Krustpils novads
“Gaiss bija brīnumaini dzidrs un tīrs, spīdēja saule, un mani visu ceļu, garām Zīlāniem, Jaunajai muižai, Kondrātiem, Stipriem līdz pat Stukuliem pavadīja nepārtraukta cīruļu dziesma. ”
V. Stukuls „Krustpilieša stāstījums"
“Katram cilvēkam ir tāda vieta, kas paliek neizdzēšamā atmiņā, ko nekādi pasaules notikumi un pārliecīgie attālumi nespēj padarīt nesaredzamu”
Jānis Lejiņš "Spēlmaņu cilts"
“Krustpils krāsas ir vienkāršas – māla sarkanā, zāles zaļā un ūdens zilā, ko sievietes senāk ieauda krusta rūtīs savos lindrakos. ”
Lūcija Ķuzāne "Esmu uzticīgs"
“... augšpus pils, mālzemes muldā Daugavas labajā krastā, uzradās Krizburgas miestiņš – tirgotāju, amatnieku, maizes ceptuvju un lopu kautuvju ciemats, strūgu un plostu dzinēju apmetne.”
J. Niedre „Tai rītā mazā gaismiņā"

Domes sēde

Datums: 2019. gada 21. augusts
Laiks: 10.00
Vieta: Krustpils novada pašvaldība, konferenču zāle

Domes sēde

21.08.2019. plkst.10.00

Darba kārtība:

 1. Par Krustpils novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. 2019/7 “Par Krustpils novada pašvaldības nodevām”
 2. Par grozījumu Krustpils novada pašvaldības domes 2019.gada 29.marta lēmumā (sēdes protokols Nr. 4, 2.punkts)
 3. Par darba uzdevuma Krustpils novada attīstības programmas 2020.-2026.gadam izstrādei apstiprināšanu jaunā redakcijā
 4. Par grozījumiem lēmuma “Par Krustpils novada pašvaldības Jaunatnes politikas attīstības plāna 2020. – 2026.gadam izstrādes uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu” pielikumā
 5. Par lokālplānojuma, kas groza Krustpils novada teritorijas plānojumu 2013.-2024. gadam, nekustamajiem īpašumiem “Indras” un “Indraines”, Krustpils pagastā, Krustpils novadā, pirmās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai
 6. Par Krustpils novada pašvaldības Medību koordinācijas komisijas apstiprināšanu
 7. Par Krustpils novada vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu pieteikšanas termiņu
 8. Par pašvaldībai piekritīga zemes īpašuma ”Meža ceļš” nodošanu bez atlīdzības valsts īpašumā Zemkopības ministrijas personā
 9. Par pašvaldībai piekritīga zemes īpašuma ”Steķu sila ceļš” un ceļa Nr.4-29 nodošanu bez atlīdzības valsts īpašumā Zemkopības ministrijas personā
 10. Par nekustamā īpašuma “Kūkas Nr.1”-11, Kūkas, Kūku pagasts, Krustpils novads, trešās izsoles rezultātu
 11. Par nekustamā īpašuma “Kūkas Nr.4”-20, Kūkas, Kūku pagasts, Krustpils novads, trešās izsoles rezultātu
 12. Par nekustamā īpašuma “Vladi”, Mežāres pagasts, Krustpils novads, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli
 13. Par dzīvokļa ierakstīšanu Zemesgrāmatā
 14.  Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu
 15. Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu
 16. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu
 17. Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu
 18. Par deleģēšanas līguma noslēgšanu ar Jēkabpils pilsētas pašvaldību
 19. Par ikgadējā atvaļinājuma piešķiršanu Krustpils novada domes priekšsēdētājam

 

 

 


JAUTĀT PAŠVALDĪBAI
Pasākumi
Krustpils Novadnieks, MAIJS 2020
Krustpils Novadnieks, APRĪLIS 2020Krustpils Novadnieks, MARTS 2020Krustpils Novadnieks, FEBRUĀRIS 2020
JAUTĀT PAŠVALDĪBAI
PašvaldībaSabiedrībaEkonomika un investīcijasTūrismsKultūraKontakti
 • Amatniecības centrs Māzers
 • Grāmatu svētki
 • Atašienes Sāpju Dievmātes Romas katoļu baznīca
 • Unguru (Medņu) Evaņģēliski luteriskā baznīca
 • Vaiķu akmens
 • Rogāļu grava
 • Jāņa Zalāna retro motociklu un senlietu kolekcija
 • Podnieku darbnīca
 • Kristakrūga skatu tornis
 • Asotes pilskalns
 • Laukezers
 • Endzeļu vecticībnieku draudzes lūgšanu nams
 • Dzirkaļu pilskalns
 • Marinzejas muiža
 • Marinzejas ezers
 • Silabebru ezers
 • Timsmales ezers
 • Baļotes ezers
 • Svētki kopā ar zirgiem Krustpils pagastā
 • Krustpils novads XXVI Vispārējos latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkos
 • Ielīgošana Asotes pilskalnā
 • Kur upes un ceļi krustojas
 • Kūku pagasta brīvdabas estrāde