Krustpils novads
“Katram cilvēkam ir tāda vieta, kas paliek neizdzēšamā atmiņā, ko nekādi pasaules notikumi un pārliecīgie attālumi nespēj padarīt nesaredzamu”
Jānis Lejiņš "Spēlmaņu cilts"
“Gaiss bija brīnumaini dzidrs un tīrs, spīdēja saule, un mani visu ceļu, garām Zīlāniem, Jaunajai muižai, Kondrātiem, Stipriem līdz pat Stukuliem pavadīja nepārtraukta cīruļu dziesma. ”
V. Stukuls „Krustpilieša stāstījums"
“Krustpils krāsas ir vienkāršas – māla sarkanā, zāles zaļā un ūdens zilā, ko sievietes senāk ieauda krusta rūtīs savos lindrakos. ”
Lūcija Ķuzāne "Esmu uzticīgs"
“... augšpus pils, mālzemes muldā Daugavas labajā krastā, uzradās Krizburgas miestiņš – tirgotāju, amatnieku, maizes ceptuvju un lopu kautuvju ciemats, strūgu un plostu dzinēju apmetne.”
J. Niedre „Tai rītā mazā gaismiņā"

Lietpratības pasākumi Antūžu speciālajā internātpamatskolā

Lietpratības pasākumi Antūžu speciālajā internātpamatskolā
Foto: Antūžu speciālā internātpamatskola


Jau ierasts, ka Antūžu speciālajā internātpamatskolā regulāri notiek visu mācību priekšmetu nedēļas.

Martā mūsu skolā notika vizuālās mākslas un matemātikas nedēļas. Mākslinieciski radošajā procesā vizuālās mākslas nedēļas ietvaros izglītojamie skolotājas Solvitas Erdlānes vadībā varēja apliecināt gan savas teorētiskās, gan praktiskās zināšanas un prasmes trīs kombinētu uzdevumu ietvaros.

ES…

 1. piedalos viktorīnā “Krāsu paslēpes 12 krāsu aplī”;
 2. piedalos mākslas šedevra tapšanā “Sapņu ķērājs”;
 3. piedalos fotosesijā ar vienu akcentējošo krāsu apģērbā, pamatojot tās piederību kādai no krāsu grupām.

Skolēnu atsaucība iepriecināja tāpat kā sasniegtais rezultāts, jo tapa ne tikai krāsainu sapņu ķērāju kompozīcija, bet arī tika noskaidroti zinošākie “jaunie mākslinieki” izpratnē par krāsu mācību. Šī krāsaini darbīgā diena lika visiem mums pasmaidīt, tāpēc mēs esam gatavi ieraudzīt pavasara krāsu burvību ne tikai dabā, bet arī spējam to attēlot savos radošajos zīmējumos.

“Cerību klašu” skolotāji kopā ar bērniem vienojās izveidot krāsojamu attēlu galeriju, kuras nosaukums “Ar putnu dziesmām mostas pavasaris”. Tā kā bērni brīvajā laikā dodas pastaigās, vēro dabu, tad skolotāju rosināti, iedvesmojušies no skanīgajām pavasarīgajām putnu dziesmām, izglītojamie darbojās ar krāsām, zīmēja un līmēja.  “Cerību bērniem” pievienojās arī pirmsskolas audzēkņi no “Sprīdīšu” grupas. Un nu mūsu skolas gaiteni rotā pašu rokām veidoti darbiņi - par skolotājas Māras Bojāres vadībā tapušo skaisto darbu izstādi katram ir patiess prieks.

Vizuālās mākslas nedēļas noslēgumā projekta “Skolas soma” ietvaros visi izglītojamie iesaistījās meistarklasēs laikmetīgās mākslas iepazīšanai kopā ar māksliniekiem un mākslas vēstnešiem. Vizuālās mākslinieces un pedagoģes Viktorijas Ekstas un mākslas zinātnieces, Latvijas Laikmetīgās mākslas centra izglītības projektu vadītājas Māras Žeikares vadītajā darbnīcā dalībnieki paplašināja savas zināšanas un ieguva prasmes personīgās identitātes izpētē un izpratnē caur pašportretu un tā analīzi. Darbs ar pašportretu un sevis ievietošana kadrā ir neparedzamu izaicinājumu pilns. Vienmēr sanāk ieraudzīt sevī kaut ko līdz šim nezināmu. Šīs darbnīcas mērķis bija pieņemt šos izaicinājumus, pārrunāt, pameklēt un pamēģināt dažādus veidus, kā, fotografējot vai filmējot sevi, iziet no ierastā sevis attēlojuma veida un kā notvert kadrā tās netveramās lietas, no kā veidojas katra dalībnieka personīgā identitāte. Meistarklases sākumā māksliniece pastāstīja par savu pieredzi, darbojoties ar performanci un pašportretu, dažādām pieejām un māksliniekiem, kas strādā ar pašportretu, par selfiju kultūru un pašportreta terapeitisko iedarbību. Tālāk sekoja iepazīšanās ar dalībniekiem un praktisku uzdevumu došana. Dalībnieki radīja pašportretus foto un “zīnu” formātā. Ļoti pozitīvā gaisotnē raisījās sarunas, un noslēgumā ikviens darbnīcas dalībnieks varēja iesaistīties radīto mākslas darbu prezentācijā un apspriešanā.

