Krustpils novads
“Gaiss bija brīnumaini dzidrs un tīrs, spīdēja saule, un mani visu ceļu, garām Zīlāniem, Jaunajai muižai, Kondrātiem, Stipriem līdz pat Stukuliem pavadīja nepārtraukta cīruļu dziesma. ”
V. Stukuls „Krustpilieša stāstījums"
“Katram cilvēkam ir tāda vieta, kas paliek neizdzēšamā atmiņā, ko nekādi pasaules notikumi un pārliecīgie attālumi nespēj padarīt nesaredzamu”
Jānis Lejiņš "Spēlmaņu cilts"
“Krustpils krāsas ir vienkāršas – māla sarkanā, zāles zaļā un ūdens zilā, ko sievietes senāk ieauda krusta rūtīs savos lindrakos. ”
Lūcija Ķuzāne "Esmu uzticīgs"
“... augšpus pils, mālzemes muldā Daugavas labajā krastā, uzradās Krizburgas miestiņš – tirgotāju, amatnieku, maizes ceptuvju un lopu kautuvju ciemats, strūgu un plostu dzinēju apmetne.”
J. Niedre „Tai rītā mazā gaismiņā"

Kas jāzina vecākiem un skolēniem par darbu mācību gada laikā un vasaras brīvlaikā

Kas jāzina vecākiem un skolēniem par darbu mācību gada laikā un vasaras brīvlaikā
FOTO: Krustpils novada pašvaldība, foto ņemts no 2018. gada nometnes Atašienes pagastā


Ja bērns strādā mācību gada laikā

Saskaņā ar Darba likuma 37. panta definīciju:  (..) bērns šā likuma izpratnē ir persona, kura ir jaunāka par 15 gadiem vai kura līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai turpina iegūt pamatizglītību (..), bet pusaudzis – ir persona vecumā no 15 līdz 18 gadiem, kura nav uzskatāma par bērnu šā panta pirmās daļas izpratnē (..). Parasti minētās personas tiek ierakstītas viena no savu vecāku nodokļa grāmatiņā kā apgādājamās. Savukārt apgādniekiem svarīgi zināt noteikumus, kuriem iestājoties apgādība tiek saglabāta, bet kuros gadījumos – pārtraukta.

Tiem vecākiem, kuru bērni, kas mācās vispārējās, profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības iestādē (izglītojamie līdz 19 gadu vecumam) vienlaikus ar mācībām strādā mācību gada laikā, jāņem vērā, ka bērna atrašanās vecāka apgādībā tiek pārtraukta automātiski – tiklīdz skolēns uzsācis darba attiecības (neatkarīgi no slodzes). Par nodarbinātības faktu Valsts ieņēmumu dienestam (VID) kļūst zināms, saņemot informāciju Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS): ziņas par darba ņēmēju (viņu bērnu) kustību.

Savukārt pēc tam, kad skolēns pārtraucis strādāt, vecākiem pašiem bērns jāatjauno apgādībā, atzīmējot EDS bērnu kā apgādājamo personu, sākot ar noteiktu datumu. VID pārbauda un akceptē apgādību.

Ja bērns strādā vasaras brīvlaikā

Cita kārtība veidojas situācijā, kad bērns strādā tikai vasaras mēnešos, proti, no 1. jūnija līdz 31. augustam. Pirmkārt, vecākiem ir tiesības saglabāt nodokļa atvieglojumu par bērnu, kurš ir vecumā līdz 19 gadiem un mācās vispārējās, profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības iestādē. Tātad, neskatoties uz to, ka arī par šādu bērnu darba devējs sūtīs VID informāciju (ziņas) par jauno darba ņēmēju, apgādība vasaras brīvlaika periodā netiks pārtraukta.

