Krustpils novads
“Gaiss bija brīnumaini dzidrs un tīrs, spīdēja saule, un mani visu ceļu, garām Zīlāniem, Jaunajai muižai, Kondrātiem, Stipriem līdz pat Stukuliem pavadīja nepārtraukta cīruļu dziesma. ”
V. Stukuls „Krustpilieša stāstījums"
“Krustpils krāsas ir vienkāršas – māla sarkanā, zāles zaļā un ūdens zilā, ko sievietes senāk ieauda krusta rūtīs savos lindrakos. ”
Lūcija Ķuzāne "Esmu uzticīgs"
“... augšpus pils, mālzemes muldā Daugavas labajā krastā, uzradās Krizburgas miestiņš – tirgotāju, amatnieku, maizes ceptuvju un lopu kautuvju ciemats, strūgu un plostu dzinēju apmetne.”
J. Niedre „Tai rītā mazā gaismiņā"
“Katram cilvēkam ir tāda vieta, kas paliek neizdzēšamā atmiņā, ko nekādi pasaules notikumi un pārliecīgie attālumi nespēj padarīt nesaredzamu”
Jānis Lejiņš "Spēlmaņu cilts"

Interešu izglītība Antūžu skolā

Interešu izglītība Antūžu skolā
Foto: Antūžu speciālā internātpamatskola


Skolā izglītojamie ne tikai gūst zināšanas, bet viņiem ir iespēja nemitīgi pilnveidoties, darboties atbilstoši savām spējām un interesēm.

2018./2019.mācību gadā Antūžu speciālajā internātpamatskolā tika īstenotas vairākas interešu izglītības programmas, iekļaujot dažādas jomas: kultūrizglītību, vidi, jaunradi un sportu.

Mājsaimniecības pulciņa  „Madariņa” mērķis bija veidot latviskās dzīvesziņas izpratni, praktiski darbojoties un sasaistot to ar teoriju. Pulciņa nodarbībās skolēni veiksmīgi apguva sadarbības un komunikācijas  prasmes. Tika pārrunātas gadskārtu maiņu un latviskās paražas, tradicionālie telpu rotājumi. Nodarbībās ar interesi bērni darināja praktiskus un radošus telpu rotājumus , apsveikumu kartītes un suvenīrus no dabas materiāliem. Pulciņā darbojās audzēkņi no dažādām klasēm, starp skolēniem notika pozitīva savstarpēja komunikācija un sadarbība. Tika pārrunāts, kādus radošos darbus vēlētos veidot, ja būtu neierobežotas materiālās iespējas,  bērni stāstīja, kādas ir svētku norises viņu ģimenēs, kā arī uzdeva aktuālus jautājumus, uz kuriem kopīgi meklējām atbildes.

Ar rokdarbiem dažādās tehnikās nodarbojās 1.-6.klašu un 7.-9.klašu skolēni  „Papīra plastikas” un „Rokdarbu un vizuālās mākslas pulciņos”. Izpildot dažādus rokdarbu veidus, attīstās pirkstu sīkā muskulatūra, kas veicina gan garīgo darbību, gan jaunu prasmju veidošanos, radošās aktivitātes pašizpausmi.

Pulciņu aktivitātes skolā izpaudās kā telpu rotājumu gatavošana un telpu noformēšana atbilstoši konkrētajiem svētkiem, dāvanu un apsveikumu gatavošana, jaunu rokdarbu  tehniku apguve. Lai motivētu pulciņa dalībniekus aktīvi darboties, pabeigt iesāktos darbus līdz galam, tika rasts praktisks pielietojums bērnu darbiem gan skolā, gan ģimenēs. Pulciņa dalībnieki ar saviem darbiņiem piedalījās tirdziņā, kurš Antūžu speciālajā skolā notika lietpratības konkursa ietvaros. Pulciņa aktīvākie dalībnieki martā piedalījās Latvijas Republikas speciālo izglītības iestāžu un Madonas novada vispārizglītojošo skolu mājturības un tehnoloģiju radošajās darbnīcās „Kam čaklas rokas, tam darbi sokas” Dzelzavā. Bērni ar saviem darinājumiem dažādos svētkos iepriecināja savus tuviniekus un skolas viesus.