Savukārt gleznotāja Anda Lāce iepazīstināja ar savu radošo darbību, kura saistīta ar vizuālo mākslu, par radītajiem starpdisciplinārajiem darbiem un bagāto pieredzi, kura uzkrāta, desmit gadus darbojoties "Zīmējumu teātrī". Māklsiniecei Andai Lācei asistēja mākslas vēstnese Luīze Mizga - viņu vadītajā meistarklasē skolēni plašajā sporta zālē tika aicināti piedalīties mākslas darba tapšanā, izjušanā un piedzīvošanā. Meistarklases praktiskās daļas sākumā, iesildīšanās posmā, tika uzdots vienkāršs uzdevums: vilkt, ar vienu pagarinātā kātā (kātu garumi bija no 1m līdz pat 3m) iestiprinātu otas vilcienu līniju, veidojot tādas kā sacensības - kurš spēj novilkt visgarāko. Tad pamazām, bērniem saprotot krāsas uzvedību otā, ar koncentrēšanos un atraisīšanos, tika sasniegti arvien labāki rezultāti. Andas Lāces vadītās meistardarbnīcas uzdevums bērniem tika saistīts arī ar kādas domas pārveidošanu, salīdzināšanu, apskatīšanu no citas puses, izmantojot kādu no paņēmieniem, ko māksliniece ir pielietojusi iepriekš. Rosinot radošo domāšanu, savstarpēju uzticēšanos, atbrīvošanos un koncentrēšanos, ikviens tika aicināts iziet no ierastā sevis attēlojuma veida: nogulties uz lielformāta papīra, lai kāds cits viņam uzzīmētu ķermeņa siluetu, lai pēc tam tajā pats var attēlot sevi. Radošās darbnīcas noslēgumā visi atzinīgi novērtēja iepazīto daudzveidīgo mākslas valodu un laikmetīgās mākslas iedarbību pavisam jaunā redzējumā. Dienas noslēgumā visi sajutāmies laimīgi par iespēju kopā baudīt šo skaisto, brīnumaino laikmetīgās mākslas pasauli, no visas sirds esam pateicīgi māksliniecēm,  kuras parūpējās par to, lai šo jauko laimes sajūtu izdodas piedzīvot ikvienam aktivitātēs iesaistītajam bērnam.

Savukārt visas matemātikas nedēļas garumā skolēniem bija iespēja parādīt savas zināšanas gan individuālos uzdevumos, gan arī kolektīvos darbiņos. Matemātikas nedēļas lielākais izaicinājums bija tiltu būvēšana skolotāju Ritas Džeriņas un Aritas Zemītes vadībā no spageti makaroniem. Sešas komandas izvēlējās vienu no piedāvātajiem tilta dizainiem,  zīmēja skices (vecāko klašu skolēni, balstoties uz aprēķiniem, atbilstoši spējām veica precīzu tilta rasējumu), pēc tam, vadoties pēc norādēm uz interaktīvās tāfeles, ar karstlīmi līmēja kopā makaronus. Visi lieliski tika galā ar šo uzdevumu, kā rezultātā tapa 6 brīnišķīgi makaronu tilti. Šajā nedēļā, popularizējot matemātiskās lietpratības nozīmi praktiskajās situācijās, tika stiprināta skolēnu emocionālā saikne, rosinot viņus līdzdarboties matemātikas tematu izzināšanā, apguvē un gūto zināšanu pielietojuma praktiskajā darbībā popularizēšanā, vienlaikus sacenšoties par galveno balvu – iespēju piedalīties lietpratības konkursā Latvijas speciālās izglītības programmas 21015811 skolēniem, kurš notika 04.04.2019. Antūžu speciālajā internātpamatskolā.

