā
 • Kur upes un ceļi krustojas
 • Kūku pagasta brīvdabas estrāde