Krustpils novads
“... augšpus pils, mālzemes muldā Daugavas labajā krastā, uzradās Krizburgas miestiņš – tirgotāju, amatnieku, maizes ceptuvju un lopu kautuvju ciemats, strūgu un plostu dzinēju apmetne.”
J. Niedre „Tai rītā mazā gaismiņā"
“Gaiss bija brīnumaini dzidrs un tīrs, spīdēja saule, un mani visu ceļu, garām Zīlāniem, Jaunajai muižai, Kondrātiem, Stipriem līdz pat Stukuliem pavadīja nepārtraukta cīruļu dziesma. ”
V. Stukuls „Krustpilieša stāstījums"
“Krustpils krāsas ir vienkāršas – māla sarkanā, zāles zaļā un ūdens zilā, ko sievietes senāk ieauda krusta rūtīs savos lindrakos. ”
Lūcija Ķuzāne "Esmu uzticīgs"
“Katram cilvēkam ir tāda vieta, kas paliek neizdzēšamā atmiņā, ko nekādi pasaules notikumi un pārliecīgie attālumi nespēj padarīt nesaredzamu”
Jānis Lejiņš "Spēlmaņu cilts"

Eiropas iespēju datubāze jauniešiem

Eiropas iespēju datubāze jauniešiem


Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) aicina ikvienu jaunieti, kurš vēlas iesaistīties kādā starptautiskā projektā, kļūstot par daļu no pārmaiņu veidotājiem, reģistrēties Eiropas Solidaritātes korpusa datubāzē. Tā ir virtuālā vide, kurā jaunieši satiek organizācijas, kuras meklē projektu dalībniekus savu projektu īstenošanai, kā arī jauniešus, kuri paši būtu gatavi iesaistīties projektu izstrādes procesā.

Programma “Eiropas Solidaritātes korpuss” piedāvā jauniešiem vēl plašākas iespējas iesaistīties, līdzdarboties un izrādīt savu solidaritāti, darot darbus, kas uzlabotu kādu aktuālu problēmu vietējā sabiedrībā.

Eiropas Solidaritātes korpusa datubāze: https://europa.eu/youth/solidarity_lv

Kopš 2016. gada decembra, kad Eiropas Komisija izziņoja, ka visā Eiropā tiks ieviesta jauna jaunatnes jomas programma “Eiropas Solidaritātes korpuss” un ka jau ir radīta vienota datubāze, kurā jaunieši ir aicināti reģistrēties, visā Eiropā Solidaritātes korpusa datubāzē ir reģistrējušies vairāk nekā 124 000 jauniešu. Gandrīz 14 200 jauniešu jau ir iesaistījušies kādā no programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” projektiem, veicot darbu vides, kultūras, sociālajā un citās jomās. No Latvijas Eiropas Solidaritātes korpusa datubāzē līdz šī gada 18. aprīlim reģistrējušies 1376 jaunieši.

“Eiropas Solidaritātes korpuss” piedāvā jauniešiem ne tikai brīvprātīgā darba iespējas, bet arī reālu darbu vai praksi. Tāpat jaunieši var rakstīt savus Solidaritātes projektus, kurus īstenot nacionālā līmenī, risinot vietējai sabiedrībai nozīmīgus jautājumus.  

Vienīgais nosacījums, lai reģistrētos Eiropas Solidaritātes korpusa datubāzē, ir vēlme izrādīt solidaritāti un veikt darbu sabiedrības labā. Programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” projekti paredzēti jauniešiem no 18 līdz 30 gadu vecumam.

Šīs datubāzes darbības princips: jaunieši reģistrējas un norāda informāciju par sevi (savas intereses, talantus, vēlmes u.tml.), tad viņiem ir pieeja starptautiskai iespēju datubāzei, kurā sludinājumu veidā organizācijas, kuras ir saņēmušas finansējumu programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” projektu īstenošanai, meklē projektam dalībniekus. Ne reti organizācijas pievieno sludinājumu jau brīdī, kad tās izstrādā projekta pieteikumu iesniegšanai konkrētās valsts nacionālajā aģentūrā. Tādējādi jaunieši var kļūt ne tikai par projekta dalībniekiem, bet arī par daļu no projekta izstrādes komandas. Jaunieši var iesaistīties projekta izstrādes gaitā un pielikt savu artavu pārmaiņu veidošanas procesā.

“Nākamais “Eiropas Solidaritātes korpuss” projektu pieteikumu konkurss noslēgsies 30. aprīlī. Redzam, ka ar katru dienu Eiropas Solidaritātes korpusa datubāzē iespēju skaits jauniešiem un projektā iesaistīto jauniešu skaits visā Eiropā palielinās. Aicinām jauniešus arī no Latvijas izmantot savas iespējas un izrādīt iniciatīvu,” tā Rasa Lazdiņa, JSPA Projektu vadības un uzraudzības daļas vadītāja.

