Krustpils novads
“Gaiss bija brīnumaini dzidrs un tīrs, spīdēja saule, un mani visu ceļu, garām Zīlāniem, Jaunajai muižai, Kondrātiem, Stipriem līdz pat Stukuliem pavadīja nepārtraukta cīruļu dziesma. ”
V. Stukuls „Krustpilieša stāstījums"
“Krustpils krāsas ir vienkāršas – māla sarkanā, zāles zaļā un ūdens zilā, ko sievietes senāk ieauda krusta rūtīs savos lindrakos. ”
Lūcija Ķuzāne "Esmu uzticīgs"
“... augšpus pils, mālzemes muldā Daugavas labajā krastā, uzradās Krizburgas miestiņš – tirgotāju, amatnieku, maizes ceptuvju un lopu kautuvju ciemats, strūgu un plostu dzinēju apmetne.”
J. Niedre „Tai rītā mazā gaismiņā"
“Katram cilvēkam ir tāda vieta, kas paliek neizdzēšamā atmiņā, ko nekādi pasaules notikumi un pārliecīgie attālumi nespēj padarīt nesaredzamu”
Jānis Lejiņš "Spēlmaņu cilts"

Apstiprināts jauns SIA “Vidusdaugavas SPAAO” sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifs

Apstiprināts jauns SIA “Vidusdaugavas SPAAO” sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifs
www.pixabay.com


Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) 12.septembrī apstiprināja jaunus SIA “Vidusdaugavas SPAAO” sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifus. Tie apstiprināti pie dažādām Dabas resursu nodokļa  likmēm par atkritumu apglabāšanu (DRN). Plānots, ka no š.g. 14.oktobra līdz 31.decembrim tas būs 65,77 EUR/t (ar DRN, bez PVN) un no 2020.gada 1.janvāra līdz jauna tarifa spēkā stāšanās brīdim – 69,62 EUR/t (ar DRN, bez PVN).

Jaunais tarifs attieksies uz tiem komersantiem un individuālajiem atkritumu apsaimniekotājiem, kas nešķirotus sadzīves atkritumus nodod apglabāšanai sadzīves atkritumu poligonā “Dziļā vāda” un uz poligona infrastruktūru attiecināmajās Aizkraukles un Madonas atkritumu pārkraušanas-šķirošanas stacijās. Atkritumu poligonā tiek nogādāti nešķiroti sadzīves atkritumi no Jēkabpils pilsētas un Aizkraukles, Varakļānu, Aknīstes, Jaunjelgavas, Pļaviņu, Viesītes, Krustpils, Kokneses, Jēkabpils, Salas, Madonas, Ērgļu, Skrīveru un Neretas novada pašvaldības.

Atbilstoši grozījumiem normatīvajos aktos jaunajā tarifā ir ietverts DRN. Iepriekš tas bija kā atsevišķa nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas sastāvdaļa, tāpēc pašlaik spēkā esošais, 2011.gadā apstiprinātais tarifs, nav salīdzināms ar jauno.

DRN likme atbilstoši likumam pieaug katru gadu. Ja šogad tā ir 43 EUR par katru apglabāto tonnu, tad nākamgad – 50 EUR/t. Tā rezultātā pieaug arī atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifs, tāpēc arī šobrīd apstiprināti divi  SIA “Vidusdaugavas SPAAO” tarifi.

Jaunais tarifs ar DRN (pie DRN likmes 43 EUR/t) paredz, ka, uzsākot atkritumu sagatavošanas apglabāšanai tehnoloģisko procesu, tas būs par 12% mazāks, salīdzinot ar kopējo maksājumu (kurā iekļauts DRN), kas pašreiz jāmaksā, nododot nešķirotus sadzīves atkritumus apglabāšanai atkritumu poligonā “Dziļā vāda”.

SIA “Vidusdaugavas SPAAO” atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifu projektu atbilstoši grozījumiem Atkritumu apsaimniekošanas likumā iesniedza 2017.gada 27.decembrī. 2018.gadā komersants iesniedza precizētu tarifu projektu, pamatojoties uz kārtējiem grozījumiem Atkritumu apsaimniekošanas likumā un tarifu aprēķināšanas metodikā, kas noteica DRN iekļaušanu tarifa aprēķinā.

Tarifu projekta izstrāde saistīta arī ar atkritumu poligonā “Dziļā vāda” apglabāšanai pieņemtā nešķirotu sadzīves atkritumu daudzuma samazinājumu, salīdzinot ar spēkā esošo tarifu, kā arī plānoto atkritumu sagatavošanas apglabāšanai tehnoloģiskā procesa uzsākšanu, pamatlīdzekļu nolietojuma, personāla un saimnieciskās darbības izmaksu pieaugumu, kā rezultātā pieaugušas sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma pilnās izmaksas uz vienu tonnu.

Tarifu projekta izvērtēšanas periodu pagarināja komersanta vairākkārtēji termiņu pagarinājuma lūgumi atbilžu un precizētu aprēķinu iesniegšanai, atbildot uz SPRK papildu informācijas pieprasījumiem. Tas bija saistīts ar SIA “Vidusdaugavas SPAAO” kapitāldaļu turētāju nespēju vienoties par risinājumu nepieciešamo investīciju veikšanai, lai poligonā varētu uzsākt atkritumu sagatavošanas apglabāšanai tehnoloģisko procesu.

