Krustpils novads
“Gaiss bija brīnumaini dzidrs un tīrs, spīdēja saule, un mani visu ceļu, garām Zīlāniem, Jaunajai muižai, Kondrātiem, Stipriem līdz pat Stukuliem pavadīja nepārtraukta cīruļu dziesma. ”
V. Stukuls „Krustpilieša stāstījums"
“Krustpils krāsas ir vienkāršas – māla sarkanā, zāles zaļā un ūdens zilā, ko sievietes senāk ieauda krusta rūtīs savos lindrakos. ”
Lūcija Ķuzāne "Esmu uzticīgs"
“Katram cilvēkam ir tāda vieta, kas paliek neizdzēšamā atmiņā, ko nekādi pasaules notikumi un pārliecīgie attālumi nespēj padarīt nesaredzamu”
Jānis Lejiņš "Spēlmaņu cilts"
“... augšpus pils, mālzemes muldā Daugavas labajā krastā, uzradās Krizburgas miestiņš – tirgotāju, amatnieku, maizes ceptuvju un lopu kautuvju ciemats, strūgu un plostu dzinēju apmetne.”
J. Niedre „Tai rītā mazā gaismiņā"

Domes sēde

Datums: 2019. gada 19. jūnijs
Laiks: 14:00
Vieta: Krustpils novada pašvaldība, konferenču zāle

Darba kārtība:

 1. Par atbalstu politiski represēto personu salidojumam
 2. Par finansiālu atbalstu festivāla “Latgales ērģeļu dienas 2019” koncerta norisei
 3. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu par pašvaldībai piederošo dzīvokli  “Rozessala 3” -5, Mežāre, Mežāres pagasts, Krustpils novads
 4. Par neizīrētā dzīvokļa “Kūkas Nr.1” -11, Kūkas, Kūku pagastā, Krustpils novadā, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešo izsoli
 5. Par neizīrētā dzīvokļa “Kūkas Nr.4” -20 Kūkas, Kūku pagastā, Krustpils novadā, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešo izsoli
 6. Par Krustpils novada pašvaldības 2018. gada Publiskā pārskata apstiprināšanu
 7. Par konkursa “Lēciens biznesā” rezultātu
 8. Par grozījumiem Krustpils novada pašvaldības 2019. gada 20. februāra saistošajos noteikumos Nr. 2019/2 „Noteikumi par Krustpils novada pašvaldības budžetu 2019. gadam”
 9. Par Krustpils novada pašvaldību iestāžu un aģentūru budžeta, gada pārskatu un darba rezultātu izvērtēšanas komisijas sastāva papildināšanu
 1. Par atklāta projektu konkursa “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos” projektu iesniegumu vērtēšanas komisijas nolikuma apstiprināšanu
 2. Par “Sūnu pamatskolas direktora amata pretendentu atlases konkursa nolikuma” apstiprināšanu
 3. Par zemes gabala 56460030121 Atašienes pagastā nomas tiesību izsoles organizēšanu
 4. Par zemes gabala 56460030133 Atašienes pagastā nomas tiesību izsoles organizēšanu
 5. Par zemes gabala 56460030137 Atašienes pagastā nomas tiesību izsoles organizēšanu
 6. Par zemes gabala 56460030139 Atašienes pagastā nomas tiesību izsoles organizēšanu
 7. Par dzīvokļa ierakstīšanu Zemesgrāmatā

JAUTĀT PAŠVALDĪBAI
Pasākumi
Krustpils Novadnieks, MAIJS 2020
Krustpils Novadnieks, APRĪLIS 2020Krustpils Novadnieks, MARTS 2020Krustpils Novadnieks, FEBRUĀRIS 2020
JAUTĀT PAŠVALDĪBAI
PašvaldībaSabiedrībaEkonomika un investīcijasTūrismsKultūraKontakti
 • Amatniecības centrs Māzers
 • Grāmatu svētki
 • Atašienes Sāpju Dievmātes Romas katoļu baznīca
 • Unguru (Medņu) Evaņģēliski luteriskā baznīca
 • Vaiķu akmens
 • Rogāļu grava
 • Jāņa Zalāna retro motociklu un senlietu kolekcija
 • Podnieku darbnīca
 • Kristakrūga skatu tornis
 • Asotes pilskalns
 • Laukezers
 • Endzeļu vecticībnieku draudzes lūgšanu nams
 • Dzirkaļu pilskalns
 • Marinzejas muiža
 • Marinzejas ezers
 • Silabebru ezers
 • Timsmales ezers
 • Baļotes ezers
 • Svētki kopā ar zirgiem Krustpils pagastā
 • Krustpils novads XXVI Vispārējos latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkos
 • Ielīgošana Asotes pilskalnā
 • Kur upes un ceļi krustojas
 • Kūku pagasta brīvdabas estrāde