Kā VID saņem informāciju par tiem, kas mācās

Informāciju par bērniem, kas turpina mācīties vispārējās, profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības iestādē, katra mēneša 1. datumā saņem VID no Izglītības un zinātnes ministrijas:

Izglītības un zinātnes ministrija katra mēneša pirmajā datumā Valsts ieņēmumu dienestam elektroniski nosūta informāciju par iepriekšējo mēnesi – par visām personām līdz 24 gadu vecumam, kuras iegūst vispārējo, profesionālo, augstāko vai speciālo izglītību, norādot personas – izglītojamā – vārdu, uzvārdu, personas kodu un datumu, kad persona uzņemta vai atskaitīta no mācībām vispārējās izglītības iestādē vai studijām profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības iestādē (IIN likuma 19. panta 10.1 daļa).

Attiecībā uz bērnu (izglītojamo līdz 19 gadu vecumam), kurš strādās tikai vasaras brīvlaikā (no 1. jūnija līdz 31. augustam), vecākam algas nodokļa grāmatiņā nav jāsvītro ieraksts par bērnu kā apgādājamo, un atrašanās vecāka apgādībā netiek pārtraukta automātiski.

Vecākam saglabājas atvieglojums par apgādībā esošu personu 230 eiro  mēnesī, un bērnam vasaras brīvlaika darba laikā tiek piemērots VID prognozētais neapliekamais minimums mēnesī, izņemot gadījumu, ja bērns strādā pie mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja.

Vai ir jāsaņem algas nodokļa grāmatiņa

Jau vairākus gadus algas nodokļa grāmatiņa ir pieejama tikai elektroniski VID EDS un visas darbības, kas tajā veicamas, notiek elektroniski. Iesniegumu algas nodokļa grāmatiņas piešķiršanai var iesniegt elektroniski vai jebkurā VID klientu apkalpošanas centrā. Skolēniem, kuri strādās vasaras mēnešos un maksās nodokļus vispārējā režīmā, algas nodokļa grāmatiņā jāatzīmē tā ienākuma gūšanas vieta (uzņēmuma nosaukums, reģistrācijas numurs), proti, tas darba devējs, pie kura bērns strādās. Ievērojot šo kārtību, darba devējs būs tiesīgs aprēķinātajai algai piemērot  prognozēto mēneša neapliekamo minimumu, kuru darba devējam paziņo VID.

Ja VID rīcībā nav informācijas par iepriekšējos periodos skolēna gūtajiem ieņēmumiem, tad tiks atsūtīts minimums, kas ir puse no 1/12 daļas šim gadam noteiktā neapliekamā minimuma (2019. gadā tas ir 115 eiro).

Jāņem vērā, ka, palielinoties ieņēmumiem, minimums sarūk un šogad, algai sasniedzot 1100 eiro, tas ir vienāds ar nulli. Lai, gadam beidzoties, nekļūtu par parādnieku, vienkāršāk  ir atteikties no atsūtītā minimuma piemērošanas, jo tad ir liela vārbūtība, ka VID ienākuma nodokli no vasaras laikā neizmantotā minimuma skolēnam atmaksās. Ja grāmatiņa tiks atzīmēšana darbavietā, tas dos iespēju grāmatvedim piemērot algai samazināto ienākuma nodokļa likmi – 20%, nevis 23% (ja grāmatiņa nav atzīmēta darbavietā).

Nodokļu summa ir atkarīga no darba devēja statusa

Nodokļu samaksas nosacījumi ir atkarīgi no tā, kāds nodokļu maksāšanas režīms ir skolēna darba devējam:

- vispārējais nodokļu maksāšanas režīms;

- darba devējs ir lauksaimnieks;

- darba devējs ir mikrouzņēmumu nodokļa (MUN) maksātājs.

Nodarbinātība pie nodokļu maksātāja vispārējā režīmā

No skolēna algas darba devējam jāveic valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (VSAOI) un iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN).

VSAOI likme ir 35,09% tikai tad, ja skolēns sasniedzis 15 gadu vecumu. Likme dalāma divās daļās: 11% tiek ieturēti no skolēna algas, bet 24,09% - par skolēnu maksā darba devējs.

IIN likme ir 20%, ja nodokļa grāmatiņa atzīmēta darbavietā. Savukārt likme ir 23%, ja algas nodokļa grāmatiņā nav atzīmēta darbavieta vai skolēns (labprātīgi) algas grāmatiņā ir atzīmējis 23% likmes piemērošanu. Pēdējais variants skolēnam var būt izdevīgs, ja mēneša alga pārsniegs 1667 eiro. Šādu varbūtību vērtējiet paši!   