Ne SPRK rīkotajā publiskajā uzklausīšanas sanāksmē, ne SIA “Vidusaugavas SPAAO” un SPRK priekšlikumi un ierosinājumi no pakalpojuma lietotājiem par iesniegto tarifu projektu netika saņemti. Izvērtējot SIA “Vidusdaugavas SPAAO” tarifu projektu un to veidojošo izmaksu un ieņēmumu pamatojumu, SPRK secināja, ka tarifu projekts ir pamatots un aprēķināts tādā apmērā, lai segtu komersanta sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma izmaksas. Ja mainās tarifus ietekmējošie faktori, SPRK var ierosināt tarifu pārskatīšanu vai atcelt šo lēmumu.

Ar tarifu projekta kopsavilkumu iespējams iepazīties SPRK mājaslapā http://ejuz.lv/22o5, savukārt ar detalizētāku izvērtēšanas gaitu – mājaslapas sadaļā “Uzklausīšana sanāksmes”/ “Uzklausīšanas sanāksmes 2018.gadā”.

Vēršam uzmanību, ka SPRK apstiprina sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifu, un tā ir tikai viena daļa no sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas, ko par atkritumiem maksā iedzīvotāji. Pārējās atkritumu apsaimniekošanas maksas sastāvdaļas tiek apstiprinātas ar pašvaldības lēmumu. Tās var būt – maksa par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, nogādāšanu uz atkritumu poligonu, šķirošanas infrastruktūras objektu uzturēšanu un citām darbībām, kas jāveic pašvaldībai, lai samazinātu to atkritumu daudzumu, kas tiek aizvests apglabāšanai uz atkritumu poligonu – atbilstoši līgumam, kuru noslēgusi pašvaldība un atkritumu apsaimniekotājs.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija kā daudznozaru regulators darbu uzsāka  2001.gada 1.septembrī ar uzdevumu realizēt sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu enerģētikas, elektronisko sakaru, pasta, sadzīves atkritumu apglabāšanas un ūdenssaimniecības nozarēs.

SPRK ir neatkarīga institūcija, kas darbojas saskaņā ar likumu “Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” un regulējamo nozaru speciālajiem normatīvajiem aktiem, patstāvīgi pildot tam ar likumu nodotās funkcijas, pieņemot lēmumus un izdodot administratīvos aktus, kas ir saistoši konkrētiem sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem un lietotājiem.  SPRK misija ir neatkarīgi un uzticami nodrošināt lietotāju un komersantu interešu līdzsvarošanu, veicinot sabiedrisko pakalpojumu attīstību.

 

Papildu informācijai:

Ieva Lazdiņa,

Sabiedrisko attiecību vadītāja

101 valsts grants ceļu posmā ieviesti transporta masas ierobežoju...
Sūnu pamatskolas skolēni gūst panākumus kolāžu konkurs
Valentīndiena Vīpes pamatskolā
Vai Jūsu vīrs ir viegli pavedināms?

JAUTĀT PAŠVALDĪBAI
Lēciens biznesā
Pasākumi
29.02.2020 plkst. 19.00 un 22.00, Krustpils pagasta kultūras namā
Baiba Juknēviča izrāde "Ziediņš gatves galā" un grozi...
29.02.2020 plkst. 19.00, Mežāres pamatskolas sporta zālē
Futbola nakts turnīrs
01.03.2020 plkst. 13.00, Mežāres kultūras nams
Pensionāru tematiskā atpūtas pēcpusdiena
03.03.2020 plkst. 18.00, Zīlānu kultūras namā
Andreja Ēķa komēdija “Klases salidojums 2”
05.03.2020 plkst. 18.00, Krustpils pagasta kultūras namā
Andreja Ēķa komēdija “Klases salidojums 2”
12.03.2020 plkst. 19.00, Mežāres kultūras nams
Andreja Ēķa komēdija ,,Klases salidojums 2''
13.03.2020 plkst. 18.00, Variešu kultūras namā
Andreja Ēķa komēdija “Klases salidojums 2”
Krustpils Novadnieks, FEBRUĀRIS 2020
Krustpils Novadnieks, JANVĀRIS 2020Krustpils Novadnieks, DECEMBRIS 2019Krustpils Novadnieks, NOVEMBRIS 2019
JAUTĀT PAŠVALDĪBAI
PašvaldībaSabiedrībaEkonomika un investīcijasTūrismsKultūraKontakti
 • Atašienes Sāpju Dievmātes Romas katoļu baznīca
 • Unguru (Medņu) Evaņģēliski luteriskā baznīca
 • Vaiķu akmens
 • Rogāļu grava
 • Jāņa Zalāna retro motociklu un senlietu kolekcija
 • Podnieku darbnīca
 • Kristakrūga skatu tornis
 • Asotes pilskalns
 • Laukezers
 • Endzeļu vecticībnieku draudzes lūgšanu nams
 • Dzirkaļu pilskalns
 • Marinzejas muiža
 • Marinzejas ezers
 • Silabebru ezers
 • Timsmales ezers
 • Baļotes ezers
 • Krustpils novads XXVI Vispārējos latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkos
 • Ielīgošana Asotes pilskalnā
 • Kur upes un ceļi krustojas
 • Kūku pagasta brīvdabas estrāde