Mūsu skolā darbojās arī pulciņš „Plastilīna pasaule”, kurā skolēni rīkojās ar plastilīnu. Pulciņu apmeklēja skolēni no otrās un septītās klases. Tie ir bērni ar vidēji smagiem garīgās attīstības traucējumiem.  Pedagogi, kuri strādā ar pirmsskolas vai sākumskolas izglītības vecuma bērniem, droši vien ir saskārušies ar bērniem, kuriem ir vāji attīstīta sīkā motorika, tāpēc  saprot, cik svarīgi ir to attīstīt. Mūsu cerību bērniem viņu diagnozes dēļ ir ļoti vāji attīstīta sīkā motorika, tāpēc viens no pulciņa uzdevumiem ir iespēju robežās to attīstīt. Neiedziļinoties var likties, ka tas ir vienkārši darbs ar plastilīnu, bet būtībā tas palīdz attīstīt ne tikai bērnu plaukstu muskulatūru, bet arī aktivizēt un nostiprināt runātprasmi, kā arī attīstīt zīmēšanas un rakstīšanas prasmes. Veicamie darbiņi tiek izvēlēti atbilstoši katra bērna spējām, jo viens no pulciņa ne mazāk svarīgajiem uzdevumiem ir veicināt bērnu pozitīvās emocijas, prieku un gandarījumu par paveikto darbu. Tāpēc darbi ne vienmēr ir ļoti sarežģīti, tie galvenokārt ir vienkārši un paveicami, tomēr dažkārt rodas nepieciešamība pēc  skolotāja palīdzības. Visvairāk pulciņā strādājām ar plastilīnu plaknē, pielipinot plastilīnu vai tā veidojumus pie kartona. Pulciņš sagādāja prieku ne tikai bērniem, bet arī bērnu vecākiem, kuriem  bija iespēja aplūkot darbu izstādi klasē.

Dažādas sportiskas aktivitātes tika piedāvātas pulciņā „Sporta spēles”.  Dalība sporta pulciņā dod iespēju labāk sagatavoties startiem Latgales zonas sporta sacensībās un Latvijas mērogā.

Paldies Krustpils novada pārstāvjiem par finansiālo atbalstu mūsu skolas interešu pulciņiem, kas dod iespēju skolēniem vispusīgi attīstīties  un lietderīgi pavadīt savu brīvo laiku!

 

Antūžu speciālās internātpamatskolas skolotājas

S.Karabeško,  A.Daģe, I.Gurtiņa, N.Jeļizarjeva

24. – 26. jūlijs Annas un Jēkaba dienas Krustpils novada Atašie...
Vides risinājumu institūts veic visaptverošu barības ķēžu izpēti ...
Drošības nosacījumi atpūtā pie ūdens
Atklāj Sēliju, dodoties aizraujošā un izzinošā piedzīvojumā!...

JAUTĀT PAŠVALDĪBAI
Pasākumi
15.07.2020 plkst. 10:00, Krustpils novada pašvaldība, Lielā zāle
Domes sēde
24.07.2020 plkst. 19:00, Atašienes k.n. “Annas sāta” pagalmā
V Folkloras kopu saiets “Atašīnes suseklis”
26.07.2020 plkst. 11:00, Atašienes k.n. “Annas sāta” pagalmā
Annas dienas lustes
30.07.2020 plkst. 20.00, Variešu kultūras nams
Filma "Klases salidojums 2"
31.07.2020 plkst. 20:00, Kūku pagasta brīvdabas estrāde Mārdadzis
Grupas Labvēlīgais tips koncerts "Es nav redzējis Tevi ...
Krustpils Novadnieks, JŪLIJS 2020
Krustpils Novadnieks, JŪNIJS 2020Krustpils Novadnieks, MAIJS 2020Krustpils Novadnieks, APRĪLIS 2020
JAUTĀT PAŠVALDĪBAI
PašvaldībaSabiedrībaEkonomika un investīcijasTūrismsKultūraKontakti
 • Amatniecības centrs Māzers
 • Grāmatu svētki
 • Atašienes Sāpju Dievmātes Romas katoļu baznīca
 • Unguru (Medņu) Evaņģēliski luteriskā baznīca
 • Vaiķu akmens
 • Rogāļu grava
 • Jāņa Zalāna retro motociklu un senlietu kolekcija
 • Podnieku darbnīca
 • Kristakrūga skatu tornis
 • Asotes pilskalns
 • Laukezers
 • Endzeļu vecticībnieku draudzes lūgšanu nams
 • Dzirkaļu pilskalns
 • Marinzejas muiža
 • Marinzejas ezers
 • Silabebru ezers
 • Timsmales ezers
 • Baļotes ezers
 • Svētki kopā ar zirgiem Krustpils pagastā
 • Krustpils novads XXVI Vispārējos latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkos
 • Ielīgošana Asotes pilskalnā
 • Kur upes un ceļi krustojas
 • Kūku pagasta brīvdabas estrāde