Izmaksājamās summas aprēķins, ja skolēnam noteikta mēnešalga 500 eiro:

500,00 – 55,00 (11% VSAOI) – 115,00 (minimums) – 66,00 (IIN) = 379,00 eiro

IIN pēc likmes 20% ir aprēķināts no starpības: 500,00 – 55,00 – 115,00, savukārt izmaksājamā summa ir starpība starp algu un nodokļiem no tās: 500,00 – 55,00 – 66,00.

Ieņēmumu deklarēšana

Gadam beidzoties, skolēnam ir tiesības iesniegt gada ienākumu deklarāciju (sākot ar nākamā gada 1. martu), lai saņemtu IIN pārmaksu, kas varētu izveidoties, ja minimums faktiski aprēķinātajai algai tomēr ir lielāks, nekā bijis VID prognozētais neapliekamā minimums.

Citiem vārdiem, VID veiks pārrēķinu, aizvietojot gada laikā piemēroto minimumu (115 eiro) ar šai konkrētai algai atbilstošu minimumu (vairāk par 200 eiro) un atmaksās 20% no starpības.

Diemžēl var izveidoties arī pretējā situācija, kad skolēnam būtu pienākums iesniegt gada ienākumu deklarāciju, lai piemaksātu IIN, ja alga bija ievērojami lielāka un VID prognozētais neapliekamais minimums attiecīgi – mazāks. Gadam beidzoties, VID pārrēķina ienākuma nodokli atbilstoši faktiskai algai, proti, piemērojot mazāku minimumu, nevis 115 eiro, kā parasti saskaņā ar IIN likumu, ja iepriekš skolēns nebija guvis ienākumus.

Izmaksājamās summas aprēķins, ja skolēnam noteikta mēnešalga 800 eiro:

800,00 – 88,00 (11% VSAOI) – 115,00 (minimums) – 119,40 (IIN) = 592,60 eiro

IIN pēc likmes 20% ir aprēķināts no starpības: 800,00 – 88,00 – 115,00, savukārt izmaksājamā summa ir starpība starp algu un nodokļiem no tās: 800,00 – 88,00 – 119,40.

Secinājums: ja skolēna alga ievērojami pārsniedz minimālo mēneša algu (precīzi – ir lielāka par 440 eiro), prātīgāk būtu atzīmēt EDS atteikumu (ielikt ķeksīti) no neapliekamā minimuma.

Ja skolēns gūst laukstrādnieka ienākumu

Ja skolēns nodarbināts vasarā kā sezonas laukstrādnieks, veicot tikai konkrētus lauku darbus (augļkoku, ogulāju un dārzeņu sējā vai stādīšanā, sējumu un stādījumu kopšanā, ražas novākšanā, augļu, ogu un dārzeņu šķirošanā), nodokļi aprēķināmi citādi.

Sezonas laukstrādnieka gūtajam ienākumam tiek piemērota ienākuma nodokļa likme 15%, bet ne mazāka kā 0,70 eiro katrā nodarbinātības dienā. Minētajai dabinieku kategorijai netiek piemērots neapliekamais minimums. Sociālās iemaksas tiek aprēķinātas (sadalot divās daļās ienākuma nodokli), tikai sasniedzot ienākumam 70 eiro mēnesī. Ja ienākums mēnesī nepārsniedz 70 eiro, tad visa nodokļa summa ir IIN, ja ienākums pārsniedz 70 eiro, tad nodoklis sadalās: 90% ir VSAOI, bet 10% IIN (plašāk par to  Lindas Puriņas rakstā šajā numurā).

Ja skolēns strādāja 15 dienas un par mēnesi aprēķinātā alga ir 300,00 eiro (vidēji dienā – 20 eiro, tas ir, nevienā no dienām atlīdzība nav mazāka par 4,70 eiro), izmaksājamā summa, ko saņems skolēns pēc laukstrādnieku nodokļa 45,00 eiro (300 × 0,15) nomaksas, būs 255,00 eiro. Savukārt no 45 eiro, IIN tiks novirzīti 4,50 eiro, bet VSAOI – 40,50 eiro.