Par Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru

JSPA darbojas kopš 1999. gada. Tā ir Izglītības un zinātnes ministra pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kuras mērķis ir veicināt jauniešu aktivitāti un mobilitāti, līdzdalību jaunatnes brīvprātīgajā darbā, neformālās izglītības un jaunatnes informācijas programmās un projektos, kā arī veicināt jauniešu neformālo izglītību saistībā ar mūžizglītību.

JSPA administrē dažādas starptautiskas un nacionālas programmas: “Erasmus+: Jaunatne darbībā”; “Eiropas Solidaritātes korpuss”, Eiropas Komisijas informācijas tīklu jauniešiem Eurodesk, eTwinning, Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmu, Jauniešu garantijas projektu “PROTI un DARI!”. Kopējā summa, kas pieejama JSPA administrēto programmu projektu īstenošanai 2019. gadā ir vairāk nekā 6 miljoni eiro.

Par programmu “Eiropas Solidaritātes korpuss”

Latvijā “Eiropas Solidaritātes korpusu” administrē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA). Ideja par šādas programmas nepieciešamību radās jau 2016. gada nogalē, kad EK priekšsēdētājs Žans Klods Junkers savā runā par stāvokli ES paziņoja par ieceri izveidot Eiropas Solidaritātes korpusu, radot iespējas jauniešiem, kas vēlas sniegt nozīmīgu ieguldījumu sabiedrībā un izrādīt solidaritāti.

“Eiropas Solidaritātes korpuss” ir Eiropas Savienības programma, kuras mērķis ir veicināt solidaritāti, iesaistot organizācijas un jauniešus vecumā no 18 līdz 30 gadiem solidaritātes aktivitātēs, kas risina sabiedrībai aktuālus izaicinājumus, uzlabo jauniešu kompetences, sekmē sociālo iekļaušanu un Eiropas vērtību stiprināšanu.

Papildu informācijai:
Kintija Bulava
Komunikācijas daļas vecākā referente               
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra               
Tālr.: 67356247, e-pasts: kintija.bulava@jaunatne.gov.lv

24. – 26. jūlijs Annas un Jēkaba dienas Krustpils novada Atašie...
Vides risinājumu institūts veic visaptverošu barības ķēžu izpēti ...
Drošības nosacījumi atpūtā pie ūdens
Atklāj Sēliju, dodoties aizraujošā un izzinošā piedzīvojumā!...

JAUTĀT PAŠVALDĪBAI
Pasākumi
15.07.2020 plkst. 10:00, Krustpils novada pašvaldība, Lielā zāle
Domes sēde
24.07.2020 plkst. 19:00, Atašienes k.n. “Annas sāta” pagalmā
V Folkloras kopu saiets “Atašīnes suseklis”
26.07.2020 plkst. 11:00, Atašienes k.n. “Annas sāta” pagalmā
Annas dienas lustes
30.07.2020 plkst. 20.00, Variešu kultūras nams
Filma "Klases salidojums 2"
31.07.2020 plkst. 20:00, Kūku pagasta brīvdabas estrāde Mārdadzis
Grupas Labvēlīgais tips koncerts "Es nav redzējis Tevi ...
Krustpils Novadnieks, JŪLIJS 2020
Krustpils Novadnieks, JŪNIJS 2020Krustpils Novadnieks, MAIJS 2020Krustpils Novadnieks, APRĪLIS 2020
JAUTĀT PAŠVALDĪBAI
PašvaldībaSabiedrībaEkonomika un investīcijasTūrismsKultūraKontakti
 • Amatniecības centrs Māzers
 • Grāmatu svētki
 • Atašienes Sāpju Dievmātes Romas katoļu baznīca
 • Unguru (Medņu) Evaņģēliski luteriskā baznīca
 • Vaiķu akmens
 • Rogāļu grava
 • Jāņa Zalāna retro motociklu un senlietu kolekcija
 • Podnieku darbnīca
 • Kristakrūga skatu tornis
 • Asotes pilskalns
 • Laukezers
 • Endzeļu vecticībnieku draudzes lūgšanu nams
 • Dzirkaļu pilskalns
 • Marinzejas muiža
 • Marinzejas ezers
 • Silabebru ezers
 • Timsmales ezers
 • Baļotes ezers
 • Svētki kopā ar zirgiem Krustpils pagastā
 • Krustpils novads XXVI Vispārējos latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkos
 • Ielīgošana Asotes pilskalnā
 • Kur upes un ceļi krustojas
 • Kūku pagasta brīvdabas estrāde