Krustpils novads
“... augšpus pils, mālzemes muldā Daugavas labajā krastā, uzradās Krizburgas miestiņš – tirgotāju, amatnieku, maizes ceptuvju un lopu kautuvju ciemats, strūgu un plostu dzinēju apmetne.”
J. Niedre „Tai rītā mazā gaismiņā"
“Katram cilvēkam ir tāda vieta, kas paliek neizdzēšamā atmiņā, ko nekādi pasaules notikumi un pārliecīgie attālumi nespēj padarīt nesaredzamu”
Jānis Lejiņš "Spēlmaņu cilts"
“Gaiss bija brīnumaini dzidrs un tīrs, spīdēja saule, un mani visu ceļu, garām Zīlāniem, Jaunajai muižai, Kondrātiem, Stipriem līdz pat Stukuliem pavadīja nepārtraukta cīruļu dziesma. ”
V. Stukuls „Krustpilieša stāstījums"
“Krustpils krāsas ir vienkāršas – māla sarkanā, zāles zaļā un ūdens zilā, ko sievietes senāk ieauda krusta rūtīs savos lindrakos. ”
Lūcija Ķuzāne "Esmu uzticīgs"

Dabas tūrisma infrastruktūras attīstībā Latvijā ieguldīs 2,7 miljonus eiro

Dabas tūrisma infrastruktūras attīstībā Latvijā ieguldīs 2,7 miljonus eiro


Ar Eiropas Savienības Kohēzijas fonda finansējumu Latvijā šogad tiks turpināta dabas tūrisma infrastruktūras tūrisma attīstība – Dabas aizsardzības pārvalde noslēgusi vienošanos ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju (VARAM) par projekta “Antropogēno slodzi samazinošās un informatīvās infrastruktūras izveide Natura 2000 teritorijās. IV kārta” īstenošanu 2 757 650,00 EUR apmērā.Projekts paredz tādas dabas tūrisma infrastruktūras izveidi, kas mazinātu apmeklētāju iespējamo ietekmi aizsargājamām sugām un biotopiem 10 īpaši aizsargājamās dabas teritorijās visā Latvijā – Gaujas nacionālajā parkā, Slīteres nacionālajā parkā, Ķemeru nacionālajā parkā, dabas parkā „Abavas senleja”, dabas parkā „Ragakāpa”, dabas parkā „Salacas ieleja”, Teiču dabas rezervātā, dabas liegumos „Liepājas ezers” un „Užava” un aizsargājamo ainavu apvidū „Ziemeļgauja”. „Mūsu mērķis ir padarīt dabas teritorijas ērti pieejamas apmeklētājiem – bet vienlaikus nenodarīt kaitējumu dabas vērtībām. Tāpēc eksperti rūpīgi strādājuši, lai ievērotu šos it kā pretrunīgos nosacījumus,” uzsver vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards.Iepriekšminētajās teritorijās tiks veidotas laipas, tiltiņi, gājēju takas, norobežojumi un veikta skatu platformu būvniecība. Pie atsevišķiem infrastruktūras objektiem tiks izvietotas atkritumu urnas un tualetes. Taps informācijas stendi un norāžu zīmes, tajā skaitā arī īpaši aizsargājamo dabas teritoriju robežzīmes. Tiks izveidoti stāvlaukumi un sakārtoti piebraucamie ceļi.  Dabas aizsardzības pārvaldes ģenerāldirektore Sandra Bērziņa: “Kopš 2010. gada VARAM un Dabas aizsardzības pārvalde mērķtiecīgi iegulda ES finansējumu dabas tūrisma infrastruktūras attīstībā Latvijā, un šis projekts ir iepriekš īstenoto aktivitāšu turpinājums. Tūrisms dabas teritorijās, t.sk. ES īpaši aizsargājamajās teritorijās Natura 2000, pēdējās desmitgadēs ir attīstījies strauji. Šī projekta nolūks ir radīt tādus apstākļus, lai tūristu atrašanās dabas objektos neatstātu negatīvu ietekmi. Taku, laipu, ugunskuru vietu u.c. infrastruktūras izveide ir tieši saistīta ar apmeklētāju plūsmas regulēšanu un saudzīgu dabas vērtību un resursu patērēšanu. Tā kā arvien lielāku lomu dabas aizsardzībā ieņem sabiedrības izglītošana, tad projekta ietvaros nozīmīga loma atvēlēta informācijas infrastruktūrai – stendiem, norādēm u.tml..”Jāpiebilst, ka bez IV kārtas ieguldījumiem infrastruktūras attīstībā, šogad turpināsies iepriekšējo Kohēzijas fonda finansēto projekta kārtu darbi, kas dažādu iemeslu dēļ aizkavējušies. Dabas aizsardzības pārvalde regulāri informēs sabiedrību par objektiem, kur notiek darbi un kur darbu dēļ iespējami apmeklējuma ierobežojumi. 