Skolēna vecāki (kuram bērns atzīmēts nodokļa grāmatiņā kā apgādājamais) saglabā tiesības piemērot atvieglojumu par apgādībā esošu bērnu, ja viņš strādā tikai vasaras brīvlaikā.

Ja skolēns gūst ienākumu pie MUN maksātāja

MUN režīms saistīts ar to, ka no algas netiek ieturēti nodokļi. Gan IIN, gan VSAOI ir ietvertas mikrouzņēmuma nodokļa summā, ko maksā šis uzņēmums no saimnieciskās darbības apgrozījuma, nevis paši nodarbinātie.

Kāda alga ir aprēķināta, tāda arī tiek izmaksāta. Toties saņēmējs zaudē tiesības uz neapliekamo  minimumu un dažiem cietiem labumiem, ko tiesīgas izmantot vispārējā režīmā nodarbinātās personas. Kamēr skolēns ir mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja darbinieks, viņš nevar atrasties vecāku apgādībā un vecāku gūtajam ienākumam nevar tikt piemērots atvieglojums par apgādībā esošu personu 230 eiro (2019. gadā) apmērā. Kā parasti, informācija par bērna nodarbināšanu pie MUN maksātāja nonāk VID rīcībā brīdī, kad par to tiek iesniegtas ziņas (ar 16. kodu), un apgādība tiek zaudēta automātiski.

 

Raksts pārpublicēts ar autores Maijas Grebenko atļauju

Žurnāls "Bilance" Nr.6 (450) Jūnijs

bilance.lid.lv.

 

 

Aizvadīta veselīga uztura meistarklase jauniešiem projekta “Sports iedvesmo, vieno un motivē!” ietvaros
Aizvadīta veselīga uztura meistarklase jauniešiem projekta “Spor...
Svecīšu vakari Mežāres pagastā
Svecīšu vakari Mežāres pagastā
AICINA UZ TIKŠANOS ar zemkopības ministru KASPARU GERHARDU
AICINA UZ TIKŠANOS ar zemkopības ministru KASPARU GERHARDU
Pacientu līdzmaksājumi par zālēm piecu mēnešu laikā samazinājušies par 5,05 miljoniem eiro
Pacientu līdzmaksājumi par zālēm piecu mēnešu laikā samazinājušie...

JAUTĀT PAŠVALDĪBAI
Pasākumi
25.09.2020 plkst. 18.00, Variešu sākumskolas sporta zāle
Zinātnieku darbnīca ģimenēm ar bērniem
Krustpils Novadnieks, SEPTEMBRIS 2020
Krustpils Novadnieks, AUGUSTS 2020Krustpils Novadnieks, JŪLIJS 2020Krustpils Novadnieks, JŪNIJS 2020
JAUTĀT PAŠVALDĪBAI
PašvaldībaSabiedrībaEkonomika un investīcijasTūrismsKultūraKontakti
 • Laukezers
 • Amatniecības centrs Māzers
 • Grāmatu svētki
 • Atašienes Sāpju Dievmātes Romas katoļu baznīca
 • Unguru (Medņu) Evaņģēliski luteriskā baznīca
 • Vaiķu akmens
 • Rogāļu grava
 • Jāņa Zalāna retro motociklu un senlietu kolekcija
 • Podnieku darbnīca
 • Kristakrūga skatu tornis
 • Laukezers
 • Marinzejas muiža
 • Marinzejas ezers
 • Silabebru ezers
 • Baļotes ezers
 • Svētki kopā ar zirgiem Krustpils pagastā
 • Krustpils novads XXVI Vispārējos latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkos
 • Ielīgošana Asotes pilskalnā
 • Kur upes un ceļi krustojas
 • Kūku pagasta brīvdabas estrāde
Ē adrese Mājokļa drošība PAPS Es, Latvija un ES www.mezalietas.lv e-pakalpojumi 1188.lv transporta saraksti