Krustpils novads
“Katram cilvēkam ir tāda vieta, kas paliek neizdzēšamā atmiņā, ko nekādi pasaules notikumi un pārliecīgie attālumi nespēj padarīt nesaredzamu”
Jānis Lejiņš "Spēlmaņu cilts"
“Gaiss bija brīnumaini dzidrs un tīrs, spīdēja saule, un mani visu ceļu, garām Zīlāniem, Jaunajai muižai, Kondrātiem, Stipriem līdz pat Stukuliem pavadīja nepārtraukta cīruļu dziesma. ”
V. Stukuls „Krustpilieša stāstījums"
“Krustpils krāsas ir vienkāršas – māla sarkanā, zāles zaļā un ūdens zilā, ko sievietes senāk ieauda krusta rūtīs savos lindrakos. ”
Lūcija Ķuzāne "Esmu uzticīgs"
“... augšpus pils, mālzemes muldā Daugavas labajā krastā, uzradās Krizburgas miestiņš – tirgotāju, amatnieku, maizes ceptuvju un lopu kautuvju ciemats, strūgu un plostu dzinēju apmetne.”
J. Niedre „Tai rītā mazā gaismiņā"

Apstiprina Jēkabpils novada pašvaldības nolikumu un ievēl domes priekšsēdētāja vietniekus

Apstiprina Jēkabpils novada pašvaldības nolikumu un ievēl domes priekšsēdētāja vietniekus
Foto: Kaspars Siliņš


 
 
Šī gada 1.jūlijā Jēkabpils novada domes priekšsēdētājs Raivis Ragainis izsludināja novada domes ārkārtas sēdi, kurā tika izskatīti desmit darba kārtības jautājumi, tajā skaitā tika apstiprināts lēmumprojekts par saistošo noteikumu Nr.1 “Jēkabpils novada pašvaldības nolikums” apstiprināšanu.

Pašvaldības nolikums nosaka pašvaldības pārvaldes organizāciju, lēmumu pieņemšanas kārtību, iedzīvotāju tiesības un pienākumus vietējā pārvaldē, kā arī citus pašvaldības darba organizācijas jautājumus.

Nolikums arī nosaka, ka domes priekšsēdētājam ir trīs vietnieki. Amata pienākumi paredz, ka vietnieki

 • pilda domes priekšsēdētāja pienākumus viņa prombūtnes laikā;
 • bez papildus pilnvarojuma paraksta līgumus un citus dokumentus;
 • nosaka tās domes darbības sfēras, kurās nav panākta pietiekoša atklātība, un sniedz priekšlikumu šo jautājumu risināšanai;
 • darbojas domes pretkorupcijas jomā;
 • paraksta maksājuma uzdevumus, rēķinus, izdara rezolūcijas par apmaksu;
 • pilda  citus ar normatīvajiem aktiem un domes lēmumiem noteiktos uzdevumus un priekšsēdētāja uzdotos uzdevumus un pienākumus.

Par Jēkabpils novada domes priekšsēdētāja vietnieku veselības un sociālo pakalpojumu  jautājumos tika ievēlēts Aivars Vanags.

Papildus augstāk minētajiem pienākumiem, vietnieks:

 • koordinē ar sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanu iedzīvotājiem saistītos jautājumus;
 • koordinē jautājumus par veselības aprūpes pieejamību un ar veselības aprūpi saistītos jautājumus;
 • koordinē jautājumus par palīdzības sniegšanu iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā
 • pārrauga ar veselības aprūpes un sociālo pakalpojumu iestāžu darbību saistītos jautājumus;
 • koordinē un pārrauga jautājumus, kas saistīti ar komunālo pakalpojumu sniegšanu iedzīvotājiem neatkarīgi no tā kā īpašumā atrodas dzīvojamais fonds;
 • koordinē jautājumus, kas saistīti ar pašvaldības administratīvo teritoriju labiekārtošanu un sanitāro tīrību

Par Jēkabpils novada domes priekšsēdētāja vietnieku izglītības un kultūras  jautājumos tika ievēlēts Alfons Žuks.

Papildus augstāk minētajiem pienākumiem, vietnieks:

 • pilda domes priekšsēdētāja pienākumus domes priekšsēdētāja prombūtnes laikā;
 • koordinē un pārrauga izglītības, sporta un kultūras jautājumus;      
 • nosaka Jēkabpils novada  pagastu un pilsētu pārvalžu darbības pamatprincipus;
 • pārrauga ar izglītības, sporta un kultūras iestāžu darbību saistītos jautājumus;

Par Jēkabpils novada domes priekšsēdētāja vietnieku attīstības  jautājumos tika ievēlēts Kārlis Stars.

Papildus augstāk minētajiem pienākumiem, vietnieks:

 • pilda domes priekšsēdētāja pienākumus domes priekšsēdētāja prombūtnes laikā, ja priekšsēdētāja vietnieks izglītības un kultūras jautājumos ir kavēts pildīt domes priekšsēdētāja pienākumus domes priekšsēdētāja prombūtnes laikā;
 • pārrauga un koordinē pašvaldības investīciju jautājumus, tūrisma un uzņēmējdarbības attīstības jautājumus, publiskās infrastruktūras būvniecības un uzturēšanas jautājumus;

Ar saistošajiem noteikumiem Nr.1 “Jēkabpils novada pašvaldības nolikums” varēs iepazīties pēc to ievietošanas vietnē www.jekabpils.lv

un www.likumi.lv

 

 

 

Informācija par komunālo maksājumu veikšanu
Informācija par komunālo maksājumu veikšanu
Iedzīvotāju ievērībai!
Iedzīvotāju ievērībai!
Jānis Ščerbickis noliek deputāta mandātu
Jānis Ščerbickis noliek deputāta mandātu
Aicina piedalīties Lauku dienā
Aicina piedalīties Lauku dienā
Pasākumi
Krustpils Novadnieks, JŪNIJS 2021
Krustpils Novadnieks, MAIJS 2021Krustpils Novadnieks, APRĪLIS 2021Krustpils Novadnieks, MARTS 2021
PašvaldībaSabiedrībaEkonomika un investīcijasTūrismsKultūraKontakti
 • Laukezers
 • Kristakrūga skatu tornis
 • Marinzejas ezers
 • Svētki kopā ar zirgiem Krustpils pagastā
 • Krustpils novads XXVI Vispārējos latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkos
 • Kūku pagasta brīvdabas estrāde

2021.gada 1.jūlijā, darbu sākot jauno novadu domēm, stājas spēkā Latvijas Administratīvi teritoriālā reforma. Tās rezultātā jaunajā Jēkabpils novadā tiek apvienota līdzšinējā Jēkabpils pilsēta un Krustpils, Aknīstes, Salas, Jēkabpils un Viesītes novadi.

Lai arī reforma ievērojami skar vairākus pašvaldības darba procesus, pakalpojumu sniegšana iedzīvotājiem turpinās iepriekšējā kārtībā – visi pašvaldības pakalpojumi tiks nodrošināti visos pagastos līdzšinējās pakalpojumu sniegšanas vietās un ierastajā kārtībā līdz jaunu saistošo noteikumu izdošanai.

Ē adrese Mājokļa drošība PAPS Es, Latvija un ES www.mezalietas.lv e-pakalpojumi 1188.lv transporta saraksti
Cienījamais lietotāj, www.krustpils.lv izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu vispārējo pakalpojumu kvalitāti. Turpinot lietot tīmekļa vietni, jūs apliecināt, ka piekrītat mūsu privātuma politikai. Es piekrītu Es nepiekrītu