Informāciju sagatavoja:

Dabas aizsardzības pārvaldes Sabiedrisko attiecību un vides izglītības nodaļas vadītāja Inese Pabērza, Mob. tel.: 26418755

Papildus informācija: Gunita Laiveniece, Projekta koordinatore, Mob. tel.: 291922422

Kūku bibliotēkā noslēdzies lasīšanas veicināšanas projekts “Bērnu...
Bērni saņem velosipēda vadītāja apliecības
VARAM pārstāvji tiekas ar Krustpils novada iedzīvotājiem
​Biedrības un nodibinājumi septiņpadsmit NVA filiālēs var pietei...

JAUTĀT PAŠVALDĪBAI
Lēciens biznesā
Pasākumi
19.02.2020 plkst. 18.00, Krustpils pagasta kultūras namā
Viestura Kairiša filma “Piļsāta pi upis”
19.02.2020 plkst. 10.00, Krustpils novada pašvaldība
Domes sēde
20.02.2020 plkst. 18.00, Variešu kultūras namā
Viestura Kairiša filma “Piļsāta pi upis”
29.02.2020 plkst. 19.00 un 22.00, Krustpils pagasta kultūras namā
Baiba Juknēviča izrāde "Ziediņš gatves galā" un grozi...
29.02.2020 plkst. 19.00, Mežāres pamatskolas sporta zālē
Futbola nakts turnīrs
01.03.2020 plkst. 13.00, Mežāres kultūras nams
Pensionāru tematiskā atpūtas pēcpusdiena
03.03.2020 plkst. 18.00, Zīlānu kultūras namā
Andreja Ēķa komēdija “Klases salidojums 2”
05.03.2020 plkst. 18.00, Krustpils pagasta kultūras namā
Andreja Ēķa komēdija “Klases salidojums 2”
12.03.2020 plkst. 19.00, Mežāres kultūras nams
Andreja Ēķa komēdija ,,Klases salidojums 2''
13.03.2020 plkst. 18.00, Variešu kultūras namā
Andreja Ēķa komēdija “Klases salidojums 2”
Krustpils Novadnieks, FEBRUĀRIS 2020
Krustpils Novadnieks, JANVĀRIS 2020Krustpils Novadnieks, DECEMBRIS 2019Krustpils Novadnieks, NOVEMBRIS 2019
JAUTĀT PAŠVALDĪBAI
PašvaldībaSabiedrībaEkonomika un investīcijasTūrismsKultūraKontakti
 • Atašienes Sāpju Dievmātes Romas katoļu baznīca
 • Unguru (Medņu) Evaņģēliski luteriskā baznīca
 • Vaiķu akmens
 • Rogāļu grava
 • Jāņa Zalāna retro motociklu un senlietu kolekcija
 • Podnieku darbnīca
 • Kristakrūga skatu tornis
 • Asotes pilskalns
 • Laukezers
 • Endzeļu vecticībnieku draudzes lūgšanu nams
 • Dzirkaļu pilskalns
 • Marinzejas muiža
 • Marinzejas ezers
 • Silabebru ezers
 • Timsmales ezers
 • Baļotes ezers
 • Krustpils novads XXVI Vispārējos latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkos
 • Ielīgošana Asotes pilskalnā
 • Kur upes un ceļi krustojas
 • Kūku pagasta brīvdabas estrāde