Krustpils novads
“... augšpus pils, mālzemes muldā Daugavas labajā krastā, uzradās Krizburgas miestiņš – tirgotāju, amatnieku, maizes ceptuvju un lopu kautuvju ciemats, strūgu un plostu dzinēju apmetne.”
J. Niedre „Tai rītā mazā gaismiņā"
“Krustpils krāsas ir vienkāršas – māla sarkanā, zāles zaļā un ūdens zilā, ko sievietes senāk ieauda krusta rūtīs savos lindrakos. ”
Lūcija Ķuzāne "Esmu uzticīgs"
“Katram cilvēkam ir tāda vieta, kas paliek neizdzēšamā atmiņā, ko nekādi pasaules notikumi un pārliecīgie attālumi nespēj padarīt nesaredzamu”
Jānis Lejiņš "Spēlmaņu cilts"
“Gaiss bija brīnumaini dzidrs un tīrs, spīdēja saule, un mani visu ceļu, garām Zīlāniem, Jaunajai muižai, Kondrātiem, Stipriem līdz pat Stukuliem pavadīja nepārtraukta cīruļu dziesma. ”
V. Stukuls „Krustpilieša stāstījums"

Krustpils novada pašvaldībā pieņemts budžets 2020. gadam

Krustpils novada pašvaldībā pieņemts budžets 2020. gadam
Foto: Monika Kauranena


 

Krustpils novada 22. janvāra domes sēdē vienbalsīgi pieņemts Krustpils novada pašvaldības budžets 2020. gadam. Galvenās budžeta prioritātes šim gadam ir finansējuma nodrošināšana pašvaldības investīciju projektiem, ceļu infrastruktūras uzlabošana, vispārējās vidējās, pamatizglītības un pirmskolas izglītības pieejamības nodrošināšana, sociālo vajadzību nodrošināšana, demogrāfijas pasākumu atbalsts, kā arī kultūras, sporta aktivitāšu, brīvā laika pavadīšanas iespēju nodrošināšana ikvienam novada iedzīvotājam.

Krustpils novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi 2020. gadā plānoti 9 601 864 EUR. No 2020. gada ir likvidēts pašvaldību speciālais budžets, kas sastāvēja no dabas resursu nodokļa un ceļu fonda ieņēmumiem, taču šīs sadaļas ir integrētas pašvaldības pamatbudžetā. Lielāko īpatsvaru no ieņēmumiem veido iedzīvotāju ienākuma nodoklis – 24%. Nākamā lielākā pozīcija ir pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonds – 22%, valsts budžeta transferti sastāda 17%, maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi sastāda 11%, saņemtie transferti no citām pašvaldībām  - 9%, Eiropas Savienības fondu līdzekļi - 9%, nekustamā īpašuma nodoklis  - 5% un dabas resursu nodoklis – 2%.

Pamatbudžeta izdevumi plānoti 11 488 162 EUR apmērā. Lielākie izdevumi plānoti izglītības funkciju nodrošināšanai – 27% no visiem izdevumiem, nākamā lielākā pozīcija ir izdevumi sociālo funkciju nodrošināšanai – 18%, bet ekonomiskajai darbībai (ceļu uzturēšanai un būvniecībai) – 16%.

 1. gadā paredzēts veikt Mežāres kultūras nama rekonstrukciju, kur rekonstrukcijas (siltināšanas) daļa plānota īstenot par ERAF līdzekļiem, projekta realizācijai plānots izņemt aizņēmumu Valsts kasē 218 657 EUR apmērā.

Informāciju par lielākajiem paredzētajiem darbiem katrā pagastā var izlasīt Paskaidrojuma rakstā.

 

Paziņojums par Krustpils novada Attīstības programmas 2020.-2026....
Leļļu teātra "Tims" izrāde "Mežā"
Mīlestības krāsas
Sūnu 748. mazpulks piedalās konferencē "Mūsu pēdas šodien"

JAUTĀT PAŠVALDĪBAI
Lēciens biznesā
Pasākumi
28.02.2020 plkst. 13.30, Atašienes kultūras namā
Pilnmetrāžas animācijas filma “Karalienes Korgijs” ...
29.02.2020 plkst. 19.00 un 22.00, Krustpils pagasta kultūras namā
Baiba Juknēviča izrāde "Ziediņš gatves galā" un grozi...
29.02.2020 plkst. 19.00, Mežāres pamatskolas sporta zālē
Futbola nakts turnīrs
01.03.2020 plkst. 13.00, Mežāres kultūras nams
Pensionāru tematiskā atpūtas pēcpusdiena
01.03.2020 plkst. 12.00, Atašienes kultūras namā
Andreja Ēķa komēdija “Klases salidojums 2”
03.03.2020 plkst. 18.00, Zīlānu kultūras namā
Andreja Ēķa komēdija “Klases salidojums 2”
05.03.2020 plkst. 18.00, Krustpils pagasta kultūras namā
Andreja Ēķa komēdija “Klases salidojums 2”
12.03.2020 plkst. 19.00, Mežāres kultūras nams
Andreja Ēķa komēdija ,,Klases salidojums 2''
13.03.2020 plkst. 18.00, Variešu kultūras namā
Andreja Ēķa komēdija “Klases salidojums 2”
14.03.2020 plkst. 18.00, Atašienes kultūras namā "Annas sāta"
Nepārspējama komēdija divās daļās "Mēs un mūsu sieva" ...
18.03.2020 plkst. 10.00, Krustpils novada pašvaldība
Domes sēde
27.03.2020 plkst. 10.00, Variešu kultūras namā
Leļļu teātra "Tims" izrāde "Mežā"
Krustpils Novadnieks, FEBRUĀRIS 2020
Krustpils Novadnieks, JANVĀRIS 2020Krustpils Novadnieks, DECEMBRIS 2019Krustpils Novadnieks, NOVEMBRIS 2019
JAUTĀT PAŠVALDĪBAI
PašvaldībaSabiedrībaEkonomika un investīcijasTūrismsKultūraKontakti
 • Atašienes Sāpju Dievmātes Romas katoļu baznīca
 • Unguru (Medņu) Evaņģēliski luteriskā baznīca
 • Vaiķu akmens
 • Rogāļu grava
 • Jāņa Zalāna retro motociklu un senlietu kolekcija
 • Podnieku darbnīca
 • Kristakrūga skatu tornis
 • Asotes pilskalns
 • Laukezers
 • Endzeļu vecticībnieku draudzes lūgšanu nams
 • Dzirkaļu pilskalns
 • Marinzejas muiža
 • Marinzejas ezers
 • Silabebru ezers
 • Timsmales ezers
 • Baļotes ezers
 • Krustpils novads XXVI Vispārējos latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkos
 • Ielīgošana Asotes pilskalnā
 • Kur upes un ceļi krustojas
 • Kūku pagasta brīvdabas estrāde