Krustpils novads
“Krustpils krāsas ir vienkāršas – māla sarkanā, zāles zaļā un ūdens zilā, ko sievietes senāk ieauda krusta rūtīs savos lindrakos. ”
Lūcija Ķuzāne "Esmu uzticīgs"
“... augšpus pils, mālzemes muldā Daugavas labajā krastā, uzradās Krizburgas miestiņš – tirgotāju, amatnieku, maizes ceptuvju un lopu kautuvju ciemats, strūgu un plostu dzinēju apmetne.”
J. Niedre „Tai rītā mazā gaismiņā"
“Gaiss bija brīnumaini dzidrs un tīrs, spīdēja saule, un mani visu ceļu, garām Zīlāniem, Jaunajai muižai, Kondrātiem, Stipriem līdz pat Stukuliem pavadīja nepārtraukta cīruļu dziesma. ”
V. Stukuls „Krustpilieša stāstījums"
“Katram cilvēkam ir tāda vieta, kas paliek neizdzēšamā atmiņā, ko nekādi pasaules notikumi un pārliecīgie attālumi nespēj padarīt nesaredzamu”
Jānis Lejiņš "Spēlmaņu cilts"

Antūžu pamatskola gaida jaunos skolēnus

Antūžu pamatskola gaida jaunos skolēnus


Uzņemšana Antūžu pamatskolā 2020./2021.māc.g. šādās izglītības programmās:

 • Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar jauktiem attīstības traucējumiem (01015611)
 • Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem (01015811)
 • Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem (01015911)
 • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem (21015811)
 • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem (21015911)
 • Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem attīstības traucējumiem (21015921)
 • Profesionālā pamatizglītība, īstenojama bez iepriekšējās izglītības ierobežojuma (pirmā līmeņa profesionālā kvalifikācija) Ēdināšanas pakalpojumi (22811021)

 

Iesnieguma sagatavošana un iesniegšana:

Lai izglītojamo pieteiktu izglītības iestādē, vecāki vai izglītojamais, kurš sasniedzis pilngadību, vai atbildīgā amatpersona iesniedz izglītības iestādes vadītājam  adresētu iesniegumu. Iesniegumu var nosūtīt arī elektroniski (e-pasts: antuzispsk@krustpils.lv), parakstot ar drošu elektronisko parakstu.

Iesniegumā norāda:

 • 1. vecāku vai atbildīgās amatpersonas vārdu un uzvārdu;
 • 2. izglītojamā vārdu, uzvārdu un personas kodu vai dzimšanas datumu;
 • 3. izglītojamā deklarētās un faktiskās dzīvesvietas adresi;
 • 4. izvēlēto izglītības programmu;
 • saziņas veidu ar izglītības iestādi, norādot arī elektroniskā pasta adresi (ja ir).

Iesniegumam pievieno:

 • 1. iepriekš iegūto izglītību (ja ir) apliecinoša dokumenta kopiju, uzrādot oriģinālu direktoram;
 • 2. bērna medicīnisko karti un izrakstu no stacionārā/ambulatorā pacienta medicīniskās kartes (veidlapa Nr. 026/u, Nr.027/u);
 • 3. valsts vai pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinuma kopiju, uzrādot oriģinālu direktoram.
 • 4. aizgādību apliecinoša dokumenta kopiju, uzrādot oriģinālu direktoram.

 

Dokumentus iesniegt skolas kancelejā

01.06.2020. – 30.08.2020. darba dienās pl.9.00 – 13.00

Ceļš līdz ES atbalsta pakām
Iesaisties “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijā 2020” Kūku bibliotēk...
Var saņemt īstermiņa aizdevumu no vienotā platības maksājuma ...
No šodienas atjaunota lielākā daļa valsts apmaksāto plānveida ves...

JAUTĀT PAŠVALDĪBAI
Pasākumi
Krustpils Novadnieks, MAIJS 2020
Krustpils Novadnieks, APRĪLIS 2020Krustpils Novadnieks, MARTS 2020Krustpils Novadnieks, FEBRUĀRIS 2020
JAUTĀT PAŠVALDĪBAI
PašvaldībaSabiedrībaEkonomika un investīcijasTūrismsKultūraKontakti
 • Amatniecības centrs Māzers
 • Grāmatu svētki
 • Atašienes Sāpju Dievmātes Romas katoļu baznīca
 • Unguru (Medņu) Evaņģēliski luteriskā baznīca
 • Vaiķu akmens
 • Rogāļu grava
 • Jāņa Zalāna retro motociklu un senlietu kolekcija
 • Podnieku darbnīca
 • Kristakrūga skatu tornis
 • Asotes pilskalns
 • Laukezers
 • Endzeļu vecticībnieku draudzes lūgšanu nams
 • Dzirkaļu pilskalns
 • Marinzejas muiža
 • Marinzejas ezers
 • Silabebru ezers
 • Timsmales ezers
 • Baļotes ezers
 • Svētki kopā ar zirgiem Krustpils pagastā
 • Krustpils novads XXVI Vispārējos latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkos
 • Ielīgošana Asotes pilskalnā
 • Kur upes un ceļi krustojas
 • Kūku pagasta brīvdabas estrāde