Lietpratības konkursa mērķis bija popularizēt vispusīgu prasmju nozīmi praktiskajās situācijās bērniem un jauniešiem ar garīgās attīstības traucējumiem, kā arī veicināt sadarbību Latvijas izglītības iestādēs pilnveidojot, uzturot un attīstot mūsdienu prasībām atbilstošu apmācību kvalitāti. Skolēni demonstrēja savu koncentrēšanās prasmi, pacietību un uzmanību ne tikai domājot, prātojot, izsakot savas domas, rēķinot, risinot atjautības un izziņas aktivitāti veicinošus uzdevumus, prezentējot savus mājas darbus, gleznojot, bet arī šujot, sacenšoties praktisko situāciju uzdevumu risināšanā un, precīzi izpildot uz ekrāna projicētos vingrojumus, izprata savstarpējās uzticēšanās nozīmi sadarbību veicinošu uzdevumu izpildē sportiskās aktivitātēs. Kad visi 10 konkursa uzdevumi bija izpildīti, gan mājinieku skolas kolektīvs, gan sacensību komandu dalībnieki un viesi kopīgā pasākumā varēja priecāties par skaistām lietām izstādē – tirdziņā, kur bija apskatāmi ne tikai visi konkursa darbi, bet arī Antūžu speciālās internātpamatskolas skolēnu pašu rokām darinātie darbiņi. Motivējošākais novērtējums par ieguldīto darbu, gatavojoties izstādei – tirdziņam, bija pasākuma noslēgumā, kad jebkurš interesents varēja iegādāties dažādas noderīgas lietas. Liels prieks par plašo piedāvājuma klāstu tirdziņā: ļoti kvalitatīvas praktiskas lietas uz tirdziņu bija sagatavojuši un atveduši Aknīstes vidusskolas, Dzelzavas, Raudas, Maltas speciālo internātpamatskolu un Ābeļu pamatskolas komandu dalībnieki. Aizkustinoša bija Antūžu speciālās internātpamatskolas 4.grupas skolēnu skolotājas Ritas Džeriņas vadībā rīkotā labdarības akcija, kur visi ieņēmumi no šīs grupas bērnu radītajiem darbiņiem tika novirzīti ziedojumam skolasbiedra operācijai. Pasākuma noslēgumā konkursu uzvarētāji un cītīgākie dalībnieki saņēma piemiņas balviņas no konkursa organizatoriem. Vēlos izteikt pateicību ne tikai viesiem no Aknīstes, Ābeļiem, Dzelzavas, Maltas, Raudas, bet arī visiem skolēniem, skolotājiem un skolas darbiniekiem par padarīto darbu daudzveidīgo materiālu sagatavošanā, par piedalīšanos dažādajos pasākumos, kā arī SIA “BRAHMA GROUP”, AS Latvenergo, Jēkabpils un Krustpils novadu pašvaldībām par sagādātajiem pārsteigumiem, kuri priecēs sirdi katram konkursa dalībniekam vēl ilgu laiku.

 

Antūžu speciālās internātpamatskolas

direktora vietniece izglītības jomā

Aija Ozoliņa

 

 

 

Aizvadīta veselīga uztura meistarklase jauniešiem projekta “Sports iedvesmo, vieno un motivē!” ietvaros
Aizvadīta veselīga uztura meistarklase jauniešiem projekta “Spor...
Svecīšu vakari Mežāres pagastā
Svecīšu vakari Mežāres pagastā
AICINA UZ TIKŠANOS ar zemkopības ministru KASPARU GERHARDU
AICINA UZ TIKŠANOS ar zemkopības ministru KASPARU GERHARDU
Pacientu līdzmaksājumi par zālēm piecu mēnešu laikā samazinājušies par 5,05 miljoniem eiro
Pacientu līdzmaksājumi par zālēm piecu mēnešu laikā samazinājušie...

JAUTĀT PAŠVALDĪBAI
Pasākumi
25.09.2020 plkst. 18.00, Variešu sākumskolas sporta zāle
Zinātnieku darbnīca ģimenēm ar bērniem
Krustpils Novadnieks, SEPTEMBRIS 2020
Krustpils Novadnieks, AUGUSTS 2020Krustpils Novadnieks, JŪLIJS 2020Krustpils Novadnieks, JŪNIJS 2020
JAUTĀT PAŠVALDĪBAI
PašvaldībaSabiedrībaEkonomika un investīcijasTūrismsKultūraKontakti
 • Laukezers
 • Amatniecības centrs Māzers
 • Grāmatu svētki
 • Atašienes Sāpju Dievmātes Romas katoļu baznīca
 • Unguru (Medņu) Evaņģēliski luteriskā baznīca
 • Vaiķu akmens
 • Rogāļu grava
 • Jāņa Zalāna retro motociklu un senlietu kolekcija
 • Podnieku darbnīca
 • Kristakrūga skatu tornis
 • Laukezers
 • Marinzejas muiža
 • Marinzejas ezers
 • Silabebru ezers
 • Baļotes ezers
 • Svētki kopā ar zirgiem Krustpils pagastā
 • Krustpils novads XXVI Vispārējos latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkos
 • Ielīgošana Asotes pilskalnā
 • Kur upes un ceļi krustojas
 • Kūku pagasta brīvdabas estrāde
Ē adrese Mājokļa drošība PAPS Es, Latvija un ES www.mezalietas.lv e-pakalpojumi 1188.lv transporta saraksti